Pracownik - prawa i obowiązki

Nadgodziny niepełnoetatowca

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

4 komentarze
Nadgodziny niepełnoetatowca
Osoba świadcząca pracę w niepełnym wymiarze godzin może pracować również w nadgodzinach. Sytuacja takiego pracownika jest jednak nieco inna niż tego zatrudnionego na pełen etat. Różnica sprowadza się przede wszystkim do rekompensaty za pracę po godzinach.

Pracownicy pełnoetatowi a pracownicy niepełnoetatowi

Warto zauważyć, że często to pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują nadgodziny. Ich elastyczny czas pracy może wymagać większego zaangażowania w określonych sytuacjach, co prowadzi do pracy w godzinach ponadwymiarowych. Dlatego ważne jest, aby zarówno pracodawca, jak i pracownik mieli jasno określone zasady dotyczące limitu godzin pracy ponad wymiar umowny i rozliczania nadgodzin. 

Rozliczanie nadgodzin pracownika jest istotne dla pracodawcy, który musi dbać o przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz dla pracownika, który oczekuje uczciwego wynagrodzenia za swoje dodatkowe zaangażowanie. Zapewnienie klarownych zapisów w umowie o pracę oraz odpowiednie rozliczanie nadgodzin pozwala na skuteczną ochronę pracowników zatrudnionych w różnych wymiarach czasu pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy należy wskazać, że wymiar etatu, w jakim zatrudniony jest pracownik nie ma wpływu na fakt występowania pracy ponad normę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy należy wskazać, że wymiar etatu, w jakim zatrudniony jest pracownik nie ma wpływu na fakt występowania pracy ponad normę. Inaczej mówiąc, zarówno zatrudnieni w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin mogą wykonywać pracę w nadgodzinach. Trzeba przy tym pamiętać, że tylko: "praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych" (art. 151 § 1 Kodeksu pracy). Normy podstawowe przy tym to 8 godzin pracy na dobę i przeciętnie 40 godzin pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. Warto przy tym zauważyć, że przy tak skonstruowanym wymiarze czasu pracy, pracownik niepełnoetatowy bardzo rzadko będzie mógł wyrobić "prawdziwe nadgodziny", gdyż te występują dopiero po przekroczeniu 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu.

Szukasz pracy?

Zatrudnię kosztorysanta ogólnobudowlanego z doświadczeniem

Usługi Remontowo Budowlane Michał Kułas

 • Świnna
Dodana

Kierowca kat.B

Rent Design Sp. z o.o.

 • Ożarów Mazowiecki
 • 35-38 zł / h
Dodana
Aplikuj bez CV

MAGAZYNIER

Alfa Poland Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Pracownik produkcji - Łódź

DSV Services Sp. z o.o.

 • Łódź
Dodana

Magazynier - Zaopatrzeniowiec

Stadler Service Polska Sp. z o.o.

 • Łódź
 • 5 000-6 100 zł / mc
Dodana

Prawidłowa konstrukcja umowy

Z uwagi na ochronę osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak również zapewnienie im ewentualnej rekompensaty za pracę w nadgodzinach, ustawodawca ustanowił art. 151 § 5 Kodeksu pracy. Zgodnie z przywołanym przepisem: "Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia". Taki, dodatkowy punkt więcej w umowie to - dla pracownika - gwarancja rekompensaty za pracę w nadgodzinach przy jednoczesnym określeniu, kiedy mają one miejsce.

Prawo chroni pracownika

Cytowany powyżej artykuł nakłada na pracodawcę konieczność wskazania w umowie z pracownikiem świadczącym pracę w niepełnym wymiarze czasu liczby godzin pracy powyżej wymiaru określonego w umowie. Przekroczenie wskazanej ilości godzin będzie zobowiązywało pracodawcę do wypłaty dodatku za nadgodziny. Z drugiej strony, co należy podkreślić, pracownik, który przekroczy swój czas pracy nie od razu świadczy pracę w nadgodzinach. W takich wypadkach praca, którą on wykonuje z pewnością jest pracą ponadwymiarową, ale nie od razu nadliczbową. Oznacza to tyle, że godziny, które de facto są nadgodzinami, ale nie przekraczają zapisów dokonanych w umowie, nie będą dodatkowo rekompensowane.

Pracodawca wskazuje limit

W praktyce pracodawca może w różnorodny sposób wskazać limit godzin, jakie pracownik niepełnoetatowy będzie mógł wykonać bez dodatkowej rekompensaty. Może on odnieść się choćby do wymiaru dobowego pracownika, biorąc - w takim przypadku - pod uwagę wielkość etatu lub też średni tygodniowo wymiar czasu pracy. Warto przy tym pamiętać, że same zapisy w Kodeksie pracy nie wskazują, w jaki sposób należy dokonać ustalenia właśnie limitu godzin dla osoby świadczącej pracę w niepełnym wymiarze. Z drugiej strony został on ustanowiony właśnie po to, aby chronić pracowników zatrudnionych w częściowym wymiarze czasu pracy. Jak zatem dokonać ustaleń w praktyce?

Czy wiesz, że najczęściej nadgodziny otrzymują pracownicy niepełnoetatowi? Więcej na ten temat: Pracujesz na pół etetu? Częściej zostaniesz po godzinach.

Rozliczanie nadgodzin pracownika

Rozliczanie nadgodzin pracownika jest istotnym aspektem, który dotyczy zarówno pracodawcy, jak i pracownika. W kontekście wymiaru czasu pracy i norm czasu pracy istnieje konieczność określenia limitu godzin pracy oraz sposób rozliczania nadgodzin. Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na przepisy Kodeksu pracy, które regulują te kwestie.

W przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, obowiązują normy czasu pracy wynoszące 8 godzin pracy na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu. Przekroczenie tych norm czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Jednak warto pamiętać, że pracownicy niepełnoetatowi również mogą wykonywać pracę w nadgodzinach, z uwzględnieniem limitu określonego w umowie.

Limit godzin pracy

W umowie o pracę dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony wymiar czasu pracy. To właśnie przekroczenie tego limitu uprawnia pracownika do dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny. Pracodawca ma obowiązek wskazać ten limit w umowie, aby zapewnić klarowność i ochronę pracownika.

Dla pracowników niepełnoetatowych, którzy często mają mniejszy wymiar czasu pracy niż pracownicy pełnoetatowi, ustalanie limitu godzin pracy może być istotne. W praktyce pracodawca może uwzględnić różne czynniki, takie jak wymiar dobowy pracy czy średni tygodniowy wymiar czasu pracy, aby określić limit godzin pracy ponad wymiar umowny. W ten sposób daje to pewną elastyczność pracownikowi i pozwala mu zrozumieć, kiedy nadgodziny mają miejsce i kiedy przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia.

5 ciekawostek i dodatkowych informacji o pracy niepełnoetatowca

 • Pracownicy niepełnoetatowi często mają elastyczniejsze godziny pracy, co pozwala im na dostosowanie harmonogramu do swoich potrzeb i zobowiązań. Mogą to być rodzice opiekujący się dziećmi, studenci lub osoby zatrudnione na część etatu, którzy mają również inne obowiązki lub zainteresowania.
 • Pracownicy niepełnoetatowi często otrzymują nadgodziny ze względu na większe zaangażowanie w pewnych sytuacjach. Mogą być to sytuacje awaryjne, zwiększone obłożenie pracy lub potrzeba zakończenia określonego projektu lub zadania.
 • Praca niepełnoetatowa może być korzystna dla pracowników, którzy chcą utrzymać równowagę między życiem zawodowym a osobistym. Może im to umożliwić poświęcenie czasu na inne zobowiązania, rozwijanie umiejętności czy pogłębianie zainteresowań.
 • Według danych GUS z 2020 roku, około 15% pracujących w Polsce stanowią pracownicy niepełnoetatowi. To oznacza, że niemal co szósty pracownik ma zatrudnienie w mniejszym wymiarze czasu pracy niż pełen etat.
 • Według badania przeprowadzonego przez firmę Randstad w 2020 roku, 58% Polaków uważa elastyczny czas pracy za ważny czynnik przy wyborze pracodawcy. Daje to pracownikom większą swobodę w zarządzaniu czasem i pozwala na lepsze pogodzenie życia zawodowego i prywatnego.

To może Cię również zainteresować

Wymiar czasu pracy - wszystko co warto o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracownicy pełnoetatowi mają prawo do nadgodzin?

Tak, zarówno pracownicy pełnoetatowi, jak i niepełnoetatowi mają prawo do nadgodzin. W przypadku przekroczenia norm czasu pracy, które wynoszą 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin w tygodniu, praca jest rozliczana jako nadgodziny.

Czy wymiar etatu wpływa na występowanie nadgodzin?

Nie, wymiar etatu nie ma wpływu na fakt występowania nadgodzin. Praca ponad ustalony wymiar czasu pracy jest rozliczana jako nadgodziny, niezależnie od tego, czy pracownik jest zatrudniony na pełen czy niepełny etat.

Jak powinna wyglądać prawidłowa konstrukcja umowy w kontekście nadgodzin?

W umowie o pracę powinna być określona dopuszczalna liczba godzin pracy ponad ustalony wymiar czasu pracy. W momencie przekroczenia tego limitu, pracownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny. Taki zapis w umowie o pracę daje pracownikowi gwarancję rekompensaty za pracę w nadgodzinach.

Czy prawo chroni pracowników zatrudnionych na niepełny etat w kontekście nadgodzin?

Tak, prawo nakłada na pracodawcę obowiązek określenia w umowie o pracę limitu godzin, który pracownik niepełnoetatowy może wykonać bez dodatkowej rekompensaty. Przekroczenie tego limitu uprawnia pracownika do dodatku za nadgodziny.

Jak powinno być ustalone rozliczanie nadgodzin pracownika?

Rozliczanie nadgodzin pracownika powinno być ustalone na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W przypadku pracowników pełnoetatowych, normy czasu pracy wynoszą 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin w tygodniu. W przypadku przekroczenia tych norm, praca jest rozliczana jako nadgodziny. Dla pracowników niepełnoetatowych limit godzin pracy powinien być określony w umowie o pracę.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

4 komentarze

Danna1

Danna1

Ciekawe zagadnienie, takie sytuacje przecież mają miejsce a jak jestem na 3/4 etatu to jak to rozwiązywane jest.
Monika

Monika

Ściśle określone zasady są w przypadku wielu pracowników mających różny stosunek względem firmy. Warto znać takie zasady i zestawić je z własną sytuacją.
naucz, świetlicy

naucz, świetlicy

Nadgodziny niepełno-etatowca muszą być przez pracodawcę zapłacone. U nas w szkole pracują nauczyciele na pół etatu. Nieraz maja zastępstwa płatne.
Doktor

Doktor

Zawsze mi się wydawało, że gdy ktoś ma niepełny etat to jak robi więcej to jakby nie ma nagle pułapu dwa razy większego jak przecież godzina pracy tyle samo kosztuje.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka