!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik - prawa i obowiązki

Podejmując zatrudnienie, zobowiązujesz się nie tylko do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, ale również do wypełniania swoich obowiązków w należyty sposób. Dzięki temu nie tylko budujesz pozytywne relacje z zatrudniającym i współpracownikami, ale też nie narażasz się na negatywne konsekwencje. Zakres obowiązków pracownika wynika z różnych dokumentów – to m.in. układy zbiorowe, regulamin pracy, przepisy BHP i przeciwpożarowe, Kodeks Pracy czy umowa o pracę.

Obowiązki pracownika

Do podstawowych obowiązków pracownika zalicza się:

 • Przestrzeganie czasu pracy
 • Zaznajomienie z przepisami BHP oraz Przepisami Przeciwpożarowymi, a także bezwzględne zastosowanie się do nich
 • Dbałość o porządek w miejscu pracy i stan maszyn
 • Wykonywanie okresowych badań lekarskich
 • Zaangażowanie w kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Dochowywanie tajemnicy zawodowej oraz lojalność wobec pracodawcy
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego

Gdy podejmujesz zatrudnienie, nakładana jest na Ciebie odpowiedzialność pracownicza. Tym samym, za nieprzestrzeganie obowiązków zawodowych może spotkać Cię kara nagany, upomnienie, kara pieniężna, poniesienie odpowiedzialności materialnej czy zapłata odszkodowania.  Należy więc skrupulatnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami, w których wyszczególnione są Twoje obowiązki, a swoją pracę musisz świadczyć z należytą dbałością i w interesie zatrudniającego.

Prawa pracownicze

Oprócz obowiązków, przysługuje Ci również szereg praw pracowniczych. Do tych najpowszechniejszych należą:

 • Prawo do poszanowania godności
 • Prawo do wykonywania swobodnie wybranej pracy
 • Swoboda nawiązywania stosunków pracy
 • Godziwe wynagrodzenie za świadczoną pracę
 • Prawo do wypoczynku
 • Bezpieczne warunki pracy
 • Prawo do świadczeń socjalnych, ubezpieczeń czy tworzenia organizacji i angażowania się w nie

Prawo zawsze stoi po stronie bezpieczeństwa. Jeśli więc w trakcie wykonywania obowiązków służbowych życie lub zdrowie Twoje i innych osób są zagrożone, masz prawo natychmiast zaprzestać wykonywania swojej pracy. W sytuacji, kiedy nie czujesz się na tyle dobrze, aby pełnić swoje obowiązki, masz prawo do ich zaprzestania, jednak wówczas niezbędne jest poinformowanie przełożonych o złej kondycji psychofizycznej. Pamiętaj również, że dodatkowe prawa przysługują rodzicom – warto je poznać za sprawą lektury działu VIII Kodeksu pracy.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.