Pracodawca - prawa i obowiązki

Opinia o pracowniku - co powinna zawierać?

4 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 30 głosów

30 głosów

12 komentarzy
Opinia o pracowniku - co powinna zawierać?
W obecnych czasach znalezienie dobrego pracownika nie zawsze jest łatwe. Nie jest oczywistym, jakim pracownikiem dany kandydat będzie, dopóki się go bliżej nie pozna. Dokumentem, który może pomóc pracodawcy w podjęciu decyzji o zatrudnieniu danej osoby, jest opinia o pracowniku, wystawiona przez jego byłego szefa.

Opinia pracodawcy o pracowniku

Pracownik może poprosić o napisanie takiej opinii w momencie, gdy kończy jedną pracę i chce znaleźć inną, a zależy mu na dobrej rekomendacji. Z poniższego artykułu dowiesz się, czym właściwie jest opinia o pracowniku, jak powinna być napisana, czy pracodawca może odmówić wystawienia takiej opinii lub czy może być ona negatywna. Zostanie również wyjaśnione, jak pracownik może tę opinię wykorzystać.

Opinia o pracowniku – czym jest i czy może być negatywna?

Opinia o pracowniku to dokument, który jest wystawiany przez pracodawcę dobrowolnie i najczęściej na prośbę pracownika. Kodeks pracy nie zobowiązuje pracodawcy do wystawienia takiego pisma. Zazwyczaj opinia taka jest sporządzana po zakończeniu stażu, okresu próbnego praktyk itp., kiedy zatrudniony kończy pracę w danej firmie – z własnych bądź też nie – powodów. Prosząc o opinię szefa, pracownik musi pamiętać, że może być ona pozytywna, jak i negatywna. Jeżeli pracownik wie, że nie będzie ona zawierała samych superlatywów na jego temat, lepiej porzucić temat.

O wystawienie opinii na swój temat najczęściej proszą praktykant, stażysta czy wolontariusz. Taki dokument jest przydatny w dalszych losach zawodowych, gdyż każda pozytywna opinia może znacząco ułatwić znalezienie pracy. Pracodawca piszący opinię dla praktykanta powinien głównie skupić się na tym, czy wywiązał się on z powierzonych mu zadań i czy dobrze się odnajdywał w otoczeniu. Warto wspomnieć też o tym, czy taka osoba jest otwarta na naukę oraz jakie sukcesy osiągnęła w trakcie swojej praktyki.

Co powinna zawierać opinia o pracowniku?

Napisanie opinii o pracowniku wcale nie jest trudne. Pamiętajmy, że opinia o pracowniku jest dokumentem formalnym. Ważne jest zatem zachowanie odpowiedniej formy, w jakiej powinna być sporządzona, wraz z elementami w niej występującymi. Najczęściej całość zmieści się w formacie A4.

W dokumencie opinii o pracowniku powinny znajdować się takie elementy, jak: informacje o zajmowanym stanowisku, informacje o osiągnięciach pracownika w pracy, opis kwalifikacji zawodowych, ocena pracownika pod kątem tego, czy wywiązywał się z powierzonych mu zadań oraz informacja o tym, jak zakończona została współpraca.

Sam dokument powinien posiadać stały, standardowy układ, do którego należy się stosować.

Opinia o pracowniku – jak sporządzić dokument?

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
  • Data i miejsce sporządzenia – umieść je w prawym górnym rogu.
  • Dane osoby i firmy, która wystawia opinię – imię i nazwisko wystawiającego opinię, stanowisko i nazwa firmy – umieszczane nieco poniżej w lewym górnym rogu.
  • Nagłówek, czyli słowo „OPINIA” – postawione w centralnym miejscu, na środku.
  • Akapit pierwszy – ma zawierać przedstawienie pracownika – jego imię i nazwisko, okres współpracy, zajmowane stanowisko oraz na podstawie jakiej umowy był zatrudniony.
  • Akapit drugi – ma zawierać opis obowiązków pracownika, zdobyte przez niego umiejętności i osiągnięcia.
  • Akapit trzeci – ma zawierać szczegółową opinię o pracowniku – należy tu się skupić głównie na kompetencjach miękkich, tj. zarządzanie czasem, umiejętność pracy w zespole, zdolność adaptacji, ambicje i zaangażowanie w powierzone zadania, itp. Można tu również napisać, czym dana osoba się wyróżniała, jakie były efekty jej pracy, co wnosiła do firmy.
  • Końcowy akapit – podsumowanie i ostateczna opinia, czyli rekomendacja (bądź też nie) pracownika.
  • Zwrot grzecznościowy i podpis osoby opiniującej – umieszczony w prawym dolnym rogu.

