Pracodawca - prawa i obowiązki

Rola, zadania i obowiązki managera - kim jest, dobry menadżer w firmie?

2 czerwca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

12 komentarzy
Rola, zadania i obowiązki managera - kim jest, dobry menadżer w firmie?
“Zawód menadżer” - czym jest? Jaki zakres obowiązków jest przypisany menadżerowi? Czym menadżer się zajmuje w firmie? Menadżer w przedsiębiorstwie pełni specyficzną rolę spełniającą definicję kierownika. Przedstawmy ten ciekawy ze wszech miar zawód, choć przeznaczony tylko dla najsprawniejszych w działaniu i najbieglejszych w rozstrzyganiu spraw oraz zarządzaniu.

Rządowa klasyfikacja zawodów i specjalności - określenie zawodu menadżera

W Klasyfikacji Zawodów w Polsce, dokumencie wydawanym przez Ministerstwo Pracy, zawód menadżera pojawia się w kilku kontekstach wraz z opisami zakresu obowiązków menadżera. Menadżer raz występuje w tym dokumencie jako osoba posiadająca swoich doradców, którzy radzą jak “dotrzeć do rynków docelowych”, zatem menadżer korzysta z ich rad, ale osobiście podejmuje decyzje strategiczne. Definicja menadżera jest podobna do definicji kierownika. Z tym, że menadżer najczęściej zajmuje się specyficznymi projektami (zgodnie z Klasyfikacją) związanymi z przedsięwzięciami komercyjnymi i kulturalnymi. Tę grupę Klasyfikacja Ministerstwa pozostawia bez dalszych określeń, przypisując jej tylko etykietę “nieklasyfikowany” oraz stopień średniego lub wyższego personelu. Związki menadżera z przywództwem i kierownictwem pojawiają się też, gdy dokument wspomina związki tego zawodu z przywództwem wojskowym. Zatem menadżer w przedsiębiorstwie jest osobą wyznaczoną do wykonywania pewnych zadań z dużą dozą swobody, gdyż ufa się jego umiejętnościom i kompetencjom.

Menadżer i jego kluczowe stanowisko w firmie

Menadżerowie w firmie pełnią stanowiska kierownicze, ponieważ od ich rozpoznania sytuacji, pokierowania odpowiednio procesami pracy i produkcji, rozeznania i trafnych decyzji - zależą losy przedsięwzięcia, w które angażuje się firma. Menadżer nie jest pracownikiem najwyższego szczebla, lecz jednak w hierarchii stopni w danym przedsiębiorstwie niekiedy ma zdanie decydujące. Tylko od rad i zarządów oraz dyrektorów wyższych szczebli zależy jakie obowiązki zostaną przypisane menadżerowi. Zwykle poszukiwani są ludzie z odpowiednim doświadczeniem i udokumentowaną wiedzą o zagadnieniu. Tak więc zakres obowiązków menadżera hotelu może różnić się od menadżerskich obowiązków w agencji PR. Jedno jest pewne: menadżer ma wielką swobodę w poruszaniu się po terenie zawodowym, jednocześnie składa raporty swoim przełożonym, którzy wyznaczyli go do wypełniania zadania, jednocześnie też kieruje zespołem, który sobie dobrał lub który został mu powierzony.

Szukasz pracy?

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

  • Nowy Dwór Mazowiecki
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Manager w firmie

Jak wygląda codzienna praca menadżera?

Weźmy dla przykładu obowiązki menadżera restauracji lub zakres obowiązków menadżera sprzedaży. To codzienne rozmowy z uczestnikami projektu, rozmowy z podmiotami zewnętrznymi, prowadzenie kalkulacji, analityki i doprowadzanie do dobrej organizacji pracy, to często dziesiątki odebranych telefonów i maili, to wydawanie poleceń, konsultowanie się, zasięganie informacji, własny namysł, podejmowanie decyzji - zawód menadżer jest bardzo wymagający. Nie bez powodu potrzebna jest tu też świetna kondycja fizyczna i psychiczna. Menadżer znosić musi łatwo napływ olbrzymiej ilości informacji, analizować je i na ich podstawie wydawać decyzje. Nie każdy to potrafi. W zależności od skomplikowania projektu rola menadżera może być większa lub mniejsza, ale zawsze wiąże się z ogromem obowiązków, które najlepsi biorą “w zakasanych rękawach” swoich koszul.

Z zawodu menadżer - bycie szefem i menadżerem

Nie każdy może zostać menadżerem, a na pewno nie każdy może zostać menadżerem dobrym. To ogrom obowiązków, często także osobiste predyspozycje i w trudzie zdobywana wiedza o zarządzaniu, to także lata doświadczenia na niższych stanowiskach i ciągła wola doskonalenia się. Menadżer zajmuje się dosłownie wszystkim, czym trzeba się zająć, stoi na straży i pilnuje pomyślnego przebiegu zadań mu powierzonych. Taki zakres obowiązków menadżera czyni go zawiadowcą - pełni on rolę kierowniczą i odpowiada wyłącznie przed sobą lub wyżej jeszcze w hierarchii firmy postawionymi osobami. Menadżerom zleca się poszczególne zadania zgodnie z ich doświadczeniem i kompetencjami, i oczekuje się rezultatów, efektów, wyników, oddając część spraw firmowych w ręce dobrego menadżera.

Role decyzyjne - jaką rolę powinien pełnić menadżer

Menadżer samodzielnie prowadzi wiele spraw, zatem od niego wiele decyzji zależy, z nich zostanie rozliczony, ale ma też prawo i obowiązek swoje decyzje wcielać w życie. Menedżerowi w przedsiębiorstwie przypada rola kierownicza. Zawód menadżer to wykonywanie odpowiedzialnych zajęć i branie na siebie odpowiedzialności za decyzje oznajmione jako konieczne lub wymagane do wykonania. Menadżer to praca, która polega w dużej mierze na kontakcie z innymi w firmie i poza nią, na opracowaniu informacji i ich zgromadzeniu, następnie wydawane są decyzje dotyczące prowadzonego projektu, na podstawie wiedzy i w reakcji na aktualną sytuację przedsięwzięcia.

Interpersonalna rola menadżera: reprezentant i przywódca

Dobry menadżer w firmie potrafi przede wszystkim się komunikować. Zwykle dobiera sobie zespół stałych współpracowników, często z nimi rozmawia. W tym sensie jest liderem, bowiem nic nie pozostawia w projekcie bez swojej wiedzy. Jest dobrze poinformowany, ponieważ potrafi słuchać. Ale potrafi także wydawać polecenia, komunikować się z resztą zespołu. Być może do zakresu obowiązków menadżera nie należy rola przywódcy, ale i tak objęcie pieczy nad każdym drobnym zdarzeniem w wielowymiarowym aspekcie funkcjonowania prowadzonego projektu, predestynuje menadżera do posiadania najlepszej wiedzy o zdarzeniach, którą to wiedzą się kieruje i potrafi ją dobrze zakomunikować tak samo wewnątrz firmy, jak i w mediach, jako reprezentant prowadzonej sprawy.

Manager - przywódca w firmie

Monitorowanie, przekazywanie informacji i bycie rzecznikiem w firmie

Bycie menadżerem to także obowiązki doglądania bieżących procesów w firmie, aby kierować zadaniami oraz planować kroki ku przyszłości rozwoju. Niezbędna jest do tego komunikacja, szczególnie z kluczowymi pracownikami, ale - w zależności od wielkości firmy - zwykle menadżer ma do czynienia także z pracownikami szeregowymi, którym również wydaje polecenia tak, aby cały system organizacji pracy w firmie działał możliwie dobrze. Menadżer z prawdziwego zdarzenia nosi także w swojej korporacji buławę przywództwa nad niektórymi aspektami działania firmy, pewne sprawy są mu pozostawione do wykonania “wolną ręką”, zatem to on odpowiada za niektóre z przydzielonych projektów i zawsze powinien mieć pieczę nad całością ich przebiegu, co daje z kolei pierwszeństwo w byciu rzecznikiem dla pewnych projektów, przedsięwzięć, bowiem menadżer wie najlepiej o wszystkich aspektach podjętych działań i przez niego ostatecznie kontrolowanych.

Czego wymagają pracodawcy od menadżera?

Menadżer w przedsiębiorstwie pełni szczególną rolę i obowiązki menadżera, aby im zadośćuczynić, wymagają specjalnych kompetencji. Wymaga się obowiązkowości, sprawności w działaniu, kończenia powziętych zamierzeń, dokładności, sprawozdawczości, umiejętnego zorganizowania sobie pracy, ale także pewnych cech charyzmatycznych i etycznych. Przecież obowiązkiem menadżera np. restauracji jest poprowadzenie tego miejsca do rozwoju, który realnie przełoży się na ilość klientów, zmniejszenie kosztów, uzyskanie nowych przychodów, a więc dobre poprowadzenie biznesu w jego prospektywnym kierunku. Trzeba więc cechować się samodzielnością, sprawczością, zdolnością do podejmowania i egzekwowania decyzji. Od decyzji menadżera zależy bowiem rozwój poszczególnych gałęzi działalności firmy lub wręcz strategiczne i najbardziej kluczowe ze względu na rozwój zadania.

Podsumowanie:
  • Menadżerowie w firmie pełnią kluczowe stanowiska kierownicze, od których zależy sukces przedsięwzięcia.
  • Obowiązki menadżera różnią się w zależności od specjalizacji i wymagają wiele doświadczenia, wiedzy i predyspozycji.
  • Menadżerowie mają wiele ról i odpowiadają za podejmowane decyzje, bycie reprezentantem i przywódcą w firmie oraz nadzorowanie bieżących procesów.
  • Wymagania zawodu menadżera mają także wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną oraz potrzebę ciągłego doskonalenia się.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega praca menadżera

Zarządzanie jest podstawowym obowiązkiem menadżera. Zarówno zarządzanie współpracownikami jak i towarami, terminami, surowcami, zasobami wszelkiego rodzaju, oraz organizowanie pracy dla wyznaczonego celu.

Co robi menadżer w przedsiębiorstwie?

Można odpowiedź streścić następująco: na podstawie informacji i po przedyskutowaniu zagadnień związanych z projektem, menadżer tak prowadzi sprawy przedsiębiorstwa, aby osiągnąć zamierzony cel.

Jak być dobrym menadżerem?

To jeden z tych zawodów, gdzie niezbędne jest wykształcenie kierunkowe do należytego spełniania obowiązków. Oprócz tego przydatne są pewne cechy osobowe, takie jak zdolności przywódcze lub komunikacyjne. Dobry menadżer kieruje się opinią swoich doradców, ale przede wszystkich korzysta z własnej, utartej w doświadczeniu wiedzy.

Zakres obowiązków menadżera

Cel założony przez władze przedsiębiorstwa jest również celem menadżera. Aby ten cel zrealizować, menadżer korzysta z różnych środków, zatem rzadko spotkamy się w umowie menadżerskiej z bardzo ścisłym określeniem obowiązków zawodowych. Menadżerowie często mają “wolną rękę” w podejmowaniu decyzji.

Zawód menadżer - co to jest?

Definicja kierownika w Klasyfikacji Zawodów w dużej mierze pokrywa się z definicją zawodu menadżera. Menadżerowie często zajmują się wieloma odmiennymi sprawami jednocześnie, ponieważ pod ich kontrolą jest powodzenie projektu i są zobowiązani kontrolować główne procesy przybliżające do celu.

Jak działa menadżer w przedsiębiorstwie?

Mówić najbardziej prozaicznie: wszystko zależy od komunikacji, umiejętności przekonywania, czytania danych, wprowadzania dobrych i przemyślanych rozwiązań w życie. Menadżer musi dbać o swoją sprawność i sprawczość, to on często inicjuje działania.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

12 komentarzy

Margareta

Margareta

Menadżerowie w mojej firmie są bardzo zorganizowani i skrupulatni w swojej pracy. Często to oni odpowiadają za sukces projektów, które firma realizuje. Mam szacunek dla tej profesji i wiem, że to trudna, ale bardzo ważna praca.
Pytlik

Pytlik

Nie wydaje mi się, żebym była odpowiednia na stanowisko menadżera. To nie tylko duża odpowiedzialność, ale również ciągłe podejmowanie decyzji. Trzeba mieć dużo doświadczenia w pracy, aby móc poradzić sobie z takim stanowiskiem.
Serena

Serena

Każdy menadżer, który pracował dla mnie był bardzo dobry w swojej pracy. To osoby, które umieją doskonale zarządzać, ale także potrafią motywować zespół do pracy. Współpraca z nimi to zawsze była przyjemność.
XYZ

XYZ

Praca menadżera wydaje się bardzo intrygująca i wymagająca. Cieszę się, że artykuł opisuje tę profesje w tak szczegółowy sposób. Dzięki niemu lepiej mogę zrozumieć, czym zajmuje się menadżer w codziennej pracy.
Bagniak

Bagniak

Menadżerowie są bardzo ważni w firmie, bo to oni decydują o jej rozwoju. Często bywają też rozjemcami w konfliktach między pracownikami. Zdarza się, że są wymagający, ale myślę, że to wynika z ich chęci przeprowadzenia projektu w jak najlepszy sposób. Ja szanuję ich pracę.
Marlena

Marlena

Szczerze mówiąc, to nie wydaje mi się, żeby to praca dla mnie. Mam wrażenie, że jest to stanowisko bardzo stresujące i trzeba nieustannie podejmować decyzje. Nie wiem, czy miałabym na to nerwy. Podziwiam jednak ludzi, którzy potrafią z powodzeniem pełnić taką rolę.
Hubert

Hubert

Jestem bardzo wymagającym pracodawcą i wiem, że menadżerowie również powinni być wymagający. Ważne, aby wybierać odpowiednio ludzi z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami. Trzeba również pamiętać, że menadżerowie odpowiadają za losy firmy, dlatego to tak ważne stanowisko.
Sobol

Sobol

Czuje, że to zawód dla mnie! Lubie podejmować decyzje, jestem zorganizowana i uwielbiam planować. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby móc pracować jako menadżer.
Doncaster

Doncaster

Jako pracownik w biurze, zdarzają mi się kontakty z menadżerami. Zawsze są to osoby bardzo rzetelne w swojej pracy, ale zdarza się, że mają dużo na głowie. Czasami trudno jest z nimi się skomunikować, tak bardzo zajęci są swoimi problemami. Ale wiadomo, że to część ich pracy.
Bizon

Bizon

Opis obowiązków menadżera jest bardzo szczegółowy, ale wydaje mi się, że do tego zawodu potrzebne są określone cechy osobowości. Nie wiem, czy ja byłabym w stanie poradzić sobie z taką ilością obowiązków i decyzji, które trzeba podjąć. Wydaje się, że to praca dla ludzi z silnym charakterem.
bartez

bartez

Jako pracodawca z jednej strony cenię sobie pracy menadżerów i ich umiejętności zarządzania. Z drugiej strony wiem, że dla każdej firmy potrzebny jest dobry menadżer, który zrobi wiele dla rozwoju przedsiębiorstwa. Cenię też ich kreatywność i podejmowanie ryzyka w podejmowaniu decyzji.
Juma

Juma

Zawsze fascynował mnie zawód menadżera i chciałbym w tym kierunku się rozwijać. Artykuł zaciekawił mnie swoją szczegółowością w opisie obowiązków i odpowiedzialności. Czuje się na siłach, aby podjąć się takiej pracy, ale oczywiście muszę najpierw zdobyć odpowiednie doświadczenie i wiedzę.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.