Pracodawca - prawa i obowiązki

Wydanie świadectwa pracy i zarządzanie kartą obiegową - poradnik

5 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 21 głosów

21 głosów

3 komentarze
Wydanie świadectwa pracy i zarządzanie kartą obiegową - poradnik
Poradnik dla pracodawców na temat zarządzania obiegówką i świadectwem pracy. Dowiedz się, jak korzystać z elektronicznej obiegówki oraz jak sporządzić świadectwo pracy

Najprościej mówiąc, świadectwo pracy jest dokumentem, który poświadcza ścieżkę kariery zawodowej pracownika. Takie powinno być zawsze przedłożone nowemu pracodawcy, jak również instytucjom, w których były zatrudniony będzie starała się o swoje uprawnienia, które wynikają z rozwiązanego stosunku pracy. Warto przy tym podkreślić, że ten dokument jest jedynym, jaki ma obowiązek pracodawca wydać pracownikowi. To właśnie świadectwo pracy potwierdza przebytą przez zatrudnionego w danej firmie drogę zawodową, jak również dostarcza szczegółowych informacji kolejnemu szefowi w zakresie między innymi wykorzystanego urlopu w danym roku kalendarzowym czy o zajęciu wynagrodzenia.

Obiegówka - sposób na rozliczenie między pracownikiem i pracodawcą

Uniknięcie wzajemnych roszczeń umożliwia i uzasadnia wprowadzenie zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach tak zwanej obiegówki. To wewnętrzny dokument, z którym pracownik odwiedza poszczególne działy w firmie. Otrzymując podpisy od kierowników lub osób uprawnionych, ma pewność, że zdał zarówno sprzęt firmowy, jak i wszelkie dokumenty. I choć taki dokument to zarówno pewność dla pracownika, jak i pracodawcy, że rozliczenie nastąpiło w sposób prawidłowy, to trzeba pamiętać, że w żadnym przypadku brak obiegówki nie umożliwia szefowi wstrzymania wydania świadectwa pracy.

Przekroczenie terminu może kosztować 30 tys. złotych

Co do zasady, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w terminie do 7 dni od dnia złożenia stosownego wniosku przez pracownika. Jeżeli nie dopełni on swojego obowiązku, to naraża się na grzywnę. Dzieje się tak dlatego, że brak wydania świadectwa jest wykroczeniem przeciwko podstawowym prawom pracownika. Mowa tu o art. 282 § 3 Kodeksu pracy, który stwierdza, że: Kto, wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1000 do 30 tys. złotych. W świadectwie pracy musi być też zawarta pula obowiązkowych informacji.

Upewnij się, że jako pracodawca dobrze rozumiesz i efektywnie zarządzasz procesem obiegówki i wydania świadectwa pracy. To ułatwi zarówno Tobie, jak i Twoim pracownikom proces przejścia przez ważne etapy związane z zakończeniem stosunku pracy.

Co musi się znaleźć w świadectwie pracy?

Obligatoryjne dane, które należy zamieścić w świadectwie pracy, wymienia art. 97 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca zobowiązany jest podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy i inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo konieczne jest wskazanie informacji o ewentualnym zajęciu komorniczym wynagrodzenia pracownika. Warto przy tym pamiętać, że i sam zainteresowany może złożyć wniosek o uwzględnienie w świadectwie takich danych, jak wysokość czy też składniki wynagrodzenia.

Katalog (nie)zamknięty, czyli co jeszcze może się znaleźć w świadectwie pracy?

Pracodawca, który zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy, powinien też kierować się rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy. Znajdzie tam szczegółowe informacje na temat tego, jakie jeszcze informacje należy wyszczególnić w przygotowywanym dla pracownika dokumencie. Wśród przykładowych danych znaleźć można między innymi wytyczne dotyczące wymiaru czasu pracy czy też okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych. Katalog ten nie jest jednak zamknięty  w każdym świadectwie znaleźć mogą się dodatkowe informacje zgodnie z ustaleniami stron.

Jeśli pracownik nie odebrał świadectwa pracy

Warto zauważyć, że pracownik może nie odebrać świadectwa pracy, zaś jego adres zamieszkania, jaki znajduje się w aktach pracowniczych może być nieaktualny. W takim przypadku podmiot zatrudniający jest zobowiązany złożyć dokument  po wcześniejszej próbie jego dostarczenia  w aktach osobowych pracownika i to ze skutkiem doręczenia. Dodatkowo w aktach tych musi znaleźć się obowiązkowo kopia wystawionego dokumentu i to już w chwili sporządzania świadectwa pracy.

Wykorzystaj postęp - Elektroniczna Obiegówka Pracownika

Zarządzanie dokumentami, w tym kartą obiegową, może być skomplikowane, szczególnie w dużych organizacjach. W dobie technologii i cyfryzacji, moduł Elektronicznej Obiegówki staje się coraz bardziej popularnym narzędziem, które ułatwia proces zarządzania. Dzięki temu systemowi, pracownicy mogą łatwo złożyć swoje obiegówki online, co znacznie przyspiesza proces rozliczenia pracownika. Elektroniczna obiegówka pracownika jest więc nowoczesnym i wydajnym narzędziem, które z pewnością ułatwi zarządzanie obowiązkami pracownika i pracodawcy.

Stwórz wzór Obiegówki

Podczas rozliczenia pracownika, kluczowe jest, aby obiegówka była prawidłowo wypełniona. Wzór karty obiegowej jest niezbędnym narzędziem, które pomaga zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy w prawidłowym sporządzeniu tego dokumentu. Znajdują się na niej niezbędne informacje, takie jak data złożenia obiegówki, podpis pracownika oraz podpisy odpowiednich osób z danego działu firmy, które potwierdzają, że pracownik zdał sprzęt firmowy czy dokumenty. Upewnij się, że wzór karty obiegowej jest dostępny dla wszystkich pracowników i że są oni odpowiednio przeszkoleni w zakresie jej wypełniania.

Kolejny krok - oddanie Obiegówki

Proces oddania obiegówki jest równie istotny jak jej wypełnienie. W przypadku gdy pracownik nie odda obiegówki, proces rozliczenia pracownika może zostać opóźniony, co może prowadzić do komplikacji. Pracodawca powinien zawsze upewnić się, że pracownik rozumie konsekwencje braku oddania obiegówki, a także oferować wsparcie w razie potrzeby. Ważne jest, aby pamiętać, że nawet w przypadku braku obiegówki, pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy.

Sporządzenie Świadectwa Pracy

Wydanie świadectwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy, ale jego sporządzenie wymaga pewnej staranności. Pracodawca musi zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje, takie jak okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania stosunku pracy. Warto także pamiętać o dodatkowych informacjach, które pracownik może chcieć uwzględnić, takich jak wysokość wynagrodzenia. Pamiętaj, że dobre sporządzenie świadectwa pracy nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także buduje reputację firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest elektroniczna obiegówka?

Elektroniczna obiegówka to nowoczesne narzędzie do zarządzania dokumentami, które umożliwia pracownikom łatwe złożenie obiegówek online.

Co zawiera wzór karty obiegowej?

Wzór karty obiegowej zawiera wszystkie niezbędne informacje, które pracownik powinien wypełnić, aby prawidłowo sporządzić obiegówkę.

Jakie są zobowiązania pracodawcy po zakończeniu stosunku pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy.

Czy mogę wykorzystać moduł Elektronicznej Obiegówki do zarządzania dokumentami?

Tak, moduł Elektronicznej Obiegówki jest skutecznym narzędziem do zarządzania dokumentami i pozwala na uproszczenie procesu rozliczenia pracowników.

Jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone świadectwo pracy?

Świadectwo pracy powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania stosunku pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Robert Ćwiertnia

Student

Cześć! Jestem Robert i  jestem copywriterem dla  serwisu Aplikuj.pl. Od kilku lat moją pracą jest pisanie artykułów,
Pasjonuję się  prawem pracy i wszystkimi powiązanymi z nimi tematami.

3 komentarze

Wiktoria

Wiktoria

Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę, w związku z wygaśnięciem umowy o pracę lub rozwiązaniem stosunku pracy. Co w danym świadectwie pracy ma być ujęte, mówią o tym odpowiednie przepisy. Pracodawca kpię takiego świadectwa pracy, musi przechowywać w jego dokumentach aktach osobowych).
Śpiewak

Śpiewak

Jeżeli pracownik się zwalnia z pracy, lub jego zwalnia pracodawca - musi on dostać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.
Filip

Filip

Jeśli złamiesz ustawę o uczciwej pracy podczas zwalniania pracownika, możesz znaleźć odpowiedź na wniosek o niesprawiedliwe zwolnienie. Warto znać dokładnie temat.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.