Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 934        SUBSKRYBUJE: 6988
Tematy, które interesują czytelników:  Praca na czarno, Call center, Odprawa pracownicza, Czas pracy możliwości, Biuro rachunkowe, Zdjęcie do CV, Rozliczenie PIT, CV wzór

Świadectwo pracy czy zaświadczenie o pracy?

Świadectwo pracy czy zaświadczenie o pracy?

Tylko ogólne zasady związane ze świadectwem pracy zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Pomimo tego faktu, wciąż wiele osób myli te dwa pojęcia i nie wie, czego może dochodzić od swojego pracodawcy. Kiedy rozmawiać z szefem o świadectwie pracy, a kiedy o zaświadczeniu o pracy?

Świadectwo pracy jest ? najprościej mówiąc ? dokumentem, który pracodawca ma obowiązek wystawić swojemu pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Inaczej jest w przypadku zaświadczenia o pracę. Ponieważ nie jest ono uregulowane w przepisach prawa, zatrudniony nie ma możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. O ile zatem wystawienie pierwszego jest zapisane w kanonie obowiązków pracodawcy, o tyle wydanie drugiego uzależnione jest tylko od jego dobrej woli.

Przedłożyć w banku

Zaświadczenie o pracy wydawane jest zazwyczaj na wniosek pracownika. W praktyce najczęściej zatrudnieni motywują wniosek koniecznością przedłożenia dokumentu w banku, spółdzielni mieszkaniowej czy szkole celem uzyskania odpowiednich świadczeń. W aktualnych przepisach brak jednak szczegółowych wytycznych dotyczących bezpośrednio treści, formy, jak i terminu wydawania takiego zaświadczenia. Przez obowiązujące przepisy pracodawca w żaden sposób nie jest zobowiązany dokument taki wystawić, nie musi go również składać do akt osobowych pracownika. Mowa tu jedynie o jego dobrej woli. W związku z brakiem uregulowania kwestii tej w przepisach, pojawia się inny problem. Niewłaściwe wydanie dokumentu czy też brak przygotowania go na umówiony wcześniej termin i tak nie jest podstawą do dochodzenia swoich praw przez zatrudnionego. Podobnie będzie wówczas, gdy pracodawca odmówi wydania dokumentu i tym samym wyrządzi pracownikowi szkodę. Brak możliwości sięgnięcia po odpowiednie środki prawne ? w tej sytuacji ? wydaje się być dużym problemem.

Kiedy dostaniesz świadectwo pracy?

Tryb wydawania świadectwa pracy uregulowany jest zarówno w Kodeksie pracy, jak i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wykonywania i prostowania. Zgodnie z zapisami, powinno ono zostać wydane niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, czyli w dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub też wygaśnięcie zawartej umowy. Wydaje się je pracownikowi lub osobie, która została przez niego upoważniona do jego odbioru. W żadnym przypadku wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Zupełnie inaczej ? w przypadku właśnie świadectwa pracy ? wygląda ewentualna kwestia dochodzenia przez pracownika swoich roszczeń. Dokument ten nie ma charakteru ostatecznego, co oznacza, że w każdej chwili, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zatrudniony ma możliwość złożenia wniosku o jego sprostowanie do sądu pracy.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie terminu w jakim pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy, przeczytaj artykuł: Świadectwo pracy wręcz pracownikowi niezwłocznie.

Co w dokumentach?

Zaświadczenie o pracy jest dokumentem, w którym znaleźć mogą się dowolne informacje. W praktyce wszystko sprowadza się do tego, dla jakiego podmiotu pismo to jest przeznaczone. Często same banki ? przy ubieganiu się danego pracownika o pożyczkę lub kredyt ? wymagają wypełnienia przez pracodawcę stosownego, przygotowanego odpowiednio wcześniej formularza. Wówczas w zaświadczeniu znaleźć mogą się informacje o średnim miesięcznym wynagrodzeniu zasadniczym netto z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy lub też dane o ewentualnych obciążeniach dochodów tytułami egzekucyjnymi. Na podstawie takiego zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dana instytucja finansowa podejmuje decyzję o ewentualnej zdolności kredytowej starającego się o przyznanie pożyczki czy też kredytu. Inaczej w przypadku świadectwa pracy. Ustawodawca dokładnie wyszczególnia informacje, które muszą znaleźć się w tym dokumencie. I tak, pracodawca, sporządzając pismo, musi zawrzeć między innymi takie dane, jak:

? okres i rodzaj wykonywanej pracy, ? okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, ? zajmowane przez pracownika stanowisko, ? wymiar czasu pracy zatrudnionego, ? informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego, który został wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, ? informacje dotyczące wykorzystanego urlopu wychowawczego lub też bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia.

Z powyższego widać, że ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do wyszczególnienia wszystkich najważniejszych elementów stosunku pracy.

Dodatkowe zapiski?

Warto zauważyć, że zarówno w zaświadczeniu o pracy, jak i świadectwie pracy znaleźć może się kanon dodatkowych informacji. O ile jednak w tym pierwszym będą to wszystkie dane, które ustalą pomiędzy sobą zainteresowane strony, o tyle w przypadku świadectwa pracy ponownie to ustawodawca wskazuje, jakie dodatkowe informacje mogą znaleźć się w dokumencie. I tak, na wyraźne żądanie pracownika, zatrudniający może w świadectwie pracy podać informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia, jak i uzyskanych kwalifikacjach. Poza danymi tymi, które zostały wskazane powyżej, nie jest możliwe modyfikowanie świadectwa pracy we własnym zakresie. I pod tym kątem równią się te dwa, omówione powyżej dokumenty.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.