Pracodawca - prawa i obowiązki

Jak Zatrudnić Stażystę: Umowa Stażu i Obowiązki Pracodawcy

3 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 16 głosów

16 głosów

3 komentarze
Jak Zatrudnić Stażystę: Umowa Stażu i Obowiązki Pracodawcy
Zrozum, jak zatrudnić stażystę i przygotować firmę do jego przyjęcia. Dowiedz się więcej o umowie stażu, odpowiedzialności stażysty i obowiązkach pracodawcy.

Wstęp

Coraz więcej pracodawców podkreśla, że przyjmowanie do pracy pracowników na podstawie umowy o pracę wiąże się z ryzykiem. Podmiot zatrudniający nie ma możliwości zweryfikowania praktycznych umiejętności pracownika. Wydłużanie procesu rekrutacji czy nawet zlecenie jej przeprowadzenia podmiotom zewnętrznym nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Ponadto, problemem często są także koszty pracy. Jednym z możliwych rozwiązań, po które pracodawcy sięgają coraz częściej jest korzystanie ze staży czy praktyk absolwenckich. Zorganizowanie takich kosztuje niewiele, zaś osoba zatrudniona ma możliwość wykazać się i zdobyć w przyszłości stałe stanowisko. W praktyce bowiem pracodawcy często i chętnie zatrudniają sprawdzonych uprzednio praktykantów czy stażystów.

Zatrudnienie stażysty zgodnie z przepisami

Pracodawcy, którzy są zainteresowani przyjęciem stażysty lub praktykanta muszą pamiętać o konieczności spełnienia szeregu wymogów. Zasady przyjmowania takich osób do zakładu pracy określone zostały w przepisach. Mowa tu o dwóch ustawach, czyli:

  • ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich.

W przypadku stażu pracodawcy powinni też zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Różnice między stażem a praktykami

Pracodawca, który zdecydował się na obniżenie kosztów pracy przez zorganizowanie stażu lub praktyki musi pamiętać, że te dwa pojęcia różnią się między sobą pod wieloma względami. O ile staż organizowany jest po to, aby osoba bezrobotna nabyła praktyczne umiejętności, o tyle praktyka powinna być ukierunkowana na to, by absolwent uzyskał doświadczenie. Duże rozbieżności istnieją również w zakresie wieku osoby, która miałaby odbywać staż lub praktyki. Staże są skierowane do znacznie szerszej grupy osób. Chodzi między innymi o osoby bezrobotne, które:

Aspekt Stażysta Praktykant
Umowa Zawierana między pracodawcą a starostą Podpisywana bezpośrednio z zainteresowanym praktykantem
Wynagrodzenie Stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku Może być bezpłatne lub płatne, nie przekracza dwukrotności minimalnego wynagrodzenia
Poświadczenie odbycia stażu Wymagane, przedsiębiorca musi wydać opinię o umiejętnościach i zadaniach stażysty Wydawane na wniosek praktykanta
  • nie przekroczyły 25. roku życia lub są powyżej 50. roku życia,
  • nie posiadają kwalifikacji zawodowych i doświadczenia czy wykształcenia średniego,
  • samotnie wychowują dziecko w wieku do 18. roku życia lub nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka,
  • nie podjęły pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności.
Szukasz pracy?

Spawacz 136/138

ANTHEA sp. z o.o.

  • Gdynia
  • 8 200-12 400 zł / mc
Dodana

Monter nawierzchni kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  • Wielkopolskie
Dodana
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Inaczej jest w przypadku absolwentów. W tym przypadku mowa tylko o osobach, które ukończyły co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia.

Skuteczne zatrudnienie stażysty wymaga strategicznego podejścia, zrozumienia obowiązków pracodawcy i odpowiedniego przygotowania firmy.

Zawarcie umowy

Duże rozbieżności pojawiają się też przy formalnościach, w tym nawiązaniu umowy. O ile bezrobotnego na staż kieruje starosta, o tyle praktykant nie musi korzystać z pośrednictwa jakichkolwiek instytucji. Przekłada się to na fakt, że umowa o staż jest podpisywana między pracodawcą a starostą, zaś umowę o praktyki podmiot zatrudniający będzie podpisywał bezpośrednio z zainteresowanym praktykantem. Co więcej, staż zawarty może być na czas do 6 lub do 12 miesięcy (zależy od statusu osoby bezrobotnej). W przypadku praktyk okres ten jest znacznie krótszy i wynosi tylko 3 miesiące.

Z punktu widzenia pracodawcy ważne są też obciążenia związane z wynagrodzeniem, które należy wypłacić stażyście czy praktykantowi. W pierwszym przypadku pracodawca nie ponosi żadnych kosztów, gdyż stażyście przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia. Jest ono wypłacane przez starostę. Gdy mowa o praktykach, to strony mogą ustalić, że są one bezpłatne lub płatne. W drugim przypadku wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Niezależnie od tego, czy pracodawca zdecyduje się przyjąć do swojej firmy stażystę czy też praktykanta, musi się on liczyć z koniecznością poświadczenia odbycia odpowiednio stażu lub praktyk przez osobę zatrudnioną. W pierwszym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany wydać opinię, w której zawrze informacje o realizowanych przez stażystę zadaniach i umiejętnościach, które nabył on w trakcie trwania stażu. Praktykantowi taki dokument pracodawca również ma obowiązek wydać, ale tylko wówczas, gdy sam praktykant wystąpi o niego składając wniosek.

Przygotowanie firmy do zatrudnienia stażysty

Jako pracodawca, zrozumienie jak zatrudnić stażystę jest kluczowe do maksymalizacji korzyści z tego procesu dla obu stron. Przygotowanie firmy do przyjęcia stażysty zaczyna się od zrozumienia ich umiejętności i aspiracji zawodowych. Ważne jest, aby staż był dopasowany do tych aspiracji, a jednocześnie spełniał wymogi firmy. Warto przeprowadzić audyt firmowy, aby określić, gdzie stażysta mógłby przynieść największą wartość, a także identyfikować obszary, w których mogą rozwijać swoje umiejętności. Ostatecznie, decyzja o zatrudnieniu stażysty powinna być strategiczna i celowo zorientowana na wzajemny rozwój.

Odpowiedzialność stażysty

Stażyści przynoszą ze sobą świeże spojrzenie i nowe pomysły, ale przede wszystkim mają oni za zadanie uczyć się i zdobywać doświadczenie zawodowe. Jako pracodawca, powinniśmy podkreślić, że odpowiedzialność stażysty nie kończy się na realizacji przydzielonych zadań. Przewidując stażystów jako integralną część zespołu, oczekuje się od nich zaangażowania, inicjatywy i adaptacyjności. Uprzednie wyjaśnienie oczekiwań i standardów firmy może pomóc stażyście lepiej zrozumieć swoją rolę i obowiązki, umożliwiając mu maksymalne wykorzystanie stażu.

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu stażysty

Kiedy decydujemy się zatrudnić stażystę, obowiązki pracodawcy rozszerzają się. Oprócz obowiązków prawnych, takich jak zawarcie umowy stażu, pracodawca powinien także zainwestować w rozwój stażysty. To oznacza zapewnienie odpowiedniego szkolenia, wsparcia i feedbacku. Oczywiście, kluczowym elementem jest także zrozumienie, że stażysta nie jest pełnowartościowym pracownikiem i może wymagać dodatkowego wsparcia i cierpliwości. Zapewnienie, że stażysta czuje się częścią zespołu i ma okazję do nauki i rozwoju, to inwestycja, która może przynieść znaczne korzyści dla firmy w długim terminie.

To może Cię również zainteresować

Ile zarabia się na stażu?

Najczęściej zadawane pytania

Jak przygotować firmę do zatrudnienia stażysty?

Przygotowanie firmy zaczyna się od zrozumienia umiejętności i aspiracji zawodowych stażysty, przeprowadzenia audytu firmowego i zidentyfikowania obszarów, gdzie stażysta mógłby przynieść największą wartość.

Jakie jest odpowiedzialność stażysty?

Odpowiedzialność stażysty nie kończy się na realizacji przydzielonych zadań, oczekuje się od nich zaangażowania, inicjatywy i adaptacyjności.

Jakie są obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu stażysty?

Pracodawca powinien zawrzeć umowę stażu, zapewnić odpowiednie szkolenie, wsparcie i feedback, a także zainwestować w rozwój stażysty.

Jak zatrudnić stażystę?

Zatrudnienie stażysty powinno być strategiczne i celowo zorientowane na wzajemny rozwój. Decyzja o zatrudnieniu stażysty powinna opierać się na zrozumieniu ich umiejętności i aspiracji zawodowych.

Czy stażysta ma prawo do wynagrodzenia?

Tak, stażyście przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

3 komentarze

stażystka

stażystka

Koszty zatrudnienia dla pracodawcy się zmniejszają, jak przyjmuje do pracy stażystów lub absolwenta. Stażystów oddelegowanych z UP - płaci im wynagrodzenie UP.
Jerzyk

Jerzyk

Pracodawcy pragną mieć pracowników doświadczonych, ale nie chętnie chcą, by byli na umowach o pracę. Szukają absolwentów i stażystów. Przyjmują stażystów z UP, jest to dla pracodawcy bardzo opłacalne, bo im wynagrodzenie płaci UP.
Ernest

Ernest

Ludzie często spędzają godziny na zadaniach, które można zautomatyzować lub przyspieszyć dzięki technologii. W większości przypadków taniej jest płacić za takie rzeczy jak automatyzacja kalendarza, niż planować spotkania ręcznie. Stażysta także może być opcją.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka