Pracownik - prawa i obowiązki

Dofinansowanie do okularów w 2021 - sprawdź, kiedy i czy Ci przysługuje!

9 grudnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

16 komentarzy
Dofinansowanie do okularów w 2021 - sprawdź, kiedy i czy Ci przysługuje!
Liczba osób noszących okulary z roku na rok rośnie. Jest to spowodowane tym, iż coraz częściej korzystamy z komputerów i smartfonów, a urządzenia te mają bardzo negatywny wpływ na narząd wzroku. Na szczęście, okularnicy mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu okularów - od pracodawcy bądź z Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawdź, kiedy i pod jakimi warunkami można ubiegać się o dofinansowanie do okularów w 2021 roku. Zapraszamy do lektury.

Dofinansowanie do okularów - kiedy można z niego skorzystać?

Dofinansowanie do okularów to szczególny przywilej pracowników w naszym kraju. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. Oprócz wstępnych badań lekarskich, kontrolnych i okresowych pracodawca musi także zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, jeżeli konieczność ich stosowania jest wskazana w zaświadczeniu lekarskim sporządzonym przez lekarza medycyny pracy., Oznacza to, że dofinansowanie okularów pracownikowi to obowiązek pracodawcy.

Koniecznie sprawdź kiedy się o starać o refundacje okularów?

Należy pamiętać, że obowiązek zapewnienia okularów korygujących dotyczy wyłącznie pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z monitora przez minimum połowę dobowego wymiaru pracy, czyli cztery godziny dziennie. Bardzo ważne jest to, aby w skierowaniu na badania lekarskie z medycyny pracy znajdowała się informacja, że pracownik spędza w pracy przed ekranem minimum cztery godziny dziennie. Lekarz przeprowadzający badanie będzie miał wtedy możliwość dokonania właściwej oceny odnośnie potrzeby stosowania okularów korekcyjnych podczas wykonywania obowiązków zawodowych przez danego pracownika.

Praca przy komputerze wyrządza szereg szkód dla zdrowia człowieka - nie tylko dla narządu wzroku, ale również dla kręgosłupa. Szkodliwe oddziaływanie ekranów na narząd wzroku dostrzegł również polski ustawodawca. Pracodawcy muszą postępować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi minimum pięciominutowej przerwy (wliczonej do czasu pracy) na każdą godzinę pracy przy komputerze. Praca wykonywana przy komputerze nie powinna także wpływać na obciążenie narządu wzroku.

Kiedy starać się o refundacje do okularów?

To Cię powinno również zainteresować: Optyk - może to zawód dla Ciebie?

Kiedy dokładnie można skorzystać z dofinansowania do okularów od pracodawcy?

Warunki ubiegania się o dofinansowanie są następujące:

 • pracownik musi wykonywać pracę przy komputerze,
 • czas pracy przy komputerze musi wynosić minimum 4 godziny w ciągu jednego dnia pracy (50% czasu pracy),
 • konieczność stosowania okularów musi być poświadczona oświadczeniem lekarskim.

Podstawy prawne dofinansowania okularów przez pracodawców

O dofinansowaniu okularów mówi artykuł 237 Kodeksu Pracy, w którym czytamy:

"Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami".

Szukasz pracy?

Pracownik stacji paliw

ZHU "MERKURY" Grzegorz Jaszczurowski

 • Jaworze
Dodana

Monter/Konserwator reklam/Operator zwyżki

FIRMA P-U-H EFEKT KRÓLICKI ANDRZEJ

 • Świętochłowice
Dodana

Logistyk

Timing Sp. z o.o.

 • Holandia
Dodana

Lekarz rodzinny/ Internista/ Pediatra

BETANIA-MED sp. z o.o.

 • Dąbrowa Górnicza
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana

Drugim aktem prawnym omawiającym tę kwestię jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku:

To Cię powinno również zainteresować: Absurdalne pomysły na biznes - niektóre odnoszą spory sukces

"Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok zgodne z zaleceniem lekarza , jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego".

Dofinansowanie do okularów - ile wynosi?

Jeżeli pracownik spełnia wszystkie powyżej wymienione warunki, może zwrócić się o dofinansowanie do swojego pracodawcy. Ile wynosi kwota dofinansowania do okularów? Wysokość dofinansowania nie została omówiona w żadnej regulacji prawnej. Oznacza to, że o wysokości dofinansowania decyduje pracodawca. Powinien on jednak wziąć pod uwagę dokładny koszt zakupu okularów przez pracownika i na tej podstawie wydać decyzję o wysokości dofinansowania.

Ile kosztuje dofinansowanie do okularów?

Okulary droższe niż kwota dofinansowania

Niektórzy pracodawcy mogą zaproponować kwotę dofinansowania, która będzie znacznie niższa od ostatecznej ceny okularów bądź wskazać pracownikowi okulary w wersji podstawowej.

To Cię powinno również zainteresować: Zwrot kosztów dojazdu do pracy

W takim przypadku pracownik może poprosić pracodawcę o sfinansowanie okularów w wyższej kwocie, jednak nie ma gwarancji, że odpowiedź będzie pozytywna. Pracownik może też dopłacić brakującą kwotę samodzielnie, z własnej kieszeni.

Video

Czy dofinansowanie obejmuje soczewki kontaktowe?

Sporo osób zamiast okularów wybiera soczewki kontaktowe, ponieważ wyróżnia je wiele atutów. Niestety, zgodnie z obowiązującym prawem, polscy pracodawcy w ogóle nie muszą dofinansowywać zakupu soczewek kontaktowych przez swoich pracowników.

Decyzję o dofinansowaniu zakupu soczewek kontaktowych podejmuje pracodawca samodzielnie - wszystko zależy tutaj od jego dobrej woli oraz chęci wyjścia naprzeciw oczekiwaniom pracownika.

Jak otrzymać od pracodawcy zwrot za okulary korekcyjne

Aby otrzymać od pracodawcy zwrot za okulary korekcyjne, należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza, w którym znajdzie się informacja o konieczności stosowania okularów korekcyjnych podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oprócz tego należy dołączyć fakturę potwierdzającą zakup okularów, a także wniosek z prośbą o dofinansowanie kosztów. Na tej podstawie pracodawca ocenia kwotę zwrotu dla pracownika.

Refundacja kosztów poniesionych na zakup okularów

Dofinansowanie do okularów w 2022 roku – na jaką dopłatę możemy liczyć?

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, żadne przepisy w jakikolwiek sposób nie regulują, ile powinno wynosić dofinansowanie do okularów. Wszystko leży w gestii pracodawcy oraz obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów. Dobrym pomysłem jest zapytanie pracowników z dłuższym stażem, na jakich zasadach są w firmie przydzielane dofinansowania do okularów w 2022 roku bądź zapoznać się z firmowym regulaminem. Można też od razu udać się do przełożonego, by uzyskać sprawdzone informacje u źródła.

W każdym zakładzie obowiązują różne zasady - niektóre firmy oddają pracownikom 100% kosztów, inne 50% itd. Warto też sprawdzić, czy w firmowym regulaminie znajduje się informacja na temat tego, jak często można ubiegać się o dofinansowanie do okularów. Często stosowaną zasadą jest ta mówiąca o tym, że uzyskanie dofinansowania do okularów możliwe jest co 3 lata.

Refundacja okularów w praktyce

Refundacja do zakupu szkieł i soczewek kontaktowych tylko z receptą od okulisty

Gdy zakupimy okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe, możemy zwrócić się o zwrot części kosztów do Narodowego Funduszu Zdrowi (NFZ). Refundacja do zakupu szkieł przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które posiadają receptę wystawioną przez okulistę. Ponadto dany okulista musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nie istnieją dokładne ramy czasowe, w których należy kupić okulary. Niestety, badania okulistyczne oraz recepty wystawione w ramach prywatnej opieki lekarskiej nie uprawniają nas do ubiegania się o refundację.

Pacjent, który otrzyma prawo do uzyskania dofinansowania, musi zwrócić się wraz z receptą do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Listę placówek NFZ można w łatwy sposób sprawdzić w wyszukiwarce internetowej. Pacjent chcący uzyskać dofinansowanie musi udać się do działu Przedmiotów Ortopedycznych Funduszu i tam potwierdzić swoje prawo do refundacji. Na koniec należy znaleźć salon optyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ-em oraz wybrać okulary.

Co składa się na cenę okularów a ich refundacja

Cena okularów zależy od kosztu szkieł, oprawek oraz montażu. Soczewki okularowe mogą być plastikowe lub szklane. Te drugie zapewniają znacznie lepsze widzenie oraz są bardziej odporne na wszelkiego rodzaju zarysowania. Z kolei soczewki plastikowe są wyjątkowo lekkie - zaleca się noszenie ich osobom z poważną wadą wzroku oraz dzieciom.

W przypadku, gdy dany pacjent ma niewielką wadę wzroku, koszt zakupu okularów wyniesie około 100-300 złotych (minus kwota refundacji z NFZ). Oczywiście, na ostateczną cenę okularów ogromny wpływ ma wybór oprawek, a także dodatkowe funkcje, np. ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Video

Ile wynosi dofinansowanie do okularów przez NFZ?

Dokładna wysokość dofinansowania do okularów przez NFZ uzależniona jest od wady wzroku. W przypadku, gdy wada mieści się w przedziale +/- 6 dioptrii, wówczas dofinansowanie będzie wynosiło w 2022roku 17,5 zł na jedno szkło. Zasada ta dotyczy zarówno dalekowidzów, jak i krótkowidzów.

W przypadku, gdy wada wzroku jest bardziej poważna, wtedy refundacja jest wyższa i wynosi 35 złotych za szkło. O dotację na okulary z NFZ dorośli mogą ubiegać się co 2 lata.

Refundacja okularów dla dziecka do 18 roku życia z jaką wadą?

Przy zakupie okularów dla dziecka z wadą nieprzekraczającą +/- 6 dioptrii, wysokość dofinansowania na jedno szkło wyniesie maksymalnie 35 złotych, zaś od +/- 6 dioptrii 50 złotych za jedno szkło. O refundację okularów dla dziecka do 18. roku życia można wnioskować co pół roku.

