Pracownik - prawa i obowiązki

Świadectwo pracy czy zaświadczenie o pracy?

9 grudnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 14 głosów

14 głosów

10 komentarzy
Świadectwo pracy czy zaświadczenie o pracy?
Tylko ogólne zasady związane ze świadectwem pracy zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Pomimo tego faktu, wciąż wiele osób myli te dwa pojęcia i nie wie, czego może dochodzić od swojego pracodawcy. Kiedy rozmawiać z szefem o świadectwie pracy, a kiedy o zaświadczeniu o pracy?

Świadectwo pracy a zaświadczenie o pracy

Świadectwo pracy jest, najprościej rzecz ujmując, dokumentem, który pracodawca ma obowiązek wystawić swojemu pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Inaczej jest w przypadku zaświadczenia o pracy. Ponieważ nie jest ono uregulowane w przepisach prawa, zatrudniony nie ma możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. O ile zatem wystawienie pierwszego jest zapisane w kanonie obowiązków pracodawcy, o tyle wydanie drugiego uzależnione jest tylko od jego dobrej woli.

Jak wygląda świadectwo pracy? Dla wszystkich zainteresowanych tym dokumentem udostępniono wzór na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zaświadczenie o pracy – przydatne nie tylko w banku

Zaświadczenie o zatrudnieniu wydawane jest zwyczajowo na wniosek pracownika, przy czym nie ma konieczności składania go pisemnie. W praktyce najczęściej zatrudnieni chcą, by wystawić zaświadczenie pracy z powodu konieczności przedłożenia dokumentu w banku, spółdzielni mieszkaniowej, przedszkolu czy szkole celem uzyskania odpowiednich świadczeń. W aktualnych przepisach brak jednak szczegółowych wytycznych dotyczących bezpośrednio treści, formy, jak i terminu wydawania takiego zaświadczenia.

Zaświadczenie o zatrudnieniu zwykle dostosowane jest do wymogów, jakie narzuci dana instytucja, która takiego zaświadczenia o pracę wymaga. W przypadku banków najczęściej wymagane jest podanie wysokości zarobków, na podstawie której ocenia się zdolność kredytową klienta. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi wydania takiego zaświadczenia, ponieważ taka odmowa mogłaby zostać uznana za działanie na szkodę pracownika. Jednocześnie nie ma też limitów w wydawaniu tego pisma, nawet jeśli pracownik poprosi o nie kilka razy do roku.

Kwestia wydania takiego zaświadczenia dotyczy art. 94 pkt 10 Kodeksu pracy, a więc obowiązku pracodawcy do kształtowania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy. Naruszenie tych zasad przez pracodawcę (uczciwego działania, dobrych obyczajów, przyzwoitości, lojalności wobec pracownika) stanowi czyn niedozwolony w świetle prawa. Termin wydania takiego zaświadczenia o pracy regulowany jest wyłącznie w jednostkach samorządowych i wynosi 7 dni.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Dyrektor sieci salonów fryzjerskich

tarasfomenko

 • Kraków
 • 8 000-20 000 zł / mc
Dodana

Kiedy dostaniesz świadectwo pracy?

Tryb wydawania świadectwa pracy uregulowany jest zarówno w Kodeksie pracy, jak i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 czerwca 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1289) w sprawie świadectwa pracy.

Zgodnie z zapisami, świadectwo pracy zostać wydane niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, czyli w dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub też wygaśnięcie zawartej umowy. Wydaje się je pracownikowi lub osobie, która została przez niego upoważniona do jego odbioru. W żadnym przypadku wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Zatrudniony ma możliwość do 14 dniu wnieść do pracodawcy żądanie o sprostowanie świadectwa pracy. Pracodawca ma zaś dni 7 na odpowiedź, czyli na:

 • wydanie nowego świadectwa pracy, lub
 • zawiadomienie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku byłego pracownika.

Warto wiedzieć!

 • Jak wygląda sprostowanie świadectwa pracy? Korekta świadectwa pracy oznacza w praktyce wydanie nowego dokumentu, zgodnego ze stanem faktycznym ze zaktualizowaną datą jego ponownego wydania.
 • Co robić, jeśli nie otrzymasz świadectwa pracy? W przypadku odmowy wydania świadectwa pracy przez pracodawcę lub wydania dokumentu o niewłaściwej treści, masz prawo do odszkodowania będącego równowartością wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu. 

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Nie istnieje jeden sformalizowany wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Zaświadczenie o pracy jest dokumentem, w którym z reguły znajdują się informacje wymagane przez podmiot, do którego tenże dokument jest kierowany. Często same banki przy ubieganiu się danego pracownika o pożyczkę lub kredyt wymagają wypełnienia przez pracodawcę stosownego, przygotowanego odpowiednio wcześniej formularza. Wówczas w zaświadczeniu znaleźć mogą się informacje o średnim miesięcznym wynagrodzeniu zasadniczym netto z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy lub też dane o ewentualnych obciążeniach dochodów tytułami egzekucyjnymi. Na podstawie takiego zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dana instytucja finansowa podejmuje decyzję o ewentualnej zdolności kredytowej starającego się o przyznanie pożyczki czy też kredytu.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Inaczej w przypadku świadectwa pracy. Ustawodawca dokładnie wyszczególnia informacje, które muszą znaleźć się w tym dokumencie. I tak pracodawca, sporządzając pismo, musi zawrzeć między innymi takie dane, jak:

 • okres i rodzaj wykonywanej pracy,
 • okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • zajmowane przez pracownika stanowisko,
 • wymiar czasu pracy zatrudnionego,
 • informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego, który został wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • informacje dotyczące wykorzystanego urlopu wychowawczego lub też bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia.

Z powyższego widać, że ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do wyszczególnienia wszystkich najważniejszych elementów stosunku pracy. Warto również pamiętać, że w świetle przepisów RODO dotyczących danych osobowych pracodawcy muszą stosować się do obowiązujących zasad i wystawiać świadectwo pracy według najnowszego wzoru. Więcej o tej kwestii w poniższym filmiku:

Video

Informacje dodatkowe na zaświadczeniu o pracę

Warto zauważyć, że zarówno w zaświadczeniu o pracy, jak i świadectwie pracy znaleźć może się kanon dodatkowych informacji. O ile jednak w tym pierwszym będą to wszystkie dane, które ustalą pomiędzy sobą zainteresowane strony, o tyle w przypadku świadectwa pracy ponownie to ustawodawca wskazuje, jakie dodatkowe informacje mogą znaleźć się w dokumencie.

A zatem na wyraźne żądanie pracownika zatrudniający może w świadectwie pracy podać informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia, typie umowy na podstawie której jest zatrudniony pracownik, jak i uzyskanych kwalifikacjach. Często podaje się także informację, jakie stanowisko zajmuje dany pracownik. Poza danymi, które zostały wskazane powyżej, nie jest możliwe modyfikowanie świadectwa pracy we własnym zakresie. I pod tym kątem różnią się te dwa, omówione powyżej dokumenty.

Podsumowując, świadectwo pracy jest usankcjonowaną prawnie formą dokumentu w której pracodawca zamieszcza konkretne dane związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika. Z kolei w zaświadczeniu o pracę mogą znaleźć się informacje wymagane przez instytucje, do których ten dokument będzie przedłożony przez pracownika.

Najczęściej zadawane pytania

Zaświadczenie o pracy dla kogo?

Wydawane jest na wniosek pracownika. Najczęściej konieczne jest do przedłożenia w miejscach takich jak bank, szkoła czy przedszkole.

Co zawiera świadectwo pracy?

Świadectwo pracy zawiera istotne, wynikające ze stosunku pracy informacje. Są to m.in. okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko.

Kiedy otrzymujemy świadectwo pracy?

Świadectwo pracy otrzymuje się niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy. Pracownik może wnieść do 7 dni żądanie o sprostowanie świadectwa pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

10 komentarzy

Murek

Murek

Wydaje mi się, że lepiej zadbać o to, aby już podczas pracy uzyskiwać informacje dotyczące zaświadczenia o pracy i umiejętnie zarządzać nim, niż później zbierać potrzebne dokumenty.
Abba

Abba

Cieszy mnie, że artykuł wyjaśnia kwestię terminu wydania świadectwa pracy. Dzięki temu wiemy, jak postępować, aby ułatwić życie byłym pracownikom.
Leon

Leon

Warto wiedzieć, czego oczekiwać od zaświadczenia o pracy czy świadectwa pracy. Im więcej wiemy, tym łatwiej będzie nam przejść przez proces rekrutacji.
Antoni

Antoni

Nie wiedziałem, że nie muszę składać pisemnego wniosku o zaświadczenie o pracę. Ciekawe, czy w mojej instytucji będą mieli coś przeciwko odbiorze takiego dokumentu bez pisemnego wniosku.
Sama

Sama

Dzień Dobry, Pracowałam dla pewnej firmy. Podpisałam umowę cywilno-prawną na zlecenie stałe z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia. Po zakończeniu prac, do których byłam zatrudniona, złożyłam wypowiedzenie. Po terminie wypowiedzenia i ostatniej wypłacie poprosiłam o zaświadczenie, że pracowała w danej firmie. Tego zaświadczenia chciał ode mnie urząd pracy. Czekam już dwa tygodnie. Co mogę zrobić, gdyby firma odmówiła wydania takiego zaświadczenia?
Kuba

Kuba

Wymagania by dostarczyć odpowiednie dokumenty są oczywiście ze strony pracodawcy. Trzeba tylko wiedzieć czy to wszystko potrzeba przedstawiać.
Seweryn

Seweryn

To bardzo ważne rzeczy są a zwykle zaświadczenie dotyczy umów cywilno-prawnych jakie są potwierdzeniem, że dana osoba od do pracowała w takiej firmie i robiła to i to.
prac. Jerzy

prac. Jerzy

Świadectwo pracy musi zawsze wystawić pracodawca, jak pracownik kończy pracę w zakładzie w którym pracował i to bez znaczenia, czy sam się zwolnił, czy został zwolniony. Pracodawca z pewnością wie, co musi zawierać świadectwo pracy. Zaświadczenie o pracy z kolei potrzebuje pracownik wtedy, jak np. ubiega się o kredyt w banku.
Chocko

Chocko

Jeżeli firma nie chce wydać świadectwa pracy a jest wymóg to państwowa inspekcja pracy może reagować o będzie dla takiej firmy bardzo niekorzystnym rozwiązaniem.
Myliavskyi

Myliavskyi

Dzień Dobry Niehce mi wydać Agencia pracy swiadetstwa czekam już ot tygodnia przez tom agencie mogę stracić prace niewiem do kogo mam Zwrócić się za pomocow z Pozdrawia Igor Mylavskyi

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka