Pracodawca - prawa i obowiązki

Czy zatrudnisz pracownika z wyrokiem?

18 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

19 komentarzy
Czy zatrudnisz pracownika z wyrokiem?
Wśród osób, które są najbardziej zagrożone bezrobociem wskazać należy m.in. na pracowników z wyrokiem. Mało który pracodawca jest chętny do tego, aby zatrudnić takiego kandydata. Czy zmiany przepisów pomogą tej grupie odnaleźć się na rynku?

Praca po wyroku

Przepisy prawa pracy dokładnie wskazują pulę informacji, jakich może żądać od pracownika pracodawca lub osoba odpowiedzialna za rekrutację w danej firmie czy nawet agencja rekrutacyjna. zaświadczenie o niekaralności nie znajduje się na tej liście, choć — co warto podkreślić — są wyjątki, kiedy pracodawca rzeczywiście może takiego wymagać. Trzeba jednak zauważyć, że wiele podmiotów, aby chronić swoje interesy i wizerunek, chce wiedzieć, z kim podejmuje lub zamierza podjąć współpracę. Do rzadkości nie należą zatem sytuacje, gdy kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej dowiaduje się, że pracę otrzyma, ale tylko wówczas, gdy dostarczy pracodawcy zaświadczenie o niekaralności.

Pracodawcy chcą zmian

W ostatnim czasie całkiem spora grupa pracodawców postuluje zmiany w dostępie do informacji o pracownikach. Mowa o tym, że chcą oni móc mieć wgląd w dane, które związane są z odpowiedzią na pytanie, czy dana osoba (która stara się o pracę) została skazana prawomocnym wyrokiem. Warto przy tym zauważyć, że pragną oni mieć dostęp tylko do takich danych, które odnoszą się bezpośrednio do przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu czy ochronie informacji. Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają pracodawcom takich danych otrzymać. Tymczasem, jak podkreślają podmioty zainteresowane wprowadzeniem zmian, dostęp do tych informacji spowodowałby, że pracodawca wiedziałby, kogo zatrudnia i czy nie naraża firmy na oszustwo.

Zaświadczenie o niekaralności — jakie zawody wymagają tego dokumentu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieją ograniczenia dotyczące dostępu do niektórych stanowisk pracy ze względu na wymóg niekaralności. Mówi o tym Ustawa o pracownikach samorządkowych, czy Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym. Należy przy tym pamiętać o zjawisku tzw. zatarcia skazania, które następuje z upływem 10 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Może się więc zdarzyć sytuacja, w której osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu otrzyma zaświadczenie o niekaralności i będzie mogła zgodnie z prawem wziąć udział w rekrutacji np. na stanowisko nauczyciela, czy kontrolera skarbowego. Zatarciu nie podlegają wyroki za przestępstwa popełnione przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdzie ofiara miała mniej niż 15 lat.

Video

Gdzie nie może pracować osoba karana?

Szukasz pracy?
Dodana

SPAWACZ MAG

P.P.H.U. "JULIA" MAREK WIERZBA

 • Czechy
 • 14 000-20 000 zł / mc
Dodana
Aplikuj bez CV

Koordynator laboratorium

Hutchinson Polska

 • Żywiec
Dodana

Monter instalacji sanitarnych HVAC

Ventra Clima Silesia Sp. zo.o.

 • Katowice
Dodana

Operator maszyn WTRYSKARKI

Takoni Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Pracodawcy w obawie o interesy swojej firmy często wymagają od kandydatów zatrudnianych na wysokich stanowiskach zaświadczenia o niekaralności. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na przepisy dyskryminacyjne, mają do tego ograniczone prawo. Przedsiębiorcy wskazują, że na dostępie do tych informacji zależy głównie firmom i podmiotom, które powierzają pracownikom znaczną ilość gotówki czy dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Pracodawca może wymagać od potencjalnego pracownika zaświadczenia o niekaralności jedynie w przypadku, gdy z przepisów prawa jasno wynika wymóg niekaralności, czy wymóg korzystania z pełni praw publicznych. Pracodawcy wymagający takiego dokumentu na innych stanowiskach działają na granicy prawa i pracownik może zaistniałą sytuację zgłosić do sądu.

Zaświadczenie o niekaralności dotyczy przede wszystkim:

 • policjantów
 • komorników
 • nauczycieli
 • prokuratorów
 • sędziów
 • kontrolerów skarbowych
 • doradców skarbowych
 • strażników granicznych
 • detektywów
 • agentów ubezpieczeniowych
 • licencjonowanych pracowników ochrony

Zatrudnienie pracownika po wyroku – jak sytuacja wygląda aktualnie?

Pracownicy skazani w przeszłości za przestępstwa mają ogromne trudności ze znalezieniem pracy. Osoby funkcjonujące przed wyrokiem w wyuczonym zawodzie nie mają w więzieniu dostępu do nowinek i zmian, jakie zachodzą w tym czasie w obrębie ich specjalizacji. To powoduje ogromne straty i kłopot w powtórnym odnalezieniu się na rynku pracy. W Polsce funkcjonuje przynajmniej kilkanaście organizacji, które z sukcesem działają na rzecz takich osób. Pomagają one im znaleźć posadę i proponują szkolenia wdrażające i uzupełniające braki, jakie spowodował długoletni pobyt w więzieniu.

Jednym z udanych przedsięwzięć w tym zakresie był projekt „Skazani na… sukces na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa osób opuszczających zakłady karne” współorganizowany przez Fundację na rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Fundację Sławek. W ramach tego programu osoby opuszczające zakłady penitencjarne zostały objęte indywidualną opieką i systemem wsparcia.

Kolejnym projektem, o którym warto wspomnieć, jest „Praca dla więźniów” zapoczątkowany w 2016 przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. W ramach „Pracy dla więźniów” w latach 2016-2019 powstało 25 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i ciągle powstają kolejne.

Sukcesem projektu jest niewątpliwie wzrost liczby zatrudnionych osób skazanych, który aktualnie w grupie osadzonych zdolnych do pracy wynosi ponad 83%, co daje nam ponad 37 tys. osób pracujących (stan na rok 2019). Współpraca ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudniania niesie ze sobą korzyści zarówno dla więźniów, jak i dla pracodawców, co przedstawia poniższa tabela:

Korzyści z zatrudniania osób skazanych

Dla więźniów: Dla przedsiębiorców:
Szansa na bezpłatne przyuczenie do zawodu, który można wykonywać po wyjściu na wolność Pracodawca zwolniony jest ze stosowania przepisów prawa pracy, oprócz przepisów dotyczących czasu pracy i BHP
Możliwość pozyskania środków finansowych na własne potrzeby lub na pokrycie alimentów czy grzywien Pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za skazanego
Możliwość zagospodarowania czasu wolnego, co zapobiega m.in. przemocy w stosunku do innych osadzonych Osoby skazane nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym
Kształtowanie poczucia przydatności i możliwość bycia docenionym przez innych Możliwość uzyskania dofinansowania na stworzenie nowych miejsc pracy dla osób skazanych
Zachowanie sprawności fizycznej, zawodowej i umysłowej Skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie

Wyrok w zawieszeniu a praca

Osoby mające wyrok w zawieszeniu i będące na etapie poszukiwania nowego zatrudnienia, bardzo często stresują się tym, że ich niechlubna historia może spowodować, że staną się długotrwale bezrobotne. Nie ma jednak powodów do zmartwień, ponieważ po zakończeniu okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary uzyskanie zaświadczenia o niekaralności jest jak najbardziej możliwe. Jednak wydanie takiego zaświadczenia jest możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Trzeba też wiedzieć, że zatarcie wyroku może nie nastąpić, nawet gdy upłynie wspomniane pół roku, jeśli sąd zastosował wobec skazanego dodatkowo grzywnę i nie została ona jeszcze uregulowana. Jednym słowem, po uregulowaniu spraw związanych z wyrokiem w zawieszeniu i odczekaniu wymaganego okresu, można uzyskać zaświadczenie o niekaralności i starać się o pracę na stanowiskach, które go wymagają.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy – co musi zrobić Twój szef?

Najczęściej zadawane pytania

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać: osobiście, przez internet i listownie.

Kiedy następuje zatarcie skazania?

Zatarcie skazania następuje po 10 latach od daty wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. W przypadku wyroku w zawieszeniu zatarcie następuje po 6 miesiącach od daty zakończenia okresu próby.

Czy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności?

Pracodawca może wymagać zaświadczenia o niekaralności jedynie w przypadku, gdy z przepisów prawa jasno wynika wymóg niekaralności. Chodzi o pracę w takich zawodach jak m.in. policjant, nauczyciel czy kontroler skarbowy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

19 komentarzy

Konstanty

Konstanty

To jest kwestia ochrony inwestycji i poszanowania w pracy. Jeżeli pracoawnik przetrząsie coś kiedyś, to mogłoby być niebezpzieczne dla firmy i współpracowników. Są sytuaacje, kiedy ważne jest, aby wiedizeć, czy kandidat był skazany czy nie.
Nina

Nina

Rozmienie musi być rozwiazanie, które zabezpiecza obie strony pracowników i pracodawców. Pracodawcy potrzebują zespołu od zaufania, ale nie jest właściwe kiść potencjalnemu pracownikowi prywatnosci.
Justa

Justa

Od kiedy zgadcza się karany pracownicy? W koncu, po odbyciu kary wszyscy zasługują na drugą szansę! Nie jestem przeciwny pracowanym informacji, ale mają też oceną własnych pracowniców.
Micky

Micky

Osobiscie uważam, ze pracodawcy powinni mieć te informacje, bo w ten sposob zabezpieczają swoją firme.I nie chodzi o piętnowanie, ale rozsądek w zatrudnianiu kogos na konkretny stanowisko.
Obiektywista

Obiektywista

Człowiek nie mogący znaleźć zatrudnienia przez dłuższy czas (karany czy nie - bez znaczenia) to problem dla społeczeństwa i dla państwa. Czy nam się to podoba czy nie ktoś po odsiedzeniu wyroku 2, 3, 5, 10 lat pozbawienia wolności musi się odnaleźć w świecie i sobie znaleźć jakieś miejsce, bo w przeciwnym razie albo będzie żył z zasiłków albo popadnie w kradzieże itp. A to stwarza dalsze problemy. Można się burzyć, ale w więzieniach siedzi masa ludzi skazanych za jazdę po alkoholu, przestępstwa skarbowe, wypadki drogowe, udział w bójkach, zniszczenie mienia, kradzieże czy posiadanie nielegalnych przedmiotów i substancji. Nie są to jacyś turbo niebezpieczni zbrodniarze I większość tych ludzi dostanie wyrok np. 1-5 lat a potem będą musieli sobie życie ułożyć. Lepiej dla nas wszystkich, by byli samodzielni a nie pasożytowali do końca życia tworząc kolejne patologie.
Jan Kowalski

Jan Kowalski

Czy ca łapanie ryb i otrzymanie kary grzywny nie mogę otrzymać medalu Za długoletnie pożycie małżeńskie ?
Poka

Poka

Do Midas. No tak kto może pracować w złodziejskiej instytucji tylko ZŁODZIEJE!!!!
Midas

Midas

Moja sąsiadka pracuje w ZUS miala wyrok w zawieszeniu za kradzież butów na siłowni. Nadal pracuje w tej instytucji i ma się dobrze
Jacek

Jacek

zatrudnie mezczyzne w gospodarstwie rolnym
Paweł

Paweł

Ja miałem wyrok w zawieszeniu który powinien ulec zatarciu ale przez wyrok o alimenty wydany na dwa miesiące wcześniej. Nie ulegnie zatarciu. Jak zostałem poinformowany w KRK to dopiero za 3 lata od wykonania wyroku za alimenty wszystkie wyroki ulegną zatarciu pod warunkiem, że nie będzie nowego. Po prostu tylko się zastrzelić
Kobieta

Kobieta

A ja znam listonosza z wyrokiem za pobicie bylej żony i próbę wyłudzania pieniędzy razem ze swoją konkubina i nadal pracuje na poczcie. A jest jasno napisane listonosz nie może mieć konfliktu z prawem i co z tym zrobić?
Bywają skomplikowane sytuacje

Bywają skomplikowane sytuacje

Ilona: Dzięki za Twoją wiarę w ludzi ;)
Alek .S

Alek .S

jestem osobą z wyrokiem w zawieszeniu mam dziecko które staram się odzyskać z pieczy zastępczej boje się że przez wyrok nie będę mógł pracować a mam dobre wykształcenie i znajomość 3 języków obcych i doświdczenie i wykształcenie z pracy w szpitalu w Londynie z przed powrotu do polski z londynu
Dziubek

Dziubek

W mojej pracy jest Pan ktory wyszedl niedawno z wiezienia za pobicie zony.Zostal przyjęty na stanowisko brygadzisty będzie kierowal brygada składająca się z większości z kobiet.Czy to zgodne z prawem czy istnieje taka mozliwosc.Dodam ze Pan jest opryskliwy w stosunku do Pań.
Pawel

Pawel

jak nie znajdzie pracy to znowu ukradnie.
Lidzia

Lidzia

Mało który pracodawca pragnie zatrudnić pracownika po wyroku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieją ograniczenia dotyczące dostępu do niektórych stanowisk pracy ze względu na wymóg niekaralności. Fajnie to w tym artykule napisaliście. Daliście wykaz, gdzie wymagany jest dokument o niekaralności. Są zawody, gdzie może pracować osoba, która miała wyrok i wyszła z więzienia. Lepiej niech znajdzie pracę, niż ma być na bezrobociu.
sdfsfsdf

sdfsfsdf

Andrzej TR Nie nie ma znaczenia za co siedzi bo niby skad miałby sie ktoś dowiedzieć? Ma pokazać białko czy co? Zarówno złodziej jak i pedofil powinien mieć takei same prawa do pracy.
Andrzej TR

Andrzej TR

Czy zatrudnisz pracownika z wyrokiem? Fajny artykuł. Wszystko zależy za co osoba przebywała w więzieniu. Powinna mieć szansę na wykonywanie pracy- być zatrudniona. Wiadomo, jak pracodawca poszukuje pracownik a do pracy, to zawsze wybierze tego niekaralnego....
Ilona

Ilona

Czasami to nie jest problem. Może być pracownik z wyrokiem i być dobrym pracownikiem. Ja nie zamykam furtki takim ludziom bowiem każdy może przecież źle trafić.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka