Pracodawca - prawa i obowiązki

Czy warto przyjąć stażystów? Sprawdź, jakie korzyści płyną z takiego kroku

30 grudnia 2019

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 13 głosów

13 głosów

10 komentarzy
Czy warto przyjąć stażystów? Sprawdź, jakie korzyści płyną z takiego kroku
W ostatnich latach urzędy pracy przeszły gruntowną reformę. Wszystko po to, aby ich pracownicy jeszcze skuteczniej pomagali znaleźć osobom bezrobotnym pracę. Jeżeli chodzi o wsparcie osób poszukujących, to dużym zainteresowaniem cieszą się staże. Czy warto przyjąć stażystę? Jakimi prawami rządzi się umowa stażowa?

Twoja firma dynamicznie się rozwija? Z roku na rok masz coraz więcej zamówień, a pracownicy coraz częściej skarżą się, że nie są w stanie wyrobić się z wszystkimi zleceniami? Być może obawiasz się zatrudnić nowego pracownika, bo np. masz złe doświadczenia związane z rekrutacją. W takim razie staż, a dokładniej zatrudnienie stażysty, będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem. Sprawdź, jakie korzyści płyną ze zorganizowania stażu.

Staż z urzędu pracy – podstawowe informacje

Jesteś zainteresowany zorganizowaniem stażu? Musisz wiedzieć, że w trakcie takiego stażysta ma nauczyć się wykonywać pracę na danym stanowisku pracy. Na staż przez urzędy pracy są kierowane osoby bezrobotne. Jeżeli chcesz zorganizować staż w swojej firmie, musisz udać się do najbliższego urzędu pracy. To właśnie tam, przez wypełnienie odpowiednich dokumentów, zgłosisz swoją firmę do programu aktywizacji osób bezrobotnych.

Warto wiedzieć, że możesz wskazać dane osoby, którą chciałbyś przyjąć na staż. Jeżeli natomiast nie masz kontaktu z żadną osobą bezrobotną zainteresowaną odbyciem stażu, najlepiej będzie, gdy sprecyzujesz swoje oczekiwania wobec potencjalnego stażysty. Pracownicy urzędów pracy starają się, aby na staż do firmy zajmującej np. się dystrybucją sprzętów elektronicznego zostali skierowani absolwenci szkół handlowych lub kierunków związanych z handlem.

Jeżeli złożony przez ciebie wniosek w urzędzie pracy zostanie rozpatrzony pozytywnie, to będziesz zobowiązany podpisać umowę. W tej znajdziesz informacje m.in. o warunkach, na jakich staż ma być zrealizowany.

Ile trwa staż?

Staż pracy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Udając się do urzędu pracy, możesz dokładnie określić, na jaki czas potrzebujesz stażysty. W tym zakresie możesz również zdać się na pracowników urzędu. Przy określaniu długości stażu bardzo często biorą oni pod uwagę dotychczasowe wykształcenie potencjalnego stażysty i jego szanse na rynku pracy, a także potrzeby firmy określone na podstawie informacji od pracodawcy.

Umowa o staż

Umowa stażowa, czyli umowa zawiązywana między pracodawcą a stażystą, jest tzw. umową nienazwaną w prawie, dlatego wobec niej znajdują zastosowanie zasady odnośnie do umów cywilnoprawnych. W praktyce oznacza to, że formalnie umowa taka przypomina umowę zlecenie i obowiązują na niej te same warunki w przypadku wypowiedzenia czy rozwiązania umowy.

Co powinno się znaleźć w umowie o staż?

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dane stron,
 • dowód osobisty i aktualna legitymacja studencka,
 • zakres obowiązków stażysty i miejsce odbywania stażu,
 • czas trwania stażu (min. 2 tygodnie, maksymalnie 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych)
 • wysokość wynagrodzenia lub informacja o braku wynagrodzenia za wykonywanie zadań na stażu,
 • podpisy obu stron.

Jakie korzyści płyną ze zorganizowania stażu?

Zastanawiasz się, czy przyjęcie stażysty ma sens? Być może przekonają cię opisane poniżej korzyści, o których powinieneś pamiętać:

 • nie ponosisz kosztów związanych z wypłatą stażyście wynagrodzenia za jego pracę – tym zajmuje się urząd pracy,
 • nie musisz rozliczać stażysty – wszystkie kwestie związane z kadrami również mają obowiązek wykonać pracownicy urzędu pracy,
 • okres stażu możesz wykorzystać, aby przeszkolić stażystę do pracy na danym stanowisku, zaś po zakończeniu stażu zatrudnić go na nim,
 • okres stażu to doskonały sposób, aby sprawdzić, czy dany stażysta sprawdzi się jako potencjalny pracownik – czy jest pracowity i zintegrował się z zespołem.

Oprócz zwrotu części kosztów przez Urząd Pracy pracodawca często otrzymuje też wsparcie przy organizacji miejsca pracy. Taką refundację można otrzymać od starosty, a realizuje ją Urząd Pracy dzięki środkom Funduszu Pracy, a niekiedy i z budżetu państwa oraz dotacji z Unii Europejskich. Biorąc pod uwagę zakres wsparcia urzędu, najkorzystniejsze jest zatrudnianie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy zaliczają się m.in. np. niepełnosprawni, samotni rodzice czy osoby bez wykształcenia.

Szukasz pracy?

Recepcjonistka w klinice stomatologicznej - Bielsko-Biała

Dentify. Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej

 • Bielsko-Biała
Dodana

SPAWACZ MAG

P.P.H.U. "JULIA" MAREK WIERZBA

 • Czechy
 • 14 000-20 000 zł / mc
Dodana
Aplikuj bez CV

Operator maszyn WTRYSKARKI

Takoni Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana
Dodana

Jeżeli stażysta nie sprawdził się w Twojej firmie, możesz zawsze postarać się o zorganizowanie kolejnego stażu. Musisz mieć jednak świadomość, że zdecydowana większość stażystów to absolwenci szkół średnich i wyższych. Mają oni wykształcenie, ale nie mają doświadczenia, stąd też mają kłopot, aby odnaleźć się na rynku pracy.

Video

Staż z urzędu pracy – czy możliwa jest rezygnacja?

Pracodawcy coraz chętniej zgłaszają się do UP z informacją o chęci zatrudnienia stażysty. Najczęściej już po paru dniach do ich firmy przychodzą pierwsze zainteresowane osoby, które zostały wydelegowane przez Urząd Pracy. Czy wizyta takiego kandydata wiąże się z koniecznością zatrudnienia go? A może odmowa przyjęcia na staż przez pracodawcę jest dozwolona i nie powoduje żadnych przykrych dla niego konsekwencji? Poniżej rozjaśniamy te kwestie.

Staż urząd pracy – zasady przyjmowania stażysty

Pracodawca zainteresowany przyjęciem stażysty musi najpierw udać się do urzędu i wypełnić stosowne dokumenty. Może od razu wskazać osobę, którą chciałby przyjąć na staż, ale ważne jest, aby była ona zarejestrowana w danym Urzędzie Pracy. Jeśli jednak pracodawca nie ma żadnego kandydata, to po wypełnieniu dokumentów będzie spokojnie oczekiwał na wizytę pierwszych kandydatów skierowanych do niego przez urząd. W wypełnianych dokumentach powinien podać swoje szczegółowe wymagania względem stażysty, aby pracownik urzędu mógł wydelegować mu jak najlepszego kandydata.

Pomimo mocno sprecyzowanych oczekiwań pracodawcy, dość często zdarza się, że na rozmowę przychodzą kandydaci, którzy w oczach właściciela firmy zupełnie nie nadają się do pracy na danym stanowisku. W takim przypadku pracodawca ma prawo odmówić przyjęcia stażysty.

A kiedy bezrobotny może odmówić przyjęcia oferty stażu?

Osoby zainteresowane odbyciem stażu też mogą odmówić przyjęcia oferty, jeśli zachodzą ku temu szczególne powody. Odmowa bez podania przyczyny zazwyczaj skutkuje wykreśleniem osoby z Urzędu Pracy, co wiąże się nie tylko ze wstrzymaniem ewentualnego zasiłku dla bezrobotnych, ale także z utratą ubezpieczenia chorobowego.

Do sytuacji, które uprawniają stażystę do odmowy przyjęcia oferty, zaliczamy m.in. konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem, współmałżonkiem lub rodzicem, jeśli żadna inna osoba z rodziny nie może tego robić, zbyt długi dojazd do miejsca pracy, przekraczający 3 godziny dziennie, licząc trasę w obie strony, stan zdrowia uniemożliwiający rozpoczęcie stażu w danym momencie, co będzie poparte zaświadczeniem lekarskim.

Pamiętaj!
Również w trakcie stażu osoba odbywająca go ma prawo do rezygnacji ze stażu. Jeżeli warunki pracy są niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami, pracownik znalazł stałe zatrudnienie, zakłada działalność bądź wystąpiła inna przyczyna osobista, może przerwać staż, uprzednio składając wniosek o rezygnację do Urzędu Pracy. To samo prawo przysługuje pracodawcy.

