Koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy

Koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy
Każdy pracodawca, który zamierza zatrudnić kolejnego pracownika musi liczyć się z kosztami stworzenia miejsca pracy. Takie zadanie jest kosztowne, gdyż nie odnosi się wyłącznie do wyposażenia stanowiska pracy w odpowiednie narzędzia czy sprzęt biurowy.

Ile kosztuje utworzenie miejsca pracy?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które mają zamiar zatrudnić pracownika, są zobowiązane do tego, aby stworzyć im stanowisko pracy. W zależności od branży, w jakiej działa firma, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie tego miejsca pracy w narzędzia lub sprzęt biurowy. Ale to nie jedyne koszty, jakie ponosi pracodawca. Niezbędne jest też zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy. Wśród podstawowych zadań z tego zakresu należy wymienić między innymi opłacenie badań wstępnych czy szkolenia w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Te zasady wynikają bezpośrednio z faktu, że pracodawca nie może dopuścić do pracy osób, które nie mają aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (lub nie mają znajomości przepisów i zasad BHP),

 

Co wpływa na koszt utworzenia stanowiska?

Stworzenie stanowiska pracy to zróżnicowane koszty, a wszystko zależy od jego rodzaju i branży, w jakiej działa przedsiębiorca. Pracodawca musi jednak pod uwagę wziąć warunki, jakie panują na danym stanowisku pracy. W związku z powyższym może być zobowiązany do zapewnienia pracownikom między innymi środków ochrony indywidualnej czy odzieży i obuwia ochronnego. Innym przykładem jest konieczność dostarczenia pracownikom posiłków czy napojów. Dotyczy to jednak tylko tych zatrudnionych, którzy pracę świadczą w warunkach szczególnie uciążliwych, zaś dostarczanie żywności jest niezbędne ze względów profilaktycznych. Jednocześnie trzeba pamiętać, że to tylko wycinek z wszystkich przepisów, jakie obowiązują przedsiębiorcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Jakie koszty ponosi pracodawca tworząc nowe stanowisko?

Zatrudnienie pracownika wiąże się z określonymi zobowiązaniami pracodawcy. Mowa tu między innymi o tak zwanych kosztach pracowniczych. Przedsiębiorca nie tylko musi wdrożyć pracownika do pracy, przedstawić mu zakres obowiązków, ale również ponieść koszty związane z jego zatrudnieniem. W niektórych sytuacjach pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności, wypłacając pracownikom ekwiwalenty pieniężne. Ma to miejsce choćby w odniesieniu do odzieży i obuwia ochronnego. Jeżeli zdecyduje się na ich niedostarczanie (co jest możliwe tylko w niektórych sytuacjach), to jest zobowiązany wypłacać pracownikowi pieniądze z tego właśnie tytułu.

 

Korzystanie z samochodu pracownika

W niektórych sytuacjach pracodawca próbuje optymalizować koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika. Wśród najczęstszych sytuacji wymienić należy taką, w której to przedsiębiorca ustala z podwładnym, że będzie on korzystał ze swojego prywatnego samochodu w celach służbowych. Wówczas pracodawca musi liczyć się z koniecznością wydatków związanych z używaniem przez pracownika samochodu na potrzeby realizowania poleceń służbowych. Warto przy tym zauważyć, że maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, które są podstawą do wyliczenia kosztów, określone zostały w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

 

Jak rozliczać koszty utworzenia nowego stanowiska?

Część kosztów związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy pracodawca może odliczyć sobie od obciążeń podatkowych. Inaczej mówiąc, koszty, jakie ponosi pracodawca zawsze wpływają na wysokość obciążeń podatkowych. Warto przy tym zauważyć, że pracodawca nie wszystkie wydatki będzie mógł w księgach rachunkowych zaliczyć na poczet kosztów uzyskania przychodu. Konieczne jest zatem, rozliczając koszty poniesione w ramach działalności gospodarczej, uwzględnić ograniczenia, które wynikają z przepisów podatkowych.

 

Optymalizacja kosztów tworzenia stanowiska

Część pracodawców, aby optymalizować koszty związane z zatrudnieniem nowych pracowników, decyduje się na zatrudnienie ich w oparciu o umowy cywilnoprawne. Takie działanie nie jest nielegalne, niemniej jednak konieczne jest pamiętanie o tym, aby pracownik nie świadczył takiej pracy, która wypełniać będzie znamiona określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

Oceń ten wpis
Koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy
Ocena: 4.6, liczba głosów: 7

Opinie

Jola
2019-12-12, 10:00
Każdy pracodawca, który zamierza zatrudnić kolejnego pracownika musi liczyć się z kosztami stworzenia miejsca pracy. Fajnie to napisaliście na samym początku tego artykułu. Pracodawca nie powinien stwarzać byle jakie stanowisko pracy, bo od stanowiska pracy wiele zależy.
praciownik
2019-05-21, 09:43
Zatrudniając pracownika należy liczyć się z kosztami. Inne koszty będą, jak zatrudni się handlowca, któremu należy dać samochód służbowy, komórkę a jeszcze inne, jak zatrudni się pracownika do pracy biurowej.
zorza
2019-05-08, 14:01
Dobrze poznać koszty takiego pracownika. Trzeba zawsze wiedzieć ile za niego się płaci miesięcznie i co za to w zamian się z niego otrzymuje. To jest bardzo logiczna rzecz.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.