Pracownik - prawa i obowiązki

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

9 grudnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

22 komentarze
Zwrot kosztów dojazdu do pracy
Nie wszyscy wiedzą, że pracownicy, którzy pracują poza miejscem zamieszkania lub daleko od siedziby pracodawcy, mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu w postaci dodatku do wynagrodzenia. Taki dodatek nie należy jednak do obowiązków pracodawcy, gdyż prawo tego nie wymaga. Zwrot kosztów dojazdu do pracy zależy więc od dobrej woli zatrudniającego. Przeczytaj ten artykuł, żeby dowiedzieć się jak odliczyć dojazd do pracy oraz ile wynosi zwrot kosztów dojazdu do pracy, jeśli pracownik wykonuje pracę w innej miejscowości.

Decyzja, czy pracownikowi zostanie przyznane świadczenie jako zwrot kosztów dojazdu do pracy, należy do pracodawcy. Według Kodeksu pracy może, ale nie musi tego robić. Jeśli jednak zatrudniający postanowi, że będzie wypłacał zwrot kosztów dojazdu swoim pracownikom, powinien zawrzeć taką informację w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. Sytuacją wyjątkową jest wysłanie pracownika na wyjazd służbowy poza siedzibę firmy. Wówczas pracodawca bezapelacyjnie musi pokryć koszty związane z nie tylko z dojazdem do wyznaczonego miejsca pracy, ale również, jeśli sytuacja tego wymaga — koszty noclegu i wyżywienia.

Jak odliczyć dojazd do pracy?

Zwrot kosztów dojazdu do pracy może mieć kilka form. Pierwszym z nich jest dofinansowanie na dojazd do pracy publicznym transportem, np. zakup biletów lub karty miejskiej. Drugi sposób to zorganizowanie własnego transportu: wynajęcie samochodu lub autobusu oraz kierowcy. Trzecim sposobem jest zwrot kosztów za dojazd do pracy poprzez wgląd w przedstawione przez pracownika bilety. Wówczas pracodawca może wypłacić zwrot w formie ryczałtu. Wysokość takich dofinansowań zależy od kwoty wydanej na transport.

Kiedy ubiegać się o dofinansowanie na dojazd do pracy z Funduszu Pracy?
Dofinansowanie na dojazd do pracy można uzyskać, kiedy zatrudnienie nastąpiło skutkiem skierowania z Urzędu Pracy, a pensja pracownika nie jest wyższa niż dwukrotność najniższego wynagrodzenia. Kolejnym warunkiem jest stałe zamieszkanie w miejscu, które jest zagrożone wysokim bezrobociem.

Jeśli wniosek pracownika zostanie rozpatrzony pozytywnie, musi on każdego miesiąca przedstawić:
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • listę obecności,
 • informację o wynagrodzeniu uzyskanym danego miesiąca,
 • udokumentowane wydatki na przejazdy (na przykład bilety).

Jeśli jednak pracownik samodzielnie płaci za dojazdy do zakładu pracy, może żądać dodatkowych preferencji podatkowych. Dotyczy to tych pracowników, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę – bez względu na liczbę przepracowanych w miesiącu dni, ani na wymiar czasu pracy – a ponoszą wydatki związane z dojazdem do pracy i mają to udokumentowane biletami imiennymi na komunikację miejską, autobusy, pociągi czy promy.

Szukasz pracy?

Specjalista ds. rozliczeń z ZUS

Zakład Techniczno-Budowlany Polbau

 • Opolskie
Dodana
Dodana

Monter instalacji sanitarnych HVAC

Ventra Clima Silesia Sp. zo.o.

 • Katowice
Dodana
Dodana
Dodana

Ile wynosi zwrot kosztów dojazdu do pracy?

Według przepisów prawa pracy zwrot kosztów dojazdu do pracy przysługuje niektórym grupom zawodowym. Dodatek ten nie ulega opodatkowaniu dochodowemu. Grupami zawodowymi, o których mowa, najczęściej są pracownicy policji, straży granicznej, prokuratury oraz sędziowie. W niektórych przypadkach dodatek mogą uzyskać bezrobotni, którzy znaleźli pracę w odległym miejscu. Takie dofinansowania przewidziane są zazwyczaj dla osób, które były bezrobotne długotrwale. Kwoty udokumentowane biletami okresowymi na transport do miejsca pracy mogą zwiększać ryczałtowo wyliczane pracownicze koszty uzyskania przychodów. Ile wynosi zwrot kosztów dojazdu do pracy?

 • Pracownikowi standardowo należy się 139,06 zł co miesiąc, jeśli pracuje w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
 • Czasami 111,25 zł co miesiąc, jeśli pracuje w miejscowości swojego miejsca zamieszkania.

Aby móc otrzymać wspomniany dodatek należy przemieszczać się do pracy transportem publicznym, czyli autobusem, tramwajem, pociągiem czy promem. Konieczne jest również okazanie imiennego potwierdzenia korzystania z takiego środka transportu. Rozliczenie nie będzie możliwe na podstawie biletów jednorazowych.

