Pracownik - prawa i obowiązki

Pracownik dojeżdżający do pracy - najważniejsze informacje

9 maja 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

13 komentarzy
Pracownik dojeżdżający do pracy - najważniejsze informacje
Pracownicy dojeżdżający do zakładu pracy zlokalizowanego poza miejscem ich zamieszkania mają prawo do skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Aby było to możliwe, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia. W ten sposób można zyskać nawet 300 złotych.

Zobacz też: Kłopotliwy dojazd do pracy. Pracować czy szukać dalej? 

Dojazd do pracy — podwyższone koszty uzyskania przychodu

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłat wynagrodzeń zatrudnianym pracownikom to jeden z najważniejszych obowiązków wszystkich pracodawców w Polsce. Przed przystąpieniem do obliczania należnego podatku przychody są pomniejszane o pracownicze koszty uzyskania przychodów. Dzięki temu wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu PIT jest mniejsza, a tym samym pracownik płaci niższy PIT, czyli otrzymuje większą wypłatę "na rękę"

Praca poza miejscem zamieszkania dotyczy milionów pracowników w Polsce. Poprzez pracownicze koszty uzyskania przychodów podatnicy otrzymują środki finansowe, dzięki którym mogą sfinansować wydatki związane z dojazdem do pracy. Wysokość kosztów uzyskania przychodu zależy przede wszystkim od tego, czy pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się jego zakład pracy, czy też musi do niego dojeżdżać. Znaczenie ma także to, czy dany pracownik pracuje u jednego pracodawcy czy też współpracuje z kilkoma firmami. 

Na jaki zwrot kosztów dojazdu do pracy mogą liczyć polscy podatnicy? Jak wskazuje art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym PIT, pracownik mieszkający w miejscowości, w której zlokalizowany jest zakład pracy, jest uprawniony do pomniejszenia przychodów uzyskanych z pracy o 250 zł miesięcznie, czyli 3000 zł rocznie. Z kolei pracownik dojeżdżający do pracy z innej miejscowości może odliczyć koszty wynoszące 300 zł miesięcznie, czyli maksymalnie 3600 zł rocznie. 

Video

Szukasz pracy?

MYSŁOWICE - Kompletacja zamówień 30.00 zł/br. Spożywka

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Chełm Śląski
 • 30-31 zł / h
Dodana

Pracownik produkcji

Hutchinson Polska

 • Żywiec
Dodana

Zbieracz zamówień (lekkie opakowania z sałatkami) - do €15,82 brutto/h

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • Holandia
Dodana

Asystent w dziale Komunikacji

Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

 • Tychy
Dodana

MYSŁOWICE - Kompletacja zamówień 30.00 zł/br. Spożywka

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Bieruń
 • 30-31 zł / h
Dodana

Jakie warunki należy spełnić?

Koszty uzyskania przychodu pracownika zostały zmieniony w ramach ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Począwszy od 1 października 2019 roku koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, umowy o pracę, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej wynoszą odpowiednio:

 • 250 złotych miesięcznie, a w ciągu roku podatkowego maksymalnie 3000 złotych. Dotyczy to podatników uzyskujących przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, których zakład pracy znajduje się w miejscowości, w której mieszkają.
 • 300 złotych miesięcznie, a w ciągu roku podatkowego maksymalnie 3600 złotych. Dotyczy to podatników, którzy mieszkają w innej miejscowości niż ta, w której zlokalizowany jest zakład pracy oraz nie przydzielono im dodatku za rozłąkę. 
 • Maksymalnie 4500 złotych w ciągu roku podatkowego. Dotyczy to podatników uzyskujących przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a zakład pracy zlokalizowany jest w miejscowości, w której mieszkają. 
 • Maksymalnie 5400 złotych w ciągu roku podatkowego. Dotyczy to podatników, którzy otrzymują przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy bądź pracy nakładczej, zaś miejsce ich pracy zlokalizowane jest w innej miejscowości niż miejsce ich zamieszkania oraz nie otrzymują oni dodatku za rozłąkę. 

Jakie formalności należy dopełnić, by skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z powodu dojazdów do pracy z innej miejscowości? 

Aby wyższe koszty uzyskania przychodu za dojazd do pracy nam przysługiwały, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • złożenie oświadczenia o chęci stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, 
 • zamieszkiwanie w innej miejscowości niż ta, w której zlokalizowany jest zakład pracy, 
 • niepobieranie dodatku za rozłąkę.

Złożenie oświadczenia jest niezwykle istotne, ponieważ jeżeli pracownik nie przekaże go swojemu przełożonemu, wówczas pracodawca nie będzie musiał stosować wyższej kwoty kosztów uzyskania przychodu, przez co pracownik otrzyma "na rękę" niższą wypłatę. 

Oświadczenie jest ważne do odwołania. Pracownik nie musi składać kolejnego oświadczenia aż do chwili, kiedy nie utraci prawa do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. 

Rozliczenie wydatków poniesionych na dojazd

Do rozliczenia kosztów związanych z korzystaniem z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku z dojeżdżaniem do pracy nie jest konieczne dokumentowanie poniesionych wydatków, takich jak zakup paliwa do samochodu, kupno biletu na pociąg czy autobus itd. 

Z kolei, gdy wydatki poniesione przez pracownika w związku z dojazdami przewyższają powyżej omówione limity kosztów uzyskania przychodu, można rozliczyć pełną kwotę wydatków, które zostały realnie poniesione w związku z dojazdem do pracy. Jest to możliwe, gdy spełniona są następujące warunki:

 • wydatki są wyższe od rocznych kosztów uzyskania przychodu,
 • podatnik dojeżdżał do zakładu pracy środkami komunikacji publicznej - autobusem, koleją, metrem itd.,
 • podatnik udokumentował koszty zakupu biletów okresowych na przejazd.
Podsumowanie:
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłat wynagrodzeń zatrudnianym pracownikom to obowiązek polskich pracodawców.
 • Koszty uzyskania przychodu pracowników zależą od miejsca zamieszkania a także od tego, czy pracownik pracuje u jednego pracodawcy czy z kilkoma firmami.
 • Pracownik mieszkający w miejscowości, w której zlokalizowany jest zakład pracy, może pomniejszyć przychody uzyskane z pracy o 250 zł miesięcznie, pracownik dojeżdżający z innej miejscowości może odliczyć koszty wynoszące 300 zł miesięcznie.
 • Aby skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z powodu dojazdów do pracy z innej miejscowości, pracownik musi spełnić określone warunki i złożyć oświadczenie.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku z dojazdami do pracy?

Prawo do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przysługuje pracownikom, których zakład pracy zlokalizowany jest poza miejscowością ich stałego lub czasowego miejsca zamieszkania.

Ile wynoszą podwyższone koszty uzyskania przychodu dla osób dojeżdżających do pracy?

Osoby, które dojeżdżają do zakładu pracy znajdującego się w innej miejscowości, mogą odliczyć koszty wynoszące 300 zł miesięcznie, czyli maksymalnie 3600 zł rocznie.

Jakie koszty uzyskania przychodu przysługują osobom pracującym w kilku miejscach?

Pracownicy dojeżdżający do pracy, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy oraz pracujący w minimum dwóch zakładach mogą odliczyć koszty uzyskania przychodu w maksymalnej kwocie 5400 złotych rocznie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

13 komentarzy

Johann

Johann

Bardzo przydatny artykuł dla osób, które szukają pracy w innym mieście. Dzięki niemu wiadomo, jakie koszty związane z dojazdem można odliczyć od podatku.
Joasia

Joasia

Nie wiedziałem, że mogę odliczyć koszty dojazdu do pracy od podatku. Artykuł otworzył mi oczy na ten temat i z pewnością skorzystam z tej możliwości.
ludzik

ludzik

Dobrze wiedzieć, że istnieją takie koszty uzyskania przychodu, które pracownik może odliczyć od podatku. To bardzo ważne z punktu widzenia pracodawcy, ponieważ ma to wpływ na wynagrodzenia dla pracowników.
zainteresowana

zainteresowana

Warto znać swoje prawa, nawet jeśli jest się bezrobotnym. Artykuł jest bardzo pomocny, bo teraz będę wiedziała, jakie kwoty mogę odliczyć od podatku, gdy znajdę pracę.
Helena

Helena

Bardzo cieszy mnie podwyższenie kosztów uzyskania przychodu z powodu dojazdów do pracy. Teraz będę mógł bardziej swobodnie podróżować, nie martwiąc się o koszty.
Remik

Remik

Nie wiedziałam, że mogę otrzymać dodatkowe środki finansowe na pokrycie kosztów dojazdu do pracy. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ szukam pracy w innym mieście.
Loksa

Loksa

Cieszę się, że otrzymałem informację na temat kosztów uzyskania przychodu. To ważna kwestia, którą muszę uwzględnić przy obliczaniu wynagrodzeń dla moich pracowników.
prac. Leon

prac. Leon

Zawsze byłam zainteresowana tym, jakie wydatki związane z dojazdem do pracy mogę odliczyć od podatku. Artykuł bardzo mi pomógł zrozumieć ten proces i zwiększyć swoje dochody.
Kustroń

Kustroń

Nie jest łatwo znaleźć pracę, szczególnie w obecnym czasie. Cieszę się, że artykuł omawia koszty uzyskania przychodu, bo teraz będę bardziej świadoma tego, co mogę otrzymać jako pracownik.
Ewa

Ewa

Obliczanie podatków zawsze było dla mnie dość trudne, ale dzięki temu artykułowi lepiej zrozumiałem, jakie są koszty uzyskania przychodu. To ważne, by wiedzieć, ile muszę potrącić z wynagrodzenia pracownika.
Grażyna

Grażyna

Warto wiedzieć, na co mogę liczyć, gdy będę szukać pracy w innym mieście. Może dzięki tym kosztom uzyskania przychodów łatwiej będzie mi podjąć pracę w oddalonym od miejsca zamieszkania regionie.
Ela

Ela

Bardzo się cieszę, że wysokość kosztów uzyskania przychodu została podwyższona. Teraz będę miał więcej pieniędzy na dojazd do pracy oraz na inne wydatki. To naprawdę duża pomoc dla nas, którzy mamy dalszą drogę do miejsca pracy.
Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

Dzień dobry, jak wygląda to w przypadku pracy hybrydowej? Zakład pracy zlokalizowany jest 500 km od mojego miejsca zamieszkania, na co dzień pracuję zdalnie, jednak raz na jakiś czas muszę pojawić się w biurze i korzystam wtedy z pociągu. Czy takie koszty można uznać za podwyższone koszty uzyskania przychodu? W zeszłym roku pracowałem w ten sposób 3 miesiące, jednak nie składałem deklaracji u pracodawcy. Czy mimo to można uwzględnić tę sytuację w PIT za 2023? Dziękuję i pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.