Pracownik - prawa i obowiązki

Kiedy pracodawca może potrącać z Twojego wynagrodzenia?

7 grudnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 4 głosy

4 głosy

4 komentarze
Kiedy pracodawca może potrącać z Twojego wynagrodzenia?
Zrozum zasady potrąceń z wynagrodzenia pracownika. Poznaj limity potrąceń, ochronę minimalnego wynagrodzenia i sytuacje, w których wymagana jest zgoda pracownika.

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia na rzecz wierzyciela, a także tytułem nałożonej na pracownika kary pieniężnej. Trzeba jednak pamiętać, że zakres możliwych potrąceń jest ograniczony – katalog jest zamknięty co oznacza, że pracodawca nie może samodzielnie decydować o tym, kiedy dokona potrącenia z wynagrodzenia wypracowanego przez swojego podwładnego.

Co ważne: w tym przypadku pracodawca nie musi posiadać zgody pracownika. Dotyczy to także potrąceń dokonywanych na podstawie np. zajęcia wynagrodzenia wystawionego przez komornika lub urząd skarbowy. Kiedy kodeks pracy dopuszcza uszczuplenie pensji pracownika?

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika

Przyjrzyjmy się temu, co o potrąceniach mówi kodeks pracy.

Zgodnie z art. 87 Kodeksu Pracy, potrącenia mogą obejmować:

 • Należności egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.
 • Należności egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne.
 • Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi.
 • Kary pieniężne wynikające z odpowiedzialności porządkowej.

Potrącenia te dokonywane są w określonej kolejności i mają swoje limity. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, limit wynosi 60% wynagrodzenia, a dla innych należności – 50% wynagrodzenia. Przy potrąceniach wynikających z kar porządkowych, te limity mogą być inne. Omówimy je w dalszej części artykułu.

W przypadku potrąceń, które nie są wymienione w art. 87, jak na przykład składki na ubezpieczenie czy raty pożyczek, wymagana jest pisemna zgoda pracownika.

Jak dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika odbywa się zgodnie z określonymi przepisami prawa pracy i według określonej procedury:

 1. Ustalenie podstawy do potrąceń. Potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane w przypadku, gdy istnieją do tego prawne podstawy, np. tytuły wykonawcze na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, inne należności egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, czy kary pieniężne wynikające z odpowiedzialności porządkowej.
 2. Ustalenie kolejności potrąceń. Potrącenia powinny być dokonywane w kolejności określonej w art. 87 Kodeksu Pracy, tj. najpierw świadczenia alimentacyjne, następnie inne należności, zaliczki pieniężne, a na końcu kary porządkowe.
 3. Zgoda pracownika na potrącenia dobrowolne. W przypadkach, gdy potrącenia nie wynikają z obowiązujących przepisów (np. składki ubezpieczeniowe, raty pożyczek), konieczna jest pisemna zgoda pracownika.
 4. Pamiętaj o kwocie wolnej od potrąceń. Pracodawca ma obowiązek pozostawić pracownikowi określoną kwotę wolną od potrąceń, która zależy od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 5. Dokumentacja i ewidencja. Pracodawca powinien dokładnie dokumentować wszystkie dokonane potrącenia oraz przechowywać odpowiednią ewidencję dla celów księgowych i prawnych.
 6. Informowanie pracownika (payroll). Pracodawca ma obowiązek informować pracownika o dokonanych potrąceniach, na przykład poprzez dostarczenie szczegółowego rozliczenia wraz z wypłatą wynagrodzenia.

Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe, aby uniknąć naruszenia praw pracownika i potencjalnych sporów prawnych. Pracodawca powinien zawsze postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i Kodeksu Pracy.

Video

Szukasz pracy?

Specjalista ds. księgowych

Dr Green Sp. z o.o.

 • Chrzanów
Dodana

Inżynier Produktu

Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.

 • Lublin
Dodana

Sortowanie paczek - Wałbrzych **OD ZARAZ!**

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Wałbrzych
 • 28-30 zł / h
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana
Aplikuj bez CV

Operator /-ka pobierania próbek

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Niepołomice
Dodana

Jak obliczyć kwotę wolną od zajęcia?

W 2023 roku, od lipca do grudnia, minimalna kwota wynagrodzenia wynosi 3.600 zł. Zgodnie z artykułem 871 Kodeksu pracy, kwota wolna od potrąceń jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta kwota dotyczy do potrąceń z tytułu egzekucji należności innych niż alimentacyjne.

