Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31528        SUBSKRYBUJE: 7307
Tematy, które interesują czytelników:  Odpowiedzialność materialna pracowników, Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon, Likwidacja stanowiska pracy, Zdjęcie do CV, Obsługa komputera, Pytania na rozmowie, Employer branding

Praca a orzeczenie o niepełnosprawności - podstawowe informacje

Praca a orzeczenie o niepełnosprawności - podstawowe informacje
W Polsce orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to formalne potwierdzenie posiadania statusu osoby niepełnosprawnej. Jest to orzeczenie mocy prawnej na poziomie instytucjonalnym, przyznawane osobom, które ukończyły 16. rok życia. Ubiegać się o nie mogą wszystkie osoby z naruszoną sprawnością organizmu.

Orzeczenie o niepełnosprawności nie tylko poświadcza poziom sprawności organizmu, ale również traktuje o stopniu niepełnosprawności i wiążącym się z nim dostępie do przywilejów. Innymi słowy – orzeczenie o niepełnosprawności organizuje życie osób niepełnosprawnych oraz ich funkcjonowanie  w życiu publicznym i  obywatelskim.

 

Rodzaje stopnia niepełnosprawności

Ogół niepełnosprawności i jej konsekwencji jest na tyle zróżnicowany, że aby zasadnie dostosować wynikające z niego obowiązki i przywileje dla osoby zainteresowanej,  wyróżniono  3 podstawowe stopnie:

  • Stopień znaczny – osoba niepełnosprawna nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji i pozostaje całkowicie zależna od opieki innych powyżej 12 miesięcy.
  • Stopień umiarkowany – osoba niepełnosprawna potrzebuje czasowej lub częściowej pomocy innych powyżej 12 miesięcy.
  • Stopień lekki – osoba niepełnosprawna ma problemy w codziennych czynnościach i potrzebuje specjalistycznych urządzeń do kompensaty własnych ograniczeń.

Komisja ds. orzekania o niepełnosprawności, w oparciu o dostępną wiedzę medyczną, przyznaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony,  jeśli rokowania na przyszłość obejmują prawdopodobieństwo poprawy. Natomiast w przypadku niepełnosprawności o niezmiennej postaci, orzeczenie ma charakter stały.

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – przywileje

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to dokument, na podstawie którego osoba niepełnosprawna może ubiegać się o przysługujące jej z tytułu poważnych problemów w funkcjonowaniu przywileje oraz świadczenia. Mają one za zadanie ułatwić codzienne życie obywateli z dysfunkcjami, tak by w zależności od swojej sytuacji, uczestniczyli oni w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie. Przywileje poza-rentowe to głównie świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe czy karty parkingowe, a także szereg ułatwień na wielu szczeblach. Dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przewidziana jest możliwość korzystania z usług socjalnych, terapeutycznych czy opiekuńczych, które oferowane są przez placówki urzędnicze, fundacje lub instytucje pomocy społecznej i obywatelskiej.
Wsparcie w kwestiach finansowych rozpoczyna się od licznych ulg – głównie w zakresie podatkowym i rehabilitacyjnym. Obecne jednak pojawiły się one także w branży kulturalno-sportowej oraz strefie transportowo-komunikacyjnej. W przypadku dofinansowań dodatkowe przywileje dotyczą zasadniczo rehabilitacji i sprzętu leczniczo-wspomagającego, udogodnień natury konstrukcyjnej i architektonicznej – np. montaż podjazdów, wind czy doposażenie miejsca zamieszkania, a także likwidacji barier komunikacyjnych. Umożliwia to członkostwo w klubach, uczestnictwo w obozach specjalistycznych lub pomoc w dostępie do komputera z łączem internetowym.


Orzeczenie o niepełnosprawności a praca

Omawiając kwestię niepełnosprawności w społeczeństwie, nie sposób pominąć faktu, że dla znacznej części osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest formalną podstawą do organizacji życia od strony zarobkowej. Rozwijająca się sfera aktywizacji socjalnej oraz zawodowej kładzie ogromny nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy dla obywateli o danym stopniu niepełnosprawności, lub dostosowywanie do nich już istniejących.
W tym celu stworzono klasyfikację, w której dla każdego stopnia niepełnosprawności przypisano poziom zdolności do pracy. W przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym przepisy wynikające z ustawy jasno wskazują na ich całkowitą niezdolność do  pracy.  Inaczej wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, dla których przewiduje się niezdolność do pracy, ale częściową.
Niestety ogólnikowość powyższego podziału powoli przestaje spełniać kryterium zasadności.  Rozwój socjalny i społeczny wpływa na postrzeganie osób niepełnosprawnych z dbałością o potencjał jednostki. W związku z tym wdrażane są procedury przystosowawcze, a to oznacza dostosowywanie poszczególnych miejsc pracy, czasu pracy, postaci stanowisk i zakresu obowiązków do osób niepełnosprawnych, na podstawie szczegółowej procedury opiniowania specjalistycznego według studium przypadku. Liczne instytucje, w tym urzędy pracy oraz ośrodki zarządzania zasobami ludzkimi, z powodzeniem wdrażają osoby z dysfunkcjami w struktury pracownicze, co przynosi obopólną korzyść.


Kto wydaje orzeczenie o niepełnosprawności?

Wciąż wiele osób niepełnosprawnych w naszym kraju funkcjonuje bez orzeczenia. Zazwyczaj dotyczy to osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, które albo nie zdają sobie sprawy, że ich ułomność kwalifikuje się pod niepełnosprawność albo zwyczajnie nie wiedzą jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. A przecież sama procedura nie jest tak skomplikowana jak mogłoby się wydawać. Wydawaniem orzeczeń zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Samo postępowanie jest dwuinstancyjne, co oznacza, że dopuszczalne jest odwołanie się od decyzji komisji organu powiatowego. W tym celu należy zwrócić się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, powtarzając procedurę.


Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Sama usługa jest bezpłatna, a wymagane dokumenty to wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, wraz z ewentualną dokumentacją medyczną lub opinią psychologiczno- pedagogiczną. 
Wstępne rozpatrzenie wniosku trwa do 30 dni od jego złożenia, jednak w przypadku spraw określanych jako skomplikowane, czas ten może się wydłużyć. Punktem kluczowym jest stawienie się osoby niepełnosprawnej na posiedzenie, przy czym jego miejsce i postać są oczywiście zależne od sprawności osoby niepełnosprawnej. Decyzję o orzeczonym stopniu niepełnosprawności otrzymuje się do 14 dni od posiedzenia.
Warto pamiętać, że orzeczenie stanowi podstawę do korzystania z przywilejów, czyli ulg i świadczeń, jednak tylko za jego potwierdzeniem. W tym celu niezbędne jest wyrobienie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która jest wystawiana na okres ważności orzeczenia. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, zwłaszcza przysługującym na jego podstawie przywilejów można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej, starostwie powiatowym, urzędzie miasta, urzędzie pracy, urzędzie skarbowym, centrum pomocy rodzinie oraz centrum informacji obywatelskiej.

Oceń ten wpis
Praca a orzeczenie o niepełnosprawności - podstawowe informacje
Ocena: 5.0, liczba głosów: 12

Zobacz inne porady

Opinie

Karol
2019-05-07, 17:12
Z pewnością trzeba się starać w różnych instytucjach o to, jest wtedy komisja lekarska i ona zarządza stopień niepełnosprawności. To przecież normalna ludzka rzecz.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.