Praca dla nieletnich - 8 przykładów pracy dla nieletnich. Kiedy można zatrudnić osobę poniżej 18tego roku życia

Praca dla nieletnich - 8 przykładów pracy dla nieletnich. Kiedy można zatrudnić osobę poniżej 18tego roku życia

Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika

Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika

Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy?

Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy?

Opinia o pracowniku - co powinna zawierać?

Opinia o pracowniku - co powinna zawierać?

Kiedy pracownikowi można rozszerzyć zakres obowiązków?

Kiedy pracownikowi można rozszerzyć zakres obowiązków?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i obowiązek jego wydawania

Zaświadczenie o zatrudnieniu i obowiązek jego wydawania

Jak sprawdzić potencjalnego pracownika?

Jak sprawdzić potencjalnego pracownika?

Czy warto przyjąć stażystów? Sprawdź, jakie korzyści płyną z takiego kroku

Czy warto przyjąć stażystów? Sprawdź, jakie korzyści płyną z takiego kroku

Jak radzić sobie z plotkami w pracy? Skuteczne rady dla pracodawców

Jak radzić sobie z plotkami w pracy? Skuteczne rady dla pracodawców

Gdy zakład pracy zmienia właściciela

Gdy zakład pracy zmienia właściciela

Czy zatrudnisz pracownika z wyrokiem?

Czy zatrudnisz pracownika z wyrokiem?

Gdy pracownik młodociany się nie sprawdza

Gdy pracownik młodociany się nie sprawdza

Jak zdyscyplinować pracowników? Kary w Kodeksie pracy

Jak zdyscyplinować pracowników? Kary w Kodeksie pracy

Przerwa na dymka. Jak egzekwować czas pracy od pracownika palącego papierosy?

Przerwa na dymka. Jak egzekwować czas pracy od pracownika palącego papierosy?

Koniec z syndromem pierwszej dniówki - kiedy podpisać umowę o pracę z pracownikiem?

Koniec z syndromem pierwszej dniówki - kiedy podpisać umowę o pracę z pracownikiem?

Likwidacja stanowiska pracy i likwidacja zakładu pracy - obowiązki pracodawcy

Likwidacja stanowiska pracy i likwidacja zakładu pracy - obowiązki pracodawcy

Nadgodziny i praca w weekendy. O czym pracodawca musi pamiętać?

Nadgodziny i praca w weekendy. O czym pracodawca musi pamiętać?

Czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Oddelegowanie pracownika - czym tak właściwie jest oraz jakie są podstawowe zasady z tym związane?

Oddelegowanie pracownika - czym tak właściwie jest oraz jakie są podstawowe zasady z tym związane?

Nadgodziny - trzeba je udokumentować!

Nadgodziny - trzeba je udokumentować!

Powierzenie pracownikowi innej pracy - co warto wiedzieć?

Powierzenie pracownikowi innej pracy - co warto wiedzieć?

Niesubordynacja w pracy - co należy o niej wiedzieć oraz jak sobie z nią radzić po stronie pracownika i pracodawcy

Niesubordynacja w pracy - co należy o niej wiedzieć oraz jak sobie z nią radzić po stronie pracownika i pracodawcy

Co zrobić, gdy pracownik nie przyjął awansu?

Co zrobić, gdy pracownik nie przyjął awansu?

Jak unikać dyskryminacji przy awansowaniu pracowników

Jak unikać dyskryminacji przy awansowaniu pracowników

Obowiązki pracodawcy przy zajęciu wynagrodzenia - Ochrona pracownika

Obowiązki pracodawcy przy zajęciu wynagrodzenia - Ochrona pracownika

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Zakładanie i korzyści z jadalni pracowniczych - Zasady i wymogi BHP

Zakładanie i korzyści z jadalni pracowniczych - Zasady i wymogi BHP

Rola, zadania i obowiązki managera - kim jest, dobry menadżer w firmie?

Rola, zadania i obowiązki managera - kim jest, dobry menadżer w firmie?

Regulamin pracy: kompletny przewodnik dla pracodawców

Regulamin pracy: kompletny przewodnik dla pracodawców

Kiedy dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia są możliwe?

Kiedy dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia są możliwe?

Praca bez etatu? Uważaj na odpowiedzialność materialną

Praca bez etatu? Uważaj na odpowiedzialność materialną

Zmiana warunków pracy i płacy zgodnie z literą prawa

Zmiana warunków pracy i płacy zgodnie z literą prawa

CEO w firmie - kim jest i jaką rolę pełni dyrektor generalny (Chief Executive Officer)?

CEO w firmie - kim jest i jaką rolę pełni dyrektor generalny (Chief Executive Officer)?

Upały w pracy - o tym warto pamiętać!

Upały w pracy - o tym warto pamiętać!

Wypłata na dwa rachunki bankowe - czy to możliwe?

Wypłata na dwa rachunki bankowe - czy to możliwe?

Czy warto skorzystać z usług headhuntera?

Czy warto skorzystać z usług headhuntera?

Wydanie świadectwa pracy i zarządzanie kartą obiegową - poradnik

Wydanie świadectwa pracy i zarządzanie kartą obiegową - poradnik

Zakres obowiązków pracownika można rozszerzyć

Zakres obowiązków pracownika można rozszerzyć

Trzeźwość w miejscu pracy - Obowiązki, kontrole, i konsekwencje

Trzeźwość w miejscu pracy - Obowiązki, kontrole, i konsekwencje

Symulant w szeregach- kontrola i konsekwencje nadmiernych zwolnień

Symulant w szeregach- kontrola i konsekwencje nadmiernych zwolnień

Cechy skutecznego negocjatora - jakie prowadzić owocne negocjacje w biznesie?

Cechy skutecznego negocjatora - jakie prowadzić owocne negocjacje w biznesie?

Co to jest restrukturyzacja zatrudnienia?

Co to jest restrukturyzacja zatrudnienia?

Zasady prawa pracy

Zasady prawa pracy

Ryzyko pracodawcy

Ryzyko pracodawcy

Relokacja pracowników - co to znaczy?

Relokacja pracowników - co to znaczy?

Zarządzanie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Zarządzanie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Jak profesjonalnie odmówić? Savoir-vivre w procesie rekrutacji

Jak profesjonalnie odmówić? Savoir-vivre w procesie rekrutacji

Wymagania i Wyposażenie Szatni Pracowniczych

Wymagania i Wyposażenie Szatni Pracowniczych

A może zatrudnisz pracownika młodocianego?

A może zatrudnisz pracownika młodocianego?

Kto może być pracodawcą?

Kto może być pracodawcą?

Pracownik w wieku przedemerytalnym - zasady przy rozwiązaniu umowy

Pracownik w wieku przedemerytalnym - zasady przy rozwiązaniu umowy

Elastyczny czas pracy dla pracodawcy: korzyści i aspekty praktyczne

Elastyczny czas pracy dla pracodawcy: korzyści i aspekty praktyczne

GPS w samochodzie służbowym?

GPS w samochodzie służbowym?

Palenie w pracy - kłopot dla pracowników i pracodawców

Palenie w pracy - kłopot dla pracowników i pracodawców

Jak efektywnie przeprowadzić szkolenie nowych pracowników?

Jak efektywnie przeprowadzić szkolenie nowych pracowników?

Wypalenie zawodowe - objawy, przyczyny i skuteczne metody leczenia

Wypalenie zawodowe - objawy, przyczyny i skuteczne metody leczenia

Koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy

Koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy

Palenie w pracy: Przepisy, Palarnie w Firmie i Zakaz Palenia Tytoniu

Palenie w pracy: Przepisy, Palarnie w Firmie i Zakaz Palenia Tytoniu

Pracodawca a Zapewnienie Sprzętu do Pracy Zdalnej-Kluczowe Informacje

Pracodawca a Zapewnienie Sprzętu do Pracy Zdalnej-Kluczowe Informacje

Leasing pracowników - co to takiego?

Leasing pracowników - co to takiego?

Pracodawca - prawa i obowiązki

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie. Szczególnie, kiedy zatrudniasz pracowników. Musisz znać swoje prawa i obowiązki, a także skrupulatnie ich przestrzegać. Podstawowe zagadnienia w tej kwestii zostały opisane w szczególności w art. 94 i art. 97 Kodeksu Pracy.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Zgodnie z tymi zapisami, pracodawca zobowiązany jest do:

 • Zaznajamiania pracowników z zakresem ich obowiązków
 • Organizowania pracy zgodnie z normami czasu pracy oraz w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy
 • Przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy
 • Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz organizacji przeszkolenia pracowników w tym zakresie
 • Ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Terminowego i właściwego wypłacania wynagrodzenia
 • Zaspakajania potrzeb socjalnych pracowników
 • Stosowania obiektywnego systemu oceny pracowników i wyników ich pracy
 • Prowadzenia akt osobowych pracowników i właściwego przechowywania dokumentacji
 • Przeciwdziałania mobbingowi

Ponadto, każdy pracodawca ma dodatkowe obowiązki, związane ze specyfiką danego zakładu pracy. Powinien w odpowiedni sposób zawiadamiać pracowników o zachodzących zmianach, wdrażać nowoczesne technologie, które usprawnią pracę czy przeszkalać zespół w zakresie ich nowych obowiązków. Musi również informować swoich pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia, występujących w miejscu pracy oraz o osobach odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i wykonywanie czynności przeciwpożarowych i ewakuacyjnych.

Prawa pracodawcy

Prawa pracodawcy to nieco mniej obszerny temat, jednak również wart uwagi. Otóż jako osoba zatrudniająca zyskuje się takie uprawnienia, jak prawo do zatrudniania i zwalniania pracowników, swobodnego ustalania warunków pracy i płacy (z uwzględnieniem prawa pracy i warunków umowy), przyznawania nagród i wyróżnień.

Do mniej przyjemnych kwestii, jednak również będących w zakresie kompetencji pracodawcy, leży prawo do udzielania kar, upomnień i nagan, kiedy pracownik nie wypełnia swoich obowiązków lub łamie prawo bądź regulamin. Oprócz tego, pracodawca może także dochodzić od pracownika odszkodowania wskutek nielojalności pracowniczej i ujawnienia poufnych danych na temat firmy.

Ponadto pracodawca ma prawo do pozyskania od kandydatów i pracowników informacji, niezbędnych do udziału w procesie rekrutacji i pracy w danym zakładzie. Do takich danych należą imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, wykształcenie czy historia zatrudnienia.

Zaznajomienie się z zakresem praw i obowiązków pracodawcy sprzyja interesom firmy. Warto wiedzieć, co leży w zakresie Twoich kompetencji, czego możesz oczekiwać do swoich pracowników oraz jakie masz wobec nich zobowiązania. Dzięki temu unikniesz przykrych konsekwencji, jakie mogłyby Cię spotkać, gdybyś nie dopełnił swoich obowiązków.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka