Pracodawca - prawa i obowiązki

Rola, zadania i obowiązki managera - kim jest, dobry menadżer w firmie?

2 czerwca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

0 komentarzy

Rola, zadania i obowiązki managera - kim jest, dobry menadżer w firmie?
“Zawód menadżer” - czym jest? Jaki zakres obowiązków jest przypisany menadżerowi? Czym menadżer się zajmuje w firmie? Menadżer w przedsiębiorstwie pełni specyficzną rolę spełniającą definicję kierownika. Przedstawmy ten ciekawy ze wszech miar zawód, choć przeznaczony tylko dla najsprawniejszych w działaniu i najbieglejszych w rozstrzyganiu spraw oraz zarządzaniu.

Rządowa klasyfikacja zawodów i specjalności - określenie zawodu menadżera

W Klasyfikacji Zawodów w Polsce, dokumencie wydawanym przez Ministerstwo Pracy, zawód menadżera pojawia się w kilku kontekstach wraz z opisami zakresu obowiązków menadżera. Menadżer raz występuje w tym dokumencie jako osoba posiadająca swoich doradców, którzy radzą jak “dotrzeć do rynków docelowych”, zatem menadżer korzysta z ich rad, ale osobiście podejmuje decyzje strategiczne. Definicja menadżera jest podobna do definicji kierownika. Z tym, że menadżer najczęściej zajmuje się specyficznymi projektami (zgodnie z Klasyfikacją) związanymi z przedsięwzięciami komercyjnymi i kulturalnymi. Tę grupę Klasyfikacja Ministerstwa pozostawia bez dalszych określeń, przypisując jej tylko etykietę “nieklasyfikowany” oraz stopień średniego lub wyższego personelu. Związki menadżera z przywództwem i kierownictwem pojawiają się też, gdy dokument wspomina związki tego zawodu z przywództwem wojskowym. Zatem menadżer w przedsiębiorstwie jest osobą wyznaczoną do wykonywania pewnych zadań z dużą dozą swobody, gdyż ufa się jego umiejętnościom i kompetencjom.

Menadżer i jego kluczowe stanowisko w firmie

Menadżerowie w firmie pełnią stanowiska kierownicze, ponieważ od ich rozpoznania sytuacji, pokierowania odpowiednio procesami pracy i produkcji, rozeznania i trafnych decyzji - zależą losy przedsięwzięcia, w które angażuje się firma. Menadżer nie jest pracownikiem najwyższego szczebla, lecz jednak w hierarchii stopni w danym przedsiębiorstwie niekiedy ma zdanie decydujące. Tylko od rad i zarządów oraz dyrektorów wyższych szczebli zależy jakie obowiązki zostaną przypisane menadżerowi. Zwykle poszukiwani są ludzie z odpowiednim doświadczeniem i udokumentowaną wiedzą o zagadnieniu. Tak więc zakres obowiązków menadżera hotelu może różnić się od menadżerskich obowiązków w agencji PR. Jedno jest pewne: menadżer ma wielką swobodę w poruszaniu się po terenie zawodowym, jednocześnie składa raporty swoim przełożonym, którzy wyznaczyli go do wypełniania zadania, jednocześnie też kieruje zespołem, który sobie dobrał lub który został mu powierzony.

Szukasz pracy?

PRACOWNIK BIUROWY DZIAŁU SERWISU

KH-KIPPER Sp. z o.o.

  • Kajetanów
Dodana

Elektromechanik

DTH Selection sp. z o.o.

  • Boronów
Dodana
Polecana

Magazynier

Serwis Personalny Poland

  • Skórzewo
Dodana
Polecana

Rewident taboru

PKP CARGO S.A.

  • Opole
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana
Manager w firmie

Jak wygląda codzienna praca menadżera?

Weźmy dla przykładu obowiązki menadżera restauracji lub zakres obowiązków menadżera sprzedaży. To codzienne rozmowy z uczestnikami projektu, rozmowy z podmiotami zewnętrznymi, prowadzenie kalkulacji, analityki i doprowadzanie do dobrej organizacji pracy, to często dziesiątki odebranych telefonów i maili, to wydawanie poleceń, konsultowanie się, zasięganie informacji, własny namysł, podejmowanie decyzji - zawód menadżer jest bardzo wymagający. Nie bez powodu potrzebna jest tu też świetna kondycja fizyczna i psychiczna. Menadżer znosić musi łatwo napływ olbrzymiej ilości informacji, analizować je i na ich podstawie wydawać decyzje. Nie każdy to potrafi. W zależności od skomplikowania projektu rola menadżera może być większa lub mniejsza, ale zawsze wiąże się z ogromem obowiązków, które najlepsi biorą “w zakasanych rękawach” swoich koszul.

Z zawodu menadżer - bycie szefem i menadżerem

Nie każdy może zostać menadżerem, a na pewno nie każdy może zostać menadżerem dobrym. To ogrom obowiązków, często także osobiste predyspozycje i w trudzie zdobywana wiedza o zarządzaniu, to także lata doświadczenia na niższych stanowiskach i ciągła wola doskonalenia się. Menadżer zajmuje się dosłownie wszystkim, czym trzeba się zająć, stoi na straży i pilnuje pomyślnego przebiegu zadań mu powierzonych. Taki zakres obowiązków menadżera czyni go zawiadowcą - pełni on rolę kierowniczą i odpowiada wyłącznie przed sobą lub wyżej jeszcze w hierarchii firmy postawionymi osobami. Menadżerom zleca się poszczególne zadania zgodnie z ich doświadczeniem i kompetencjami, i oczekuje się rezultatów, efektów, wyników, oddając część spraw firmowych w ręce dobrego menadżera.

Role decyzyjne - jaką rolę powinien pełnić menadżer

Menadżer samodzielnie prowadzi wiele spraw, zatem od niego wiele decyzji zależy, z nich zostanie rozliczony, ale ma też prawo i obowiązek swoje decyzje wcielać w życie. Menedżerowi w przedsiębiorstwie przypada rola kierownicza. Zawód menadżer to wykonywanie odpowiedzialnych zajęć i branie na siebie odpowiedzialności za decyzje oznajmione jako konieczne lub wymagane do wykonania. Menadżer to praca, która polega w dużej mierze na kontakcie z innymi w firmie i poza nią, na opracowaniu informacji i ich zgromadzeniu, następnie wydawane są decyzje dotyczące prowadzonego projektu, na podstawie wiedzy i w reakcji na aktualną sytuację przedsięwzięcia.

Interpersonalna rola menadżera: reprezentant i przywódca

Dobry menadżer w firmie potrafi przede wszystkim się komunikować. Zwykle dobiera sobie zespół stałych współpracowników, często z nimi rozmawia. W tym sensie jest liderem, bowiem nic nie pozostawia w projekcie bez swojej wiedzy. Jest dobrze poinformowany, ponieważ potrafi słuchać. Ale potrafi także wydawać polecenia, komunikować się z resztą zespołu. Być może do zakresu obowiązków menadżera nie należy rola przywódcy, ale i tak objęcie pieczy nad każdym drobnym zdarzeniem w wielowymiarowym aspekcie funkcjonowania prowadzonego projektu, predestynuje menadżera do posiadania najlepszej wiedzy o zdarzeniach, którą to wiedzą się kieruje i potrafi ją dobrze zakomunikować tak samo wewnątrz firmy, jak i w mediach, jako reprezentant prowadzonej sprawy.

Manager - przywódca w firmie

Monitorowanie, przekazywanie informacji i bycie rzecznikiem w firmie

Bycie menadżerem to także obowiązki doglądania bieżących procesów w firmie, aby kierować zadaniami oraz planować kroki ku przyszłości rozwoju. Niezbędna jest do tego komunikacja, szczególnie z kluczowymi pracownikami, ale - w zależności od wielkości firmy - zwykle menadżer ma do czynienia także z pracownikami szeregowymi, którym również wydaje polecenia tak, aby cały system organizacji pracy w firmie działał możliwie dobrze. Menadżer z prawdziwego zdarzenia nosi także w swojej korporacji buławę przywództwa nad niektórymi aspektami działania firmy, pewne sprawy są mu pozostawione do wykonania “wolną ręką”, zatem to on odpowiada za niektóre z przydzielonych projektów i zawsze powinien mieć pieczę nad całością ich przebiegu, co daje z kolei pierwszeństwo w byciu rzecznikiem dla pewnych projektów, przedsięwzięć, bowiem menadżer wie najlepiej o wszystkich aspektach podjętych działań i przez niego ostatecznie kontrolowanych.

Czego wymagają pracodawcy od menadżera?

Menadżer w przedsiębiorstwie pełni szczególną rolę i obowiązki menadżera, aby im zadośćuczynić, wymagają specjalnych kompetencji. Wymaga się obowiązkowości, sprawności w działaniu, kończenia powziętych zamierzeń, dokładności, sprawozdawczości, umiejętnego zorganizowania sobie pracy, ale także pewnych cech charyzmatycznych i etycznych. Przecież obowiązkiem menadżera np. restauracji jest poprowadzenie tego miejsca do rozwoju, który realnie przełoży się na ilość klientów, zmniejszenie kosztów, uzyskanie nowych przychodów, a więc dobre poprowadzenie biznesu w jego prospektywnym kierunku. Trzeba więc cechować się samodzielnością, sprawczością, zdolnością do podejmowania i egzekwowania decyzji. Od decyzji menadżera zależy bowiem rozwój poszczególnych gałęzi działalności firmy lub wręcz strategiczne i najbardziej kluczowe ze względu na rozwój zadania.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega praca menadżera

Zarządzanie jest podstawowym obowiązkiem menadżera. Zarówno zarządzanie współpracownikami jak i towarami, terminami, surowcami, zasobami wszelkiego rodzaju, oraz organizowanie pracy dla wyznaczonego celu.

Co robi menadżer w przedsiębiorstwie?

Można odpowiedź streścić następująco: na podstawie informacji i po przedyskutowaniu zagadnień związanych z projektem, menadżer tak prowadzi sprawy przedsiębiorstwa, aby osiągnąć zamierzony cel.

Jak być dobrym menadżerem?

To jeden z tych zawodów, gdzie niezbędne jest wykształcenie kierunkowe do należytego spełniania obowiązków. Oprócz tego przydatne są pewne cechy osobowe, takie jak zdolności przywódcze lub komunikacyjne. Dobry menadżer kieruje się opinią swoich doradców, ale przede wszystkich korzysta z własnej, utartej w doświadczeniu wiedzy.

Zakres obowiązków menadżera

Cel założony przez władze przedsiębiorstwa jest również celem menadżera. Aby ten cel zrealizować, menadżer korzysta z różnych środków, zatem rzadko spotkamy się w umowie menadżerskiej z bardzo ścisłym określeniem obowiązków zawodowych. Menadżerowie często mają “wolną rękę” w podejmowaniu decyzji.

Zawód menadżer - co to jest?

Definicja kierownika w Klasyfikacji Zawodów w dużej mierze pokrywa się z definicją zawodu menadżera. Menadżerowie często zajmują się wieloma odmiennymi sprawami jednocześnie, ponieważ pod ich kontrolą jest powodzenie projektu i są zobowiązani kontrolować główne procesy przybliżające do celu.

Jak działa menadżer w przedsiębiorstwie?

Mówić najbardziej prozaicznie: wszystko zależy od komunikacji, umiejętności przekonywania, czytania danych, wprowadzania dobrych i przemyślanych rozwiązań w życie. Menadżer musi dbać o swoją sprawność i sprawczość, to on często inicjuje działania.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka