Pracodawca - prawa i obowiązki

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie. Szczególnie, kiedy zatrudniasz pracowników. Musisz znać swoje prawa i obowiązki, a także skrupulatnie ich przestrzegać. Podstawowe zagadnienia w tej kwestii zostały opisane w szczególności w art. 94 i art. 97 Kodeksu Pracy.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Zgodnie z tymi zapisami, pracodawca zobowiązany jest do:

  • Zaznajamiania pracowników z zakresem ich obowiązków
  • Organizowania pracy zgodnie z normami czasu pracy oraz w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy
  • Przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy
  • Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz organizacji przeszkolenia pracowników w tym zakresie
  • Ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Terminowego i właściwego wypłacania wynagrodzenia
  • Zaspakajania potrzeb socjalnych pracowników
  • Stosowania obiektywnego systemu oceny pracowników i wyników ich pracy
  • Prowadzenia akt osobowych pracowników i właściwego przechowywania dokumentacji
  • Przeciwdziałania mobbingowi

Ponadto, każdy pracodawca ma dodatkowe obowiązki, związane ze specyfiką danego zakładu pracy. Powinien w odpowiedni sposób zawiadamiać pracowników o zachodzących zmianach, wdrażać nowoczesne technologie, które usprawnią pracę czy przeszkalać zespół w zakresie ich nowych obowiązków. Musi również informować swoich pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia, występujących w miejscu pracy oraz o osobach odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i wykonywanie czynności przeciwpożarowych i ewakuacyjnych.

Prawa pracodawcy

Prawa pracodawcy to nieco mniej obszerny temat, jednak również wart uwagi. Otóż jako osoba zatrudniająca zyskuje się takie uprawnienia, jak prawo do zatrudniania i zwalniania pracowników, swobodnego ustalania warunków pracy i płacy (z uwzględnieniem prawa pracy i warunków umowy), przyznawania nagród i wyróżnień.

Do mniej przyjemnych kwestii, jednak również będących w zakresie kompetencji pracodawcy, leży prawo do udzielania kar, upomnień i nagan, kiedy pracownik nie wypełnia swoich obowiązków lub łamie prawo bądź regulamin. Oprócz tego, pracodawca może także dochodzić od pracownika odszkodowania wskutek nielojalności pracowniczej i ujawnienia poufnych danych na temat firmy.

Ponadto pracodawca ma prawo do pozyskania od kandydatów i pracowników informacji, niezbędnych do udziału w procesie rekrutacji i pracy w danym zakładzie. Do takich danych należą imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, wykształcenie czy historia zatrudnienia.

Zaznajomienie się z zakresem praw i obowiązków pracodawcy sprzyja interesom firmy. Warto wiedzieć, co leży w zakresie Twoich kompetencji, czego możesz oczekiwać do swoich pracowników oraz jakie masz wobec nich zobowiązania. Dzięki temu unikniesz przykrych konsekwencji, jakie mogłyby Cię spotkać, gdybyś nie dopełnił swoich obowiązków.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka