Pracownik - prawa i obowiązki

Praktyka a staż - najważniejsze różnice

4 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 28 głosów

28 głosów

17 komentarzy
Praktyka a staż - najważniejsze różnice
Obecny rynek pracy ceni sobie pracownika posiadającego doświadczenie zawodowe. Aby je zdobyć, młody pracownik musi przejąć inicjatywę i znaleźć sposób na zdobycie praktycznych umiejętności. Jeżeli jesteś na początku budowania swojej kariery, to możesz zastanawiać się, które rozwiązanie będzie dla ciebie lepsze? Czy można zrezygnować ze stażu? Ile trwa staż? Warto poznać odpowiedzi na powyższe pytania i dowiedzieć się czym różni się staż od praktyk.

Zdecydowana większość specjalistów podkreśla, że staż i praktyki to formy zatrudnienia, które różnią się jedynie… nazwą. Faktycznie, podobieństw między stażem a praktykami jest wiele. Z punktu widzenia studenta lub osoby dopiero rozpoczynającej budowanie kariery, drobne różnice występujące między tymi dwie formami zatrudnienia mogą być jednak istotne.

Staż płatny i bezpłatny: warto wiedzieć

Staż to jedna z form stosunku pracy, rządząca się odmiennymi prawami. Oczywiście, stażysta wykonuje określone zadania dla pracodawcy, zbliżone zakresem do obowiązków etatowego pracownika na danym stanowisku. Mimo to istota stażu opiera się jednak na zdobywaniu doświadczenia i kompetencji, które będą przydatne w przyszłej aktywności zawodowej.

Staż – jak się dostać?

Warto pamiętać, że odbycie stażu to gwarancja nabycia konkretnych umiejętności. Z punktu widzenia absolwentów oraz osób poszukujących ścieżki zawodowych jest idealne rozwiązanie na weryfikację założeń oraz celów zawodowych. Pozostaje jednak pytanie: W jaki sposób znaleźć intersujący staż na korzystnych warunkach i jak się na niego dostać? Opcji jest kilka. Gdy mowa o stażu, większość osób myśli o stażu oferowanym przez Urząd Pracy. Rzeczywiście, takie w ostatnich latach cieszą się dużą popularnością, bo pozwalają na podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia czy naukę zawodu. Na staż możemy zostać skierowani poprzez Urząd Pracy, ale także przez fundację lub inną instytucję zajmującą się tego rodzaju działalnością, a szczegółowe jego warunki i długość zależą od pracodawcy.

Aby zostać stażystą często trzeba wziąć udział w rekrutacji bardzo podobnej do tej, jaką przeprowadza się w przypadku oferty stałej pracy. Dlatego i w tym przypadku trzeba zadbać o dokumenty aplikacyjne i przygotować się, by umieć odpowiednio zaprezentować swoją osobę.

Ile trwa staż?

Według przepisów staż może przyjąć zróżnicowany wymiar czasu trwania, najczęściej jest to od 3 do 6 miesięcy. W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, staż może trwać maksymalnie nawet 12 miesięcy. O długości czasu trwania decyduje Urząd Pracy w ramach ustawy lub pracodawca w porozumieniu z Urzędem lub wysyłającą studenta na staż funacją.

Wynagrodzenie i zasady odbywania stażu

Osoby, które zgłoszą się do urzędu pracy i będą chciały skorzystać z odbycia stażu, muszą pamiętać o tym, że będą zmuszone spełnić konkretne warunki. Dopiero wówczas otrzymają skierowanie do konkretnego zakładu pracy i będą mogły rozpocząć staż.

Wymogi formalne są uzasadnione faktem, że to właśnie urząd pracy wypłaca stażyście stosowne wynagrodzenie.

Ile można zarobić na stażu?
Wynagrodzenie, które przysługuje osobie zatrudnionej na płatnym stażu, to stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Wszelkie nieprawidłowości i nadużycia są poddawane wnikliwej analizie pod rygorem przerwania stażu oraz konieczności zwrotu otrzymanych zasiłku dla bezrobotnego dotychczas świadczeń. Z drugiej strony organizacja stażu może odbyć się bezpośrednio między potencjalnym stażystą a pracodawcą. Głównym benefitem tej formy zatrudnienia jest dostęp do konkretnej branży i środowiska pracy i możliwość kompleksowej nauki poprzez objęcie kompletnego stanowiska.

Niejednokrotnie spotkamy również ogłoszenia o bezpłatnych stażach – wiele firm, zwłaszcza w okresach urlopowych, przyjmuje stażystwów, którym jednak nie wypłaca wynagrodzenia. Takie rozwiązanie może być korzystne pod warunkiem, że dana firma daje w zamian możlwiość uzyskania naprawdę cennych umiejętności i wiedzy, oraz oczywiście, gdy kandydat może sobie na pewien okres braku zarobków pozwolić. W przeciwnym wypadku lepiej będzie skorzystać z płatnych stażów koordynowanych przez m.in. Urząd Pracy.

Szukasz pracy?

MAGAZYNIER Z WÓZKIEM EPT

E&A Agencja Zatrudnienia (nr KRAZ 385)

  • Holandia
Dodana

Pracownik sklepu Radzymin

Work&Profit sp. z o.o.

  • Radzymin
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Ogłoszeń o przyjęciach na staż warto szukać na stronach instutucji wspierających aktywizację zawodową osób młodych i bezrobotnych, a także na portalach pracy. Rzadziej niż w przypadku zwykłych ogłoszeń o pracę, znajdziemy tego rodzaju oferty w social mediach.

Jak znaleźć staż poza Urzędem Pracy?

  • na targach pracy – zdarza się, że odbywają się one również na uczelniach i akademiach
  • na portalach internetowych
  • poprzez uczelniane Biura Karier
  • na stronach internetowych większych firm, które samodzielnie ogłaszają nabór na staż

Opinia o stażyście

Istotną korzyścią, na jaką może liczyć stażysta, jest opinia od przełożonego na zakończenie współpracy. Zakładając, że staż został potraktowany przez kandydata poważnie i wiązał się z dużym zaangażowaniem, stażysta powinien spodziewać się pozytywnej oceny. Taka opinia to ważny dokument rekomendujący, który może otworzyć wiele drzwi. Opinia o stażyście zawiera ocenę podstawowych komponentów współpracy z stażystą.

Nie istnieje uniwersalny wzór karty oceny, jednak zasadniczo zawiera się w niej ocenę takich kwestii jak komunikatywność stażysty, tempo uczenia się, predyspozycje interpersonalne oraz psychospołeczne, ogólny stosunek do pracy oraz radzenie sobie z realizacją zleconych zadań. Opinia o stażyście powinna być sporządzona w sposób obiektywny i profesjonalny, gdyż to zazwyczaj na jej podstawie ustala się warunki zakończenia stażu, a także możliwość ewentualnego zatrudnienia.

Czy staż wlicza się do lat pracy?

Chociaż stażyści nie są pełnoprawnymi pracownikami, z czym związane jest to, że nie korzystają z przywilejów dla pracowników, w niektórych przypadkach mogą wliczyć staż do urlopu lub emerytury. Kwestię dni wolnych stażystów reguluje ustawa o promocji zatrudnienia. Warto pamiętać, że osobom odbywającym staż nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Biorąc pod uwagę, że liczba lat pracy to podstawa do takich przywilejów, jak prawo do wydłużonego okresu wypowiedzenia umowy o pracę, emerytury czy nagrody jubileuszowej, warto więcej przeczytać na temat tutaj: Czy staż wlicza się do lat pracy?

Czy można zrezygnować ze stażu?

Za pośrednictwem Urzędu Pracy można zrezygnować ze stażu, jednak w zależności od przyczyny, może to okazać się dla nas niekorzystne. Stażysta zrywając umowę zawartą między nim a pracodawcą ponosi konsekwencje finansowe, co oznacza, że musi zwrócić niektóre koszty, na przykład za badania lekarskie lub zakwaterowanie. Dodatkowo były stażysta pozbędzie się statusu osoby bezrobotnej (na czas 120, 180 lub 270 dni), co wiąże się z odebraniem mu świadczeń finansowych.

Praktyka – idealny sposób na poznanie firmy

Jak sama nazwa wskazuje praktyki mają na celu praktyczne wprowadzenie do zawodu. Wyróżnia się kilka typów praktyk, między innymi praktykę zawodową lub studencką. Zaletą praktyk jest przede wszystkim to, że osoby zainteresowane mogą odbyć je u dowolnego pracodawcy. Wymóg jest tylko jeden – pracodawca musi zgodzić się na to, by dana osoba odbywała właśnie u niego praktyki. Ponieważ większość pracodawców nie ustala z praktykantem zakresu obowiązków, zaś grafik jest elastyczny i dostosowany do oczekiwań zainteresowanego, to idealne rozwiązanie dla studentów, którzy nie mogą pozwolić sobie na przychodzenie do firmy przez cały tydzień.

Na zdjęciu praktykant pouczany przez przełożonego w  pracy

Po zakończeniu praktyk pracownik może liczyć na referencje, a jeżeli pracodawca uzna, że ma on potencjał, może również zaoferować mu posadę. Praktyki trwają maksymalnie 3 miesiące. Zainteresowane strony podpisują umowę, przy czym ta najczęściej jest umową cywilnoprawną (zlecenie lub umowa o dzieło). Za czas praktyk zainteresowany najczęściej nie otrzymuje wynagrodzenia, choć od tej zasady zdarzają się wyjątki – są firmy oferujące praktykantom niewielkie wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Należy pamiętać, że ubezpieczenie na czas trwania praktyk należy do obowiązku praktykanta. Jest to jednak niewielki koszt w porównaniu z profitami w postaci cennego doświadczenia. Zdecydowana większość praktyk jest dedykowana osobom do 30. roku życia. Zdarza się, że firmy ustalają inny przedział wiekowy – np. są zainteresowane przyjąć na praktyki osoby do 26. roku życia. Gdy mowa o praktykach studenckich, pomoc w znalezieniu takich może zaoferować uczelnia – to dobre rozwiązanie zwłaszcza dla tych, którzy szukają wakacyjnych praktyk.

Zasadniczo praktyki to mniej obciążająca dla pracodawcy forma przyjęcia i przyuczenia pracownika. Nie wymaga wielu formalności i często ogranicza się do współpracy z innym podmiotem edukacyjnym. Umożliwienie praktyki nie wymaga także stworzenia osobnego stanowiska pracy, tak w jak w przypadku stażu. Korzyści dla pracodawcy i praktykanta pozostają jednak takie same i stanowią przede wszystkim zdobycie doświadczenia oraz możliwość zaprezentowania się praktykanta z szansą na przyszłą współpracę.

Zobacz, co o korzyściach z praktyk i stażów mówi vloger Dawid Bagiński:

Video

Dziennik praktyk – jak wypełnić?

Dziennik praktyk zawiera najważniejsze informacje dotyczące praktykanta oraz organizacji, w której wykonuje on praktyki, ilość godzin wykonywanej przez niego pracy, wyszczególnienie zajęć oraz refleksje studenka lub studentki po praktyce. Najczęściej w dzienniku pojawia się również opinia o praktykancie wystawiona przez opiekuna praktyk. Wypełniając dziennik praktyk warto wziąć pod uwagę własne obserwacje, zdobyte doświadczenie, uwagi i wnioski, aby stworzyć rzetelną dokumentację.

Jak napisać sprawozdanie z praktyk?

