Pracodawca - prawa i obowiązki

Praca dla nieletnich - 8 przykładów pracy dla nieletnich. Kiedy można zatrudnić osobę poniżej 18tego roku życia

15 grudnia 2021

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 9 głosów

9 głosów

1 komentarz

Praca dla nieletnich - 8 przykładów pracy dla nieletnich. Kiedy można zatrudnić osobę poniżej 18tego roku życia
Zgodnie z obowiązującym prawem, zatrudnianie nieletnich pracowników jest całkowicie legalne, jednak obwarowane określonymi wymogami. Na jakich zasadach można zatrudniać niepełnoletnie osoby? Gdzie mogą znaleźć pracę nieletni? Na te oraz inne pytania udzielamy odpowiedzi w poniższym artykule.

Czy osoba niepełnoletnia może pracować?

Zatrudnianie niepełnoletnich osób jest jak najbardziej możliwe. Począwszy od 1 września 2018 roku można zatrudniać pracowników młodocianych, którzy ukończyli 15. rok życia oraz są absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

To Cię powinno też zainteresować: Zatrudnianie młodocianych

Oprócz tego, warunkiem koniecznym do tego, aby osoba niepełnoletnia mogła pracować, jest dostarczenie przez nią świadectwa lekarskiego potwierdzającego, że dany rodzaj pracy nie zagraża ich zdrowiu.

Na jakich zasadach można zatrudnić niepełnoletniego?

Kodeks Pracy wskazuje, że polscy pracodawcy mają prawo do zatrudniania osób niepełnoletnich nawet na podstawie umowy o pracę.

Zasady zatrudnienia są jednak bardzo dokładnie określone przez ustawodawcę. Przedstawiamy je poniżej:

 • Nieletni pracownik musi mieć ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową.
 • Pracownik musi dostarczyć świadectwo lekarskie, które poświadczy, że wykonywanie danej pracy nie będzie stwarzało dla niego zagrożenia zdrowia i życia.
 • Osobę niepełnoletnią zatrudnia się wyłącznie w celu przygotowania zawodowego. Pracodawca jest zobowiązany, aby zapewnić młodemu człowiekowi pomoc oraz opiekę, dzięki której będzie on wstanie właściwie wdrożyć się w wykonywanie wszystkich zawodowych obowiązków.
 • Osoba niepełnoletnia może ubiegać się o zatrudnienie tylko w takiej firmie, która nie znajduje się na liście praw zabronionych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ponadto musi mieć ukończone 15 lat, a wykonywanie pracy jest niezbędne do odbycia przygotowania Zawodowego.

To Cię powinno też zainteresować: A może zatrudnisz pracownika młodocianego?

Video

Zatrudnienie osoby niepełnoletniej na podstawie umowy o pracę - warunki

Osoby młode w wieku 15-17 lat mogą być zatrudniane na podstawie umowy o pracę.

Aby było to możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana

Przedstawiciel handlowy

Stawowy Group Sp. z o.o. Sp. k.

 • Rybnik
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana
 • Należy mieć ukończoną szkołę podstawową.
 • Przedstawienie świadectwa lekarskiego potwierdzającego, że wykonywanie danego rodzaju pracy nie zagraża zdrowiu i życiu młodego pracownika.
 • Pracownik jest zatrudniony wyłącznie w celu przygotowania zawodowego. Wyjątkiem od tej reguły jest zatrudnienie do wykonywania prac lekkich - są to takie prace, które nie wywołują zagrożenia dla rozwoju psychofizycznego, zdrowia i życia oraz nie kolidują we właściwym wypełnianiu przez młodego człowieka obowiązku szkolnego.
 • Kandydat na pracownika może ubiegać się tylko o takie stanowisko, którego nie wskazano w rozporządzeniu Rady Ministrów jako pracy wzbronionej. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy młodociany ma więcej niż 16 lat, zaś wykonywanie pracy wzbronionej jest niezbędne do zdobycia przygotowania zawodowego.
Jakich pracowników młodocianych szukać?

Praca dla nieletniego poniżej 15-tego roku życia - warunki

Co, jeżeli osoba niepełnoletnia w wieku 13-15 lat także chciałaby pracować? Polskie przepisy również dopuszczają zatrudnianie osób w tym wieku, jednak obowiązuje tu więcej warunków. Osoba w wieku 13-15 lat może być zatrudniana wyłącznie do wykonywania pracy na rzecz działalności artystycznej, kulturalnej, reklamowej lub sportowej. Oprócz tego, nieletni musi także posiadać pisemną zgodę swojego opiekuna prawnego lub rodzica a także opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

To Cię powinno też zainteresować: Gdy pracownik młodociany się nie sprawdza

Młodzi pracownicy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że ich podstawowym obowiązkiem jest nauka aż do momentu ukończenia 18-tego roku życia. Praca niepełnoletnich osób nie może w żaden sposób kolidować z ich nauką oraz utrudniać im wykonywania obowiązku szkolnego.

Video

Zatrudnianie nieletnich a czas pracy

Polskie przepisy dokładnie regulują także kwestię czasu pracy niepełnoletnich pracowników.

Najważniejsze zasady w zakresie czasu pracy niepełnoletnich pracowników są następujące:

 • Młodociany powyżej 15-tego roku życia nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę.
 • Młodociany poniżej 15-tego roku życia nie może pracować dłużej niż 6 godzin na dobę.
 • W czas pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze, który wynika z obowiązkowego programu zajęć szkolnych - nie ma znaczenia, czy odbywają się one w godzinach pracy.
 • W przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy młodocianego pracownika wynosi więcej niż 4,5 godziny na dobę, obowiązkiem pracodawcy jest wprowadzenie przerwy w pracy trwającej nieprzerwanie 30 minut. Przerwa ta musi być wliczona do ogólnego czasu pracy.
 • Obowiązuje zakaz zatrudniania młodocianych pracowników w wieku 15-17 lat w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych (pomiędzy 22:00 a 06:00).
 • Obowiązuje zakaz zatrudniania młodocianych pracowników w wieku 13-15 lat w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych (pomiędzy 20:00 a 06:00).
 • Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną musi trwać minimum 14 godzin.
 • Młodociany ma prawo, aby w każdym tygodniu otrzymać 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku (powinien on obejmować niedzielę).

Praca dla niepełnoletnich — najpopularniejsze zajęcia

Gdzie mogą zatrudnić się osoby niepełnoletnie? Liczba możliwości jest naprawdę ogromna.

Oto nasze sprawdzone propozycje pracy dla osób w wieku 13-17 lat:

 1. Praca sezonowa przy zbiorze owoców i warzyw. Atutem takiej pracy jest możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu oraz dość wysokie zarobki. Dokładna wysokość zarobku uzależniona jest od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe czy rodzaj zbieranych warzyw lub owoców. Jest to jednak dość męczące zajęcie - zwłaszcza, gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka.
 2. Praca w restauracji. Lokale gastronomiczne nieustannie poszukują pracowników, m.in. pomocy kuchennych lub kelnerów. Młodociani pracownicy są bardzo chętnie zatrudniani przez właścicieli restauracji. Nie jest to lekka praca, jednak można sporo w niej zarobić m.in. dzięki napiwkom od hojnych klientów.
 3. Rozdawanie ulotek. Kolejna praca na świeżym powietrzu. Znalezienie takiej pracy nie powinno być trudne, jednak zazwyczaj jest to zajęcie słabo opłacane.
 4. Praca na wyjazdowych inwentaryzacjach. Świetnym sposobem na "dorobienie" do kieszonkowego jest udział w cyklicznych inwentaryzacjach organizowanych przez wyspecjalizowane agencje pracy. Inwentaryzacje są organizowane zazwyczaj w nocy i trwają od 4 do 8 godzin.
 5. Praca jako hostessa/host. Praca ta polega na osobistym promowaniu produktów lub usług danej firmy. Jej atutem są dość wysokie zarobki.
 6. Wyprowadzanie zwierząt na spacer. Praca marzeń dla miłośników zwierząt. Wystarczy wstawić ogłoszenie na jednym z portali ogłoszeniowych, a z pewnością znajdziemy mnóstwo zleceniodawców.
 7. Sprzedaż na portalach aukcyjnych. Jeżeli mamy niepotrzebne sprzęty, przedmioty lub ubrania, możemy sprzedawać je na popularnych portalach aukcyjnych.
 8. Statystowanie. Praca jako statysta to strzał w dziesiątkę dla osób, które w przyszłości chciałyby spróbować swoich sił jako aktor.

To Cię powinno też zainteresować: Praca dziecka? Zadecyduje inspektor PIP

Zatrudnienie młodocianą osobę w jakiej formie

Inne formy zatrudnienia do pracy dla młodocianych

Czy możliwe jest zatrudnianie nieletnich na umowę zlecenie? Okazuje się, że tak. Zatrudnienie nieletniego pracownika na umowę-zlecenie jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonych warunków - są one takie same jak w przypadku umowy o pracę. Mianowicie: kandydat do pracy musi posiadać świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia od lekarza potwierdzające, iż wykonywanie danej pracy nie zagraża jego zdrowiu.

To Cię powinno też zainteresować: Pracownik młodociany też ma swoje prawa

Zatrudnienie niepełnoletniego przy wykonywaniu prac lekkich oraz w celu przygotowania zawodowego

W artykule 200 Kodeksu pracy czytamy, że:

 

 

 "Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac" a także, że "Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego". Ustawa zawiera także zapis mówiący o tym, iż "Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego".

To Cię powinno też zainteresować: CV dla ucznia

Praca dla niepełnoletnich – szczególna ochrona zdrowia

Z racji wieku oraz braku doświadczenia, polski ustawodawca podkreśla, że pracodawcy muszą w szczególny sposób chronić zdrowie swoich niepełnoletnich pracowników. W tym celu w polskim prawie zawarto wytyczne dotyczące ograniczeń w zakresie czasu pracy niepełnoletnich, stworzono wykaz praz wzbronionych, zakazano wykonywania przez młodych pracowników pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Pracodawcy są także zobowiązaniu, aby zapewnić młodym pracownikom opiekę oraz pomoc niezbędną do właściwego wykonywania obowiązków zawodowych.

Młody pracownik pielęgnujący samochód

Badania lekarskie przy zatrudnianiu młodocianego przez pracodawcę

W kwestii ochrony zdrowia młodocianych pracowników bardzo ważną rolę pełnią badania lekarskie. W artykule 201 Kodeksu pracy czytamy, że "Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia." Celem prowadzenia tych badań jest weryfikacja, czy młodociany jest zdolny do wykonywania obowiązków wskazanych przez pracodawcę a także czy dana praca nie wpłynie w negatywny sposób na jego rozwój psychofizyczny.

To może Cię również zainteresować

A może zatrudnisz pracownika młodocianego?

Najczęściej zadawane pytania

Czy w Polsce można zatrudniać niepełnoletnie osoby?

Tak. Polskie prawo dopuszcza zatrudnianie młodych osób - wystarczy mieć ukończone 15 lat oraz być absolwentem szkoły podstawowej. W szczególnych przypadkach możliwe jest zatrudnienie nawet młodocianych w wieku 13-15 lat.

Na jakich warunkach można zatrudniać osoby w wieku 15-17 lat w Polsce?

Warunki wobec osób poszukujących pracy w wieku 15-17 lat to: • ukończenie szkoły podstawowej, • posiadanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania danej pracy.

Czy istnieją jakieś ograniczenia czasu pracy dla młodocianych pracowników?

Tak. Młodociany powyżej 15-tego roku życia nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę, nie może pracować w godzinach nocnych oraz nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych.

Podziel się

1 komentarz

Majeszczka<33

Majeszczka<33

Sprzedawajcie dragi i chuj, zarabiacie wtedy 5x więcej hajsu niż kurwa wyprowadzając jakieś psy <3 Pozdrawiam ;P

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka