Pracodawca - prawa i obowiązki

Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika

9 grudnia 2019

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 27 głosów

27 głosów

42 komentarze
Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika
Komornik sądowy przystępuje do egzekucji zadłużenia z wynagrodzenia pracownika przez jego zajęcie. Odpisy zajęcia ma obowiązek wysłać zarówno do pracownika, jak i pracodawcy. Ten drugi musi dopełnić szeregu formalności. O czym należy pamiętać? Ile może zabrać komornik z wypłaty? Czy komornik może zająć najniższa krajową? Niżej wyjaśniamy więcej szczegółów, których dotyczy pracodawca a długi pracownika.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Egzekucja z wynagrodzenia jest najczęściej spotykanym sposobem odzyskiwania należności. Większość wierzycieli w pierwszej kolejności wymaga od komornika, aby ten zajął wynagrodzenie, które przypada pracownikowi. Komornik jest zobowiązany do wystosowania odpowiedniego pisma – odpisy wysyła zarówno dłużnikowi, jak i pracodawcy.

Podmiot zatrudniający ma zaś obowiązek nie tylko dokonywać potrąceń zgodnie z zajęciem, ale również poinformować komornika o ewentualnych przeszkodach, które uniemożliwiają mu dokonywanie potrąceń. Dopiero podjęcie wszystkich tych działań pozwoli pracodawcy na wywiązanie się z obowiązków w rzetelny sposób.

Zajęcie komornicze i obowiązek informacyjny pracodawcy

Pracodawca i długi pracownika są ze sobą związane, ponieważ zgodnie z art. 72 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia przez przesłanie do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu tej części jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych.

Pracodawca a długi pracownika
Pracodawca, który otrzyma wezwanie, musi dopełnić szeregu formalności, w tym przede wszystkim udzielić odpowiedzi na pytania, które znajdują się w zajęciu.

W ciągu 7 dni pracodawca musi:
 • przesłać komornikowi za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie (za każdy miesiąc oddzielnie) zestawienie wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w tym czasie i to z wyszczególnieniem wszystkich jego składników,
 • w przypadku istnienia przeszkód wypłacenia wynagrodzenia za pracę – złożyć o tym oświadczenie, w szczególności podać, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o wynagrodzenie lub czy została skierowana egzekucja do wynagrodzenia przez innych wierzycieli.

Udzielenie przez pracodawcę tych szczegółowych informacji zwolni go od ewentualnych kar, które przewidziane zostały w przepisach, dlatego każdy przedsiębiorca powinien zaznajomić się z zasadami zajęć komorniczych, by nie dopuścić się formalnych zaniedbań.

Szukasz pracy?

Dyrektor sieci salonów fryzjerskich

tarasfomenko

 • Kraków
 • 8 000-20 000 zł / mc
Dodana

Zbiór pomidorów w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca przy cebulkach tulipanów – od zaraz!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana
Dodana

TOP OFERTA – Praca przy produkcji części samochodowych

GRUPA CONTRAIN

 • Niemcy
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Ile komornik może zabrać z pensji w 2019 roku?

Pracodawca nie może dokonywać potrąceń z pensji pracownika zgodnie z własnym uznaniem, ale jest związany przepisami prawa pracy. Podstawową kwestią jest fakt, że potrąceń należy dokonywać z wynagrodzenia netto pracownika (czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Dodatkowo potrąceń podmiot zatrudniający lub osoba przez niego upoważniona powinna dokonywać zgodnie z następującą kolejnością:

 • Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia.
 • Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
 • Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi.
 • Kary pieniężne, które przewidziane zostały przez ustawodawcę w art. 108 Kodeksu Pracy.

W razie egzekucji należności wymienionych w punktach od drugiego do czwartego pracodawca może dokonać potrącenia do wysokości połowy wynagrodzenia.

Warto przy tym wskazać, że egzekucja z wynagrodzenia dotyczy również tak zwanych „trzynastek”. Ponadto, na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca ma prawo przekazać – w pełnej kwocie – uzyskaną przez pracownika nagrodę z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności, które przysługują mu z tytułu udziału w zyskach lub nadwyżce bilansowej.

Szczegółowe zasady egzekucji środków finansowych i określania kwoty wolnej od zajęcia omawiane są na tym filmiku:

Video

Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie, bardzo często zastanawiają się, czy i jakie kwoty mogą zostać mu zabrane z wypłaty na poczet długów. Według prawa w większości przypadków komornik nie może zająć najniższej krajowej. Warto podkreślić, że zajęcia komornicze mogą być prowadzone zarówno z konta bankowego, jak i pensji. Komornik wysyłający do pracodawcy informację, że rozpoczyna zajęcie wynagrodzenia pracownika, może otrzymać wiadomość od tego pracodawcy, że wypłaca on swojemu podwładnemu wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej minimalnej krajowej.

Ile może zabrać komornik z wypłaty? Ze względu na to, że zajęcie komornicze wynagrodzenia nie może obejmować kwoty wolnej, która jest równa minimalnej pensji, to w takim przypadku pracodawca nie będzie przekazywał komornikowi żadnych pieniędzy, a pracownikowi wypłaci tyle, co do tej pory, czyli minimalną krajową. Oczywiście reguła ta nie dotyczy długu spowodowanego niepłaconymi alimentami. W takim przypadku zajęcie wynagrodzenia może wynosić nawet 60% wynagrodzenia, ponieważ taki rodzaj długów nie jest chroniony kwotą wolną od zajęcia. Alimenty są środkami na utrzymanie dziecka, dlatego w takim przypadku możliwe jest przekazanie komornikowi części minimalnego wynagrodzenia.