Kwoty wolne od zajęcia:

 • Przy potrącaniu zaliczek wypłacanych pracownikowi – kwota wolna od potrąceń to 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych.
 • Przy potrącaniu kar pieniężnych z art. 108 Kodeksu Pracy – w tym przypadku kwota wolna od potrąceń wynosi 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • W przypadku świadczeń alimentacyjnych – dla potrąceń alimentacyjnych nie istnieje określona kwota wolna od potrąceń – oznacza to, że wszystkie dodatkowe premie czy nagrody pieniężne podlegają egzekucji z tego tytułu. Maksymalna kwota potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych może wynieść do 60% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych.
 • Przy egzekucjach komorniczych innych niż alimentacyjne – w tym przypadku, kwota wolna od potrąceń odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych.

Ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy byli świadomi tych limitów, aby uniknąć naruszeń prawnych i finansowych. Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe, aby uniknąć problemów prawnych oraz zapewnić ochronę minimalnego poziomu dochodów pracownika.

Wynagrodzenie pod ochroną a dodatki

Dla pracownika istotne powinno być to, że wynagrodzenie, które wypracuje on w ciągu miesiąca, znajduje się pod szczególną ochroną. Dotyczy ona przy tym nie tylko podstawy pensji, lecz także jej dodatkowych składników. Od tej zasady jest jednak przewidziany wyjątek, który dotyczy świadczeń alimentacyjnych. W myśl obowiązujących przepisów, pracodawca może potrącić swojemu podwładnemu całą przypadającą mu do wypłaty premię, jeżeli zajęcie dotyczy świadczeń alimentacyjnych.

Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego

Warto również zwrócić uwagę na sytuację, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe. Zgodnie z przepisami, kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych nie można potrącić z wynagrodzenia chorobowego. Tym samym, kwota wolna od potrąceń z tytułu świadczeń chorobowych może być inna niż ta z wynagrodzenia za pracę.

Podsumowanie

Przepisy dotyczące potrąceń z wynagrodzenia pracowników mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu równowagi między zobowiązaniami finansowymi pracownika a jego prawem do otrzymywania wynagrodzenia. Chronią zarówno interesy obu stron. Należy podkreślić, że wszelkie potrącenia muszą być dokonywane zgodnie z prawem i nie mogą naruszać minimalnej kwoty wolnej od potrąceń, która stanowi ochronę podstawowych środków do życia pracownika.

Jest to szczególnie ważne w kontekście potrąceń alimentacyjnych, gdzie zasady są nieco inne i mogą obejmować większą część wynagrodzenia pracownika. Zatrudnieni powinni mieć świadomość swoich praw i obowiązków w kontekście potrąceń z wynagrodzenia, aby móc skutecznie zarządzać swoimi finansami i upewnić się, że ich wynagrodzenie jest chronione zgodnie z prawem.

Wraz z ewolucją rynku pracy i zmieniającymi się regulacjami prawnymi, kwestia potrąceń z wynagrodzenia pozostaje istotnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, wymagającym ciągłego monitorowania i dostosowywania do aktualnych warunków.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika tylko w określonych przez ustawodawcę przypadkach. W większości przypadków wymagana jest pisemna zgoda pracownika.

Jaka jest granica potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

W przypadku potrąceń alimentacyjnych granica wynosi 3/5 wynagrodzenia. Kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy nie można potrącić z wynagrodzenia chorobowego.

Czy pracodawca może dokonać potrącenia bez zgody pracownika?

Tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak m.in. pokrycie należności alimentacyjnych, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi czy potrącenie kar pieniężnych na mocy tytułów wykonawczych.

Czy z wynagrodzenia chorobowego mogą być dokonywane potrącenia?

Nie, kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy nie można potrącić z wynagrodzenia chorobowego.

Co zrobić, jeśli pracodawca dokonał nieprawidłowego potrącenia?

Pracownik powinien zgłosić tę kwestię pracodawcy, a jeśli problem nie zostanie rozwiązany, może zwrócić się do inspekcji pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

4 komentarze

Luis

Luis

Wszystko co ma wpływ in minus na moje zarobki jest warte przestudiowania i dlatego przeczytałem ten artykuł i nie żałuję.
Wiktor

Wiktor

Takie zasady są najważniejsze. Lepiej znać na jakiej podstawie ktoś coś może potrącić. Człowiek potem nie wie skąd minus w wypłacie czy plus.
Piotr

Piotr

Wynagrodzenie za pracę na konto wypłaca pracownik. Ma prawo jeśli pracownik zasłużył na kare pieniężną, potrącić ją z wynagrodzenia. Tak samo świadczenia alimentacyjne. Zazwyczaj pracownicy doskonale wiedzą, jakie będą mieli potrącenia z wynagrodzenia.
Sojka

Sojka

Jak są zasady to trzeba się stosować, jeżeli pracownicy doskonale wiedzą na jakiej podstawie są ewentualne potrącenia to wszystko jest przecież czytelne i oczywiste.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.