Zazwyczaj zatem pracownik powinien obliczyć przychód brutto i odjąć od niego koszty związane z pracą, składki na ubezpieczenie, a także zniżki podatkowe. Z podstawy opodatkowania obliczonej w ten sposób, wyliczany jest podatek.

Dofinansowanie na dojazd do pracy – dobra wola pracodawcy

Zawierając umowę o pracę z pracownikiem, zatrudniający może dodać do niej dodatkowe postanowienia, które zamierza wprowadzić. Musi jednak pamiętać, że przy uzupełnieniu i rozszerzeniu treści umowy, zgodnie z art. 18 w Kodeksie pracy, warunki i postanowienia w umowie o pracę nie powinny być krzywdzące dla pracownika i mniej korzystne niż standardowe przepisy prawa.

Jednym z takich postanowień może być zwrot kosztów dojazdu do pracy. Dodatek ten jest przychodem wynikającym ze stosunku pracy, więc obejmuje go opodatkowanie i oskładkowanie. Jeśli obowiązek pokrywania kosztów przez zakład pracy został ustanowiony przepisami innych ustaw, wówczas zwrot kosztów dojazdu do pracy nie musi być opodatkowany.

Pracodawca może wyjść z inicjatywą i zaproponować płacenie ryczałtu za dojazd lub przyznać dodatek, którego wysokość będzie zależna od odległości miejsca pracy od miejsca zamieszkania pracownika. Może również zorganizować dowóz pracowników do pracy lub wspólne dojazdy. Zależy to jednak tylko od jego dobrej woli, gdyż nie jest do tego zobligowany prawnie. Sytuacja zmienia się, jeśli pracodawca wysyła pracownika w podróż służbową. Wówczas musi wypłacić mu zwrot kosztów za dojazd do miejsca, w którym odbywa się delegacja oraz za powrót do firmy.

Szczegółowe informacje o zasadach związanych z delegacjami i możliwych zwrotach wydatków omówiono na poniższej prezentacji:

Każdy ubiegający się o dofinansowanie z Funduszu Pracy musi złożyć wniosek w rejonowym Urzędzie Pracy, w miejscu swojego zamieszkania. Pracownik może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu do pracy u pracodawcy, jeśli został przez niego oddelegowany do innego miejsca pracy. W przypadku przyjęcia oferty pracy z własnej woli w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania pracownika, koszty za dojazdy pracownik powinien pokryć samodzielnie. Wówczas nie przysługuje mu dofinansowanie na dojazd do pracy czy odszkodowanie.

Dojazdy do pracy – PIT

Pracodawca może rozliczyć pracownika z kosztów dojazdu do pracy w PIT-11. Aby mógł to zrobić, pracownik musi złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania, które znajduje się poza miejscowością lokalizacji miejsca pracy. Pracodawca musi wówczas wskazać w informacji PIT-11 przekazywanej pracownikowi, kwotę kosztów obejmujących rok podatkowy ze stosunku pracy pracownika.

Pracownicy uzyskujący wynagrodzenie z pracy za pośrednictwem pracodawcy, rozliczają się ze swoich podatków poprzez druk PIT-37. W pewnych okolicznościach w formularzu PIT-37 mogą oni odliczyć koszty dojazdów do pracy.

Warunki odliczenia kosztów dojazdu:

 1. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę.
 2. Dojeżdżanie do pracy, która znajduje się poza miejscem zamieszkania.
 3. Brak dodatków za rozłąkę i zwrotu kosztów podatku.

Dla pracownika koszty dojazdu do pracy są tym samym, co koszty uzyskania przychodów, dlatego też mogą zostać wliczone w koszty zawarte w deklaracji podatkowej.

Maksymalnie przy jednej umowie o pracę i podwyższonych kosztach uzyskania przychodu w rozliczeniu PIT  można otrzymać 300 miesięcznie. To w skali roku daje nam aż 3600 zł.  Pracownicy mieszkający i pracujący w tej samej miejscowości również mogą korzystać  z kosztów uzyskania przychodów, ale w niższej wysokości. Wynoszą one 250 zł miesięcznie, co w skali roku daje 3000 zł.

Podsumowując, należy pamiętać, że zwrot kosztów dojazdu do pracy zależy od dobrej woli pracodawcy. Prawo do uzyskania zwrotów powinno być wówczas ustalone np. w regulaminie przedsiębiorstwa lub w umowie o pracę. Co więcej, koszty dojazdu do pracy mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym – w przypadku pracownika w PIT-37, a w przypadku pracodawcy w PIT-11.

Najczęściej zadawane pytania

Komu najczęściej przysługuje zwrot kosztów dojazdu do pracy?

Zwrot kosztów dojazdu do pracy może uzyskać pracownik na każdym stanowisku, najczęściej jednak otrzymują go policjanci, pracownicy straży granicznej, prokuratury oraz sędziowie.

Ile wynosi zwrot kosztów dojazdu do pracy?

Pracownicy zazwyczaj uzyskują 139,06 zł co miesiąc, jeśli pracują w innej miejscowości niż jest ich miejsce zamieszkania lub 111,25 zł co miesiąc, jeśli pracują w miejscowości swojego miejsca zamieszkania.

Jakie są warunki odliczenia kosztów dojazdu?

Podstawowymi warunkami odliczenia kosztów dojazdu jest zatrudnienie w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę, dojeżdżanie do pracy, która znajduje się poza miejscem zamieszkania oraz brak dodatków za rozłąkę i zwrotu kosztów podatku.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

22 komentarze

Filip Stokłosa

Filip Stokłosa

Dobrze wiedzieć, że jako pracodawca mogę zorganizować transport dla moich pracowników lub zaproponować im ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu. To z pewnością zwiększy motywację do pracy.
Jędrek

Jędrek

Świetny artykuł, wiele cennych informacji na temat zwrotu kosztów dojazdu do pracy. To z pewnością ułatwi mi poszukiwanie pracy w odległych miejscowościach.
Aya

Aya

Dobrze wiedzieć, że osoby bezrobotne mogą otrzymać dofinansowanie na dojazd do pracy. Może to okazać się pomocne przy szukaniu pracy w odległych miejscowościach.
Oliwia

Oliwia

Cieszę się, że istnieją przepisy, które zobowiązują pracodawców do refundowania kosztów dojazdu do pracy. Jest to dla mnie ważne, ponieważ koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy to spory wydatek.
Kinga

Kinga

Co gdy jest podpisany ryczałt na dojazdy do pracy...a nigdy się nic nie dostało? W życiu nie widziałam grosza za to...kazali podpisać podpisalam
Mateusz

Mateusz

Ta strona to eDojazdy.pl/dojazdy-do-pracy
Mateusz

Mateusz

jeśli chodzi o dojazd do pracy to polecam stronę gdzie można znaleźć drugą osobę (kierowcę czy pasażera) do Twojego miejsca pracy a jest ich tam baaardzo dużo i może nie zwróci się kasa za dojazdy ale napewno sporo oszczędzicie jeżdżąc w kilka osób 😁
Leszek

Leszek

Tzn Informacja o kosztach dojazdu będzie w PIT 11w sekcji E w poz. 30 dobrze rozumiem Pani Edyto ?
Sysia

Sysia

Osoba która ma mniej niż 26 lat może dostać zwrot za dojazd do pracy.
Małgoś

Małgoś

Dlaczego firma niema obowiazku informowania pracownika o mozliwosci odzyslania kosztow dojazdu do pracy? Powinno byc3to obowiązkiem poinformowania pracownika! Gdy yen jedzie ponad 54 km do pracy skąd i jak powinien złożyć zapytanie?? Czy mozna uznać to utajeniem prawa pracownika który nie informuje go o jegoch prawach uzyskania zwrotu kos,tow dojazdu??? Od czego są Panie w SAP!!!!!!
edyta

edyta

Igor- Pit 11, sekcja E Koszty uzyskania przychodów.
Igor

Igor

Dojazdy do pracy – PIT. Pracodawca musi wówczas wskazać w informacji PIT-11? w jakim polu PIT-11 to wpisane?
Iza

Iza

Gdzie się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu do pracy
Daro

Daro

Do pracy mam 25km własnym autem Czy należy mi się coś?
Snajper

Snajper

Dzwoniłem wczoraj do US infolinia. Jest to ustawa i każdemu przysługuje i W jak i Poza Miastem. Szef nie może odmówić
Andrzej Piątkowski

Andrzej Piątkowski

jak dojeżdzam 15 km do pracy to też mi przysługuje dodatek? czytałem gdzieś że to niema różnicy gdzie i ile się dojeżdza jest to po prostu nie wiem czy dobrze napisze ( koszt uzyskania przychodu ?)
Rajmund

Rajmund

U nas zwracają koszty dojazdu ale gdybym nie wiedział bym nic nie mówił.
Łukasz

Łukasz

Czy raz przynany dodatek "zwrot kosztów dojazdu" może zostać odebrany po latach?
Agnik

Agnik

Jakie dokumenty są potrzebne żeby złożyć u pracodawcy i otrzymać taki zwrot? Czy jeśli wożę narzeczonego do pracy to też otrzyma zwrot za dojazdy?
Bastek

Bastek

Z doświadczenia wiem, że dotyczy to wszystkich pracowników dodatek do paliwa czy biletu, ale nie zawsze. Żona pracowała 60km i nigdy dodatku takiego nie otrzymała.
Monika

Monika

Za dojazd do pracy można ubiegać się o zwrot kosztów. Z pewnością należy się zwrot kosztów dojazdu do pracy u pracodawcy, jeśli został przez niego oddelegowany do innego miejsca pracy. Warto ten artykuł przeczytać.
Rona1

Rona1

Pewnie w firmach gdzie na przykład działają placówki w róznych bliskich miastach takie coś jest realizowane gdy ktoś zatrudniony w mieście x nagle pracuje w mieście y tej samej firmy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka