Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 30157        SUBSKRYBUJE: 7197
Tematy, które interesują czytelników:  Wynagrodzenie, Mobbing w pracy, CV po niemiecku, List motywacyjny bez ogłoszenia, Świadectwo pracy

Nadgodziny niepełnoetatowca

Nadgodziny niepełnoetatowca
Osoba świadcząca pracę w niepełnym wymiarze godzin może pracować również w nadgodzinach. Sytuacja takiego pracownika jest jednak nieco inna niż tego zatrudnionego na pełen etat. Różnica sprowadza się przede wszystkim do rekompensaty za pracę po godzinach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy należy wskazać, że wymiar etatu, w jakim zatrudniony jest pracownik nie ma wpływu na fakt występowania pracy ponad normę. Inaczej mówiąc, zarówno zatrudnieni w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin mogą wykonywać pracę w nadgodzinach. Trzeba przy tym pamiętać, że tylko: ?praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych? (art. 151 § 1 Kodeksu pracy). Normy podstawowe przy tym to 8 godzin pracy na dobę i przeciętnie 40 godzin pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. Warto przy tym zauważyć, że przy tak skonstruowanym wymiarze czasu pracy, pracownik niepełnoetatowy bardzo rzadko będzie mógł wyrobić ?prawdziwe nadgodziny?, gdyż te występują dopiero po przekroczeniu 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu.

Jeden punkt więcej

Z uwagi na ochronę osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak również zapewnienie im ewentualnej rekompensaty za pracę w nadgodzinach, ustawodawca ustanowił art. 151 § 5 Kodeksu pracy. Zgodnie z przywołanym przepisem: ?Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia?. Taki, dodatkowy punkt więcej w umowie to ? dla pracownika ? gwarancja rekompensaty za pracę w nadgodzinach przy jednoczesnym określeniu, kiedy mają one miejsce.

Pracownik pod ochroną

Cytowany powyżej artykuł nakłada na pracodawcę konieczność wskazania w umowie z pracownikiem świadczącym pracę w niepełnym wymiarze czasu liczby godzin pracy powyżej wymiaru określonego w umowie. Przekroczenie wskazanej ilości godzin będzie zobowiązywało pracodawcę do wypłaty dodatku za nadgodziny. Z drugiej strony, co należy podkreślić, pracownik, który przekroczy swój czas pracy nie od razu świadczy pracę w nadgodzinach. W takich wypadkach praca, którą on wykonuje z pewnością jest pracą ponadwymiarową, ale nie od razu nadliczbową. Oznacza to tyle, że godziny, które de facto są nadgodzinami, ale nie przekraczają zapisów dokonanych w umowie, nie będą dodatkowo rekompensowane.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar czasu pracy - wszystko co warto o nim wiedzieć

Pracodawca wskazuje limit

W praktyce pracodawca może w różnorodny sposób wskazać limit godzin, jakie pracownik niepełnoetatowy będzie mógł wykonać bez dodatkowej rekompensaty. Może on odnieść się choćby do wymiaru dobowego pracownika, biorąc ? w takim przypadku ? pod uwagę wielkość etatu lub też średni tygodniowo wymiar czasu pracy. Warto przy tym pamiętać, że same zapisy w Kodeksie pracy nie wskazują, w jaki sposób należy dokonać ustalenia właśnie limitu godzin dla osoby świadczącej pracę w niepełnym wymiarze. Z drugiej strony został on ustanowiony właśnie po to, aby chronić pracowników zatrudnionych w częściowym wymiarze czasu pracy. Jak zatem dokonać ustaleń w praktyce?

Czy wiesz, że najczęściej nadgodziny otrzymują pracownicy niepełnoetatowi? Więcej na ten temat: Pracujesz na pół etetu? Częściej zostaniesz po godzinach.

Średni limit

Z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika konieczne jest takie ustalenie limitu, który nie będzie mijał się z celem. Nielogicznym ? dla przykładu ? byłoby ustalanie, że rekompensata osobie świadczącej pracę w niepełnym wymiarze należy się dopiero wówczas, gdy przekroczone zostanie 8 godzin pracy na dobę. W takim przypadku mowa o wprowadzaniu limitów na poziomie ogólnych norm czasu pracy, które dotyczą pracowników świadczących pracę w pełnym wymiarze. Jak zatem ustalić pułap dla niepełnoetatowca? Specjaliści wskazują, że aby obie strony były usatysfakcjonowane i w tej materii nie powstały wątpliwości, konieczne jest ustalenie limitu poniżej maksymalnego wymiaru czasu pracy osoby zatrudnionej na pełen etat i jednocześnie powyżej niepełnego wymiaru czasu pracy (który obowiązuje pracownika świadczącego pracę na część etatu, który to określony jest w umowie).

Oceń ten wpis
Nadgodziny niepełnoetatowca
Ocena: 4.5, liczba głosów: 15

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.