Twoje wsparcie w rekrutacji

Czy zatrudnisz pracownika z wyrokiem?

Czy zatrudnisz pracownika z wyrokiem?
Wśród osób, które są najbardziej zagrożone bezrobociem wskazać należy m.in. na pracowników z wyrokiem. Mało który pracodawca jest chętny do tego, aby zatrudnić takiego kandydata. Czy zmiany przepisów pomogą tej grupie odnaleźć się na rynku?

Praca po wyroku

Przepisy prawa pracy dokładnie wskazują pulę informacji, jakich może żądać od pracownika pracodawca lub osoba przeprowadzająca rekrutację. Zaświadczenie o niekaralności nie znajduje się na tej liście, choć ? co warto podkreślić ? są wyjątki, kiedy pracodawca rzeczywiście może takiego wymagać. Trzeba jednak zauważyć, że wiele podmiotów, aby chronić swoje interesy i wizerunek, chce wiedzieć, z kim podejmuje współpracę. Do rzadkości nie należą zatem sytuacje, gdy kandydat dowiaduje się, że pracę otrzyma, ale tylko wówczas, gdy dostarczy właśnie zaświadczenie o niekaralności.

Pracodawcy chcą zmian

W ostatnim czasie całkiem spora grupa pracodawców postuluje zmiany w dostępie do informacji o pracownikach. Mowa o tym, że chcą oni móc mieć wgląd w dane, które związane są z odpowiedzą na pytanie, czy dana osoba (która stara się o pracę) została skazana prawomocnym wyrokiem. Warto przy tym zauważyć, że pragną oni mieć dostęp tylko do takich danych, które odnoszą się bezpośrednio do przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu czy ochronie informacji. Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają pracodawcom takich danych otrzymać. Tymczasem, jak podkreślają podmioty zainteresowane wprowadzeniem zmian, dostęp do tych informacji spowodowałby, że pracodawca wiedziałby, kogo zatrudnia.

To Cię powinno też zainteresować: Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Zaświadczenie o niekaralności - jakie zawody wymagają tego dokumentu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy dzisiaj obowiązek dostarczania stosownych zaświadczeń mają np. kandydaci, którzy starają się o zatrudnienie w urzędzie skarbowym na stanowisku inspektora. Dostęp szerszej grupy pracodawców do informacji dotyczących skazania prawomocnym wyrokiem miałby być i tak ograniczony. Przedsiębiorcy wskazują, że najbardziej na zmianach zależy firmom i podmiotom, które powierzają pracownikom znaczną ilość gotówki czy dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Dostęp do informacji miałby zatem dotyczyć głównie sektora finansowego. Takie zmiany już teraz rozważa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zatrudnienie pracownika po wyroku - jak sytuacja wygląda aktualnie?

Pracodawcy, którzy chcą zmian zauważają, że aktualnie pracownicy poszukujący zatrudnienia i nie mający nieposzlakowanej przeszłości są najczęściej odrzucani w pierwszej kolejności. Fakt zaś, że wykroczenie nie miało związku z wykonywaną pracą może spowodować, że pracodawca przychylniejszym okiem spojrzy na takiego kandydata. Trudno bowiem oczekiwać od przedsiębiorcy, aby zatrudnił kogoś, kto w przeszłości np. ukradł powierzone mu pieniądze. Z tego też względu postulują oni zmiany, które ? jak twierdzą ? przyczynią się do polepszenia sytuacji osób skazanych na rynku pracy.

Planowane zmiany w zatrudnianiu osób po wyroku

Pracownicy skazani w przeszłości za przestępstwa mają ogromne trudności ze znalezieniem pracy. W Polsce funkcjonuje przynajmniej kilkanaście organizacji, które działają na rzecz takich osób. Pomagają one im znaleźć posadę i odnaleźć się na rynku pracy. Zaproponowane zmiany mogą być pozytywne nie tylko dla podmiotów zatrudniających, ale też właśnie dla takiej grupy pracowników. Często bowiem nawet przestępstwo, które nie było związane z pracą, jest problemem w otrzymaniu posady. I choć nie wiadomo jeszcze, czy ustawodawca wprowadzi zmiany, można oczekiwać, że ich przegłosowanie pozwoliłoby na zmianę podejścia pracodawców do kandydatów skazanych za przestępstwo prawomocnym wyrokiem.

Gdzie nie może pracować osoba karana?

Zasadniczo decyzja o zatrudnieniu pracownika z wyrokiem zależy od pracodawcy, ale nie w każdym przypadku ma on pełną dowolność w podejmowaniu tej decyzji. Osoba karana na pewno nie otrzyma posady na pewnych stanowiskach, na których wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.

Kara pozbawienia wolności może ciągnąć się za osobą przez wiele lat, szczególnie w kwestii poszukiwania nowej pracy. Dlatego tak wiele fundacji zajmuje się aktywizacją zawodową byłych więźniów. Trzeba też podkreślić, że pracodawcy, którzy nie zatrudniają pracowników na stanowiskach z wymaganym ustawowo zaświadczeniem o niekaralności, mogą oczekiwać od pracowników okazania takiego dokumentu. Najczęściej taka sytuacja występuje w przypadku stanowisk, na których ma się pewną odpowiedzialność finansową.

Wyrok w zawieszeniu a praca – czy taki wyrok też uniemożliwia podjęcie zatrudnienia?

Osoby mające wyrok w zawieszeniu i będące na etapie poszukiwania nowego zatrudnienia, bardzo często stresują się tym, że ich niechlubna historia może spowodować, że staną się długotrwale bezrobotne. Aby znaleźć jakieś rzetelne informacje, zaczynają przeglądać strony internetowe, lecz niestety informacje tam zawarte bardzo często są sprzeczne ze sobą.

Wyrok w zawieszeniu a zaświadczenie o niekaralności

Osoby odbywające wyrok w zawieszeniu często mają wątpliwości, czy dostaną zaświadczenie o niekaralności po wyroku w zawieszeniu. Po zakończeniu okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary jest to jak najbardziej możliwe. Jednak wydanie takiego zaświadczenia jest możliwe po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Trzeba jednak wiedzieć, że zatarcie nie może nastąpić, nawet gdy upłynie wspomniane pół roku, jeśli sąd zastosował wobec skazanego dodatkowo grzywnę i nie została ona jeszcze uregulowana. Jednym słowem, po uregulowaniu spraw związanych z wyrokiem w zawieszeniu i odczekaniu pewnego okresu, można uzyskać takie zaświadczenie.

Oceń ten wpis
Czy zatrudnisz pracownika z wyrokiem?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 20

Zobacz inne porady

Opinie

sdfsfsdf
2019-08-18, 19:06
Andrzej TR Nie nie ma znaczenia za co siedzi bo niby skad miałby sie ktoś dowiedzieć? Ma pokazać białko czy co? Zarówno złodziej jak i pedofil powinien mieć takei same prawa do pracy.
Andrzej TR
2019-05-21, 06:58
Czy zatrudnisz pracownika z wyrokiem? Fajny artykuł. Wszystko zależy za co osoba przebywała w więzieniu. Powinna mieć szansę na wykonywanie pracy- być zatrudniona. Wiadomo, jak pracodawca poszukuje pracownik a do pracy, to zawsze wybierze tego niekaralnego....
Ilona
2019-05-08, 13:17
Czasami to nie jest problem. Może być pracownik z wyrokiem i być dobrym pracownikiem. Ja nie zamykam furtki takim ludziom bowiem każdy może przecież źle trafić.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.