Pracodawca - prawa i obowiązki

Symulant w szeregach- kontrola i konsekwencje nadmiernych zwolnień

4 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 28 głosów

28 głosów

3 komentarze
Symulant w szeregach- kontrola i konsekwencje nadmiernych zwolnień
Dowiedz się, jak działa kontrola pracownika dotycząca wykorzystywania zwolnień lekarskich. Sprawdź przepisy i konsekwencje nieprawidłowego korzystania ze zwolnień.

Zwolnienie - czas na powrót do zdrowia

Zasadniczym celem, dla którego lekarz wypisuje pracownikowi zwolnienie lekarskie, jest to, aby mógł on poprawić stan swojego zdrowia i powrócić do wykonywanych przez siebie zadań służbowych w jak najszybszym terminie. Oznacza to, że zatrudniony, który przebywa na zwolnieniu dłużej niż powinien lub wykorzystuje je w nieodpowiednim celu, naraża się na zarzut działania na szkodę firmy, która go zatrudnia. Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z przepisami, możliwość przeprowadzenia kontroli ma zarówno pracodawca, jak i pracownicy ZUS. Ten pierwszy kontroluje swojego pracownika najczęściej w pierwszej fazie wykorzystywania przez niego zwolnień lekarskich. Dlaczego? Wyjaśnia to art. 92 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Inaczej mówiąc, za absencję swojego podwładnego płaci pracodawca. W takiej sytuacji inspektorzy ZUS najczęściej nie interweniują.

Jakie są najważniejsze aspekty kontroli?

Gdy dochodzi do kontroli zasadności przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, dotyczy ona dwóch kwestii - materialnej i formalnej. W pierwszym przypadku chodzi o to, aby sprawdzić, czy osoba zatrudniona rzeczywiście wykorzystuje zwolnienie w sposób prawidłowy. Druga część kontroli odnosi się wyłącznie do kwestii formalnych, czyli sprawdzenia, czy zwolnienie lekarskie zostało wystawione w sposób poprawny. Istotnym elementem kontroli jest również sprawdzenie, czy dokument, na podstawie którego pracownik przebywa na zwolnieniu nie został sfałszowany. Jeżeli pracodawca ma takie podejrzenie, to - w pierwszej kolejności - powinien zwrócić się do lekarza, który wystawił. Dopiero później zawiadomiony powinien zostać również ZUS.

Szukasz pracy?
Dodana

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

  • Radzyń Podlaski
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Co w przypadku, gdy pracownika nie ma w domu?

Przy kontroli w miejscu zamieszkania pracownika warto zwrócić uwagę na sytuację, w której osoba zatrudniona jest nieobecna. W takiej sytuacji nie traci ona automatycznie prawa do wynagrodzenia chorobowego. Nie można bowiem zakładać, że wykorzystuje ona zwolnienie lekarskie niezgodnie z przepisami. Pracodawca lub inspektorzy przeprowadzający kontrolę powinni ponowić ją w innym terminie i zażądać wyjaśnień. Może się bowiem okazać, że pracownik stosował się do zaleceń lekarza - np. miał umówioną wizytę w przychodni. W takiej sytuacji powinien on jednak udokumentować swoją nieobecność w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że doszło do naruszenia przepisów.

Sprawdź konsekwencje naruszenia zasad zwolnienia

W sytuacji, gdy pracownik narusza przepisy i korzysta ze zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, pracodawca ma prawo nawet rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Ponadto, w sytuacji, gdy osoba zatrudniona wykorzystywała zwolnienie, aby np. świadczyć pracę na rzecz innego podmiotu, traci ona prawo do zasiłku chorobowego i to za cały okres przebywania na zwolnieniu. Warto przy tym zauważyć, że problem z roku na rok nasila się - kontrole przeprowadzane przez inspektorów ZUS wykazują szereg naruszeń w tym zakresie, część osób podnosi nawet konieczność zaostrzenia kar za nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego.

Szczególny przypadek - choroby zawodowe

Pracodawcy często mają obawy dotyczące wykorzystywania zwolnień lekarskich przez swoich pracowników. Istnieje zrozumiała troska o utrzymanie wydajności pracy i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania firmy. Jednakże, należy pamiętać, że istnieją sytuacje, w których pracownik rzeczywiście potrzebuje zwolnienia lekarskiego. Jednym z takich przypadków jest choroba zawodowa.

Choroby zawodowe są wynikiem ekspozycji na szkodliwe czynniki w miejscu pracy. Pracownicy, którzy cierpią na takie schorzenia, mogą potrzebować dodatkowego czasu na leczenie i rehabilitację. Dlatego kontrola pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby zawodowej, powinna uwzględniać specyficzne wymagania związane z tą sytuacją.

Sprawdz, kto jest po Twojej stronie

Podczas kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników, pracodawcy mogą współpracować z Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Inspektor sanitarny jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ich wiedza i doświadczenie są nieocenione podczas oceny prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich, pracodawca może zgłosić tę sytuację Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Inspektor ma uprawnienia do przeprowadzenia kontroli i zbierania niezbędnych dowodów w celu potwierdzenia lub obalenia podejrzeń dotyczących wykorzystywania zwolnień lekarskich w sposób niezgodny z przepisami.

Kontrola pracownika a wymiar czasu pracy

Kontrola pracownika w kontekście wykorzystywania zwolnień lekarskich jest istotna z punktu widzenia prawidłowego wymiaru czasu pracy. Pracodawcy muszą mieć pewność, że pracownicy, którzy korzystają z zwolnień lekarskich, rzeczywiście nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych.

Kodeks pracy precyzuje, że pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy sumiennie i starannie. Jeśli pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, może to wpływać na efektywność pracy i przyczyniać się do nieprawidłowego wymiaru czasu pracy. Dlatego kontrola pracownika w zakresie wykorzystywania zwolnień lekarskich ma na celu zapewnienie, że pracownicy rzeczywiście potrzebują czasu na regenerację i powrót do pełnej sprawności przed powrotem do obowiązków służbowych.

Zaświadczenie lekarskie - sprawdź autentyczność

W trakcie kontroli związanej z wykorzystywaniem zwolnień lekarskich, ważną kwestią jest prawidłowość zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie jest dokumentem potwierdzającym, że pracownik jest niezdolny do pracy z powodu stanu zdrowia. Pracodawcy i inspektorzy sanitarni mają prawo sprawdzić, czy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy zawiera wszystkie wymagane informacje.

Podejrzenia dotyczące nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnień lekarskich mogą prowadzić do konieczności sprawdzenia autentyczności zaświadczenia lekarskiego. Pracodawca powinien w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem, który wystawił zaświadczenie. Jeśli istnieją dalsze wątpliwości, zgłoszenie do Państwowego Inspektora Sanitarnego może być konieczne w celu przeprowadzenia szczegółowej kontroli.

Kontrola pracownika w zakresie wykorzystywania zwolnień lekarskich ma na celu zapewnienie, że pracodawcy i inspektorzy sanitarni mają pewność co do prawidłowości korzystania z tych świadczeń. Jest to istotne z punktu widzenia zarówno pracowników, którzy rzeczywiście potrzebują czasu na regenerację, jak i pracodawców, którzy muszą utrzymać sprawność działania firmy.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są konsekwencje nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracownika?

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, a pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego.

Jakie są obowiązki pracodawcy w kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich?

Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę i zgłosić podejrzenia do inspektora sanitarnego.

Czy pracownik może stracić wynagrodzenie za czas nieobecności na zwolnieniu lekarskim?

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego za czas zwolnienia lekarskiego.

Co powinien zrobić pracodawca w przypadku podejrzeń dotyczących fałszerstwa zaświadczenia lekarskiego?

Pracodawca powinien skonsultować się z lekarzem, a w razie potrzeby zgłosić sprawę do inspektora sanitarnego.

Jakie są konsekwencje dla pracowników korzystających nieprawidłowo ze zwolnień lekarskich?

Pracownicy mogą ponieść poważne konsekwencje, takie jak utrata pracy lub kary finansowe.

3 komentarze

gość

gość

Nie jest tak łatwo uchwycić "symulanta", który co pewien czas ma L4. W końcu to L4 lekarz mu daje. Najgorzej jest wtedy, gdy nie pisze na zwolnieniu, że chory pacjent musi leżeć, czyli przebywać w domu.
Piotr BO

Piotr BO

Czasami się zdarza, że są symulanci w firmie. Każdy ma prawo chorować, ale u nas jeden pracownik zawsze corocznie choruje w miesiącu lipcu i sierpniu. Tak robił to już 3 razy. Chyba tego roku jak zachoruje, będzie miał kontrolę ni tylko z ZUS. Plotki chodzą, że on w tym casie przebywa poza granicami naszego kraju..., gdzie pracuje na czarno.
Babia Hora

Babia Hora

Być może słyszałeś, że HR koncentruje się na pomaganiu firmie w osiągnięciu sukcesu, a nie na pomocy w karierze dla poszczególnych pracowników. Jeżeli ktoś symuluje może czas na zmiany.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.