Pracodawca - prawa i obowiązki

Jak efektywnie przeprowadzić szkolenie nowych pracowników?

14 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

3 komentarze
Jak efektywnie przeprowadzić szkolenie nowych pracowników?
Poznaj kompleksowy proces onboardingu nowego pracownika. Dowiedz się, jak skutecznie planować i przeprowadzać szkolenia dla nowo zatrudnionych osób i zwiększać ich efektywność pracy.

Podstawową sprawą jest zawarcie umowy. Zgodnie z przepisami umowa o pracę musi zostać zawarta w formie pisemnej. Jeżeli strony nie zawarły takiej w formie pisemnej, to pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy powinien pracownikowi potwierdzić ustalenia na piśmie. Ważne jest przy tym, aby umowa o pracę zawierała pewną pulę informacji. Powinna ona zatem określać:

 • strony i rodzaj umowy,

 • datę jej zawarcia,

 • warunki pracy i płacy w szczególności mowa o tu o rodzaju i miejscu wykonywania przez pracownika pracy, wynagrodzeniu za czas pracy ze wskazaniem jego składników czy określeniu wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia.

Pracodawca, który nie podpisze z pracownikiem umowy zasila tak zwaną szarą strefę. Dla pracownika oznacza to, że nie może on skorzystać z ochrony praw pracowniczych, które wynikają z prawa pracy, nie gromadzi również składek na ubezpieczenie społeczne (przekłada się to na wysokość późniejszego świadczenia emerytalnego lub rentowego). Takie postępowanie jest jednocześnie wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Umowa o pracę, umowa o dzieło i zlecenie. Jaką umowę podpisać z pracownikiem?

 

Zanim pracownik usłyszy polecenie służbowe...

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę to dla pracodawcy konieczność przygotowania kandydata do pracy. Wstępnym badaniom lekarskim, poza osobami przyjmowanymi do pracy, podlegają również pracownicy, którzy są przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz pracownicy młodociani, którzy przenoszeni są na inne stanowiska. W każdym przypadku badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. To również podmiot zatrudniający musi liczyć się z koniecznością opłacenia wykonanych badań. Co więcej, zgodnie z przepisami nie jest możliwe dopuszczenie pracownika do wykonywania czynności służbowych bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Stwierdza ono bowiem, że brak jest przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Szkolenie bhp

Szukasz pracy?

Pielęgnacja kwiatów doniczkowych – praca w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Praca w Holandii - Pielęgnacja kwiatów - Praca od zaraz

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana
Dodana

Kierownik Magazynu

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Bielsko-Biała
Dodana

Istotną kwestią jest też przeprowadzenie przez pracodawcę szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyjmuje się, że osoba zatrudniająca może uwolnić się od tego obowiązku, jeżeli zatrudni firmę zewnętrzną posiadającą uprawnienia do przeprowadzania takich szkoleń. Ten punkt jest o tyle istotny, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów czy zasad bhp. Z tego względu w prawie wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń. Mowa tu odpowiednio o:

 • instruktażu ogólnym jest on realizowany zawsze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy,

 • instruktażu stanowiskowym taki powinien być zrealizowany przez dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na powierzonym mu stanowisku.

Pracodawca powinien zatem w pierwszym dniu pracy pracownika skierować go na szkolenie wstępne ogólne. Takie powinno trwać minimum 3 godziny lekcyjne. Taki rodzaj szkoleń dotyczy wszystkich pracowników, którzy zostali przyjęci do firmy. Inaczej jest z instruktażem stanowiskowym ten powinien zostać przeprowadzony przed powierzeniem pracownikowi pracy na danym stanowisku. Czas takiego szkolenia wynosi minimum 8 godzin i co istotne zależy wyłącznie od specyfikacji stanowiska pracy.

 

Onboarding nowego pracownika powinien być dokładnie zaplanowany i skoncentrowany na skutecznym wdrożeniu pracownika do organizacji, a także na rozwijaniu jego kompetencji, aby zwiększyć jego efektywność pracy.

Kwalifikacje również istotne

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest, aby pracownik miał pewne dodatkowe kwalifikacje. Takie wymagane są przy wykonywaniu pracy na niektórych stanowiskach. Dotyczy to między innymi pracowników pełniących niektóre funkcje nadzoru, jak również osób, które zatrudnione są przy obsłudze maszyn czy urządzeń. W tym przypadku zasada jest również prosta, pracodawca nie może dopuścić do pracy tych pracowników, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji. 

Proces onboardingu nowego pracownika

Onboarding, czyli proces wprowadzenia i adaptacji nowych pracowników, jest kluczowym elementem efektywnej strategii zarządzania talentami. Proces onboardingu nowego pracownika jest jak mapa, która pozwala pracownikowi zrozumieć, gdzie się znajduje i dokąd zmierza w organizacji. Onboarding pomoże nowo zatrudnionej osobie zrozumieć kulturę firmy, oczekiwania i sposób pracy, co z kolei przyczyni się do lepszego wdrożenia pracownika do organizacji i zwiększenia jego efektywności pracy.

Plan szkolenia nowego pracownika

Plan szkolenia nowego pracownika to kluczowy element procesu onboardingu. Może on obejmować szereg różnych etapów, od szkolenia wstępnego BHP, przez szkolenia specjalistyczne, po procesy adaptacji do specyfiki firmy i roli, którą ma pełnić nowy pracownik. Program szkoleń nowych pracowników powinien być dostosowany do specyfiki firmy i potrzeb pracownika. Ważne jest, aby nowy pracownik miał jasne wytyczne i cel do osiągnięcia, co pomoże mu skupić się na nabyciu umiejętności przez pracownika, które są niezbędne do efektywnego wykonywania obowiązków.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenia nowych pracowników przynoszą wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwiają rozwój kompetencji pracownika, co z kolei przekłada się na wyższą efektywność pracy. Po drugie, poprzez szkolenia pracowników firma pokazuje, że zależy jej na rozwoju swoich pracowników, co z kolei przyczynia się do zwiększenia satysfakcji i zaangażowania pracowników. Po trzecie, szkolenia są doskonałym narzędziem do przekazywania informacji o celach firmy, jej wartościach i kulturze, co z kolei przyczynia się do lepszego zrozumienia firmy przez pracowników.

Etapy onboardingu nowego pracownika Opis
Plan szkolenia Plan szkolenia nowego pracownika powinien obejmować szereg etapów, od szkolenia wstępnego BHP, przez szkolenia specjalistyczne, po procesy adaptacji. Szkolenia pomagają rozwijać kompetencje pracownika, zwiększają efektywność pracy i przekazują informacje o celach i kulturze firmy.
Pierwszy dzień pracy Pierwszy dzień pracy to moment, kiedy pracownik poznaje miejsce pracy, zespół i kulturę firmy.
Wdrożenie do organizacji Podczas wdrożenia nowy pracownik jest zapoznawany z zadaniami, odpowiedzialnościami oraz wartościami i kulturą firmy.

Pierwszy dzień pracy

Pierwszy dzień pracy jest kluczowym momentem w procesie onboardingu nowego pracownika. To wtedy pracownik poznaje swoje miejsce pracy, zespół i kulturę firmy. W związku z tym, warto zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie odpowiednich informacji na pierwszy dzień pracy. Zawrzeć w nich powinno się nie tylko podstawowe zasady funkcjonowania w firmie, ale też szczegółowy plan szkolenia, który pozwoli pracownikowi łatwiej odnaleźć się w nowym miejscu.

Wdrożenie nowego pracownika do organizacji

Wdrożenie nowego pracownika do organizacji jest ważnym etapem, który wpływa na jego przyszłe zaangażowanie i efektywność pracy. Podczas tego procesu nowy pracownik powinien być nie tylko zapoznany z zadaniami i odpowiedzialnościami związanymi z jego stanowiskiem, ale także z wartościami i kulturą firmy. Jest to czas, kiedy nowy pracownik uczy się, jak pracować w zespole, jakie są oczekiwania wobec niego i jakie są cele firmy. Dobrze zaplanowany proces wdrażania pracowników może znacznie przyspieszyć czas potrzebny na pełne zaadaptowanie się pracownika do nowego środowiska pracy.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Najczęściej zadawane pytania

Jak powinien wyglądać proces onboardingu nowego pracownika?

Proces onboardingu powinien obejmować jasny plan szkolenia, szczegółowe informacje na pierwszy dzień pracy, skuteczne wdrożenie pracownika do organizacji oraz ciągłe szkolenia i rozwój kompetencji pracownika.

Jakie są korzyści ze szkolenia nowych pracowników?

Szkolenia pomagają w rozwijaniu kompetencji pracownika, zwiększają efektywność pracy i pomagają pracownikom zrozumieć cele i kulturę firmy.

Co powinienem zrobić w pierwszym dniu pracy?

Pierwszy dzień pracy to moment, kiedy powinieneś zapoznać się z miejscem pracy, zespołem i kulturą firmy.

Jak powinien wyglądać proces wdrożenia nowego pracownika do organizacji?

Podczas wdrożenia, nowy pracownik powinien być zapoznany z zadaniami, odpowiedzialnościami oraz wartościami i kulturą firmy.

Jak mogę zaplanować szkolenia dla pracowników?

Plan szkolenia powinien obejmować szereg etapów, od szkolenia wstępnego BHP, przez szkolenia specjalistyczne, po procesy adaptacji do specyfiki firmy i roli, którą ma pełnić nowy pracownik.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

3 komentarze

Irena

Irena

Są zwalniani z różnych przyczyn pracownicy, ale i też przyjmowani nowi. Z nowymi pracownikami pracodawca musi podpisać umowę, skierować ich na badanie lekarskie i jeśli maja zdolność do pracy, to powinni być przeszkoleni BHP.
pr. kadr

pr. kadr

Stale są przyjmowani nowi pracownicy przez zakłady pracy. Nowy pracownik w firmie to obowiązki dla pracodawcy, bo musi on z nim zawrzeć jakąś umowę, zapoznać z obowiązkami, zapoznać z regulaminem pracy i wynagradzania, przeszkolić BHP.... Wszystko co należy do obowiązków pracodawcy zatrudniającego nowego pracownika, jest zawarte w odpowiednich przepisach, które pracodawca powinien znać.
gocha

gocha

Jednym z największych wyzwań w firmie, zwłaszcza w miarę jej rozwoju, jest utrzymywanie każdego pracownika podekscytowanego pracą, którą wykonują. To bardzo istotne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka