Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1049        SUBSKRYBUJE: 7269
Tematy, które interesują czytelników:  Urlop wypoczynkowy, Trzynastka, Jak zmienić pracę

Kiedy nie można odmówić wykonania polecenia służbowego?

Kiedy nie można odmówić wykonania polecenia służbowego?

Stosunek pracy charakteryzuje się m.in. tym, że pracownik powinien wykonywać polecenia swojego przełożonego. Zasadniczo nie ma on obowiązku wykonywania wszystkich poleceń, lecz trzeba pamiętać, że nieuzasadniona odmowa może być podstawą do wręczenia przez pracodawcę dyscyplinarki.

Polecenia służbowe są nieodłącznym elementem świadczenia pracy. Pracownik powinien nie tylko przestrzegać ustalonego w zakładzie trybu pracy, lecz także wykonywać zadania, które przydzielane są mu przez pracodawcę. Niestety, wykonywanie wszystkich poleceń bez ich weryfikacji może być powodem zwolnienia i odpowiedzialności np. karnej. W związku z tym osoby zatrudnione powinny wiedzieć, kiedy mogą odmówić wykonania zleconego im zadania, kiedy zaś odmowa może być przyczyną utraty pracy.

Gdy szef ma nietypową prośbę...

Podstawową zasadą jest, że pracownik powinien wykonywać tylko te polecenia, które nie są sprzeczne z prawem i etyką. Jeżeli pracodawca zażąda od swojego pracownika np. kradzieży czy fałszowania dokumentacji firmowej, ma on prawo odmówić. W takiej sytuacji zatrudniony nie powinien obawiać się konsekwencji. Jeżeli efektem niewykonania polecenia służbowego będzie zwolnienie dyscyplinarne, może on dochodzić swoich roszczeń w sądzie pracy. Trzeba jednak pamiętać, że konieczne będzie udowodnienie (przedstawienie dowodów), że takie zdarzenie miało miejsce. W praktyce zatem mogą być to zeznania, ale pracownik może również przedstawić świadków, np. współpracowników, którzy byli obecni przy wydawaniu polecenia służbowego.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Innym rozwiązaniem (wówczas, gdy pracownik podejrzewa, że odmowa wykonania polecenia może spowodować, że pracodawca rozwiąże umowę) jest poproszenie pracodawcy, by wydał je na piśmie. Wówczas do przełożonego można skierować wiadomość zwrotną (również w formie pisemnej) i wskazać, że polecenie służbowe nie zostanie wykonane z uwagi na to, że jest ono niezgodne z prawem. Dzięki temu pracownik ma w ręku silny dowód w postaci dokumentacji podpisanej przez przełożonego lub szefa.

Nie zawsze można odmówić

Bywa, że pracownik nie jest pewien, czy wykonując dane polecenie służbowe nie łamie prawa. Innym przypadkiem, w którym zatrudniony może się wahać jest np. nieznajomość przepisów prawa. Co wówczas? Najlepiej upewnić się, że ma się rację. Taka sytuacja może dotyczy np. kobiet w ciąży, które wysyłane są w delegację. Zgodnie z literą prawa, pracodawca nie może wysłać takiej pracownicy w delegację. Ale to wyjątek od reguły. Zasadniczo bowiem przełożony może wybrać pracownika i wydać mu polecenie wyjazdu. Odmawiając w takiej sytuacji, pracownik naraża się na odpowiedzialność.

Gdy mowa o tym, kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego wskazać należy przede wszystkim na zakres jego obowiązków. Ten powinien być punktem odniesienia. Jeżeli dana czynność nie mieści się w zakresie wskazanym w umowie, zatrudniony ma prawo odmówić. Inną kwestią jest to, czy polecenie służbowe jest karalne.

Dyscyplinarka – co dalej?

Wręczenie pracownikowi zwolnienia dyscyplinarnego z uwagi na ignorowanie przez niego wydawanych poleceń służbowych to ostateczność. Jeżeli dochodzi to takiej sytuacji, osoba zatrudniona powinna przede wszystkim przeanalizować swoją sytuację. Warto skorzystać z pomocy specjalistów – adwokata lub radcy prawnego, który będzie mógł na sprawę spojrzeć merytorycznie. Wówczas też możliwe będzie podjęcie dalszych kroków, np. skierowanie pozwu do sądu i dochodzenie przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Zawsze należy bowiem rozpatrywać taką sprawę indywidualnie. Ważne, by specjalista miał dostęp do umowy o pracę podpisanej przez pracownika, poznał okoliczności sprawy. Jeżeli pracownik rzeczywiście zachował się nieodpowiednio i to pracodawca miał rację, pomoc adwokata czy radcy prawnego również się przyda. Wniesienie sprawy do sądu wtedy może skończyć się tym, że będzie on musiał płacić odszkodowanie swojemu przełożonemu.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.