Najczęściej wpisywane kwoty:

Kalkulator wynagrodzeń 2023 - Polski Ład 2.0

Kalkulator wynagrodzeń to wartościowe narzędzie, które w sposób niezwykle intuicyjny pozwala obliczyć wysokość pensji netto lub brutto w ujęciu miesięcznym w zależności od rodzaju umowy. Kalkulator oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wyliczenie wysokości wynagrodzenia, podaje także wszystkie składniki pensji, jak: składki ZUS, koszty pracodawcy, zaliczkę na podatek, koszty uzyskania przychodu itd. Wszystko w zależności od rodzaju zawartej umowy, czyli: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy. To najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, z czego składa się Twoje wynagrodzenie i jaka jest jego wysokość.

Kalkulator na 2023 rok uwzględnia założenia rządowego programu "Polski Ład".

Wynagrodzenie / zarobki - najczęściej zadawane pytania

Pytania podstawowe

Wynagrodzenie netto – definicja

Wynagrodzenie netto jest to tzw. wynagrodzenie na rękę, które otrzymuje się w dniu wypłaty od pracodawcy, po odliczeniu od niego m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy.

Wynagrodzenie brutto – definicja

Wynagrodzenie brutto jest to wynagrodzenie całkowite przed odliczeniem wszelkich niezbędnych należności, m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto znając kwotę brutto?

Znając kwotę brutto, należy odjąć od niej składki na ubezpieczenia społeczne, które zmniejszają podstawę opodatkowania, ubezpieczenie zdrowotne, koszty uzyskania przychodu oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Obliczenia są czasochłonne i nie należą do najprzyjemniejszych, dlatego warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń na stronie Aplikuj.pl.

Jak obliczyć wynagrodzenie brutto znając kwotę netto?

Aby obliczyć kwotę wynagrodzenia brutto z umowy o pracę, należy dodać do wynagrodzenia netto składkę emerytalną, rentową, chorobową, składkę na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy. Kalkulator wynagrodzeń uwzględni rodzaj umowy i wymiar czasu pracy, co pozwoli na precyzyjne obliczenie wypłaty netto.

Wynagrodzenie ruchome – jak obliczyć wysokość pensji i odprowadzanych składek?

Wynagrodzenie ruchome dotyczy najczęściej osób pracujących w systemie akordowym, gdzie wysokość pensji zależy od wielu zmiennych. W takich przypadkach najlepiej skorzystać z kalkulatora zaawansowanego dostępnego na stronie Aplikuj.pl, aby móc śledzić swoje miesięczne wynagrodzenia i wysokość odprowadzanych składek.

Umowa o pracę

Składki ZUS – ile należy odjąć od swojej pensji brutto?

Umowa o pracę objęta jest obowiązkowymi składkami ZUS na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki dzielone są między pracodawcę a pracownika. Składki pracownika i pracodawcy wynoszą po około 20%.

Ile wynoszą koszty uzyskania przychodu przy umowie o pracę?

Koszty uzyskania przychodu w przypadku umów o pracę dzielą się na zwykłe oraz podwyższone. KUP zwykłe wynoszą 250 zł miesięcznie i nie więcej niż 3 000 zł rocznie w przypadku jednego stosunku pracy, zaś podwyższone wynoszą 300 zł miesięcznie i nie więcej niż 3 600 zł rocznie przy jednym stosunku pracy.

Praca poza miejscem zamieszkania – czy zapłacę niższy podatek?

Praca poza miejscem zamieszkania wiąże się z możliwością skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, które można odliczyć od swoich dochodów i docelowo zapłacić niższy podatek.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem – kiedy się opłaca?

Wspólne rozliczenie roczne to możliwość, z której można, ale nie trzeba korzystać. Wykluczeni z tej możliwości pozostają podatnicy, którzy wybrali sposób rozliczania podatku w sposób liniowy oraz za pomocą ryczałtu. Najkorzystniejszy scenariusz dla wspólnego rozliczenia ma miejsce wówczas, gdy jeden z małżonków wpada w drugi próg podatkowy, natomiast drugi zarobił znacznie mniej. W przypadku, gdy jeden z małżonków nie osiągnął żadnych dochodów, również warto rozważyć możliwość wspólnego rozliczenia rocznego.

Praca na część etatu – jak liczyć wynagrodzenie?

Praca na część etatu wiąże się z opłacaniem wszystkich składek, jak przy umowie o pracę na pełen etat. Należy jednak pamiętać, że świadczenia osób zatrudnionych na część etatu są zmniejszane proporcjonalnie do jego wymiaru.

Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia – co to oznacza?

Zerowy PIT dla młodych to ulga dla osób do 26 roku życia, która uprawnia do nieodprowadzania podatku dochodowego za wykonaną pracę.

Kwota wolna od podatku – ile wynosi?

Kwota wolna od podatku to granica dochodu, od której nie musimy płacić podatku dochodowego. Dotyczy ona osób składających PIT-37 lub PIT-36, które rozliczają się na podstawie skali podatkowej. Podatnicy stosujący podatek liniowy, czy ryczałt nie mogą skorzystać z tej ulgi. W 2023 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie z własnym pracodawcą – jak obliczyć dochód netto?

Umowa zlecenie zawarta między stronami trwającego stosunku pracy traktowana jest jak umowa o pracę. Oznacza to, że należy od niej odprowadzić wszystkie składki, a podstawą do ich wyliczenia będzie dochód netto z obu tych umów.

Umowa zlecenie u innego pracodawcy – które składki są dobrowolne?

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w innej firmie na umowie o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, wówczas od umowy zlecenie z innym pracodawcą obowiązkowo należy odprowadzić jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli praca świadczona jest w siedzibie pracodawcy, odprowadzić należy również składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Umowa zlecenie – komu przysługuje tzw. Ulga dla młodych?

„Ulga dla młodych” obowiązuje dla wszystkich osób do 26 roku życia, które zatrudnione są na podstawie umowy zlecenie. Ulga oznacza zwolnienie z podatku dochodowego.

Czy ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe na umowie zlecenie?

Ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe na umowie zlecenie. Pracownik ma jednak możliwość dobrowolnego przystąpienia do tego ubezpieczenia i korzystania z płatnych zwolnień chorobowych.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło a koszty uzyskania przychodu – kiedy można odliczyć 50%?

Decydując się na pracę na umowę o dzieło, można skorzystać z odliczenia kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20% lub 50%. Najczęściej stosowana jest stawka 20%, jednak niektórzy profesjonaliści mogą skorzystać z wyższej kwoty. Do tej uprzywilejowanej grupy należą osoby działające w obszarach m.in.: twórczym, badawczo-rozwojowym, naukowo-dydaktycznym, artystycznym, publicystycznym oraz w obszarze produkcji audiowizualnej.

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem – jakie składki należy potrącić?

W sytuacji, gdy umowę o dzieło podpisują dwie strony trwającego obecnie stosunku pracy, należy od takiej umowy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa o dzieło – które składki są dobrowolne?

Zasadniczo od umowy o dzieło należy odprowadzić jedynie podatek dochodowy. Pracownik ma jednak możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Daje mu to komfort skorzystania z płatnego zwolnienia chorobowego, do którego nabywa prawo po tzw. okresie wyczekiwania.

Umowa B2B

Umowa B2B – jak obliczyć kwotę netto i brutto na fakturze?

Rozliczenia umów B2B najczęściej odbywają się przy pomocy faktur VAT. Zatem kwotą brutto będzie kwota netto + podatek VAT. Należy jednak pamiętać, że od sumy netto potrącane są jeszcze wszystkie obowiązkowe składki – w zależności od wybranej formy rozliczenia podatku dochodowego, oraz statusu w ZUS-ie („ulga na start” / preferencyjny ZUS). Kalkulator wynagrodzeń Aplikuj.pl pomoże w precyzyjnym obliczeniu dochodu netto przy umowie B2B.

Podatek dochodowy na B2B – jak wybrać sposób rozliczenia podatku?

Zakładając działalność gospodarczą, należy zdecydować się na formę rozliczenia podatku dochodowego. Do wyboru są trzy możliwości: ryczałt, podatek liniowy i zasady ogólne. Jednak najczęściej przedsiębiorcy, którzy decydują się na współpracę B2B, korzystają z dwóch ostatnich możliwości. Decydując się na konkretną formę rozliczenia, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę rodzaj działalności gospodarczej, spodziewane dochody, oraz ewentualną chęć korzystania z dodatkowych ulg.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej – czym są?

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej to wydatki, które przedsiębiorca ponosi w związku z prowadzeniem swojej firmy. Można do nich zaliczyć wynajem lokalu, paliwo i samochód służbowy, ale również wszelkie produkty i sprzęty, które są niezbędne w codziennej pracy. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej obniżają wysokość podatku dochodowego do zapłaty.

Podatek VAT – czy każdy przedsiębiorca musi być vatowcem?

Nie każdy przedsiębiorca musi być podatnikiem VAT. Można skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego bądź podmiotowego i za swoje usługi wystawiać wówczas rachunki, bądź faktury VAT 0%. Jednak świadcząc czynności na rzecz innego podatnika VAT, którym najprawdopodobniej będzie nasz pracodawca, należy zarejestrować się jako vatowiec.

„Ulga na start” dla przedsiębiorcy – czym jest?

„Ulga na start” to zwolnienie z płacenia składek na rzecz ZUS. Jest to propozycja dla początkujących przedsiębiorców, z której można korzystać przez pierwsze sześć miesięcy od momentu założenia działalności gospodarczej.

Składka ZUS – kto może skorzystać z preferencyjnych składek?

Preferencyjna składka ZUS, to obniżenie standardowej opłaty do ZUS-u dla przedsiębiorców. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, po upływie tzw. Ulgi na start. Preferencyjne składki ZUS obowiązują przez pełne 24 miesiące i okres ten nie przerywa się w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.

Prawdopodobnie każdy spotkał się z pojęciem wynagrodzenia brutto i netto, jednakże nie wszyscy wiedzą w jaki sposób obliczać pensję. Skomplikowanie systemu podatkowego oraz różnorodność umów jakie można zawierać między pracodawcami i pracownikami sprawiają, że wyliczenia pensji netto bądź brutto sprawiają problemy. Tutaj z pomocą przychodzi kalkulator wynagrodzeń Aplikuj.pl.

Specjalna aplikacja pozwala na szybkie wyliczanie pensji netto i brutto, co znacząco ułatwia życie potencjalnym pracownikom, a także pracodawcom. Korzystanie z naszej aplikacji jest niezwykle proste, zaś ilość danych jakie możecie wprowadzić zapewni szczegółowe wyniki uwzględniające wszystkie zmienne.

Korzystanie z kalkulatora wynagrodzeń na Aplikuj.pl jest bardzo proste. Mimo to przed użyciem programu warto zapoznać się z pewnymi kwestiami. Jak działa kalkulator wynagrodzeń? Czym jest pensja brutto i netto? Jaka umowa będzie najkorzystniejsza? Na te i inne pytanie postaramy się odpowiedzieć.

Kalkulator wynagrodzenia

Kalkulatorem wynagrodzenia nazywamy narzędzie pozwalające na oszacowanie wysokości pensji brutto lub netto z uwzględnieniem wielu danych, jak choćby podstawa zatrudnienia. Dzięki pieczołowicie zaprojektowanym funkcjom kalkulatora użytkownik ma możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku, rodzaju umowy zatrudnienia, wspólnego rozliczenia z małżonkiem i tym podobne.

Możliwość podania szczegółowych danych jest niezwykle ważna, ponieważ wyliczenie pensji netto lub brutto jest sprawą indywidualną dla każdego podatnika. Wiele czynników wpływa na zmiany wyliczeń i dobrze zaprojektowany kalkulator musi uwzględnić najważniejsze zmienne.

Kalkulator wynagrodzenia jest nie tylko narzędziem pozwalającym ocenić ile pieniędzy otrzymamy na rękę za wykonaną pracę. Aplikacja podaje również wysokość składki ZUS oraz zaliczkę na poczet podatku dochodowego PIT. Co więcej z wyników możemy się także dowiedzieć jakie koszty pracownicze poniesie pracodawca.

Korzystanie z kalkulatora wynagrodzeń będzie szczególnie przydatne w sytuacjach wymagających szybkiego przeliczenia dochodu brutto netto, czy dochodu netto brutto. Na przykład, gdy otrzymamy propozycję zmiany zatrudnienia wymagającej szybkiej odpowiedzi. Wielu pracodawców składa oferty opatrzone zarobkami brutto, a co za tym idzie wyliczenie tak zwanej pensji "na rękę" wymaga wykonania obliczeń. W tej sytuacji kalkulator wynagrodzenia może się okazać bezcenny.

Brutto netto

Pojęcia netto brutto pojawiają się w każdej rozmowie na temat wynagrodzeń. Specyfika polskiego systemu podatkowego, a także systemów większości krajów na świecie sprawia, że konieczne jest rozgraniczenie pensji na te dwa terminy. Dlaczego w zasadzie funkcjonuje pojęcie brutto netto i co oznacza?

Każda osoba legalnie zatrudniona w Polsce jest zobowiązana do opłacania podatku dochodowego oraz składek ZUS. Te są wyliczane od zarobków, a więc dany pracownik zarabia pieniądze od pracodawcy za swoją pracę, ale nim je otrzyma zostają one okrojone o wspomniane składki.

