Pracownik - prawa i obowiązki

Odliczenie kosztów paliwa i biletów komunikacyjnych na dojazd do pracy

4 lipca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

3 komentarze
Odliczenie kosztów paliwa i biletów komunikacyjnych na dojazd do pracy
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą skorzystać z pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Kiedy możliwy jest zwrot za paliwo dla pracownika? Czy osoby dojeżdżające do pracy komunikacją miejską również mogą skorzystać z tego rozwiązania? Podpowiadamy!

Koniec kwietnia to ostatni moment na rozliczenie PIT. Nie każdy etatowiec pamięta jednak, że może zaoszczędzić sporą kwotę, wykorzystując koszty uzyskania przychodu. Mimo że nie jest to nowość wprowadzona wraz z Polskim Ładem, zwrot za paliwo dla pracownika czy zwrot za bilety komunikacyjne przez pracodawcę dla wielu osób aktywnych zawodowo wciąż stanowi zagadkę.

Z tego artykułu dowiesz się: 

 • Czym są pracownicze koszty uzyskania przychodu
 • Kto może skorzystać z pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 • Kiedy możliwy jest zwrot za paliwo dla pracownika i ile wynosi
 • Jak odbywa się zwrot za bilety komunikacyjne przez pracodawcę i ile wynosi
 • O jakich formalnościach trzeba pamiętać

Chcesz wiedzieć więcej o zwrocie kosztów dojazdu do pracy? Przeczytaj również nasz inny artykuł – Zwrot kosztów dojazdu do pracy.

Odliczanie kosztów paliwa i biletów komunikacyjnych za dojazd do pracy – komu przysługuje?

Koszty uzyskania przychodu to po prostu wydatki ponoszone w celu wygenerowania przychodu. Ogólna zasada jest następująca: przychód - koszty uzyskania przychodu = dochód. Aby wykonywać obowiązki zawodowe, wielu pracowników każdego dnia dojeżdża do miejsca pracy. W tym celu korzystają oni z własnego samochodu lub transportu zbiorowego. 

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że z kosztów uzyskania przychodów mogą skorzystać pracownicy z tytułu:

 • Stosunku pracy
 • Stosunku służbowego
 • Spółdzielczego stosunku pracy
 • Pracy nakładczej

Mimo że zwrot za paliwo czy bilety komunikacyjne dla pracownika często jest omawiany w kontekście dojazdów do pracy, to przysługuje on każdej osobie zatrudnionej na podstawie choćby wymienionej wyżej umowy o pracę – bez względu na to, czy rzeczywiście dojeżdża ona do zakładu pracy. Od czasu pandemii wykonujesz pracę zdalnie? To nie przeszkoda, aby skorzystać z dopłaty do paliwa 2022 za dojazd do pracy. Musisz jednak pamiętać o ograniczeniach.

Video

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Zwrot za paliwo czy bilety komunikacyjne?

Do zakładu pracy można dojechać na wiele sposobów. Wielu pracowników korzysta z własnego samochodu, inni – z uwagi na dogodne połączenie lub własne przekonania – wybierają komunikację miejską. Z tego względu możliwe jest odliczenie:

 • Wydatków poniesionych na zakup paliwa – w przypadku korzystania z własnego środka transportu
 • Kwot wydanych na zakup biletów na komunikację miejską – w przypadku korzystania z komunikacji zbiorowej

W praktyce zwrot za paliwo dla pracownika czy zwrot za bilety komunikacyjne przez pracodawcę częściowo jest już realizowany w trakcie roku podatkowego. Powód jest następujący – pracodawca uwzględnia te koszty, gdy oblicza zaliczkę na podatek dochodowy. Ma to miejsce każdego miesiąca. Jako pracownik możesz jednak też skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Często pracujesz poza miejscem zatrudnienia? Sprawdź, czy przysługuje Ci dieta – przeczytaj artykuł: Diety krajowe – na co możemy liczyć?

