Nadgodziny - trzeba je udokumentować!

Nadgodziny - trzeba je udokumentować!
Praca w nadgodzinach jest dozwolona, ale pracodawca musi pamiętać o jej udokumentowaniu. Jest to ważne m.in. z uwagi na konieczność realizacji praw pracowniczych. Kiedy pracownik może wykonywać pracę w nadgodzinach?

Praca w nadgodzinach

Pracownik nie zawsze może wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z przepisami, jest to możliwe tylko w niektórych sytuacjach. Przez pracę w nadgodzinach uważa się „pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy” (art. 151 § 1 Kodeksu pracy).

Kiedy praca w nadgodzinach jest dopuszczalna?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, praca w nadgodzinach jest dopuszczalna tylko w dwóch sytuacjach.

Mowa o:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzebach pracodawcy.

Ponieważ pierwszy typ sytuacji zdarza się stosunkowo rzadko i dotyczy głównie osób wykonujących zawód lekarza, strażaka czy policjanta, pracodawcy najczęściej powołują się na drugą z wymienionych przesłanek, czyli swoje szczególne potrzeby. Te wiązać mogą się z koniecznością wykonania np. dużego zlecenia w krótkim czasie.

Kodeks pracy a nadgodziny

Ogólne sformułowanie, jakie znajduje się w Kodeksie pracy, powoduje, że możliwe jest jego różnorodne interpretowanie. W gruncie rzeczy zwrot „szczególne potrzeby pracodawcy” ma służyć właśnie jemu, ale niekiedy prawo do ustanawiania nadgodzin jest przez pracodawców nadużywane. Podmiot zatrudniający może wymagać od swoich podwładnych pozostania w zakładzie pracy po godzinach, ale żądanie to powinno mieścić się w granicach rozsądku.

Jeżeli pracodawca stwierdza, że wykonywanie przez pracowników pracy w nadgodzinach jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy, musi on – zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy – wypłacić swoim podwładnym dodatkową zapłatę. Warto zauważyć, że zasady zapisane w Kodeksie pracy mogą być uszczegółowione w tym zakresie przez podmiot zatrudniający.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar czasu pracy - wszystko co warto o nim wiedzieć

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - ile zapłacić za pracę w nadgodzinach?

Podstawą do obliczania wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach jest wypłata pracownika. Obliczeń dodatkowego wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o stawkę godzinową lub miesięczną. To, ile pracownik otrzyma, zależy również od tego, w jakie dni świadczy on dodatkową pracę.

W Kodeksie pracy znaleźć można następujące rozróżnienie:

  • za pracę w nocy, niedzielę i święta – podstawa wynosi 100%,
  • za pracę w każdy inny dzień – podstawa wynosi 50%.

Dopuszczalne jest przy tym, by pracownik – zamiast wynagrodzenia – otrzymał dzień lub dni wolne od pracy. Przykładowo za 4 dodatkowe godziny pracy pracownikowi będzie przysługiwało 8 godzin wolnego. To, czy strony zdecydują się na takie rozwiązanie, zależy wyłącznie od poczynionych przez nie ustaleń.

Ewidencjonowanie nadgodzin jest koniecznością

Pracodawca jest zobowiązany do ewidencjonowania czasu pracy swoich podwładnych. Jeżeli pracownik zostaje w pracy po godzinach, to konieczne jest umieszczenie stosownej wzmianki o tym w jego dokumentach. Ten wpis jest też podstawą do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia lub udzielenia podwładnemu dnia, lub dni wolnych.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy prawidłowe prowadzenie akt pracowniczych jest niezwykle ważne, gdyż od tego zależy, czy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie zostanie ukarany grzywną. Jeżeli pracodawca nie dopełni swojego obowiązku w zakresie formalności – brak odpowiednich informacji w aktach pracownika – i nie wypłaci zatrudnionemu dodatkowych pieniędzy, pracownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy.

Jak obliczyć nadgodziny?

Praca w nadgodzinach musi być ewidencjonowana. Nadgodziny powinny być każdorazowo odnotowywane, np. w specjalnych systemach kadrowych lub po prostu przechowywane w plikach na komputerze. Mając dokładny spis czasu przepracowanego przez danego pracownika, można bardzo prosto obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny. Wyliczenia te warto przechowywać na wypadek kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe jest wyższe od podstawowego. Praca w nocy, niedziele i święta wiąże się z dodatkiem w wysokości 100% stawki godzinowej z podstawy. Za pracę na nadgodzinach w każdy inny dzień przysługuje 50% dodatek. Tak duże dodatki finansowe zostały ustalone przez prawo z tego względu, że praca w godzinach nadliczbowych jest dodatkowym wysiłkiem dla pracownika i najczęściej ma charakter nieplanowany. To główny powód tak wysokich dodatków. Drugim, ale nie mniej ważnym powodem, było to, aby pracodawcy chcieli zastanowić się, zanim zlecą pracownikowi pozostanie na nadgodzinach. Mogą po prostu lepiej zorganizować pracę w firmie, aby wszystkie obowiązki były wykonywane w ciągu standardowego, ośmiogodzinnego, dnia pracy. Dodatkowo w firmach, w których istnieje regularna potrzeba nadgodzin, lepszym ekonomiczne rozwiązaniem może okazać się zatrudnienie dodatkowych pracowników, co też przekłada się na zmniejszenie bezrobocia w kraju.

Największe trudności w obliczaniu wynagrodzenia za nadgodziny mają przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w systemach akordowych lub prowizyjnych. Na szczęście obecnie można korzystać z wielu programów do obliczania płac, które bardzo upraszczają to zadanie.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach przy obliczaniu pensji za nadgodziny, jako wyjściowej kwoty do obliczeń nie będzie się brało samego podstawowego wynagrodzenia pracownika. Jeśli on na przykład otrzymuje comiesięczne, regularne premie lub inne dodatki, to włączenie ich do kwoty podstawowej, do której dodaje się dodatki za nadgodziny, może okazać się niezbędne.

Najczęściej zadawane pytania

Czy trzeba ewidencjonować nadgodziny?

Ewidencja nadgodzin jest jednym z obowiązków pracodawcy.

Jak rozliczać nadgodziny pracowników?

Zgodnie z przepisami, pracownik może otrzymać 50% lub 100% dodatek do godzin przepracowanych ponad standardowy czas pracy.
Oceń ten wpis
Nadgodziny - trzeba je udokumentować!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Zosia
2019-12-11, 14:21
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, praca w nadgodzinach jest dopuszczalna tylko w dwóch sytuacjach. Wiadomo każdemu kto ją wykonuje, ze musi być ona udokumentowana. Kiedyś nam płacono za nadgodziny, ale w ostatnim roku już ni płacą. Za to mamy dni do wybrania...
Lola
2019-05-20, 11:58
Za pracę w nocy, niedzielę i święta – podstawa wynosi 100%,, za pracę w każdy inny dzień – podstawa wynosi 50%. Fajnie by było, gdyby tak rzeczywiście było. Może w jakiś zakładach tak jest. Pracuję w firmie włoskiej. Nasz dział nieraz musi zostać w soboty i niedziele, jak 1 dzień miesiąca wypadnie w poniedziałek. Pracujemy zazwyczaj w sobotę wtedy z 14 godzin a w niedzielę z 10 godzin. Za to nam nikt nic nie płaci od 3 lat. Za te dni i ponad wymiarowe godziny, mamy sobie wybrać w miesiącu dni wolne.
Menka
2019-05-08, 12:32
U nas jest to regulowane normalnie. Szef wyznacza nadgodziny, zgadzamy się i jest to regulowane na konkretnych zasadach. Pracodawca musi znać te zasady w praktyce.
Ewa
2016-02-03, 12:25
Ja również polecam! Używamy od lat. Z programu jesteśmy bardzo zadowoleni. Dostęp do systemu mam nawet w komórce. W każdej chwili mogę sprawdzić harmonogram pracy oraz wypracowane nadgodziny.
Edyta
2015-07-16, 11:13
Tylko chwalić i chwalić!! Jak dla mnie strzał w 10. Cały program bardzo dobry. Gotowe exporty i importy danych do Optimy i Sage Symfonia bardzo ułatwiły mi prace.
Aga
2015-07-15, 15:41
Polecam! Program bardzo ciekawie zrobiony! U nas w firmie idealnie sprawdziła się funkcja minutowego rozliczania czasu pracy. Nadgodziny liczone co do minuty. Wszyscy są zadowoleni.
Iza
2015-07-09, 09:36
My już od dawna korzystamy z systemów firmy Technology.
Fajne w nim jest to, że moduł czasu pracy połączony jest z modułem urlopy, dzięki czemu przy układaniu harmonogramu od razu uwzględniane są osoby, które w danym tygodniu idą na urlop i nie są przypisywane do pracy na maszynach. Dzięki temu później nie musza być wprowadzane korekty do harmonogramu. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest minutowe naliczanie nadgodzin, a nie jak w poprzednim systemie były liczone dopiero powyżej pół godziny. Polecam technology . poznan . pl
Krzysiek
2015-07-03, 14:03
My w firmie zamówiliśmy program http://luminum.pl/czaspracy_funkcjonalnosc.php .

Według mnie elektroniczny system ewidencji czasu pracy powinien być dostępny we wszystkich firmach. To bardzo wygodne rozwiązanie zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Mi osobiście w tej metodzie podoba się przejrzystość i możliwość sprawdzenia w każdym miejscu jaki mam harmonogram, czy zostały naniesione wypracowane przeze mnie nadgodziny.

Plus tego systemu jest też taki, że nadgodziny mam liczone co do minuty, nie jak wcześniej dopiero powyżej pół godziny!!
Aśka
2015-06-26, 11:02
Jeśli szukacie programu do rozliczania czasu pracy to polecam system luminum.

System ten pozwala na kompleksowe prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz rozliczanie urlopów i innych nieobecności.

Można w nim tworzyć wielozmianowe harmonogramy, które następnie można kopiować na kolejne tygodnie, miesiące. Dzięki temu, że program ten połączony jest z drugim modułem – systemem urlopowym, układając harmonogram od razu można zobaczyć , który pracownik planuje urlop.

Wybraliśmy ten program ponieważ możemy w nim minutowo naliczać czas pracy. Dodatkowo jest on połączony z naszymi czytnikami kart. Ta opcja idealnie sprawdza się przy obliczaniu nadgodzin oraz spóźnień. Gdy w systemie są wypracowane nadgodziny bez problemu można je zarezerwować i odebrać lub wypłacić pracownikowi.

System ten dodatkowo mamy połączony z maszyn programem kadrowo – placowym, do którego automatycznie przesyłane są dane potrzebne do naliczania plac.

Bliższe informacje o programie znajdziecie na stronie luminum . pl .
Magdalena
2015-06-10, 16:03
Od jakiegoś czasu korzystamy z systemu Technology zakresie planowania i ewidencji czasu pracy.

Program ten daje możliwość tworzenia wielozmianowych harmonogramów czasu pracy. System ten pokazuje oddzielnie plan oraz wykonanie. Wprowadzając modyfikacje w wykonaniu automatycznie informuje o wystąpieniu nadgodzin 50% i 100%, o przekroczeniach dobowych oraz o zbyt krótkim odpoczynku dobowym, itp.

Program ten jest połączony z drugim modułem tej firmy z systemem urlopowym, dzięki czemu układając harmonogram od razu można zobaczyć który pracownik kiedy planuje urlop.

System ten wybraliśmy ponieważ ma bardzo ciekawe rozwiązania. W odróżnieniu od innych programów, ten system daje możliwość minutowego naliczania czasu pracy i jest połączony z naszymi czytnikami kart. Jest to wg. mnie świetne rozwiązanie, zwłaszcza przy nadgodzinach, czy spóźnieniach.

Gdy pracownik posiada wypracowane nadgodziny można je bez problemu w tym systemie zarezerwować do odbioru. Pracownikowi informacja ta wyświetli się jako kafelek informujący o możliwości złożenia wniosku o odbiór nadgodzin lub dnia wolego.

Fajne jest też to, że gdy raz w systemie stworzę harmonogram później nie musze za każdym razem tworzyć go od początku, wystarczy że kliknę kopiuj i zmienię, np.: miesiąc i mam gotowy harmonogram. Mogę tez od razu go wydrukować.

Plusem tego programu jest też to, że jest on zintegrowany z naszym systemem kadrowo-płacowym i wysyła do niego komplet danych do naliczenia płac. Jest też mnóstwo różnych raportów i wszystkie te raporty za pomocą jednego przycisku można zapisać Excela.

Polecam. Jeśli chcesz zapoznać się z programem bliżej wejdź na stronę www.technology.poznan.pl
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.