!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Delegacje krajowe i zagraniczne

Delegacja, czyli podróż służbowa, wiąże się z wykonywaniem obowiązków pracowniczych podczas wyjazdu do innego miasta lub kraju. Pracodawca, chcąc wysłać pracownika w taką podróż, musi wydać polecenie wyjazdu. Najlepiej jest przyrządzić je w formie pisemnej. Uniknie się w ten sposób wszelkich niedomówień. W takim poleceniu musi być zawarty termin i czas trwania delegacji, miejsce i cel.

Jeśli pracownik odmówi wyjazdu na podróż służbową, będzie to uznane za niewykonanie polecenia służbowego. Bez konsekwencji mogą odmówić jedynie kobiety w ciąży i rodzic opiekujący się dzieckiem w wieku niższym niż 4 lata.

Delegacje krajowe

Pracownikowi podczas podróży służbowej przysługuje tzw. dieta. Jest to kwota na pokrycie kosztów wyżywienia. Stawka wynosi 30 zł. Kwota diety jest zależna od czasu trwania wyjazdu. Jeśli delegacja trwa krócej niż dobę, stosuje się następujące przeliczniki: 8 do 12 godzin – połowa diety krajowej; 12 godzin i więcej – pełna dieta krajowa.

Podczas wyjazdu trwającego kilka dni, za pełną dobę przysługuje pełna kwota diety, natomiast za każdą rozpoczętą dobę (do 8 godzin), pracownik otrzyma połowę stawki. Jeśli rozpoczęta doba trwała dłużej niż 8 godzin – całą stawkę. Diety ulegają obniżeniu, jeśli pracownik miał zapewnione wyżywienie.

Pracownik w delegacji otrzyma także zwrot kosztów noclegu. W tym celu musi przedstawić pracodawcy fakturę. Jeśli tego nie zrobi, otrzyma tzw. ryczałt za nocleg – 150% diety (45 zł). Pracownik ma prawo do tej kwoty, jeśli nocleg trwał minimum 6 godzin, a pracodawca nie zapewnił mu miejsca noclegowego. To zatrudniający określa, jakim środkiem transportu pracownik dotrze do miejsca docelowego delegacji i na podstawie faktury zwraca mu koszty przejazdu.

Delegacje zagraniczne

Powody delegacji zagranicznej bywają różne – szkolenia, kursy, targi, nowe kontrakty lub odwiedziny w zagranicznym oddziale firmy to tylko niektóre z nich. W tego typu wyjazdach, pracownik również ma prawo do diety. Jej wysokość jest odpowiednio ustalona dla kraju, do którego się podróżuje. Stawki opisane są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i pracy z 2005 roku. Za każdą dobę przysługuje pełna stawka. Za niepełną do 8 godzin – 1/3 kwoty, a trwającą 8-12 godzin – 1/2 diety. Jeśli pracodawca zapewni pracownikowi pełne wyżywienie, przysługuje mu 25% diety.

Zwrot kosztów za nocleg odbywa się na podstawie faktur. Jeśli pracownik ich nie dostarczy, otrzyma jedynie 25% limitu ryczałtu za nocleg – ten również jest zależny od kraju przebywania. Kwestie związane z transportem rozlicza się tak, jak w przypadku delegacji krajowych. Pracownikowi przysługuje także ryczałt na wydatki związane z przejazdem na dworzec lub lotnisko, w wysokości jednej diety.

Jeśli więc czeka Cię podróż służbowa, koniecznie zapoznaj się z prawami, jakie Ci przysługują. Warto pamiętać o tym, aby wszelkie wydatki związane z delegacją dokumentować. Dzięki temu możesz liczyć na zwrot kosztów ze strony pracodawcy.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.