!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik - prawa i obowiązki

Praca w niepełnym wymiarze - godziny pracy oraz dni urlopowe

4 lipca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

0 komentarzy

Praca w niepełnym wymiarze - godziny pracy oraz dni urlopowe
Pracownik wykonujący obowiązkowi zawodowe może być zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak wyglądają godziny pracy, dni urlopowe oraz inne uprawnienia osób pracujących na pół, ćwierć lub 3/4 etatu? Na wszystkie te pytania szczegółowo odpowiadamy w poniższym artykule.

Zobacz też: Wymiar czasu pracy. Wszystko co warto o nim wiedzieć 

Praca w niepełnym wymiarze godzin a prawo pracy

Art. 29 Kodeksu pracy stanowi, że fakt zawarcia z pracownikiem umowy o pracę, która przewiduje zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie może powodować, że warunki pracy i płacy będą ustalone w sposób mniej korzystny aniżeli w przypadku pracowników wykonujących tę samą bądź podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem proporcjonalności w zakresie czasu pracy. W przywołanym akcie prawnym jest również mowa o tym, że pracodawca, w miarę możliwości, powinien brać pod uwagę wniosek pracownika odnośnie zmiany wymiaru czasu pracy w umowie o pracę. 

Z kolei w artykule 18 Kodeksu pracy czytamy, że wszyscy pracownicy muszą być przez pracodawcę równo traktowani bez względu na to, jaka jest ich płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, wyznanie, orientacja seksualna ale również bez względu na to, w jakim wymiarze czasu pracy oni pracują. 

Zalety i wady pracy w niepełnym wymiarze godzin

W poniższej tabeli omawiamy najważniejsze wady i zalety pracy w niepełnym wymiarze godzin. 

[TABELA]

Praca w niepełnym wymiarze godzin - jak to wygląda w praktyce?

Praca na pełny etat polega na tym, że pracujemy maksymalnie 8 godzin na dobę, czyli 40 godzin tygodniowo. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podjąć pracę na pół etatu, czyli 20 godzin tygodniowo. Są również osoby, które decydują się na pracę na 3/4 etatu, czyli 30 godzin tygodniowo oraz 1/4 - 10 godzin w tygodniu. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mają możliwość łączenia swojej pracy zawodowej z innymi aktywnościami, na przykład nauką na studiach bądź prowadzeniem domu. Jest to także korzyść dla pracodawcy, który zatrudniając osoby w niepełnym wymiarze godzin ma możliwość ograniczenia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. 

Należy nadmienić, że osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin posiadają szereg uprawnień - mają ubezpieczenie zdrowotne, posiadają uprawnienia emerytalne, prawo do urlopów i wiele innych. 

Video

1/4 etatu - ile to godzin, ile dni urlopu, jaka jest minimalna stawka?

Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu to temat rzeka. Jedną z możliwości jest praca na 1/4 etatu. Ile to godzin, ile dni urlopu i ile wynosi minimalna stawka? Praca na 1/4 etatu to 10 godzin w tygodniu, czyli 2 godziny dziennie przy założeniu, że pracownik wykonuje swoje obowiązki od poniedziałku do piątku. 

Minimalna stawka w przypadku 1/4 etatu wynosi 752,50 zł brutto. 

Urlop dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu rozlicza się identycznie jak w przypadku pełnego etatu. W pierwszej kolejności należy ustalić wymiar urlopu. Jest on ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przy obliczeniach bierze się również pod uwagę staż pracy. 

Pełnoetatowym pracownikom przysługuje:

  • 20 dni urlopu w ciągu roku - gdy staż pracy wynosi mniej niż 10 lat,
  • 26 dni urlopu w ciągu roku - gdy staż pracy wynosi więcej niż 10 lat.

Przy ustaleniu wymiaru urlopu wypoczynkowego dla niepełnoetatowca mnożymy wymiar etatu przez pełny wymiar urlopu. Należy pamiętać, że każdy niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę, na korzyść pracownika. Urlop na 1/4 etatu ustala się indywidualnie w zależności od posiadanego stażu pracy. 

Przykładowe obliczenie urlopu dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu będzie wyglądało następująco:

20 dni x 1/4 etatu = 5 dni

5 dni x 8 godzin = 40 godzin

1/2 etatu - ile to godzin, ile dni urlopu, jaka jest minimalna stawka?

Praca na 1/2 etatu to 4 godziny na dobę, czyli 4 godziny dziennie - 20 godzin tygodniowo. Minimalna stawka przy 1/2 etatu wynosi 1 505 zł brutto. Urlop dla pracownika zatrudnionego w ramach 1/2 etatu, któremu przysługuje 20 dni urlopu w ciągu roku, oblicza się w następujący sposób: 

20 dni x 1/2 etatu = 10 dni

10 dni x 8 godzin = 80 godzin 

3/4 etatu - ile to godzin, ile dni urlopu, jaka jest minimalna stawka?

Praca na 3/4 etatu to 30 godzin tygodniowo, czyli 6 godzin dziennie. Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu musi otrzymać wynagrodzenie minimalne w wysokości 2 257,50 zł brutto. Urlop przysługujący pracownikowi zatrudnionemu na 3/4 etatu, któremu przysługuje 20 dni urlopu w ciągu roku, oblicza się w poniższy sposób: 

20 dni x 3/4 etatu = 15 dni 

15 dni x 8 godzin = 120 godzin 

Nadgodziny niepełnoetatowca 

 Jak wyglądają nadgodziny niepełnoetatowca? Warto wiedzieć, że osoby, które są zatrudnione na 3/4, 1/2 lub 1/4 etatu, mają prawo do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. W umowie o pracę powinna znaleźć się informacja o dopuszczalnej liczbie godzin pracy ponad wskazany wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze. 

Z kolei, gdy liczba godzin nadliczbowych nie zostanie ustalona, wtedy dodatek będzie przysługiwał dopiero wtedy, gdy liczba przepracowanych godzin w ciągu danej doby przekroczy 8 godzin. 

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.