Zwrot za paliwo – jaka kwota zwrotu należy się pracownikowi?

Informacja o maksymalnej wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodu znajduje się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość zwrotu za paliwo dla pracownika jest uzależniona od miejscowości, w której pracownik wykonuje pracę oraz liczby pracodawców. 

Dopłaty do paliwa 2022 za dojazd do pracy – kwoty w 2022 roku:

 • Gdy pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się firma, to koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł miesięcznie – 3000 zł rocznie. Gdy pracownik pracuje dla dwóch pracodawców – 4500 zł rocznie.
 • Jeżeli pracownik dojeżdża do pracy z innej miejscowości, to pracownicze koszty uzyskania przychodu wynoszą 300 zł miesięcznie – 3600 zł rocznie. W przypadku dwóch stosunków pracy są odpowiednio wyższe – 5400 zł.

Pracujesz dla dwóch pracodawców i liczysz na zwrot za paliwo? Może się zdarzyć, że po rozliczeniu PIT będziesz musiał dopłacić. Aby tego uniknąć, warto u jednego z pracodawców złożyć wniosek o zaniechanie stosowania kosztów uzyskania przychodu.

Przykład: Pani Anna dojeżdża do zakładu pracy własny samochodem. Miesięcznie na paliwo wydaje 380 zł. Mimo że siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscowością, w której mieszka, to maksymalnie może ona odliczyć miesięcznie 300 zł. Powodem jest brak odliczenia w ramach kosztów pracowniczych faktycznych wydatków na paliwo.

Uwaga! Dopłaty do paliwa 2022 za dojazd do pracy nie mają wiele wspólnego z wyjazdami służbowymi własnym pojazdem – takie wyjazdy są rozliczane inaczej.

Jaka kwota należy się pracownikowi za bilety komunikacyjne?

Należysz do grona pracowników, którzy dojeżdżają do pracy komunikacją zbiorową – autobusem, koleją czy promem? Również możesz liczyć na zwrot kosztów. W tym przypadku obowiązują jednak trochę inne zasady niż przy rozliczaniu wydatków na zakup paliwa.

Bilet PKP a koszty uzyskania przychodu – podstawowe limity (analogiczne jak w przypadku zwrotu za paliwo):

 • 3000 lub 4500 zł rocznie – gdy pracownik pracuje odpowiednio u jednego lub dwóch pracodawców w tej miejscowości, w której mieszka 
 • 3600 lub 5400 zł rocznie – jeżeli pracownik jest zatrudniony odpowiednio u jednego lub dwóch pracodawców w miejscowości innej niż ta, w której mieszka

Zwrot może być jednak wyższy niż wskazany limit – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszcza możliwość rozliczenia wydatków faktycznie poniesionych na zakup biletów.

Przykład: Pan Janusz jest zatrudniony u jednego pracodawcy, a do zakładu pracy dojeżdża komunikacją miejską – pociągiem i autobusami. Miesięcznie na bilety wydaje 420 zł (5040 zł rocznie). Ponieważ przekracza limit wskazany w ustawie, może rozliczać faktycznie poniesione koszty.

W niektórych firmach pracownik może liczyć na zwrot za bilety komunikacyjne od pracodawcy. Najczęściej na takie rozwiązanie decydują się zakłady pracy działające w branżach, w których trudno pozyskać doświadczonych pracowników.

Video

Jakie formalności należy spełnić, aby otrzymywać zwroty za dojazdy?

Korzystanie z pracowniczych kosztów uzyskania przychodu powoduje, że pojawia się też pytanie o formalności. Czy ponoszone wydatki trzeba dokumentować, aby otrzymać zwrot za paliwo lub bilety PKP? Odpowiedź wcale nie jest taka prosta.

Zwrot za dojazdy – formalności:

 • Dopłaty do paliwa 2022 za dojazd do pracy – nie jest konieczne udokumentowanie poniesionych wydatków. Pracownik nie musi prowadzić np. codziennej ewidencji przejechanych kilometrów.
 • Bilet PKP a koszty uzyskania przychodu – pracownik musi posiadać imienne bilety okresowe, gdy chce rozliczyć faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodu. Nie jest to konieczne w sytuacji, gdy pracownik korzysta z kosztów wskazanych w ustawie.

Jeszcze inaczej może wyglądać kwestia formalności przy zwrocie za bilety komunikacyjne od pracodawcy. W tej sytuacji to pracodawca decyduje, jakie dokumenty musi złożyć pracownik.

Przykład: Pan Antoni dojeżdża do pracy komunikacją miejską. Miesięcznie na przejazdy wydaje 450 zł, ale nie może rozliczyć faktycznie poniesionych kosztów. Mężczyzna kupował dotychczas bilety jednorazowe bezpośrednio u kierowcy, a zatem nie posiada biletów imiennych, które są niezbędne, aby zastosować rzeczywiste koszty uzyskania przychodu.

Podsumowanie:
 • Koszty uzyskania przychodu to wydatki ponoszone w celu wygenerowania dochodu, które mogą być odliczone od dochodu.
 • Zwrot za paliwo czy bilety komunikacyjne dla pracowników przysługuje każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę.
 • Zwrot za paliwo dla pracownika i zwrot za bilety komunikacyjne przez pracodawcę częściowo są realizowane w trakcie roku podatkowego, uwzględniane w zaliczkach na podatek dochodowy.
 • Wysokość zwrotu za paliwo dla pracownika i kwota zwrotu za bilety komunikacyjne zależą od miejscowości, w której pracownik pracuje oraz liczby pracodawców.

Najczęściej zadawane pytania

Czy warto korzystać z pracowniczych kosztów uzyskania przychodu?

Pracownicze koszty uzyskania przychodu pozwalają obniżyć podatek. Nie jest to jednak nowość – rozwiązanie to funkcjonuje od lat. Wiele osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nawet nie jest świadoma tego, że korzysta z pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, a to dlatego, że ich rozliczaniem zajmuje się pracodawca.

Czy osoby pracujące u dwóch pracodawców również mogą skorzystać z pracowniczych kosztów uzyskania przychodu?

Tak, a ponadto w tym przypadku koszty uzyskania przychodu są wyższe – mogą wynosić nawet 5400 zł rocznie, gdy pracownik dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości. Co więcej, jeżeli pracownik korzysta z komunikacji miejskiej, to może rozliczyć faktycznie ponoszone koszty, które mogą być jeszcze wyższe niż wskazany limit.

Czy w przypadku podwyższonych kosztów liczy się miejsce zamieszkania, czy zameldowania?

Pracownik może korzystać z dwóch adresów – zamieszkania i zameldowania. Jeżeli chce skorzystać z podwyższonych pracowniczych kosztów przychodu (gdy zakład pracy znajduje się w innej miejscowości), to kluczowy jest adres zamieszkania, a nie zameldowania. Jeżeli pracownik zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, to podwyższone koszty mu nie przysługują.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

3 komentarze

Sabina

Sabina

Bardzo cenna wiedza dla mnie jako pracodawcy. Teraz mam jasność co do zwrotów kosztów za dojazd moich pracowników i jakie kwoty im przysługują. Z pewnością pomaga to w prowadzeniu firmy.
Rafael

Rafael

Jako osoba poszukująca pracy przyda mi się wiedza na temat pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Wiem już, że nawet jeśli nie mam teraz pracy, to przy odnalezieniu jej będę miał możliwość skorzystania z odliczenia kosztów paliwa czy biletów komunikacyjnych.
Kamil N

Kamil N

Bardzo przydatny artykuł dla mnie jako pracownika, który codziennie dojeżdża do pracy własnym samochodem. Teraz wiem, że mogę skorzystać z odliczenia kosztów paliwa, co przynajmniej trochę zrekompensuje mi wydatki.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka