Pracodawca - prawa i obowiązki

Jak unikać dyskryminacji przy awansowaniu pracowników

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 5 głosów

5 głosów

4 komentarze
Jak unikać dyskryminacji przy awansowaniu pracowników
Dowiedz się, jaki sposób awansować podwładnych, by nie narazić się na zarzut dyskryminacj

Awans bez dyskryminacji

Awans w firmie jest czymś naturalnym. Każdy z pracowników ma nadzieję, że jego zaangażowanie w pracę zostanie przez szefa docenione. Jednocześnie warto zauważyć, że gdy były kolega z zespołu zostaje nagle kierownikiem (czyli przełożonym pozostałych pracowników) w firmie może pojawić się szereg komentarzy. Część zatrudnionych może zarzucić swojemu szefowi, że pominął ich w procesie przyznawania awansu. Osoba czująca się dyskryminowaną musi udowodnić przed sądem, że jej pracodawca przyznając awans zastosował nieobiektywne kryteria. Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób awansować tych, którzy na to zasłużyli?

Awans to nie tylko stanowisko

Z punktu widzenia pracodawców istotne powinno być to, że współcześnie większość pracowników za awans nie uważa wyłącznie lepszego stanowiska. Bardzo często nobilitacja nie wiąże się też z wyższym wynagrodzeniem czy dodatkowymi obowiązkami. Pracodawca, który chce wyróżnić podwładnego może np. zaoferować mu kurs podnoszący kwalifikacje czy kompetencje. Dzięki temu faktycznie będzie miał on szansę na znalezienie lepszej pracy w przyszłości. W praktyce zatem za awans – przynajmniej dzisiaj – można uznać każdą formę wyróżnienia pracownika spośród pozostałych. Ważne jest tylko to, by osoba doceniona przez szefa miała z tego określone korzyści.

Aby unikać dyskryminacji w procesie awansu, zrozum i stosuj zasady zawarte w kodeksie pracy, skupiając się na przestrzeganiu regulaminu czasu pracy, higieny pracy oraz zasad dotyczących stanowiska pracy.

Czym jest dyskryminacja w kontekście awansu?

Szukasz pracy?

Sortowanie paczek** TYGODNIÓWKI**27,5zł/h* Wyry **

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Mikołów
  • 27-28 zł / h
Dodana
Dodana

Operator wózka widłowego

Atus Group sp. z o.o. Sp. k.

  • Sadkowa Góra
Dodana

Praca ogólnobudowlana

Franciszek Filipiak Zakład Usługowo Handlowy

  • Ostrowiec Świętokrzyski
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana

W polskim prawie pracy pojęcie dyskryminacji nie jest nowe i funkcjonuje już od dłuższego czasu. Pracodawca powinien być świadomy tego, że ustawodawca zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy, nie tylko na etapie zatrudniania pracowników. W szczególności jednak zabroniona jest dyskryminacja z uwagi na wiek, płeć czy przynależność związkową. Zgodnie z art. 183a § 1 Kodeksu pracy: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Masz prawo wyboru

O pojęciu dyskryminacji pamiętać powinien każdy pracodawca. Jednocześnie ważne jest to, że w Kodeksie pracy nie ma nakazu równego traktowania wszystkich pracowników. W praktyce zatem pracodawca ma dużą swobodę w awansowaniu poszczególnych zatrudnionych. Wystarczy wskazać, że dopuszczalne jest np. zróżnicowanie praw pracowników. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy pełnią inne – niż wszyscy – obowiązki. Zróżnicowanie w traktowaniu może też być wynikiem ich cech osobistych, czyli predyspozycji. Pracodawca może zatem awansować wybranego pracownika, wybór ten zaś uzasadnić własną oceną, np. w jego mniemaniu ten właśnie zatrudniony wykazuje się zaangażowaniem i w związku z tym zasługuje na awans.

Kryteria awansu

Gdy mowa o różnicowaniu pracowników, nie sposób nie wskazać, że ważne są kryteria takiego postępowania. Pracodawca może bowiem przyznać awans zatrudnionemu, który wyróżnia się np. wyżej wspomnianym zaangażowaniem. Innymi przesłankami są np. wykształcenie, doświadczenie, umiejętności czy odnoszone przez pracownika sukcesy. Ważne jednak, by kryteria były obiektywne i przejrzyste, zaś wymagania dotyczyły wszystkich pracowników. W takich sposób pracodawca – nawet w sytuacji, gdy zostanie pozwany – będzie mógł skutecznie się bronić przed zarzutami.

Regulamin czasu pracy i higiena pracy

Kodeks pracy zawiera przepisy dotyczące regulaminu pracy, które mogą bezpośrednio wpływać na awans pracowników. Istotne jest, że regulamin czasu pracy, który jest częścią regulaminu pracy, musi być stosowany przez wszystkich pracowników i przestrzegany zarówno przez pracodawcę, jak i zatrudnionych. System czasu pracy określa m.in. rozkład godzin pracy dla poszczególnych stanowisk. To jest szczególnie istotne dla tych, którzy dążą do awansu, gdyż zrozumienie i przestrzeganie tych przepisów jest często kluczowym kryterium oceny.

Kolejnym aspektem, który jest ściśle powiązany z awansem, jest higiena pracy. Higiena pracy, zgodnie z kodeksem pracy, jest ważnym elementem bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy, które zgodne są z przepisami kodeksu pracy dotyczącymi higieny pracy. Zatrudnieni, którzy respektują te zasady, mogą być postrzegani jako odpowiedzialni i zaangażowani, co może przyczynić się do ich awansu.

Element Kodeksu Pracy Wpływ na Awans
Regulamin Czasu Pracy Zrozumienie i przestrzeganie przepisów o czasie pracy jest kluczowe dla awansu.
Higiena Pracy Przestrzeganie zasad higieny pracy pokazuje zaangażowanie i odpowiedzialność.
Rozkład Czasu Pracy Elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się harmonogramów jest ważna dla awansu.
Stanowisko Pracy Zrozumienie i przestrzeganie przepisów dotyczących stanowiska pracy może wpływać na awans.

Rozkład czasu pracy i stanowisko pracy

Przepisy kodeksu pracy odnoszą się również do rozkładów czasu pracy. Zrozumienie i stosowanie się do ustalonych rozkładów godzin pracy jest istotne dla pracowników na każdym poziomie. Stanowisko pracy pracownika może być zależne od jego umiejętności dostosowania się do różnych harmonogramów i zadań. Dlatego pracodawcy często szukają pracowników, którzy wykazują elastyczność i mogą dostosować się do zmieniających się wymagań czasu pracy.

Przepisy kodeksu pracy dotyczą również warunków stanowiska pracy. Dla pracodawcy istotne jest, aby wszystkie stanowiska pracy były zgodne z przepisami i standardami bezpieczeństwa. Kandydat na awans powinien wykazywać zrozumienie dla tych przepisów, stosować je w praktyce i promować bezpieczne praktyki w zakładzie pracy. W ten sposób pracownik wykazuje zaangażowanie i odpowiedzialność, co może wpłynąć na jego szanse na awans.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Najczęściej zadawane pytania

Czy kodeks pracy wpływa na awansowanie pracowników?

Tak, kodeks pracy zawiera przepisy, które bezpośrednio wpływają na awansowanie pracowników, w tym przepisy dotyczące czasu pracy, higieny pracy i stanowisk pracy.

Czym jest higiena pracy według kodeksu pracy?

Higiena pracy, zgodnie z kodeksem pracy, jest ważnym elementem bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy, które są zgodne z przepisami dotyczącymi higieny pracy.

Czy rozkład czasu pracy wpływa na awans?

Tak, pracownicy, którzy potrafią dostosować się do zmieniających się harmonogramów i zadań, często są postrzegani jako bardziej elastyczni i zdolni do awansu.

Czy przestrzeganie przepisów dotyczących stanowiska pracy może wpływać na awans?

Tak, zrozumienie i stosowanie przepisów dotyczących stanowiska pracy jest ważne dla awansu. Pokazuje to zaangażowanie i odpowiedzialność pracownika.

Czy regulamin pracy jest ważny w kontekście awansu?

Tak, przestrzeganie regulaminu pracy, w tym systemu czasu pracy, jest kluczowe dla procesu awansu.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

4 komentarze

Jarek Wawa

Jarek Wawa

Czy sytuacja w której w firmie nagle utworzono stanowisko menagerskie i od razu jest osoba która je zajmuje jest legalna? Nikt poza szefem i awansowanym nie wiedział, że w firmie będzie takie stanowisko. Nie przeprowadzona została rekrutacja. Nagle jedna osoba została awansowana na utworzone stanowisko.
Helena

Helena

Awans powinien otrzymać tylko taki pracownik, który na to w 100% zasłużył.
Tytys

Tytys

Awans pracownika. Aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji - koniecznie przeczytaj ten artykuł.
Euzebio

Euzebio

W perspektywicznych organizacjach pracownik otrzymuje częste informacje zwrotne od menedżera, nagrody i uznanie oraz rozsądny pakiet świadczeń. Korzyści mają wielkie znaczenie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka