Pracodawca - prawa i obowiązki

Niesubordynacja w pracy - co należy o niej wiedzieć oraz jak sobie z nią radzić po stronie pracownika i pracodawcy

23 września 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 14 głosów

14 głosów

4 komentarze
Niesubordynacja w pracy - co należy o niej wiedzieć oraz jak sobie z nią radzić po stronie pracownika i pracodawcy
Niesubordynacja pracownika to częsty problem pracodawców. Na czym dokładnie polega to zjawisko? Jakie narzędzia można wykorzystać w celu jego zminimalizowania? Zapraszamy do lektury kompleksowego poradnika na temat istoty niesubordynacji w pracy.

Niesubordynacja pracownika to częsty problem pracodawców. Na czym dokładnie polega to zjawisko? Jakie narzędzia można wykorzystać w celu jego zminimalizowania? Zapraszamy do lektury kompleksowego poradnika na temat istoty niesubordynacji w pracy.

Zobacz także artykuł: Wampir energetyczny. Jak rozpoznać oraz jak się bronić? 

Co tak właściwie oznacza niesubordynacja w pracy?

Każda osoba, która jest zatrudniana przez pracodawcę w danej firmie, jest zobowiązana do wypełniania określonych zadań zgodnie ze wszystkimi wytycznymi. Lekceważenie sugestii przełożonych to niesubordynacja. Słownik Języka Polskiego PWN wskazuje, że niesubordynacja to "brak podporządkowania się, niewypełnianie poleceń, rozkazów". 

Na czym może polegać brak podporządkowania się pracownika wobec poleceń przełożonego? Wytyczne na ten temat znajdziemy w określonych regulacjach prawnych, przede wszystkim w polskim Kodeksie pracy. Każda firma ma również prawo do sporządzenia własnego regulaminu, który będzie precyzował zakres obowiązków pracowników piastujących określone stanowiska oraz ogólne zasady komunikowania się w zakładzie. 

Liczba możliwości w zakresie potencjalnej niesubordynacji pracowników jest zatem bardzo duża. Objawem niesubordynacji może być notoryczne spóźnianie się do pracy, celowe niewywiązywanie się z powierzonych zadań bądź wykonywanie ich w nieprawidłowy sposób, skracanie czasu pracy, odmowa przerwania urlopu na prośbę pracodawcy, kradzież mienia należącego do firmy, wszczynanie bójek i awantur, wyjawienie informacji firmowych objętych tajemnicą itd.

Jakie są konsekwencje niesubordynacji w pracy?

Niesubordynacja pracownika wobec przełożonego może być bardzo poważnym problemem - zwłaszcza, gdy określone zadania są realizowane wobec klientów zewnętrznych, a nieterminowość może wiązać się z rozmaitymi negatywnymi konsekwencjami dla firmy. Niesubordynacja wobec poleceń szefa może także objawiać się poprzez wykonywanie przez pracownika czynności we własny, z nikim niekonsultowany sposób.

Szukasz pracy?

Formierz laminatu/Monter wyposażenia

Grupa Progres Sp. z o.o.

 • Słupsk
Dodana
Aplikuj bez CV

Pracownik Budowlany - Austria

Sachse Sp. z o.o.

 • 16 € / h
 • Austria
Dodana

Pracownik Magazynowy - atrakcyjne stawki

APC TEMPUS A SP. Z O.O. SP. KOM.

 • 29-37 zł / mc
 • Tuchom
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana
Aplikuj bez CV

W najgorszych przypadkach niesubordynacja w pracy skutkuje nawet utratą płynności finansowej przez firmę czy też wystąpieniem zagrożeń życia lub zdrowia pracowników bądź klientów. Specjaliści wskazują, że niesubordynacja oprócz mobbingu dyskryminacji jest jedną z największych bolączek przedsiębiorców na całym świecie. 

Jak zapobiegać niesubordynacji w pracy?

Aby zmniejszyć ryzyko występowania zjawiska niesubordynacji wśród pracowników, można wdrożyć szereg działań zapobiegawczych. Mianowicie: 

 • wprowadzić regulamin, w którym zostaną zawarte sankcje grożące niesubordynowanym pracownikom, 
 • motywować pracowników do wykonywania swoich obowiązków w sposób sumienny i odpowiedzialny poprzez atrakcyjne wynagrodzenia i system premii (np. poprzez konkursy typu pracownik roku),
 • organizować specjalne szkolenia, dzięki którym pracownicy będą mogli poszerzać swoją wiedzę i kompetencje.

Video

Jak zachęcić do dobrego zachowania w biurze?

Do odpowiedniego zachowania w biurze można zachęcać na szereg sposobów - stosując metodę kija i marchewki. Przede wszystkim, poprzez wcześniej wspomniane wprowadzenie regulaminu, który będzie regulował dokładne wytyczne w zakresie świadczenia pracy na danym stanowisku. 

"Marchewką", która może zachęcić pracowników do sumiennego wykonywania swoich obowiązków, jest system premii dedykowany tym osobomktóre wykazują się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych im zadań. Z kolei na "kij" składają się upomnienia i kary nakładane w przypadku stwierdzenia, że dany pracownik dopuścił się poważnej niesubordynacji.

Niesubordynacja a kara dla pracownika

Polskie przepisy prawa pracy wskazują, że za jedno przewinienie można nałożyć na pracownika tylko jedną karę. Czas na ukaranie osoby, która dopuściła się niesubordynacji, wynosi dwa tygodnie. Po upływie tego czasu przełożony nie ma prawa do ukarania pracownika. Przed ukaraniem pracownika pracodawca powinien również wysłuchać pracownika, ponieważ jego wersja wydarzeń może być zupełnie inna. Z takiego spotkania należy także sporządzić stosowną notatkę służbową

Kary dzieli się przede wszystkim na&nbsp;<strong>upomnienia i kary pieniężne</strong>.&nbsp;
W przypadku tych drugich maksymalna kara przewidziana w kodeksie pracy "nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 potrącenia z wynagrodzenia za pracę § 1 pkt 1-3".

Niesubordynacja a niesprawiedliwe traktowanie w pracy

W polskim prawie pracy istnieją także stosowne przepisy dotyczące niesprawiedliwego traktowania w pracy. Jaki jest ich związek z regulacjami dotyczącymi niesubordynacji? Dość istotny. Chodzi o to, że przełożony przed ukaraniem pracownika za niesubordynację powinien dokładnie zbadać daną sprawę.

W tym celu musi zostać przeprowadzona rozmowa z pracownikiem, któremu należy zapewnić prawo do przedstawienia własnego oglądu na sprawę. W przypadku, gdy kara z tytułu rzekomej niesubordynacji zostanie nałożona na pracownika bez stosownej weryfikacji, zaś pracownik będzie w stanie udowodnić, że nie dopuścił się tego czynu, wówczas będzie miał prawo do wytoczenia przeciwko swojemu pracodawcy sprawy w sądzie pracy. 

Zwolnienie pracownika z powodu niesubordynacji  

Czy możliwe jest zwolnienie pracownika z powodu niesubordynacji? Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej sprawie w wyroku z dnia 10 maja 2000 r., I PKN 630/99. Czytamy w nim, że "odmowa wykonywania prawidłowo nałożonych na pracownika obowiązków pracowniczych uzasadnia dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę". 

Oznacza to, że pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika, który dopuści się niesubordynacji. 

Podsumowanie:
 • Niesubordynacja pracowników polega na braku podporządkowania się i niewypełnianiu poleceń przełożonych w pracy.
 • Objawy niesubordynacji to m.in. spóźnienia do pracy, celowe niewywiązywanie się z zadań czy kradzieże mienia firmy.
 • Pracodawcy powinni zapobiegać niesubordynacji poprzez wprowadzenie regulaminów i systemów premiowych, jak również stosować karne sankcje dla niesubordynujących się pracowników.
 • Przed nałożeniem kar na pracowników za niesubordynację, pracodawcy powinni dokładnie zbadać sprawę z pracownikiem i wysłuchać jego wersji wydarzeń, aby uniknąć niesprawiedliwego traktowania w pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega niesubordynacja w pracy?

Niesubordynacja w pracy polega na niewywiązywaniu się z obowiązków wytyczonych przez przełożonego, samowolny, opuszczeniu stanowiska pracy bądź skróceniu czasu pracy, notorycznym spóźnianiu się czy też wyjawieniu informacji będących tajemnicą handlową firmy.

Czy pracodawca może zwolnić za niesubordynację?

Tak. Możliwość ta pojawiła się wraz z uchwaleniem w 2000 roku przez Sąd Najwyższy wyroku, w którym znalazły się zapisy mówiące o tym, iż odmowa podporządkowania się zarządzeniom pracodawcy precyzującym zakres i sposób wykonywania pracy uzasadnia dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Beata

Beata

Niesubordynacja to poważne zagrożenie dla pracy zespołowej i powinna być ostrożnie lecz skutecznie sankcjonowana. Motywowanie pracowników poprzez system premii to dobry sposób na zapobieganie złych zachowań w pracy.
Bartek

Bartek

Artykuł bardzo dobrze wyjaśnia, co oznacza niesubordynacja w pracy. Dla osób szukających pracy jest to cenna wiedza, która pozwala na lepsze zrozumienie wymagań pracodawców i unikanie nieporozumień.
Redakcja

Redakcja

Udostępnienie pracownikom jasnych wytycznych, na czym polega niesubordynacja, jest bardzo ważne. Dzięki temu pracownicy będą wiedzieli, jak postępować w konkretnych sytuacjach i uniknąć konsekwencji wynikających z niesubordynacji.
Konrad

Konrad

Niesubordynacja to nieporozumienie, które powoduje wiele problemów w firmie. Dlatego zawsze podejmuję kroki zapobiegawcze, takie jak motywowanie pracowników do sumiennego wykonywania swoich obowiązków i wprowadzenie konkretnych sankcji w regulaminie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.