Mobbing i dyskryminacja

Mobbing stanowi jedną z patologii na rynku pracy. Pod tym pojęciem kryją się przejawy różnych zachowań, jakich dopuszczają się osoby pracujące w danym zakładzie pracy. Może zachodzić zarówno na linii szef-pracownik, jak i menager-pracownik czy pracownik-pracownik. Za zjawiska kwalifikujące się pod mobbing uznaje się zastraszanie, prześladowanie, szantażowanie, nękanie, a także wszelkie inne narzędzia przemocy psychicznej.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, mobbing jest obraźliwym zachowaniem, wyrażanym poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników. Jego celem jest ośmieszenie, poniżenie oraz zastraszenie drugiej osoby, w celu osiągniecia satysfakcji lub innych korzyści. Dla ofiar tych zachowań, skutki mogą mieć katastrofalny wpływ na samopoczucie, poczucie własnej wartości czy motywację do pracy.

Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

Każdy pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi na mocy art. 943 § 1. Kodeksu pracy. Pracownik, który w miejscu zatrudnienia doświadczył mobbingu, ma możliwość dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego od pracodawcy za utratę zdrowia. Jeśli dojdzie do utraty pracy, czego przyczyną był mobbing, pracownik ma prawo dochodzić również odszkodowania.

Jakie są symptomy mobingu? Przede wszystkim to złe samopoczucie na myśl o pracy, przywłaszczanie przez innych pracy mobbingowanego, rozprzestrzeniające się plotki i sabotaże na temat tej osoby, nieustanna krytyka, wytykanie błędów i niedocenianie starań, a wręcz ich negowanie. Jeśli masz wrażenie, że te zjawiska dotyczą Ciebie, Twoich kolegów z pracy lub podwładnych – działaj! Mobbing należy zwalczać i mu przeciwdziałać. Im szybciej, tym lepiej.

Dyskryminacja na rynku pracy

Niezbędne jest jednak odróżnienie mobbingu od łamania zasady równego traktowania w zatrudnieniu, czyli tzw. dyskryminacji. Zasada ta stanowi jeden z podstawowych zapisów prawa pracy. W 2004 roku, została ona wprowadzona do pierwszego działu Kodeksu pracy. Stanowi o ochronie kandydatów do pracy, pracowników oraz byłych zatrudnionych, w kwestii równego traktowania na płaszczyznach, takich jak: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awanse oraz dostęp do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z tą zasadą, pracownicy nie mogą być dyskryminowani ze względu na wiek, płeć, rasę, religię, niepełnosprawność intelektualną lub fizyczną, przekonania polityczne, orientację seksualną, narodowość, wyznanie czy pochodzenie etniczne. Dotyczy to także przynależności związkowej, a także kwestii związanych z zatrudnieniem – na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu oznacza więc niedyskryminowanie pracowników w jakikolwiek sposób – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, ze względu na jakiekolwiek zaistniałe okoliczności.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka