Pracodawca - prawa i obowiązki

Jak unikać dyskryminacji przy awansowaniu pracowników?

14 lutego 2024

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 5 głosów

5 głosów

4 komentarze
Jak unikać dyskryminacji przy awansowaniu pracowników?
Dowiedz się, jaki sposób awansować podwładnych, by nie narazić się na zarzut dyskryminacji.

Awans bez dyskryminacji

Awans w firmie jest czymś naturalnym. Każdy z pracowników ma nadzieję, że jego zaangażowanie w pracę zostanie przez szefa docenione. Jednocześnie warto zauważyć, że gdy kolega z zespołu zostaje nagle kierownikiem (czyli przełożonym pozostałych pracowników) w firmie może pojawić się szereg komentarzy. Część zatrudnionych może zarzucić swojemu szefowi, że pominął ich w procesie przyznawania awansu. Osoba czująca się dyskryminowana musi udowodnić przed sądem, że jej pracodawca, przyznając awans, zastosował nieobiektywne kryteria. Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób awansować tych, którzy na to zasłużyli?

Awans to nie tylko stanowisko

Z punktu widzenia pracodawców istotne powinno być to, że współcześnie większość pracowników za awans nie uważa wyłącznie lepszego stanowiska. Bardzo często nobilitacja nie wiąże się też z wyższym wynagrodzeniem czy dodatkowymi obowiązkami. Pracodawca, który chce wyróżnić podwładnego, może np. zaoferować mu kurs podnoszący kwalifikacje czy kompetencje. Dzięki temu faktycznie będzie miał on szansę na znalezienie lepszej pracy w przyszłości. W praktyce zatem za awans – przynajmniej dzisiaj – można uznać każdą formę wyróżnienia pracownika spośród pozostałych. Ważne jest tylko to, by osoba doceniona przez szefa miała z tego określone realne korzyści.

Aby unikać dyskryminacji w procesie awansu, stosuj zasady zawarte w kodeksie pracy, skupiając się na przestrzeganiu regulaminu pracy, czasu pracy, higieny pracy oraz zasad dotyczących stanowiska pracy.

Czym jest dyskryminacja w kontekście awansu?

W polskim prawie pracy pojęcie dyskryminacji nie jest nowe i funkcjonuje już od dłuższego czasu. Pracodawca powinien być świadomy tego, że ustawodawca zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy, nie tylko na etapie zatrudniania pracowników. W szczególności jednak zabroniona jest dyskryminacja z uwagi na wiek, płeć czy przynależność związkową. Zgodnie z art. 183a § 1 Kodeksu pracy: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Masz prawo wyboru pracownika do awansu

Szukasz pracy?

Magazynier

ALUPROF S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Operator wózków widłowych

ALUPROF S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Senior Buyer

T.ERRE POLSKA Sp. z o .o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Pracownik produkcji

Timing Sp. z o.o.

  • Holandia
Dodana

O pojęciu dyskryminacji pamiętać powinien każdy pracodawca. Jednak w kontekście awansowania konkretnych pracowników pracodawca ma dosyć dużą swobodę. Może wskazać do awansu osobę z uwagi na swoje obiektywne, uzasadnione i racjonalne przesłanki. Pracodawca może zatem awansować wybranego pracownika, wybór ten zaś uzasadnić własną oceną, np. w jego mniemaniu ten właśnie zatrudniony wykazuje się zaangażowaniem i w związku z tym zasługuje na awans.

Video

Kryteria awansu

Gdy mowa o różnicowaniu pracowników, nie sposób nie wskazać, że ważne są kryteria takiego postępowania. Pracodawca może bowiem przyznać awans zatrudnionemu, który wyróżnia się np. wyżej wspomnianym zaangażowaniem. Innymi przesłankami są np. wykształcenie, doświadczenie, umiejętności czy odnoszone przez pracownika sukcesy. Ważne jednak, by kryteria były obiektywne i przejrzyste, zaś wymagania dotyczyły wszystkich pracowników. W takich sposób pracodawca – nawet w sytuacji, gdy zostanie pozwany o dyskryminację – będzie mógł skutecznie się bronić przed zarzutami.

Regulamin czasu pracy i higiena pracy

Kodeks pracy zawiera przepisy dotyczące regulaminu pracy, które mogą bezpośrednio wpływać na awans pracowników. Istotne jest, że regulamin czasu pracy, który jest częścią regulaminu pracy, musi być stosowany przez wszystkich pracowników i przestrzegany zarówno przez pracodawcę, jak i zatrudnionych. System czasu pracy określa m.in. rozkład godzin pracy dla poszczególnych stanowisk. To jest szczególnie istotne dla tych, którzy dążą do awansu, gdyż zrozumienie i przestrzeganie tych przepisów jest często kluczowym kryterium oceny.

Kolejnym aspektem, który jest ściśle powiązany z awansem, jest higiena pracy. Higiena pracy, zgodnie z kodeksem pracy, jest ważnym elementem bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy, które zgodne są z przepisami kodeksu pracy dotyczącymi higieny pracy. Zatrudnieni, którzy respektują te zasady, mogą być postrzegani jako odpowiedzialni i zaangażowani, co może przyczynić się do ich awansu.

Element Kodeksu Pracy Wpływ na Awans
Regulamin Czasu Pracy Zrozumienie i przestrzeganie przepisów o czasie pracy jest kluczowe dla awansu.
Higiena Pracy Przestrzeganie zasad higieny pracy pokazuje zaangażowanie i odpowiedzialność.
Rozkład Czasu Pracy Elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się harmonogramów są ważne dla awansu.
Stanowisko Pracy Zrozumienie i przestrzeganie przepisów dotyczących stanowiska pracy może wpływać na awans.

Rozkład czasu pracy i stanowisko pracy

Przepisy kodeksu pracy odnoszą się również do rozkładów czasu pracy. Zrozumienie i stosowanie się do ustalonych rozkładów godzin pracy jest istotne dla pracowników na każdym poziomie. Stanowisko pracy pracownika może być zależne od jego umiejętności dostosowania się do różnych harmonogramów i zadań. Dlatego pracodawcy często szukają pracowników, którzy wykazują elastyczność i mogą dostosować się do zmieniających się wymagań czasu pracy.

Przepisy kodeksu pracy dotyczą również warunków stanowiska pracy. Dla pracodawcy istotne jest, aby wszystkie stanowiska pracy były zgodne z przepisami i standardami bezpieczeństwa. Kandydat na awans powinien wykazywać zrozumienie dla tych przepisów, stosować je w praktyce i promować bezpieczne praktyki w zakładzie pracy. W ten sposób pracownik wykazuje zaangażowanie i odpowiedzialność, co może wpłynąć na jego szanse na awans.

Cechy pracowników istotne przy awansie

Oprócz wyżej wymienionych kryteriów, które niewątpliwie są istotne przy wskazywaniu pracowników do awansu, warto zwrócić uwagę także na cechy osobowości, które mogą być pomocne w wyłonieniu odpowiedniego kandydata. Twarde kompetencje to nie wszystko.

Na które cechy warto jeszcze zwrócić uwagę?

  • rzetelność
  • odwaga
  • pewność siebie
  • kreatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • otwartość na zmiany

Podsumowanie

Jak widać, chcąc awansować jednego ze swoich pracowników, należy wziąć pod uwagę szereg kryteriów, aby pozostać sprawiedliwym i nie narażać się na posądzenie o dyskryminację. Warto rzetelnie podejść do tego tematu i skierować do awansu osobę, która najlepiej sprawdzi się na wyższym stanowisku i swoją postawą wpłynie pozytywnie na pozostałych pracowników i rozwój firmy.


 

 

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy – co musi zrobić Twój szef?

Najczęściej zadawane pytania

Czy kodeks pracy wpływa na awansowanie pracowników?

Tak, kodeks pracy zawiera przepisy, które bezpośrednio wpływają na awansowanie pracowników, w tym przepisy dotyczące czasu pracy, higieny pracy i stanowisk pracy.

Czym jest higiena pracy według kodeksu pracy?

Higiena pracy, zgodnie z kodeksem pracy, jest ważnym elementem bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy, które są zgodne z przepisami dotyczącymi higieny pracy.

Czy rozkład czasu pracy wpływa na awans?

Tak, pracownicy, którzy potrafią dostosować się do zmieniających się harmonogramów i zadań, często są postrzegani jako bardziej elastyczni i zdolni do awansu.

Czy przestrzeganie przepisów dotyczących stanowiska pracy może wpływać na awans?

Tak, zrozumienie i stosowanie przepisów dotyczących stanowiska pracy jest ważne dla awansu. Pokazuje to zaangażowanie i odpowiedzialność pracownika.

Czy regulamin pracy jest ważny w kontekście awansu?

Tak, przestrzeganie regulaminu pracy, w tym systemu czasu pracy, jest kluczowe dla procesu awansu.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Jarek Wawa

Jarek Wawa

Czy sytuacja w której w firmie nagle utworzono stanowisko menagerskie i od razu jest osoba która je zajmuje jest legalna? Nikt poza szefem i awansowanym nie wiedział, że w firmie będzie takie stanowisko. Nie przeprowadzona została rekrutacja. Nagle jedna osoba została awansowana na utworzone stanowisko.
Helena

Helena

Awans powinien otrzymać tylko taki pracownik, który na to w 100% zasłużył.
Tytys

Tytys

Awans pracownika. Aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji - koniecznie przeczytaj ten artykuł.
Euzebio

Euzebio

W perspektywicznych organizacjach pracownik otrzymuje częste informacje zwrotne od menedżera, nagrody i uznanie oraz rozsądny pakiet świadczeń. Korzyści mają wielkie znaczenie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.