Tak więc należy wiedzieć, że:

 • pensja brutto jest zarobkiem za wykonywaną pracę przed potrąceniem wszystkich należności;
 • pensją netto określamy wynagrodzenie, jakie otrzymamy na rękę za swoją pracę, czyli okrojone o zaliczkę na poczet podatku PIT oraz składki ZUS.

Warto mieć także świadomość, że zaliczka na poczet podatku dochodowego jest kwotą prognozowaną i podczas rocznego rozliczenia podatkowego może dojść do pewnych nieścisłości. W efekcie można uzyskać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego bądź konieczne będzie dopłacenie podatku w razie niedopłaty. W przypadku należności ZUS z wynagrodzenia są potrącane składki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz zdrowotne.

Dokonywanie obliczeń wynagrodzeń brutto netto jest skomplikowane ze względu na kilka czynników. Wpływ na wysokość potrąceń mają nie tylko ewentualne odpisy podatkowe, ale także formy zatrudnienia. Pensje wynikające z umowy o pracę są uszczuplane o wszystkie wymienione potrącenia. W przypadku umowy zlecenia ubezpieczenie chorobowe podlega dobrowolnemu przystąpieniu, zaś w ramach umowy o dzieło odprowadza się jedynie zaliczkę na poczet podatku PIT. Ewentualne inne składki mogą zostać pobrane na mocy podpisania kontraktu z pracodawcą.

Kalkulator brutto netto

Nie każdy czuje się dobrze w obliczeniach matematycznych. Również nie wszyscy zdają sobie sprawę jakie dokładnie obciążenia są nakładane na wynagrodzenie. Właśnie dlatego kalkulator brutto netto jest tak ważnym narzędziem w dzisiejszych czasach.

Rynek pracy stał się bardziej otwarty, a wiele osób decyduje się na regularne zmiany zatrudnienia w celu rozwoju własnej kariery. Podczas lawirowania ofertami pracy szybkie sprawdzanie zarobków może się okazać kluczowe. Kalkulator netto brutto daje możliwość błyskawicznego przeliczenia proponowanych zarobków. Najczęściej otrzymujemy od pracodawcy informację o pensji brutto, ponieważ nie jest on w stanie podać dokładnej kwoty netto dla konkretnego pracownika. Zresztą wynagrodzenie brutto prezentuje się atrakcyjniej w ogłoszeniu, co wykorzystują rekruterzy chcący przyciągnąć uwagę potencjalnych kandydatów.

Z kalkulatorów netto brutto chętnie korzystają także pracodawcy, którzy w ten sposób są w stanie oszacować koszta pracownicze jakie poniosą oferując konkretne zarobki. Wykorzystanie aplikacji niesie za sobą wiele korzyści. Oszczędność czasu jest jedną z nich. Pracodawcy nie muszą też za każdym razem, gdy rozważają zatrudnienie prosić księgową o wyliczenie planowanych kosztów.

Kalkulator płac

Każda praca i każde stanowisko wiąże się z innymi zarobkami. Zazwyczaj dwie osoby wykonujące tę samą pracę w różnych firmach otrzymują różne płace, co wynika z wielu różnych czynników. Zdarza się także, że wykonywanie tej samej pracy u jednego pracodawcy wiąże się z różnymi pensjami netto.

Płace są zależne od wielu czynników, jak choćby forma zawartej umowy między pracownikiem, a pracodawcą. Kalkulator płac pozwala na uwzględnienie wszystkich zmiennych, co pozwala na oszacowanie konkretnych zarobków.

Korzystając z kalkulatora płac na Aplikuj.pl można między innymi wybrać rodzaj umowy. Dlaczego jest to tak ważne? Przede wszystkim przy zatrudnieniu na umowę o pracę pensja brutto podlega wszystkim obciążeniom, czyli zaliczce na poczet podatku PIT oraz składkom ZUS. Umowa zlecenie w zależności od wieku pracownika jest objęta różnymi obowiązkami składkowymi. W przypadku umowy o dzieło odprowadza się jedynie podatek PIT. Pracownik może również dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego. Wszystkie te i inne zmienne uwzględnia kalkulator płac.

Osoby młodsze zainteresuje fakt uwzględniania przez kalkulator płac tak zwanego PIT dla młodych, czyli zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń osób w wieku poniżej 26 roku życia. Kalkulator płac może również uwzględnić udział pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Wynagrodzenie brutto

Podczas rozmowy o pracę kandydat może usłyszeć jakie wynagrodzenie brutto oferuje pracodawca. Szczególnie osoby nie mające jeszcze doświadczenia na rynku pracy mogą być zaskoczone stwierdzeniem brutto i zastanawiać się o co w tym chodzi?

Wynagrodzenie brutto jest w największym skrócie zarobkiem pracownika przed potrąceniem wymaganych przez system podatkowy obciążeń. Oznacza to, że kwota padająca podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie jest tym, co pracownik faktycznie otrzyma za przepracowane godziny. Konieczne jest więc dokonanie obliczeń, których wynikiem będzie nie tylko kwota zarobku netto, ale także wysokość wymaganych zaliczek na poczet podatku PIT, czy kosztów pracowniczych ponoszonych przez pracodawcę.

To właśnie wynagrodzenie brutto jest podstawą opodatkowania, od której wylicza się należności dla państwa. Warto odnotować, że wysokość oraz forma potrąceń z pensji brutto jest zależna od m.in. rodzaju umowy zawartej z pracodawcą oraz wysokości zarobków.

Brutto na netto

Mając świadomość czym jest wynagrodzenie brutto można przystąpić do obliczenia zarobków "na rękę". Na wysokość pensji netto wpływ ma wiele czynników i to właśnie kalkulator brutto na netto pozwala na szybkie wyliczenie zarobków z uwzględnieniem wszystkich czynników.

Poniższy film ilustruje w jaki sposób można obliczyć swój dochód netto bez użycia kalkulatora. Jak widać, to zadanie nie należy do najpostrzych:

Nie każdy musi znać od podstaw system podatkowy oraz wysokość wszystkich obciążeń w zależności od rodzaju umowy, wysokości zarobków czy kosztów uzyskania przychodów. Kalkulator pensji wymaga jedynie podania kwoty brutto i ewentualnie podania dodatkowych informacji. Następnie aplikacja samodzielnie dokona obliczenia z brutto na netto.

Poprawne obliczenie brutto na netto będzie uwzględniało wszystkie czynniki, jak pracę poza miejscem zamieszkania, kwotę wolną od podatku, rodzaj umowy czy w końcu autorskie koszty uzyskania przychodu oraz ewentualne rozliczenie z małżonkiem. Obliczanie wynagrodzenia netto jeszcze nigdy nie było tak przyjemne i sprawne, jak z wykorzystaniem kalkulatora płac.

Wynagrodzenie brutto netto

Wiele osób zna swoje wynagrodzenie brutto i netto, a to zasadniczo nie ulega zmianom na przestrzeni roku. Jednak istnieje wiele systemów wynagradzania, a w części z nich miesięczna pensja nie jest stała. Poziom zarobków jest często zróżnicowany, co jest efektem między innymi systemu akordowego czy też pracy nocnej bądź dużej ilości nadgodzin.

W takim razie czy można wyliczyć pensję na cały rok, jeżeli miesięczne wynagrodzenie nie jest stałe? Odpowiedź brzmi, tak. Kalkulator wynagrodzenia brutto netto pozwala na uwzględnienie różnych miesięcznych pensji. Dzięki temu z aplikacji mogą korzystać bez przeszkód osoby pracujące w różnych systemach płac.

Kalkulator zarobków daje możliwość obliczenia zarówno pensji netto z zarobków brutto, jak i zarobku brutto z pensji netto. Można by się spytać, po co pracownikowi świadomość wysokości zarobku brutto. Między innymi osoba zatrudniona znając wysokość pensji brutto jest świadoma wysokości potrąceń, jakie powinien odprowadzać pracodawca. W efekcie może kontrolować prawidłowości w kwestii swoich podatków.

Przelicznik brutto netto

Obliczanie wynagrodzenia netto nie należy do czynności łatwych. Przelicznik składa się z wielu elementów, jak składki na ubezpieczenia społeczne ZUS oraz zaliczki na poczet podatku dochodowego. Podczas przeliczania należy uwzględnić takie dane, jak koszty uzyskania przychodu czy kwotę wolną od podatku.

Ilość obliczeń jest naprawdę spora i skomplikowana przez co kalkulator brutto netto wydaje się być idealnym pomocnikiem. Wystarczy nakreślić ogólny schemat wyliczania pensji netto, aby docenić aplikację wyręczającą w tej czynności.

Pierwszym krokiem samodzielnego obliczania wynagrodzenia netto jest ustalenie wysokości pensji brutto. To od niej zaczynamy wykonywanie wszystkich działań. W drugiej kolejności konieczne jest ustalenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracownika.

Wysokość składek ZUS:

 • składka emerytalna: 9,76%
 • składka rentowa: 1,5%
 • składka chorobowa: 2,45%
 • składka zdrowotna: 9%

Warto pamiętać, że składkę zdrowotną wyliczamy dopiero po odliczeniu z wynagrodzenia brutto pozostałych potrąceń na ZUS. Należy też mieć świadomość, że składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% i od 2022 nie można jej już odliczać od podatku. Wyliczenie wysokości zaliczki na poczet podatku dochodowego jest kolejnym krokiem. Tę obliczamy po odjęciu od zarobków brutto składek ZUS oraz kosztów uzyskania dochodu. Zwykłe koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł miesięcznie, zaś podwyższone to 300 zł miesięcznie.

Po dokonaniu powyższych obliczeń uzyskujemy podstawę opodatkowania. Jeżeli dochód w danym roku podatkowym nie przekroczy 120 000 zł to wysokość składki PIT wyniesie 12%. Dochód przekraczający podaną kwotę podlega opodatkowaniu w wysokości 32%. Wyliczoną kwotę należnego podatku można pomniejszyć o 300 zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku przysługuje pracownikom, którzy złożyli deklarację PIT-2.

Ostatnim krokiem jest odjęcie od kwoty brutto wszystkich wyliczonych powyżej należności. Tak wygląda ogólny przelicznik zarobków brutto na netto. Tymczasem kalkulator zarobków pozwala na wpisanie kwoty brutto i wyliczenie pensji "na rękę" w mgnieniu oka. Oczywiście aplikacja dodatkowo uwzględni różne rodzaje umowy oraz inne ważne czynniki.

Umowa o pracę kalkulator

Polski Kodeks Pracy przewiduje kilka form zatrudnienia, z którymi wiążą się różne prawa oraz obowiązki. W zależności od formy umowy między pracownikiem i pracodawcą pojawiają się także różnice w wyliczaniu wynagrodzeń brutto netto.

Wiele osób dąży do tego aby, znaleźć zatrudnienie na umowę o pracę. Nie ma się co dziwić, ponieważ to ona daje największe szanse na trwałość zatrudnienia i niesie za sobą wiele profitów w postaci choćby płatnego urlopu czy pełnych świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Umowa o pracę jest także najbardziej obciążona należnościami na rzecz państwa. Pracodawcy mają obowiązek potrącenia z pensji brutto wynikającej z umowy o pracę wszystkich obowiązujących w Polsce potrąceń. Tak więc wynagrodzenie brutto jest uszczuplane o składki na poczet ubezpieczeń społecznych oraz zaliczkę na poczet podatku PIT.

Z wynagrodzenia brutto potrąca się:

 • ubezpieczenie emerytalne: 9,76%
 • ubezpieczenie rentowe: 1,5%
 • ubezpieczenie chorobowe: 2,45%
 • ubezpieczenie zdrowotne: 9%

Warto nadmienić, że pracodawca ponosi koszty pracownicze, w skład których wchodzą między innymi składka ubezpieczenia emerytalnego wynosząca 9,76% od pensji brutto pracownika oraz składka ubezpieczenia rentowego wynosząca 6,5% od pensji brutto pracownika.

Wyliczenie pensji netto wynikającej z umowy o pracę wymaga podania kosztów uzyskania przychodu. Zwykłe koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł, zaś podwyższone wynikające między innymi ze świadczenia pracy w mieście innym niż miejsce zamieszkania wynoszą 300 zł. Podatnicy mogą się rozliczać wspólnie z małżonkami, co jest warte uwagi przy wyższych zarobkach przekraczających drugi próg podatkowy. Kalkulator uwzględnia umowę o pracę i wylicza pensję netto zgodnie z obowiązującymi aktualnie regulacjami prawnymi i podatkowymi.

W przypadku umowy o pracę podatnicy poniżej 26 roku życia mają możliwość skorzystania z ulgi "PIT dla młodych". Według jej założeń przed osiągnięciem 26 roku życia, jeżeli dochód roczny nie przekroczy 120 000 zł to podatnik zostaje zwolniony z podatku dochodowego. Także tę opcję uwzględnia kalkulator płac.

Umowa zlecenie kalkulator

Popularną formą zatrudnienia jest umowa zlecenie, która nie daje gwarancji trwałości zatrudnienia, ale także ma swoje zalety. Pozwala między innymi na podjęcie krótkich prac sezonowych, czy uczciwe dorobienie sobie do etatu. Osoby zatrudnione na podstawie takiej umowy muszą też mieć świadomość, że wyliczenie pensji netto będzie inne niż w przypadku umowy o pracę.

Tutaj z pomocą przychodzi kalkulator umowy zlecenie, czyli możliwość aplikacji do uwzględnienia różnych form zatrudnienia. Pracownicy muszą wiedzieć, że z wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu umowy zlecenie odprowadza się podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne z wyłączeniem ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że z pensji potrąca się mniej niż w przypadku umowy o pracę.

Pamiętaj!Osoby zatrudnione na umowę zlecenie mają możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego.

Taki ruch pozwoli im między innymi skorzystać z płatnego zwolnienia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Umowa zlecenie może być zawierana równolegle do innej umowy, a to oznacza, że składki ZUS może opłacać inny pracodawca. Jest to bardzo ważne przy wyliczeniu pensji netto. Kolejną bardzo ważną kwestią jest zwolnienie ze składek ZUS uczniów oraz studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Z wynagrodzenia takich osób pracujących na umowę zlecenie jest potrącany jedynie podatek dochodowy. Jednak w przypadku rocznego dochodu nie przekraczającego 120 000 zł mogą one skorzystać z ulgi "PIT dla młodych", czyli zostać zwolnione z podatku dochodowego. W efekcie wynagrodzenie brutto może się zrównać z netto. Kalkulator wyliczający umowę zlecenie jest w stanie uwzględnić wszystkie te czynniki.

W przypadku umowy zlecenie można zastosować ulgę autorskich kosztów uzyskania przychodu (50%). Dotyczy to pracy, której efektem są utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Najczęściej ulga dotyczy takich zawodów, jak wynalazcy, scenarzyści, architekci, publicyści oraz inni twórcy wskazani w ustawie o PIT.

Umowa o dzieło kalkulator

Umowa o dzieło pozostaje jedną z najpopularniejszych umów stanowiących formę zatrudnienia. Jest ona szczególnie przydatna w przypadkach, gdy świadczona praca przybiera formę jednorazowego wykonania zlecenia bądź jakiejś konkretnej pracy. Z założenia nie zakłada ona trwałości zatrudnienia, dlatego też została najmniej obciążona należnościami na rzecz państwa.

Ważne!

 • Osoby zatrudnione na umowę o dzieło w zasadzie opłacają jedynie podatek dochodowy. Oznacza to, że ich pensja brutto zostaje uszczuplona jedynie o zaliczkę na poczet podatku PIT.
 • Warto mieć na uwadze, że taka forma zatrudnienia pozwala również na dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego. W ten sposób można sobie zapewnić możliwość skorzystania z płatnego zwolnienia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania.

W przypadku umowy o dzieło najczęściej korzysta się z ulgi autorskich kosztów uzyskania przychodów (50%). Dotyczy ona najczęściej twórców w takich zawodach, jak architekci, scenarzyści, publicyści czy wynalazcy. Wszelkie prace związane z tworzeniem czegoś przynoszą dodatkowe koszty, a ulga pozwala na rekompensatę poniesionych strat z tytułu wykonywania pracy.

Kalkulator wynagrodzeń uwzględnia umowy o pracę, a co za tym idzie pozwala na dokładne wyliczenie pensji netto zarówno w przypadku opłacania ubezpieczenia chorobowego, jak i bez niego. Aplikacja pozwoli na szybkie i sprawne obliczenie zarobku "na rękę" za przyjęte zlecenie.

Kalkulator wynagrodzeń 2023

Aplikacje takie jak kalkulator zarobków muszą być przygotowywane z dbałością o każdy detal oraz co ważne, muszą być stale aktualizowane. Przepisy podatkowe ciągle się zmieniają i bardzo ważne, aby system obliczający pensje uwzględniał obowiązujące prawo.

Kalkulator wynagrodzeń 2023 musiał przejść kilka modyfikacji, aby odpowiedzieć na najnowsze zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład. Między innymi zmianie uległa kwota wolna od podatku - wzrosła ona do 30 000 zł, oraz zwiększony został drugi próg podatkowy do 120 000 zł. Ustawodawcy zlikwidowali również tzw. ulgę dla klasy średniej, wprowadzoną początkiem 2022 roku. To jednak nie wszystkie zmiany, a najważniejsza z nich to wysokość składki zdrowotnej, która wynosi obecnie 9% wynagrodzenia i poza nielicznym wyjątkami, dotyczy ona każdego. W przypadku podatku liniowego wynosi ona 4,9%.

Aktualny kalkulator brutto netto zawiera wszystkie obecnie obowiązujące zasady obliczania pensji. Dzięki temu korzystając z programu masz pewność, że wyniki będą możliwie najbardziej zbliżone do rzeczywistego wyliczenia przy rozliczeniu rocznym.

Kalkulator pensji

Obliczanie zarobków netto nie należy do procesów szybkich i łatwych. Na szczęście kalkulator pensji pozwala wykonać wszystkie obliczenia w mgnieniu oka. Wystarczy podać zarobek brutto i zaznaczyć ewentualnie dodatkowe opcje, po czym algorytmy wszystkim się zajmą.

Kalkulator pensji jest bardzo przydatnym narzędziem, z którego korzysta coraz więcej ludzi. Nie ma się co dziwić, ponieważ żaden inny sposób nie pozwala na tak szybkie poznanie wynagrodzenia netto. Z pomocą kalkulatora pensji możemy również pozyskać informacje o wysokości składek ZUS i zaliczki na poczet podatku PIT, jakie musi opłacić pracodawca.

Nowoczesny kalkulator brutto netto pozwala uwzględnić wszystkie zmienne w pozyskiwanym dochodzie. Co ważne rozgraniczenie na rodzaje umowy pozwala na uzyskanie konkretnych wyników dla każdej formy zatrudnienia. Nie ważne jaka umowa wiąże Cię z pracodawcą. Nasz kalkulator pensji wyliczy ile otrzymasz na rękę za swoją pracę.

Kalkulator B2B

Osobnego akapitu wymagają umowy B2B, które są określane mianem umów o współpracy. Osoby zatrudnione na ich mocy prowadzą swoją działalność gospodarczą i związują się z pracodawcą stającym się zasadniczo klientem.

W przypadku umów B2B zleceniobiorca wystawia faktury VAT i gdy chce wiedzieć, jaki będzie z nich czerpał dochód "na rękę" może także skorzystać z kalkulatora płac. Aplikacja pozwala na sprawdzenie dwóch rzeczy. Osoba prowadząca działalność i chcąca zarobić konkretną sumę może wyliczyć za pomocą kalkulatora B2B jaką kwotę powinna wpisać na fakturę. Podobnie mając na fakturze kwotę brutto może wyliczyć zarobek "na rękę".

Przy umowach B2B i wyliczaniu zarobków kluczowy jest zwrot "na rękę". Kwota netto na fakturze jest bowiem podstawą opodatkowania i to od niej odliczane są składki ZUS oraz podatek dochodowy. Kalkulator B2B uwzględnia tę sytuację i pozwala szybko dokonać obliczeń ujawniających realne zarobki przedsiębiorcy związanego umową B2B.

Kalkulator B2B musi również uwzględniać specjalne sytuacje dotyczące początkujących przedsiębiorców. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z tak zwanej "Ulgi na start". Zwalnia ona na sześć pierwszych miesięcy z opłacania składek ZUS.

Z ULGI NA START mogą skorzystać przedsiębiorcy:

 • rozpoczynający działalność po raz pierwszy, chyba że od zamknięcia poprzedniej firmy minęło co najmniej 5 lat;
 • nie współpracujący z firmą, w której byli zatrudnieni w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym.

Po upływie "Ulgi na start" można skorzystać z preferencyjnej składki ZUS przez okres dwóch lat. Obniżone płatności na ubezpieczenia społeczne pozwolą na zwiększenie dochodu. Warto także pamiętać, że w wyliczeniu konieczne będzie uwzględnienie kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Zakup pewnych narzędzi wpłynie na zmniejszenie wysokości należnego podatku.

Warto wiedzieć, że prowadząc działalność można skorzystać z podatku liniowego wynoszącego 19% od całego dochodu. W tym wypadku jednak traci się możliwość odliczania kwoty wolnej od podatku, korzystania z ulg oraz rozliczania się z małżonkiem. W przypadku podatku naliczanego proporcjonalnie obowiązują dwa progi 12% i 32% z granicą ustaloną na kwocie 120 000 zł. Oczywiście kalkulator zarobków B2B uwzględnia wszystkie ewentualności i pozwoli obliczyć dochód "na rękę" dla każdej formy opodatkowania.

Kalkulator wynagrodzeń brutto netto to niezwykle przydatne narzędzie, które pozwala na szybkie poznanie zarobków "na rękę". Aplikacja dostępna na stronie Aplikuj.pl pozwoli Wam zaoszczędzić czas oraz zwiększyć świadomość tego co dzieje się z Waszymi zarobkami.