Twoje wsparcie w rekrutacji

Gdy pracownik używa prywatnego samochodu do celów służbowych

Gdy pracownik używa prywatnego samochodu do celów służbowych
W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której to pracownicy użytkują swój samochód w jazdach lokalnych w celach służbowych. Jak powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie się pracodawcy z podwładnym? Czy konieczne jest podpisanie dodatkowej umowy?

Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Użytkowanie prywatnych pojazdów w służbowych celach nie jest sytuacją ani nową, ani tym bardziej mało popularną. Z punktu widzenia pracodawcy, to możliwość zaoszczędzenia środków finansowych, które należałoby wyłożyć na zakup pojazdu i jego utrzymanie. Aby jednak użytkowanie przez pracownika pojazdu prywatnego w celach służbowych było zgodne z prawem, niezbędne jest zawarcie stosownej umowy. Ponadto, niezbędne jest:

  • zamieszczenie odpowiedniej informacji w skierowaniu na badania profilaktyczne, mówiącej że pracownik będzie wykorzystywał prywatny pojazd w celach służbowych,
  • uwzględnienie tego faktu w ocenie ryzyka zawodowego,
  • dokonywanie przez pracodawcę zwrotu kosztów używania pojazdu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wskazać, że użytkowanie samochodów do celów służbowych jest możliwe w ramach umów cywilnoprawnych - zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Na badania lekarskie

Wykorzystywanie przez pracownika do wykonania zadań służbowych swojego prywatnego pojazdu (gdy tak ustalił on z pracodawcą) jest równoznaczne z koniecznością skierowania podwładnego na badania lekarskie. Istotną kwestią jest przy tym umieszczenie tej informacji w skierowaniu na badania wstępne lub profilaktyczne, gdyż dzięki temu lekarz będzie miał możliwość zlecić ewentualnie dodatkowe badania. Mowa tu o badaniach przeprowadzanych przez okulistę (ten przeprowadza między innymi badanie zjawisk olśnienia i widzenia zmierzchowego). Trzeba przy tym podkreślić, że dodatkowe badania nie są uzależnione ani od tego, jaki samochód prowadzi pracownik, ani od częstotliwości jego użytkowania.

Zwrot kosztów

Użytkowanie przez pracownika prywatnego pojazdu do celów służbowych odbywa się za zwrotem kosztów jego użytkowania. Pracodawca może wypłacać środki w dwóch formach:

  • miesięcznego ryczałtu,
  • na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów (tak zwana kilometrówka).

Sposób wyboru metody wypłacania zwrotu kosztów użytkowania prywatnego pojazdu zależy wyłącznie od pracodawcy, choć powinien on w tej kwestii porozumieć się z pracownikiem. Warto też wiedzieć, na czym polegają główne różnice.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Zwrot kosztów w tej formie jest uregulowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Pracodawca, który będzie chciał się w ten sposób rozliczać ze swoim pracownikiem, musi ustalić miesięczny limit kilometrów na jazdy służbowe. Jednocześnie trzeba wskazać, że limit ten nie może przekroczyć:

  • 300 km - w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców,
  • 500 km - w miejscowościach od 100 do 500 tysięcy mieszkańców,
  • 700 km - w miejscowościach powyżej 500 tysięcy mieszkańców.

Ryczałt, który pracodawca jest zobowiązany wyliczyć co miesiąc jest równy iloczynowi stawki za 1 kilometr przebiegu użytkowanego pojazdu i miesięcznego limitu, jaki został ustalony. Jednocześnie ustawodawca przewidział maksymalne stawki, które obliczone zostały biorąc pod uwagę pojemność skokową silnika:

  • do 900cm3 - 0,5214 zł,
  • powyżej 900cm3 - 0,8358 zł.

Aby pracodawca wypłacił pracownikowi ryczałt, powinien on składać co miesiąc stosowne oświadczenia o korzystaniu z pojazdu prywatnego w służbowych celach.

Kilometrówka, czyli samochód prywatny do celów służbowych

Poza ryczałtem strony mogą też rozliczać się na podstawie kilometrówki. W takim przypadku mowa o rozliczeniu na podstawie rzeczywistych kosztów używania pojazdu. Kilometrówka została także szczegółowo uregulowana w przepisach prawa - w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Z całą pewnością rozliczenie to jest prostsze - wysokość kilometrówki ustalana jest jako iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu. Maksymalne stawki wskazane zostały w wyżej wymienionej ustawie. Trzeba przy tym pamiętać, że pracodawca powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, w której muszą znaleźć się między innymi takie dane, jak: imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby, która używa pojazd czy liczba faktycznie przejechanych kilometrów.

Użyczenie samochodu prywatnego do celów służbowych – co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Jednym ze sposobów na odzyskanie przez pracownika kosztów poniesionych w wyniku eksploatacji własnego samochodu na cele służbowe jest umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu, musi być prowadzona przez pracownika – stanowi ona załącznik do umowy. Dla jazd lokalnych istnieje możliwość rozliczenia wydatków zarówno w ramach kilometrówki, jak i ryczałtu. Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych także jest załącznikiem do umowy. Pracodawca sam decyduje, które rozwiązanie będzie obowiązywać po podpisaniu umowy, przy czym pracownik musi zobowiązać się, że auto prywatne będzie wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych.

W umowie musi znaleźć się także zapis, który zobowiązuje pracodawcę, do refundacji poniesionych przez pracownika wydatków, związanych z eksploatacją pojazdu do celów służbowych. Wydatki te pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z działalności. W umowie należy precyzyjnie określić, jaki pojazd będzie wykorzystywany przez pracownika. Kwota za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych zależy od ustalonej stawki za 1 km przebiegu. Konieczne jest zapisanie pojemności skokowej silnika oraz określenie miesięcznego limitu jazd lokalnych. Wysokość tego limitu nie może przekroczyć wartości, które znajdują się w § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku dotyczącego warunków i sposobu dokonywanie zwrotu wydatków za używanie prywatnych samochodów osobowych, motocykli czy motorowerów do celów służbowych.

Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych musi też zawierać datę i miejsce jej zawarcia oraz zapisy dotyczące rozwiązania umowy. Na dokumencie podpisują się obie strony umowy. W przypadku jazd lokalnych zawierana jest umowa o charakterze cywilnoprawnym. Jeśli pracownik zamierza pojechać prywatnym autem w podróż służbową, to musi złożyć odpowiedni wniosek, a pracodawca może, ale nie musi się zgodzić na takie rozwiązanie. Wówczas numer rejestracyjny pojazdu jest wpisywany na poleceniu wyjazdu służbowego.

Oceń ten wpis
Gdy pracownik używa prywatnego samochodu do celów służbowych
Ocena: 4.5, liczba głosów: 6

Opinie

oddelegowany
2019-05-22, 11:22
Używam samochodu swojego do celów służbowych. Pracodawca mi płaci za benzynę. Wie ile km zajmie mi wyjazd służbowy. mam płacone 50 gr brutto za 1 km. Ja na tym nie tracę, bo jeżdżę na gazie, a gaz jest dużo tańszy niż benzyna. Szkoda tylko, że pracodawca nie płaci za amortyzację, bo przecież auto się zużywa.
Donatan
2019-05-08, 10:35
W wielu miejscach to powszechna praktyka, samochody służbowe to podstawa do realizacji wielu działań na rzecz firmy czyli jest to narzędzie do pracy. Tak jest prawda.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.