Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4228        SUBSKRYBUJE: 7508
Tematy, które interesują czytelników:  Wypowiedzenie umowy, Rodzaje umów, Zakres obowiązków pracownika, Praca za granicą, Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Powierzenie pracownikowi innej pracy - co warto wiedzieć?

Powierzenie pracownikowi innej pracy - co warto wiedzieć?
Niespodziewana nieobecność pracownika w firmie może spowodować, że dotychczasowe jego obowiązki będzie musiał przejąć inny zatrudniony. Powierzenie podwładnemu innej pracy musi jednak zostać odpowiednio umotywowane i ? co ważne ? nie zawsze będzie możliwe.

Każdy pracodawca może powierzyć swojemu podwładnemu wykonywanie innych czynności, np. obowiązków nieobecnego w firmie pracownika. Jest to możliwe, gdyż podmiotowi zatrudniającemu przysługują uprawnienia kierownicze. Jednocześnie (zgodnie z przepisami) pracownik, któremu powierzono wykonywanie innych niż dotychczas obowiązków, powinien przyjąć je do wykonania. W literaturze i orzecznictwie Sądów Najwyższych wskazuje się jednak na pewien problem. Mowa o sytuacji, w której pracownikowi, który ma wysokie kwalifikacje i umiejętności zleca się wykonanie pracy powszechnie uważanej za prostą. Czy takie działanie pracodawcy należy traktować jako przekroczenie uprawnień?

Co w przepisach Kodeksu pracy?

Ustawodawca w Kodeksie pracy zawarł dopuszczalność skierowania pracownika do pracy innej niż dotychczas. Zgodnie z art. 42 § 4 wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi (w przypadkach, które są uzasadnione potrzebami pracodawcy) innej pracy niż określona w umowie. Jednocześnie, okres wykonywania takich prac nie może przekraczać 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Pracodawca powinien pamiętać także o tym, że powierzenie podwładnemu wykonywania innej pracy nie może doprowadzić do obniżenia wynagrodzenia, zaś praca powinna odpowiadać jego kwalifikacjom. W praktyce zatem, aby pracodawca mógł powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy, powinny zostać spełnione cztery warunki:

  • pracodawca powinien podeprzeć swoją decyzję uzasadnionymi potrzebami firmy,
  • okres wykonywania innych obowiązków przez wyznaczonego pracownika nie powinien przekraczać 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
  • powierzona praca powinna odpowiadać kwalifikacjom podwładnego,
  • wynagrodzenie pracownika nie powinno ulec zmianie.

Zastępstwo nieobecnego pracownika

Gdy mowa o potrzebach firmy warto wskazać, że przedsiębiorstwo może działać np. sezonowo. W pewnych okresach nadmiar pracy będzie powodować, że poszczególni pracownicy zostaną przeniesieni do wykonywania innej pracy. Takie działanie mieści się w ramach uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Również ewentualne braki kadrowe będą uzasadniały podjęcie przez pracodawcę decyzji o wyznaczeniu innej pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Zakres obowiązków pracownika można rozszerzyć

Przy omawianiu zagadnienia powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy warto pamiętać o tym, że podwładny powinien przerwać wykonywania dotychczasowych obowiązków. To pojęcie bowiem nie jest równoznaczne z tym, że może on wykonywać swoje obowiązki i jednocześnie obowiązki innego zatrudnionego, chyba że jego dotychczasowy zakres obowiązków był tak wąski, że dodatkowe nie spowodują np. konieczności pracy po godzinach.

Bez konieczności przygotowywania pisma

Dla pracodawcy ważne powinno być to, że do przesunięcia pracownika do innej pracy nie jest konieczne sporządzenie pisma ? wystarczające jest wydanie polecenia służbowego. Takie stanowisko zaprezentował w uzasadnieniu do wyroku Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 13 marca 1979 roku, sygn. Akt I PRN 18/79). Oznacza to, że w praktyce pracodawca nie musi swojej decyzji od razu uzasadniać. Ponieważ jednak pracownik może odwołać się od polecenia, pracodawca powinien potrafić uzasadnić podjętą decyzję na jego żądanie. Przeniesienia do innej pracy z całą pewnością nie można traktować np. jako kary za brak efektywności w sprzedaży produktów firmy.

Oceń ten wpis
Powierzenie pracownikowi innej pracy - co warto wiedzieć?
Ocena: 4.0, liczba głosów: 19

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.