Przykładowa opinia o pracowniku

Warto pamiętać, że jeżeli pracodawca ma bardzo dobre relacje z pracownikiem i jest zadowolony z jego pracy, to pisząc opinię o nim, powinien ją jak najbardziej spersonalizować. Rzetelna opinia to taka, która pisana jest szczerze oraz swoimi słowami. Opinia napisana w samych superlatywach bądź wyglądająca jak skopiowana z innego źródła, nie będzie wyglądała wiarygodnie i prawdopodobnie nie będzie brana pod uwagę przez przyszłego pracodawcę, a przecież nie o to chodzi.

Nie należy więc sięgać do schematycznych opinii, z utartymi stwierdzeniami. Pisząc taką opinię, nie trzeba koniecznie sięgać do wyszukanego słownictwa i tworzyć pięknych zdań. Wystarczy przedstawić pracownika i jego stanowisko, rzetelnie omówić zakres obowiązków i to, jak się z nich wywiązywał, nawiązać do jego indywidualnych predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności, a następnie wystawić odpowiednią rekomendację. Dzięki temu pracownik będzie miał zwiększone szanse podczas poszukiwań nowej pracy, a wystawiona opinia nie pójdzie na marne.

Opinia pracodawcy dla pracownika

Opinia, którą pracodawca wystawia pracownikowi po zakończonej współpracy ma zazwyczaj dla niego bardzo duże znaczenie. Jednak trzeba wiedzieć, że opinia o pracowniku jest też ważna z punktu widzenia samego przedsiębiorcy. Chociażby z tego względu, że to, jak będzie stworzona, ma bardzo duży wpływ na postrzeganie firmy przez …konkurencję (i nie tylko).

Opinia pracodawcy o pracowniku powinna mieć formę pisemną. Przygotowując ją, można skorzystać z wielu wzorów dostępnych w sieci. Pokazują one nie tylko, jaki układ tekstu należy zachować oraz jakie dane podać, ale również przykładowe informacje, które można w niej umieścić. Mogą one stanowić bardzo przydatne źródło inspiracji, ale oczywiście zawsze powinny być zgodnie z prawdą i dotyczyć naszego pracownika.

Czy pracodawca może wystawić negatywną opinię?
Oczywiście, pracodawca ma prawo do wyrażenia opinii negatywnej, jednak w praktyce, o ile pracownik nie doprowadził do poważnych problemów i jawnej szkody dla firmy, nie zdarza się to zbyt często. Wydanie takiego dokumentu, jeśli informacje w nim nie są uzasadnione stosowną dokumentacją, może się bowiem wiązać z ryzykiem pozwu do sądu pod zarzutem wydania wadliwej i nieprawdziwej opinii.

Warto mieć na uwadze, że nawet gdy ogólny wydźwięk opinii jest pozytywny, może jednak przy tym wskazywać na Twoje drobne braki kompetencyjne. Aby nie być zaskoczonym surowymi elementami oceny, warto w trakcie okresu pracy oraz przed odejściem z firmy porozmawiać z przełożonym o ewentualnych kłopotach z obowiązkami czy efektywnością. Dzięki temu być może znajdziecie rozwiązanie, będziesz miał szansę zreflektować się w oczach pracodawcy, a w ostateczności wystawiona przez niego opinia będzie jeszcze lepsza.

Pozytywna opinia o pracowniku to dokument na wagę złota dla osoby poszukującej nowego zatrudnienia. Rzetelne referencje są dobrze odbierane przez przedsiębiorców i nie tylko sprawiają, że zaczynają oni mieć więcej zaufania do kandydatów, ale przede wszystkim już na wstępie mogą się o aplikantach czegoś więcej dowiedzieć. A jak wiadomo, podczas rozmowy rekrutacyjnej niezwykle ważne jest to, aby kandydat wyróżnił się z tłumu i został pozytywnie zapamiętany przez rekruterów, a nawet samego właściciela firmy.

Pamiętajmy, że opinia i referencje od pracodawcy realnie wpływają na nasze szanse w przyszłych rekrutacjach. Na poniższej prezentacji omówiono z punktu widzenia rekruterów, jakie znaczenie mają dla nich tego rodzaju dokumenty:

Opinie o pracownikach powinny zawierać podstawowe dane dotyczące pracownika i pracodawcy. Warto w takim dokumencie zawrzeć okres, w którym ta osoba u nas pracowała. Istotne jest podanie zakresu jej obowiązków oraz naszej ogólnej opinii. Warto poruszyć takie tematy jak punktualność, umiejętność pracy w grupie, chęć podejmowania się nowych zleceń, przejmowanie inicjatywy itp.

Choć dokument to jedno, opinię i referencje można wyrazić także w formie ustnej. Obecnie dość popularne jest, że osoby rekrutujące decydują się zatelefonować do byłych pracodawców kandydata i zapytać ich o wrażenia ze współpracy. Najczęściej ma to miejsce już na pierwszym etapie prowadzonej rekrutacji.

Wykorzystanie opinii o pracowniku w sądzie

Zdarzają się przypadki, że pracownik może poprosić pracodawcę o wystawienie opinii na swój temat w celu wykorzystania jej w sądzie. Taka sytuacja ma miejsce np. w sądzie rodzinnym, w sprawie o osądzeniu opieki nad dzieckiem albo w związku z prowadzoną sprawą o podział majątku. Taki dokument może mu pomóc i pokazać, jakim jest on człowiekiem.

Innym przykładem wykorzystania opinii wystawionej przez pracodawcę w sądzie może być zwolnienie pracownika z firmy, np. dyscyplinarnie. Pracownik, który nie zgadza się ze zwolnieniem i przedstawianym mu zarzutom, kieruje sprawę do sądu. Tam może on przedstawić opinię o sobie wystawioną przez byłych pracodawców. Na jej podstawie sąd może podważyć oskarżenia w kierunku pracownika, o czym wspomnieliśmy w części artykułu poświęconej negatywnym opiniom.

Opisane przypadki obrazują, jak istotne jest wystawianie opinii zgodnej z prawdą. W żadnym wypadku nie należy wpisywać w opinię o pracowniku niezgodnych z prawdą informacji, gdyż może to mieć poważne konsekwencje.

Dokument zawierający opinię o pracowniku to subiektywna ocena pracodawcy na temat zainteresowanego. Można z niej dowiedzieć się wiele, jednak wyłącznie wówczas, kiedy jest napisana rzetelnie. Pracodawca, który taki dokument sporządza, powinien zawrzeć w nim kluczowe informacje o swoim podopiecznym, a całość powinna być napisana w sposób formalny. Dokument taki ma pomóc pracodawcy przy zatrudnianiu nowej osoby oraz pracownikowi, który tej pracy szuka.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

12 komentarzy

mistrz

mistrz

Wystawienie opinii o pracowniku to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i okazja do wyrażenia uznania dla dobrego pracownika. Warto jednak pamiętać, że jest to dokument formalny, który powinien być rzetelny i prawdziwy.
colombo

colombo

Opinia o pracowniku to ważny dokument, który może przyczynić się do zdobycia wymarzonej pracy. Nie należy jednak polegać wyłącznie na tym, lecz starać się być najlepszym pracownikiem i spełniać jak najlepiej swoje obowiązki.
Juno

Juno

Posiadanie pozytywnej opinii od poprzedniego pracodawcy może znacznie ułatwić w przyszłości znalezienie pracy. Dlatego warto zadbać o dobre relacje z szefem i wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej.
ulo_ww

ulo_ww

Opinia pracodawcy o pracowniku to ważny dokument w naszej karierze zawodowej. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że może zawierać również negatywne oceny, dlatego warto przed poproszeniem o nią porozmawiać ze swoim przełożonym.
Ryzyko kłamstwa

Ryzyko kłamstwa

Uważam, że takie opinie są trochę pozbawione sensu. Wielu pracodawców jest niezadowolonych z powodu odejścia pracownika, szczególnie jeśli właśnie jest dobry w tym co robi. Do momentu złożenia wypowiedzenia byłem jednym z najlepszych pracowników w rejonie, a przez okres wypowiedzenia traktują mnie jak czarną owcę. Nie poproszę o opinię, bo założę się, że nie będzie szczera tylko zakłamana, bo nie chciałem pracować u nich za grosze...
Ciekawski

Ciekawski

Dalej ci emeryci po 300 godzin w tejże ochronie chcą mieć?
kadrowa NI

kadrowa NI

Są gotowe wzory mówiące o tym, jak prawidłowo wypełnić opinię o pracowniku. Czasami takie opinie są potrzebne np. dla sądu....
Mateuszek

Mateuszek

Dobrze, że są schematy oceniania i robią to pracownicy według ściśle określonego wzoru. Szczególnie w korporacjach taki system ocen zazwyczaj jest realizowany.
Piotr CG

Piotr CG

Nieraz pracownikowi jest potrzebna opinia od pracodawcy w określonym celu. Jak ją dostaniecie, zerknijcie czy wszystko zostało ujęte w opinii. Na tej tronie jest napisane, co taka opinia powinna zawierać.
Radio2

Radio2

Najważniejsze rzeczy o pracowniku mają znaczenie dla samej firmy oraz nie tylko. To także decyduje o ewentualnym awansie zawodowym i ma związek z innymi opcjami.
Eureka

Eureka

No niestety świat papierkowy taki jest. Opinia może być jawna albo wewnętrzna - tak na przykład w większych firmach działają oceny opisowe, pracownicze, okresowe itp.
Majka

Majka

Opinie często są istotne. U nas jest tak, że młodzi pracownicy są audytowani przez innych. Zresztą także na odwrót jest podobnie. Czasami nie wiadomo jak napisać by było dobrze ;)

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.