Sprawozdanie z praktyk zawiera opis działań, które praktykant podejmuje podczas wykonywanej pracy. Wobec tego musi ono zawierać najważniejsze dane, takie jak imię i nazwisko praktykanta, datę, kierunek studiów, profil szkoły lub specjalność zawodową, a także informacje dotyczące insytucji, w której realizowana była praktyka. Warto również pamiętać, aby zawrzeć opis przebiegu praktyki, a także spis obowiązków, które należały do praktykanta.

Infografika - dlaczego warto odbyć staż?

Praktyka a staż

Staż a praktyki, często stawianie są ze sobą na równi. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ obie formy zatrudnienie pełnią podobną rolę. Z punktu widzenia pracodawcy jest to szansa na doraźną pomoc w zleceniu niewielkich zadań, a przede wszystkim częściowo wykwalifikowanie pracownika, który może stanowić zasób siły roboczej w przyszłości.

Czym się różni staż od praktyk?

Wielu pracodawców stara się zawsze mieć w pogotowiu stażystę lub praktykanta, któremu w wyniku nagłych braków kadrowych może zaproponować stałe zatrudnienie. Z reguły stażysta i praktykant, jeśli zaprezentowali się z dobrej strony, jako że znają zespół i realia funkcjonowania firmy, a nawet mają doświadczenie z poszczególnych czynnościach, mają pierwszeństwo do ewentualnej aplikacji na wolny wakat w przyszłości. Czym się różni staż od praktyk?

Czym się różni staż od praktyk?
Warto zaznaczyć, że zazwyczaj staż dotyczy osób, które są w stanie podjąć formę pełnowymiarowego zatrudnienia. Duży odsetek stanowią więc absolwenci szkół, którzy otrzymali gruntowe wykształcenie - także kierunkowe. Można więc stwierdzić, że staż to połączona wiedza i praktyka, natomiast praktyki to ogólne rozeznanie funkcjonowania branży i poznanie realiów zawodu.


Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która z przedstawionych form zdobywania doświadczenia jest lepsza. Studenci powinni korzystać głównie z praktyk, bo te pozwalają na lepsze poznanie przyszłego miejsca pracy, nie tylko jednego działu lub stanowiska.

Zasadnicza różnica między praktykami a stażem sprowadza się do tego, że stażysta ma konkretne obowiązki, z których musi się wywiązać. Odbycie stażu pozwala mu zatem zapoznać się ze specyfiką pracy na danym stanowisku. W ten sposób uczy się on praktycznych i konkretnych umiejętności, które przydadzą mu się w przyszłości. Stażysta, zwłaszcza gdy korzysta z urzędu pracy, może liczyć na wynagrodzenie. To jest jednak niewielkie.

Staż i praktykę różnią również kwestie operacyjne i formalne. Wybór konkretnej formy zdobycia doświadczenia zależy od indywidualnych predyspozycji oraz okoliczności. Pewne jest jednak to, że podjęcie stażu lub praktyki przynajmniej raz w życiu, może zapewnić istotną przewagę na rynku pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Ile może trwać staż?

Według przepisów staż może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Najczęściej jednak firmy decydują się na przyjęcie stażystów na okres 3 lub 6 miesięcy.

Ile można zarobić na stażu?

Wynagrodzenie za staż wypłaca Urząd Pracy. Kwota wynagrodzenia wynosi 120% przysługującego zasiłku dla bezrobotnych.

Czy można zrezygnować ze stażu?

Rezygnacja ze stażu wiąże się z koniecznością poniesienia konsekwencji finansowych (na przykład zwrot kosztów badań lekarskich), a także utraty statusu osoby bezrobotnej na czas od 120 do 270 dni, co wiąże się z utratą świadczeń.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

17 komentarzy

Stomper

Stomper

Niektóre firmy oferują płatne staże, które z pewnością poprawiają sytuację finansową stażysty. Warto zwrócić na to uwagę przy wyborze stażu.
Gość z wadą wymowy

Gość z wadą wymowy

Zgadzam się, że opinia o stażyście jest bardzo istotna i może mieć znaczący wpływ na jego dalszą karierę zawodową.
Izabela

Izabela

Wiedziałem, że staż może pomóc w zdobyciu doświadczenia, ale nie zdawałem sobie sprawy, że może też być pozytywnie zaliczany do urlopu lub emerytury. Dzięki za cenną informację.
Krysti

Krysti

Staż to dobry sposób na poznanie potencjalnych pracowników i ocenienie ich umiejętności. Dlatego często decydujemy się na przyjęcie stażysty na stałe.
Klara

Klara

Rzeczywiście, bezpłatny staż może być korzystny, ale trzeba być ostrożnym i dokładnie przemyśleć swój wybór. Nie warto tracić czasu na staż, z którego nic nie wyniknie.
Mors

Mors

Dobra uwaga dotycząca rekrutacji na staż, nie zawsze jest to prosta sprawa, szczególnie gdy mówimy o popularnych stażach w urzędach pracy.
Robert

Robert

Chciałbym dodać, że staż nie zawsze musi być traktowany jako forma nauki. Często jest to po prostu tania siła robocza dla pracodawców.
Rolek

Rolek

Jeśli firma przyjmuje na staż, musi liczyć się z zaangażowaniem ze strony stażysty. To ważne, aby opinia na koniec stażu była pozytywna i mogła potwierdzić umiejętności i kompetencje zdobyte podczas stażu.
Tamara

Tamara

Słuszna uwaga, że warto zadbać o dokumenty aplikacyjne i odpowiednio przygotować się do rekrutacji. To może zadecydować o tym, czy zostaniemy wybrani na staż.
Zygmunt Nowacki

Zygmunt Nowacki

Bardzo cenna informacja o tym, że w niektórych przypadkach staż może być wliczany do urlopu lub emerytury. To dobry argument dla osób, które wahają się przed podjęciem stażu.
Agniecha

Agniecha

Zgadzam się z autorem, że staż to dobry sposób na zdobycie doświadczenia i kompetencji. Jednak warto pamiętać, że nie wszędzie jest takie same podejście do stażystów, jak pozytywna opinia na koniec współpracy.
Zed

Zed

Staż to dobry sposób na zdobycie doświadczenia, ale warto pamiętać, że nie jest to praca na etacie. Trzeba być przygotowanym do pracy bez wynagrodzenia lub z niskim wynagrodzeniem.
Mateusz

Mateusz

Bardzo przydatny artykuł dla osób poszukujących stażu. Dobra porada to szukanie ofert na stronach instytucji wspierających aktywizację zawodową oraz na portalach pracy.
Rumcajs

Rumcajs

Twoje prawa człowieka są chronione przez prawo. Jeśli Twój pracodawca jest organem publicznym, musi przestrzegać tych zasad. TO samo dotyczy jaki jest typ pracy.
Waldemar

Waldemar

Nigdy tego nie klasyfikowałem w takiej kwestii. Jednak różni się to. Mnie zwykle kojarzyła się praktyka z tym, że dotyczyła młodych ludzi w szkole zawodowej czy tam średniej, a staż już ze studentami.
prac. Leon

prac. Leon

Staż to jedna z form stosunku pracy i otrzymuje się wynagrodzenie, a praktyka jest prawie zawsze niepłatna. Jak ktoś odbywa staż, to ma więcej obowiązków do wykonania niż osoba będąca na praktyce. Zresztą w tym artykule jest wszytko napisane.
Remigiusz

Remigiusz

Dobrze jest to poznać, jednak z punktu widzenia pracodawcy musi on wiedzieć, że praktyka jest powiązana z zatrudnianiem ucznia zwykle w wieku szkolnym i związana z ustaleniami ze szkołą.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.