Podsumowanie:
 • Pracownik korzystający z monitora przez minimum połowę dobowego wymiaru pracy może skorzystać z dofinansowania do okularów korekcyjnych od pracodawcy.
 • Obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych dla pracowników przebywających przed monitorem to wymóg polskiego prawa.
 • Wysokość dofinansowania do okularów zależy od decyzji pracodawcy i może nie pokryć całkowitych kosztów.
 • Dofinansowanie soczewek kontaktowych przez pracodawców nie jest obowiązkowe i zależy od ich decyzji.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może otrzymać dofinansowanie do okularów od pracodawcy?

Dofinansowanie do okularów od pracodawcy mogą otrzymać osoby, które przez minimum 4 godziny dziennie pracują przy komputerze oraz posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Ile wynosi dofinansowanie do okularów od pracodawcy?

Wysokość dofinansowania do okularów od pracodawcy uzależniona jest od wewnętrznego regulaminu wprowadzonego w danym zakładzie pracy. Nie ma regulacji prawnych, które nakazywałyby pracodawcom wypłacanie dofinansowań w określonych kwotach.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie zakupu okularów z NFZ?

O dofinansowanie zakupu okularów z NFZ mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające receptę od okulisty oraz realizujące zakup okularów w zakładzie optycznym posiadającym podpisaną umowę z NFZ.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

16 komentarzy

Łukasz Dudkiewicz

Łukasz Dudkiewicz

Dofinansowanie do okularów to jedna z wielu form pomocy pracownikom w dbaniu o ich zdrowie. Warto jednak pamiętać, że to nie wszystko i żeby stworzyć zdrowe i przyjazne środowisko pracy trzeba zrobić wiele więcej.
Nina Talik

Nina Talik

Dofinansowanie do okularów to jedna z wielu korzyści jakie oferują pracodawcy swoim pracownikom. Warto to brać pod uwagę podczas szukania pracy.
Grażyna

Grażyna

Szkoda, że osoby bezrobotne nie mogą skorzystać z dofinansowania do okularów. To kolejne utrudnienie dla osób poszukujących pracy.
Marika

Marika

Okulary korekcyjne to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim zdrowia. Cieszę się, że tak wiele firm dba o swoich pracowników i oferuje im dofinansowanie zakupu okularów.
.Wikaaa.

.Wikaaa.

Często przepisy dotyczące dofinansowania okularów są niejasne i nie precyzują, ile powinna wynosić dopłata. Warto jednak pamiętać, żeby dbać o dobre relacje z pracownikami i oferować im adekwatne korzyści.
Szok

Szok

Bardzo ważne jest, żeby o tym pamiętać podczas rozmów rekrutacyjnych. Jeśli pracownik spędza dużo czasu przed komputerem, to powinien wiedzieć, jakie benefity oferuje firma w tej kwestii.
Ludmiła

Ludmiła

Słyszałam, że dofinansowanie do okularów jest dostępne tylko dla pracowników. To trochę niesprawiedliwe dla tych, którzy nie pracują, ale też mają problemy z oczami.
Pomaz

Pomaz

Dofinansowanie do okularów to świetna forma pomocy pracownikom, którzy spędzają dużo czasu przed komputerem. Często okulary korekcyjne są bardzo kosztowne, więc taki zwrot kosztów może naprawdę pomóc.
kasia

kasia

czy skierowanie na okulary może być od każdego okulisty czy tylko od okulisty medycyny pracy
Frania

Frania

Czy jeżeli pracownik który otrzymał okulary na koszt pracodawcy w marcu 2020 i który od marca 2021 do teraz przebywa na L4 w związku z ciążą ma prawo do nowych okularów na koszt pracodawcy w październiku tego roku zaraz po powrocie do pracy z macierzyńskiego?
Barbara

Barbara

Czy mogę otrzymać refundację od pracodawcy za same oprawki?
Maryja zawsze Dziewica

Maryja zawsze Dziewica

satan ty się puknij w beret chory
Jezy

Jezy

satan ty się puknij e beret.
AveSatan

AveSatan

Co za świnie paskudne, ludzie całe życie pracują a później dadzą ci parę groszy na niby okulary,za tą cenę zwykłe przeciwsłoneczne z chin to może i by kupił. Abyście sploneli żywcem w katuszach a wasze benkarty zdechły na malarię! Usuńcie ten komentarz,bo tylko do tego się nadajecie,niech wasze żony usuną ciążę lepiej zrobicie dla środowiska! Obraźliwe jest to co się dzieje i co, też mam kogoś usunąć???
Jan

Jan

35 zł refundacji przez NFZ to kpina. To chyba za okulary kupione w supermarkecie. I też trzeba będzie dopłacić. NFZ to moloch, który tak naprawdę "refunduje" z naszych pieniędzy jedynie pobory dla rzeszy nikomu niepotrzebnych pracowników NFZ.
Roman

Roman

Fajne informacje, od lat korzystam z tego gdyż praca przy komputerze to bardzo często problemy ze wzrokiem i konkretna zmiana okularów na nowe co jakiś okres. Tak to wszystko wygląda.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.