Konsekwencje rezygnacji ze stażu po stronie zatrudnionego zależą od przyczyn i kosztów poniesionych przez pracodawcę w ramach przyjęcia go. Ponieważ po stażu wystawia on opinię o stażyście, niekiedy w takiej sytuacji można się spodziewać ujęcia w niej informacji o niedopełnieniu obowiązków czy niezrealizowaniu programu stażowego. Taka opinia może wraz z pozostałą dokumentacją trafić do Urzędu Pracy, jednak znacznie bardziej odczuwalną konsekwencją, gdy rezygnacja następuje tylko z winy stażysty, jest konieczność zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę do przygotowania stażysty do pracy lub np. czasowe odebranie przywilejów statusu bezrobotnego, które wynosi odpowiednio 120 dni (w przypadku pierwszej rezygnacji), 180 (za drugim razem), a nawet 270 dni, jeśli do rezygnacji doszło po raz trzeci.

Obowiązek zatrudnienia stażysty 

Pracodawca generalnie może, ale nie musi zatrudnić stażysty po zakończeniu okresu stażu, chyba że umowa zawarta między stronami dookreśliła tę kwestię. Jeśli pracodawca zobowiązał się w umowie do zatrudnienia pracownika po odbyciu przez niego stażu, powinien oczywiście się z tego wywiązać, co jednak nie wyklucza, że po pewnym czasie i tak może złożyć mu wypowiedzenie umowy. Zwykle jednak zapisy dotyczące dalszego zatrudnienia są dość elastyczne i pozostawiają tę kwestię indywidualnej decyzji pracodawcy i jego końcowej ocenie, na ile stażysta sprawdził się na stanowisku i czy będzie dobrym pracownikiem.

 Czym jest staż? Dzięki niemu bezrobotny może nabyć szereg praktycznych umiejętności. Pracodawcy decydujący się na przyjęcie stażysty do swojego zakładu pracy, mają za zadanie nauczyć go, w jaki sposób wykonywać pracę na danym stanowisku. Zdobyte w ten sposób umiejętności i doświadczenie mają pomóc osobie bezrobotnej w zdobyciu stałego zatrudnienia.

Z punktu widzenia pracodawców utworzenie stanowiska dla stażysty jest korzystne pod wieloma względami, nie tylko finansowym. Decydując się na podpisanie umowy ze starostą i ucząc stażystę, możliwe jest wyszkolenie sobie pracownika, którego nie będzie trzeba już wdrażać w obowiązki.

Sposób na obniżenie kosztów

Znacząca część pracodawców postrzega staż jako możliwość redukcji kosztów zatrudnienia. Faktycznie, przyjmując stażystę, pracodawca praktycznie nie ponosi kosztów. Pieniądze za odbywanie stażu (stypendium) ma obowiązek wypłacać urząd pracy, a podmiot zatrudniający jest zobowiązany wyłącznie do tego, by zorganizować miejsce pracy dla przyjmowanego stażysty.

Gdy mowa o obniżaniu kosztów, warto zauważyć, że stażysta nie może wykonywać wszystkich czynności samodzielnie. Jego zadaniem jest nauczyć się prawidłowo wykonywać polecenia służbowe na danym stanowisku. W praktyce oznacza to, że wiedzę powinien zdobywać małymi krokami, pod okiem doświadczonego pracownika.

Zasady organizacji stażu

Zarówno zasady organizacji, jak i przebiegu stażu uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu powinien zajrzeć też do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Warto wiedzieć, że stażysta skierowany do firmy w dalszym ciągu jest uznawany za osobę bezrobotną. Organizacja stażu przez pracodawcę odbywa się zaś przez podpisanie stosownej umowy ze starostą. To właśnie na jej podstawie do zakładu pracy kierowany jest stażysta.

Kto jest uprawniony do odbywania stażu?

Zasadniczo każdy bezrobotny może obyć staż. Wiek ma znaczenie wyłącznie dla długość stażu. Zgodnie z przepisami staż trwa 6 miesięcy, a osoby, które nie ukończyły 30. roku życia mogą zostać skierowane na staż trwający 12 miesięcy. Z punktu widzenia osób zainteresowanych takie rozwiązanie pozwala nie tylko na zdobycie umiejętności, lecz jest też szansą na zdobycie stałej posady.

Pracodawca organizujący staż nie jest zobowiązany do wypłaty stypendium. Takie wypłacane jest przez urząd pracy. Okres pobierania stypendium wlicza się przy tym do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych i okresów składkowych, ale nie wlicza się do okresu pozwalającego na nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Rozwiązanie stażu przed terminem

Z punktu widzenia pracodawcy ważne może być też to, że ma on możliwość rozwiązać staż przed terminem jego ukończenia. Aby było to możliwe, konieczne jest zaistnienie konkretnych przesłanek. Tymi są np. nieusprawiedliwione dni nieobecności stażysty w firmie czy naruszenie przez niego podstawowych obowiązków, jakie określone zostały w regulaminie pracy.

Również stażysta może wystąpić z wnioskiem do starosty o rozwiązanie stażu. Przesłanką warunkującą podjęcie pozytywnej decyzji przez starostę w zakresie rozwiązania stażu będzie nierealizowanie przez organizatora programu stażu lub niedotrzymanie przez niego warunków jego odbywania.

To może Cię również zainteresować

Zatrudnienie po stażu - zasady

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są korzyści dla pracodawcy z organizacji stażu?

Pracodawca, zatrudniając na stażu bezrobotnego zarejestrowanego w Urzędzie Pracy, otrzymuje zwrot części kosztów wynagrodzenia i ubezpieczeń społecznych, a także tych związanych z przygotowaniem stanowiska i miejsca pracy.

Jak zorganizować staż z Urzędu Pracy?

Aby przyjąć osobę bezrobotną na staż, należy udać się do urzędu pracy, zgłosić chęć firmy do wzięcia udziału w programie aktywizacji bezrobotnych i złożyć wniosek o przyjęcie pracownika na staż. Szczegóły dotyczące stanowiska i oczekiwań wobec kandydata, a także czasu trwania stażu (maksymalnie 12 miesięcy) ustalane są z urzędnikiem.

Czy pracodawca ma obowiązek zatrudnić stażystę po zakończeniu stażu z Urzędu Pracy?

Pracodawca nie musi zatrudnić stażysty po okresie stażu, chyba że takie były wstępne ustalenia i w umowie stażowej dołączony był zapis zobowiązujący go do kontynuacji współpracy po odbyciu stażu.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

10 komentarzy

Alicja Makota

Alicja Makota

Cieszę się, że jest szansa na zorganizowanie stażu. To świetna okazja, aby zdobyć doświadczenie i pokazać, czego się nauczyłem w szkole. Fajnie, że pracodawcy mają możliwość wskazania wymagań względem stażysty.
VK

VK

Zatrudnienie stażysty to świetny sposób na znalezienie przyszłego pracownika. Dzięki temu możemy przeszkolić go na danym stanowisku i sprawdzić, czy odnajdzie się w zespole. Dodatkowo Urząd Pracy pomaga w organizacji miejsca pracy, co jest niewątpliwie korzystne dla naszej firmy.
WITAM...Jestem emerytką, mam 71 lat,a wdową 8 lat.

WITAM...Jestem emerytką, mam 71 lat,a wdową 8 lat.

Myślałam, że znalezienie stażu będzie trudne, ale jestem pozytywnie zaskoczona! Praca z urzędem to dla mnie świetna pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Szkoda tylko, że stażu nie można przedłużyć po 12 miesiącach.
Jadzia

Jadzia

Pracownicy urzędów pracy bardzo starają się, aby do naszych firm trafiali absolwenci szkół i kierunków pasujących do naszych potrzeb. Dobrze, że państwo stawia na aktywizację bezrobotnych!
Jojo

Jojo

Czy pracodawca, który decydując się na przyjęcie osoby na staż (nie mówię tu o dalszym zatrudnieniu) otrzymuje jakieś dofinansowanie z UP? Czy tylko i wyłącznie ma do dyspozycji stażystę za którego nic nie płaci ?
Ona

Ona

U mnie na stażu współpracownica, wiekiem o wiele młodsza, stosuje mobbing i manipulację.Co z tym zrobić, gdy pracodawca nie reaguje?
Czesiek

Czesiek

U mnie w pracy pracodawca zatrudnia stażystów. Ma z tego korzyści, bo w końcu on im nie płaci, a płaci UP. Nawet niektórzy stażyści po roku stażu, są zatrudniani u nas w zakładzie pracy. W trakcie pracy stażystów widać, którzy jak pracują i których warto zatrudnić.
stażystka z UP

stażystka z UP

Bardzo często Urzędy Pracy wysyłają na staż pracowników do zakładów pracy. Staż pracy maksymalnie trwa 12 miesięcy. To zysk dla pracodawcy, bo on za taki staż pracownikowi nic nie płaci, a najlepszych potem zatrzymuje w swoim zakładzie pracy.
Norbert

Norbert

Czasami są pewne programy, które dają korzyści z odbywania w swojej firmie staży. Poza tym jeżeli firma szuka dobrych pracowników może w ten sposób ich także znaleźć.
Chudy

Chudy

W pewnych zawodach na stanowiskach pomocniczych stażysta się przyda. W innym przypadku będzie kłopotem dla firmy, gdzie np. nie ma czasu do oddelegowania kogoś kto przyuczy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka