Twoje wsparcie w rekrutacji

Świadectwo pracy czy zaświadczenie o pracy?

Świadectwo pracy czy zaświadczenie o pracy?
Tylko ogólne zasady związane ze świadectwem pracy zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Pomimo tego faktu, wciąż wiele osób myli te dwa pojęcia i nie wie, czego może dochodzić od swojego pracodawcy. Kiedy rozmawiać z szefem o świadectwie pracy, a kiedy o zaświadczeniu o pracy?

Świadectwo pracy a zaświadczenie o pracy

Świadectwo pracy jest ? najprościej mówiąc ? dokumentem, który pracodawca ma obowiązek wystawić swojemu pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Inaczej jest w przypadku zaświadczenia o pracę. Ponieważ nie jest ono uregulowane w przepisach prawa, zatrudniony nie ma możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. O ile zatem wystawienie pierwszego jest zapisane w kanonie obowiązków pracodawcy, o tyle wydanie drugiego uzależnione jest tylko od jego dobrej woli.

 

Zaświadczenie o pracy - przydatne nie tylko w banku

Zaświadczenie o pracy wydawane jest zazwyczaj na wniosek pracownika. W praktyce najczęściej zatrudnieni motywują wniosek koniecznością przedłożenia dokumentu w banku, spółdzielni mieszkaniowej czy szkole celem uzyskania odpowiednich świadczeń. W aktualnych przepisach brak jednak szczegółowych wytycznych dotyczących bezpośrednio treści, formy, jak i terminu wydawania takiego zaświadczenia. Przez obowiązujące przepisy pracodawca w żaden sposób nie jest zobowiązany dokument taki wystawić, nie musi go również składać do akt osobowych pracownika. Mowa tu jedynie o jego dobrej woli. W związku z brakiem uregulowania kwestii tej w przepisach, pojawia się inny problem. Niewłaściwe wydanie dokumentu czy też brak przygotowania go na umówiony wcześniej termin i tak nie jest podstawą do dochodzenia swoich praw przez zatrudnionego. Podobnie będzie wówczas, gdy pracodawca odmówi wydania dokumentu i tym samym wyrządzi pracownikowi szkodę. Brak możliwości sięgnięcia po odpowiednie środki prawne ? w tej sytuacji ? wydaje się być dużym problemem.

 

Kiedy dostaniesz świadectwo pracy?

Tryb wydawania świadectwa pracy uregulowany jest zarówno w Kodeksie pracy, jak i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wykonywania i prostowania. Zgodnie z zapisami, powinno ono zostać wydane niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, czyli w dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub też wygaśnięcie zawartej umowy. Wydaje się je pracownikowi lub osobie, która została przez niego upoważniona do jego odbioru. W żadnym przypadku wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Zupełnie inaczej ? w przypadku właśnie świadectwa pracy ? wygląda ewentualna kwestia dochodzenia przez pracownika swoich roszczeń. Dokument ten nie ma charakteru ostatecznego, co oznacza, że w każdej chwili, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zatrudniony ma możliwość złożenia wniosku o jego sprostowanie do sądu pracy.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie terminu w jakim pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy, przeczytaj artykuł: Świadectwo pracy wręcz pracownikowi niezwłocznie.

 

Co w dokumentach?

Zaświadczenie o pracy jest dokumentem, w którym znaleźć mogą się dowolne informacje. W praktyce wszystko sprowadza się do tego, dla jakiego podmiotu pismo to jest przeznaczone. Często same banki ? przy ubieganiu się danego pracownika o pożyczkę lub kredyt ? wymagają wypełnienia przez pracodawcę stosownego, przygotowanego odpowiednio wcześniej formularza. Wówczas w zaświadczeniu znaleźć mogą się informacje o średnim miesięcznym wynagrodzeniu zasadniczym netto z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy lub też dane o ewentualnych obciążeniach dochodów tytułami egzekucyjnymi. Na podstawie takiego zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dana instytucja finansowa podejmuje decyzję o ewentualnej zdolności kredytowej starającego się o przyznanie pożyczki czy też kredytu.

 

Co powinno zawierać świadectwo pracy

Inaczej w przypadku świadectwa pracy. Ustawodawca dokładnie wyszczególnia informacje, które muszą znaleźć się w tym dokumencie. I tak, pracodawca, sporządzając pismo, musi zawrzeć między innymi takie dane, jak:

  • okres i rodzaj wykonywanej pracy,
  • okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, 
  • zajmowane przez pracownika stanowisko,
  • wymiar czasu pracy zatrudnionego,
  • informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego, który został wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
  • informacje dotyczące wykorzystanego urlopu wychowawczego lub też bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia.

Z powyższego widać, że ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do wyszczególnienia wszystkich najważniejszych elementów stosunku pracy.

 

Jakie dodatkowe zapiski może zawierać zaświadczenie o wykonywaniu pracy?

Warto zauważyć, że zarówno w zaświadczeniu o pracy, jak i świadectwie pracy znaleźć może się kanon dodatkowych informacji. O ile jednak w tym pierwszym będą to wszystkie dane, które ustalą pomiędzy sobą zainteresowane strony, o tyle w przypadku świadectwa pracy ponownie to ustawodawca wskazuje, jakie dodatkowe informacje mogą znaleźć się w dokumencie. I tak, na wyraźne żądanie pracownika, zatrudniający może w świadectwie pracy podać informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia, jak i uzyskanych kwalifikacjach. Poza danymi tymi, które zostały wskazane powyżej, nie jest możliwe modyfikowanie świadectwa pracy we własnym zakresie. I pod tym kątem równią się te dwa, omówione powyżej dokumenty.

Oceń ten wpis
Świadectwo pracy czy zaświadczenie o pracy?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 14

Zobacz inne porady

Opinie

prac. Jerzy
2019-05-22, 15:26
Świadectwo pracy musi zawsze wystawić pracodawca, jak pracownik kończy pracę w zakładzie w którym pracował i to bez znaczenia, czy sam się zwolnił, czy został zwolniony. Pracodawca z pewnością wie, co musi zawierać świadectwo pracy. Zaświadczenie o pracy z kolei potrzebuje pracownik wtedy, jak np. ubiega się o kredyt w banku.
Chocko
2019-05-08, 11:36
Jeżeli firma nie chce wydać świadectwa pracy a jest wymóg to państwowa inspekcja pracy może reagować o będzie dla takiej firmy bardzo niekorzystnym rozwiązaniem.
Myliavskyi
2018-10-15, 13:25
Dzień Dobry Niehce mi wydać Agencia pracy swiadetstwa czekam już ot tygodnia przez tom agencie mogę stracić prace niewiem do kogo mam Zwrócić się za pomocow z Pozdrawia Igor Mylavskyi
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.