Pracodawca - prawa i obowiązki

Jak radzić sobie z plotkami w pracy? Skuteczne rady dla pracodawców

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

3 komentarze
Jak radzić sobie z plotkami w pracy? Skuteczne rady dla pracodawców
Odkryj jak radzić sobie z plotkami w miejscu pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak unikać negatywnych skutków plotkowania. Skuteczne porady dla pracodawców

Plotki w pracy - jak wpływają na atmosferę w zespole?

Plotki w miejscu pracy to powszechne zjawisko, które może znacząco wpływać na atmosferę w zakładzie pracy i efektywność zespołu. Dla pracodawcy jest istotne zrozumienie skali problemu i konsekwencji, jakie niesie ze sobą rozpowszechnianie negatywnych informacji o pracownikach. Plotkarstwo nie tylko zakłóca harmonię w zespole, ale może także prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, włączając w to możliwość zwolnienia pracownika. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy skutecznie zarządzali tą sytuacją, zapewniając dobrą atmosferę pracy i minimalizując negatywne skutki plotkowania.

Rozpowszechnianie negatywnych opinii o pracownikach lub kłótnie w godzinach pracy. Zaburzają cały system pracy. Osoby zatrudnione nie potrafią skupić się na swoich zadaniach, często są mniej efektywne. Atmosfera w zakładzie pracy jest niezwykle ważna, zaś pojawienie się w zespole plotkarza – w skrajnych przypadkach – może doprowadzić do upadku firmy. Codzienne kłótnie nie tylko denerwują, lecz także rodzą agresję. Ponieważ problem jest poważny, powinieneś wiedzieć, w jaki sposób możesz – jako pracodawca – poskromić przełożonego, który nie przestrzega zasad współżycia społecznego. Ustawodawca dokładnie wskazał, jakimi środkami można się wspomóc w takiej sytuacji.

Obowiązki pracownika kontra rzeczywistość

Pracownik ma konkretne obowiązki, które wypunktowane zostały w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 100 jest on zobowiązany wykonywać pracę "sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę". W szczególności jednak osoby zatrudnione muszą:

 • przestrzegać czasu pracy, jaki został ustalony w zakładzie pracy,
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzegać tajemnicy określonej w przepisach,
 • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Ostatni punkt jest niezwykle istotny przy omawianiu zagadnienia bezpodstawnego pomawiania przez pracowników innych zatrudnionych. Prracodawca, który chce zdyscyplinować swojego podwładnego, może skorzystać więc z tych przepisów. Notoryczne zakłócanie atmosfery w firmie przez pracownika jest też podstawą do wymierzenia kary przez pracodawcę. W skrajnych przypadkach podmiot zatrudniający może rozwiązać z podwładnym stosunek pracy.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Sprawdź, jak pracodawca może zdyscyplinować plotkarza

Naganne zachowanie pracownika jest podstawą do wymierzenia kary. W tym przypadku pracodawca nie ma pełnej dowolności, musi bowiem dostosować się do przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z katalogiem kar (art. 108) pracodawca może zastosować wobec swojego podwładnego karę porządkową, czyli upomnienie lub naganę. Przy wymierzaniu takiej kary podmiot zatrudniający powinien wziąć pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków i stopień winy zatrudnionego. Warto przy tym podkreślić, że wobec pracownika, który zachowuje się nagannie wobec swoich współpracowników nie jest możliwe zastosowanie kary pieniężnej.

Pracodawca, który zdecyduje się na ukaranie pracownika karą upomnienia lub nagany, musi pamiętać o konieczności uprzedniego wysłuchania pracownika. O zastosowanej karze należy ponadto zawiadomić podwładnego na piśmie, wskazując przy tym rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych. Odpis takiego dokumentu należy przechowywać w aktach osobowych.

Plotkowanie a przepisy kodeksu pracy

Naruszenie art. 100 Kodeksu pracy jest też podstawą do tego, aby rozstać się z pracownikiem. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę ze swoim podwładnym z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Inną możliwością jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Notoryczne pomawianie czy obgadywanie współpracowników można bowiem traktować jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, gdyż osobie zatrudnionej można przypisać winę umyślną.

Wprowadź zasadę - nie dla plotek w pracy

Dobra praktyka w miejscu pracy obejmuje nieplotkowanie i unikanie rozpowszechniania negatywnych informacji o kolegach czy przełożonych. Plotki mogą poważnie naruszyć zaufanie i relacje w zespole, co wpływa na ogólną atmosferę pracy. Ponadto, plotki mogą również prowadzić do mobbingu lub wywoływania niepotrzebnego napięcia wśród pracowników. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy promowali kulturę pracy opartą na szacunku, lojalności i profesjonalizmie, zachęcając pracowników do konstruktywnej komunikacji i unikania plotek.

Co mogą zrobić menedżerowie?

Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu i zarządzaniu plotkami w miejscu pracy. To oni mają możliwość wpływania na atmosferę i kulturę pracy w swoim zespole. Menedżerowie powinni być wzorem postawy i unikać uczestnictwa w plotkach. Powinni także aktywnie promować otwartą i konstruktywną komunikację w zespole, tworząc atmosferę, w której pracownicy czują się bezpieczni i mogą wyrazić swoje obawy lub problemy bez obawy przed plotkami. Również, gdy dowiadują się o istnieniu plotek, powinni podejmować odpowiednie działania, aby je rozwiązać i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Jak sobie radzić z plotkami w pracy?

W sytuacji, gdy plotki stają się problemem w miejscu pracy, istnieje kilka skutecznych sposobów, aby zaradzić temu zjawisku:

 • Promowanie otwartej komunikacji. Zachęcaj pracowników do bezpośredniego rozwiązywania problemów i wyrażania swoich obaw w bezpiecznym i zaufanym środowisku. Stwórz kulturę, w której pracownicy czują się swobodnie dzielić informacjami i rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny.
 • Edukacja i szkolenia. Organizuj szkolenia dla pracowników na temat znaczenia dobrej komunikacji, budowania zaufania i unikania plotek. Wyjaśnij konsekwencje plotkowania dla atmosfery pracy i efektywności zespołu.
 • Zasady postępowania. Wprowadź jasne zasady dotyczące postępowania w miejscu pracy, w tym zakaz rozpowszechniania plotek. Uzgodnij oczekiwania dotyczące profesjonalizmu i wzajemnego szacunku między pracownikami.
 • Szybkie reagowanie. Jeśli dowiesz się o plotkach, natychmiast zareaguj. Zidentyfikuj źródło plotek i omów sytuację z zaangażowanymi pracownikami. Wyjaśnij konsekwencje takiego zachowania i w razie potrzeby podejmij odpowiednie kroki dyscyplinarne.
 • Wzmacnianie wartości zespołu. Buduj silne relacje między członkami zespołu poprzez wspieranie współpracy, wzajemnego szacunku i wzajemnego wsparcia. Stwórz atmosferę, w której plotki nie mają miejsca, ponieważ pracownicy czują się bezpieczni i wspierani przez swoich kolegów.

Ważne jest, aby jako pracodawca konsekwentnie promować te działania i tworzyć kulturę pracy, w której plotki nie mają miejsca. Dobra atmosfera pracy przyczynia się do większej efektywności zespołu, lepszej współpracy i ogólnego sukcesu organizacji.

Najczęściej zadawane pytania

Czy plotkowanie w miejscu pracy to złamanie Kodeksu Pracy?

Tak, plotkowanie w miejscu pracy może być traktowane jako naruszenie art. 100 Kodeksu Pracy, który nakłada na pracownika obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy. Notoryczne rozpowszechnianie negatywnych informacji o kolegach z pracy może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownika za plotkowanie?

Tak, pracodawca może nałożyć karę na pracownika za plotkowanie. Zgodnie z art. 108 Kodeksu Pracy, pracodawca może zastosować wobec pracownika karę porządkową, tzn. upomnienie lub naganę. Przy wymierzaniu kary pracodawca musi wziąć pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków i stopień winy pracownika.

Czy plotkowanie wpływa na atmosferę w miejscu pracy?

Tak, plotkowanie może negatywnie wpływać na atmosferę w miejscu pracy. Plotki mogą niszczyć zaufanie i relacje między pracownikami, co może wpływać na efektywność zespołu i ogólny klimat w miejscu pracy. Plotkowanie może również prowadzić do mobbingu lub wywoływać niepotrzebne napięcie wśród pracowników.

Czy menedżerowie mają obowiązek zarządzać plotkami w miejscu pracy?

Tak, menedżerowie odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu plotkami w miejscu pracy. Powinni oni promować otwartą i konstruktywną komunikację w zespole, unikać uczestnictwa w plotkach i podejmować odpowiednie działania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się plotek.

Jak można zaradzić problemowi plotek w miejscu pracy?

Można zaradzić problemowi plotek w miejscu pracy poprzez promowanie otwartej komunikacji, organizowanie szkoleń dla pracowników na temat znaczenia dobrej komunikacji i unikania plotek, wprowadzanie jasnych zasad postępowania dotyczących plotek, szybkie reagowanie na plotki i wzmacnianie wartości zespołowych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

3 komentarze

Pilot

Pilot

Gdy w zespole pojawia się plotkarz... Na pewno to złą rzecz. Jeśli się wie kto nim jest, należy z nim porozmawiać, bo taka osoba psuje atmosferę w zakładzie pracy.
Kazik

Kazik

Gdy w zespole pojawia się plotkarz... fajny artykuł. Jeśli wie się kto to jest, to po prostu go omijać, albo z nim mówić o "babce marynowanej". Atmosfera w pracy jest bardzo ważna, a plotkarz może ją zmienić.
Honda

Honda

Jeżeli coś takiego bym się dowiedział trzeba takie sprawy ukrócić, przecież to może potem wpływać źle na morale innych i jakoś pracy albo rozwinąć się u innych.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka