Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1041        SUBSKRYBUJE: 7269
Tematy, które interesują czytelników:  Odpowiedzialność materialna pracowników, Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon, Likwidacja stanowiska pracy, Zdjęcie do CV, Obsługa komputera, Pytania na rozmowie

Praca a orzeczenie o niepełnosprawności - podstawowe informacje

Praca a orzeczenie o niepełnosprawności - podstawowe informacje

W Polsce orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to formalne potwierdzenie posiadania statusu osoby niepełnosprawnej. Jest to orzeczenie mocy prawnej na poziomie instytucjonalnym, przyznawane osobom, które ukończyły 16. rok życia. Ubiegać się o nie mogą wszystkie osoby z naruszoną sprawnością organizmu.

Orzeczenie o niepełnosprawności nie tylko poświadcza poziom sprawności organizmu, ale również traktuje o stopniu niepełnosprawności i wiążącym się z nim dostępie do przywilejów. Innymi słowy – orzeczenie o niepełnosprawności organizuje życie osób niepełnosprawnych oraz ich funkcjonowanie  w życiu publicznym i  obywatelskim.

 

Rodzaje stopnia niepełnosprawności

Ogół niepełnosprawności i jej konsekwencji jest na tyle zróżnicowany, że aby zasadnie dostosować wynikające z niego obowiązki i przywileje dla osoby zainteresowanej,  wyróżniono  3 podstawowe stopnie:

  • Stopień znaczny – osoba niepełnosprawna nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji i pozostaje całkowicie zależna od opieki innych powyżej 12 miesięcy.
  • Stopień umiarkowany – osoba niepełnosprawna potrzebuje czasowej lub częściowej pomocy innych powyżej 12 miesięcy.
  • Stopień lekki – osoba niepełnosprawna ma problemy w codziennych czynnościach i potrzebuje specjalistycznych urządzeń do kompensaty własnych ograniczeń.

Komisja ds. orzekania o niepełnosprawności, w oparciu o dostępną wiedzę medyczną, przyznaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony,  jeśli rokowania na przyszłość obejmują prawdopodobieństwo poprawy. Natomiast w przypadku niepełnosprawności o niezmiennej postaci, orzeczenie ma charakter stały.

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – przywileje

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to dokument, na podstawie którego osoba niepełnosprawna może ubiegać się o przysługujące jej z tytułu poważnych problemów w funkcjonowaniu przywileje oraz świadczenia. Mają one za zadanie ułatwić codzienne życie obywateli z dysfunkcjami, tak by w zależności od swojej sytuacji, uczestniczyli oni w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie. Przywileje poza-rentowe to głównie świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe czy karty parkingowe, a także szereg ułatwień na wielu szczeblach. Dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przewidziana jest możliwość korzystania z usług socjalnych, terapeutycznych czy opiekuńczych, które oferowane są przez placówki urzędnicze, fundacje lub instytucje pomocy społecznej i obywatelskiej.
Wsparcie w kwestiach finansowych rozpoczyna się od licznych ulg – głównie w zakresie podatkowym i rehabilitacyjnym. Obecne jednak pojawiły się one także w branży kulturalno-sportowej oraz strefie transportowo-komunikacyjnej. W przypadku dofinansowań dodatkowe przywileje dotyczą zasadniczo rehabilitacji i sprzętu leczniczo-wspomagającego, udogodnień natury konstrukcyjnej i architektonicznej – np. montaż podjazdów, wind czy doposażenie miejsca zamieszkania, a także likwidacji barier komunikacyjnych. Umożliwia to członkostwo w klubach, uczestnictwo w obozach specjalistycznych lub pomoc w dostępie do komputera z łączem internetowym.


Orzeczenie o niepełnosprawności a praca

Omawiając kwestię niepełnosprawności w społeczeństwie, nie sposób pominąć faktu, że dla znacznej części osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest formalną podstawą do organizacji życia od strony zarobkowej. Rozwijająca się sfera aktywizacji socjalnej oraz zawodowej kładzie ogromny nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy dla obywateli o danym stopniu niepełnosprawności, lub dostosowywanie do nich już istniejących.
W tym celu stworzono klasyfikację, w której dla każdego stopnia niepełnosprawności przypisano poziom zdolności do pracy. W przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym przepisy wynikające z ustawy jasno wskazują na ich całkowitą niezdolność do  pracy.  Inaczej wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, dla których przewiduje się niezdolność do pracy, ale częściową.
Niestety ogólnikowość powyższego podziału powoli przestaje spełniać kryterium zasadności.  Rozwój socjalny i społeczny wpływa na postrzeganie osób niepełnosprawnych z dbałością o potencjał jednostki. W związku z tym wdrażane są procedury przystosowawcze, a to oznacza dostosowywanie poszczególnych miejsc pracy, czasu pracy, postaci stanowisk i zakresu obowiązków do osób niepełnosprawnych, na podstawie szczegółowej procedury opiniowania specjalistycznego według studium przypadku. Liczne instytucje, w tym urzędy pracy oraz ośrodki zarządzania zasobami ludzkimi, z powodzeniem wdrażają osoby z dysfunkcjami w struktury pracownicze, co przynosi obopólną korzyść.


Kto wydaje orzeczenie o niepełnosprawności?

Wciąż wiele osób niepełnosprawnych w naszym kraju funkcjonuje bez orzeczenia. Zazwyczaj dotyczy to osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, które albo nie zdają sobie sprawy, że ich ułomność kwalifikuje się pod niepełnosprawność albo zwyczajnie nie wiedzą jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. A przecież sama procedura nie jest tak skomplikowana jak mogłoby się wydawać. Wydawaniem orzeczeń zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Samo postępowanie jest dwuinstancyjne, co oznacza, że dopuszczalne jest odwołanie się od decyzji komisji organu powiatowego. W tym celu należy zwrócić się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, powtarzając procedurę.


Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Sama usługa jest bezpłatna, a wymagane dokumenty to wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, wraz z ewentualną dokumentacją medyczną lub opinią psychologiczno- pedagogiczną. 
Wstępne rozpatrzenie wniosku trwa do 30 dni od jego złożenia, jednak w przypadku spraw określanych jako skomplikowane, czas ten może się wydłużyć. Punktem kluczowym jest stawienie się osoby niepełnosprawnej na posiedzenie, przy czym jego miejsce i postać są oczywiście zależne od sprawności osoby niepełnosprawnej. Decyzję o orzeczonym stopniu niepełnosprawności otrzymuje się do 14 dni od posiedzenia.
Warto pamiętać, że orzeczenie stanowi podstawę do korzystania z przywilejów, czyli ulg i świadczeń, jednak tylko za jego potwierdzeniem. W tym celu niezbędne jest wyrobienie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która jest wystawiana na okres ważności orzeczenia. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, zwłaszcza przysługującym na jego podstawie przywilejów można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej, starostwie powiatowym, urzędzie miasta, urzędzie pracy, urzędzie skarbowym, centrum pomocy rodzinie oraz centrum informacji obywatelskiej.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.