Bardzo ważne jest, aby pracodawca w momencie otrzymania pisma od komornika, ustosunkował się do niego, podając ewentualne powody, przez które nie może przelać komornikowi wymaganej kwoty (np. wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia minimalnego, jeśli ma on długi inne niż alimentacyjne). Niżej wyjaśniamy, jak obliczyć zajęcia komornicze.

Jak liczyć wysokość zajęcia komorniczego?
Kwotą wolną w przypadku zablokowania rachunku bankowego jest 75% minimalnego wynagrodzenia, więc pracownikowi pozostaje do dyspozycji 1575 złotych.

Powyżej tej kwoty każdy wpływ na konto może być automatycznie przekazywany przez bank bezpośrednio do komornika, bez względu na to, skąd pochodzi. Jeśli jednak na konto wpływają alimenty i świadczenia rodzinne (na przykład 500+), pieniądze te nie powinny ulec zajęciu.

Jak pracodawca patrzy na zajęcia komornicze?

Jeśli zatrudniasz się w danej firmie i przytrafiło Ci się zajęcie wynagrodzenia, niewątpliwie zastanawiasz się, jak pracodawca patrzy na zajęcia komornicze. Warto zaznaczyć, że stanowisko pracodawcy nie może zależeć od niego – obowiązuje go prawo ściśle określone w Kodeksie Postępowania Cywilnego, więc schemat jego działań zawsze będzie taki sam. Uwarunkowane jest to tym, że za nieprzestrzeganie przepisów pracodawcy grozi grzywna.

Co zrobić w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych?

Zbieg egzekucji ma miejsce wówczas, gdy do zajętego wynagrodzenia za pracę skierowane zostaje kolejne zajęcie wystawione przez innego komornika. Wówczas pracodawca powinien niezwłocznie poinformować oba organy egzekucyjne o tym fakcie. Do momentu, w którym komornicy nie rozstrzygną pomiędzy sobą zbiegu, pracodawca ma obowiązek dokonywać potrąceń i przekazywać je do depozytu. W momencie, gdy otrzyma pismo z kancelarii o uznaniu się jednego z komorników za właściwego do prowadzenia dalszej, łącznej egzekucji, powinien przekazać potrącone kwoty na wskazany w piśmie z kancelarii rachunek bankowy.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Najniższa krajowa stanowi kwotę wolną od zajęcia, co oznacza, że komornik nie może zająć najniższej krajowej. Ta reguła nie dotyczy dłużników, którzy zalegają ze spłacaniem alimentów.

W jakim czasie pracodawca musi odpowiedzieć na zajęcie wynagrodzenia?

Pracodawca, który został poinformowany przez komornika o zajęciu wynagrodzenia jednego z zatrudnionych w firmie pracowników, ma obowiązek odpowiedzieć w terminie 7 dni.

Co musi zawierać pismo do komornika?

Pracodawca, który otrzymał wezwanie od komornika do zajęcia wynagrodzenia jednego z pracowników, musi odpowiedzieć komornikowi udzielając mu informacji o wysokości miesięcznej pensji za okres 3 miesięcy wstecz.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

42 komentarze

Demos

Demos

Bardzo przydatny artykuł dla osób, które zastanawiają się, jak funkcjonują zajęcia komornicze. Dzięki niemu nabieram pewności, że w przypadku problemów finansowych będę wiedziała, co robić.
Dana

Dana

Cieszę się, że przeczytałem ten artykuł. Teraz będę mógł poinformować moich pracowników, jakie są zasady zajęcia wynagrodzenia.
aaaa

aaaa

Nie wiedziałem, że zatrudniony ma prawo do określonej kwoty wolnej od zajęcia. Bardzo pouczający artykuł.
Biegun

Biegun

Mam teraz trudną sytuację finansową i martwię się, co się stanie, gdyby komornik wystawił na mnie zajęcie. Ten artykuł pomógł mi zrozumieć, jakie są moje prawa i obowiązki w takiej sytuacji.
Lesiu King

Lesiu King

To bardzo ważne, aby wiedzieć, jak funkcjonują zajęcia komornicze, ponieważ jako pracodawca jestem zobowiązany do przestrzegania przepisów. Artykuł świetnie to przedstawia.
Łukasz

Łukasz

Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia o tym wszystkim, co jest opisane w artykule. Myślę, że powinno się to nauczać w szkołach lub jako część kursów doradztwa finansowego.
Mateusza

Mateusza

Witam, dostałem pożyczkę w wysokości 25 000 00 € od pani Gabrieli Valerii. Zostałem oszukany dwukrotnie, ale dzięki Gabrieli Valeria pożyczyła mi pożyczkę. Bardzo się cieszę, możesz skontaktować się z nią bezpośrednio pod adresem e-mail: Mateusza
Król lew

Król lew

Dzień dobry ja mam umowę o pracę i najniższa krajowa czy z tego mogą mi zabierać i wysyłać do komornika sądowego bo nie wiem czy coś się zmieniło bo nie przekraczam najniższej krajowej a zabierają mi 200 zł co miesiąc proszę o pomoc bo nie znam się na tym jakie są przepisy
Anna

Anna

Witam czy komornik może zabrać mi całą pensję na zadłużenie alimentacyjne. Zakład przelewa 1400zł i zawsze zostawało 952zł w zeszłym miesiącu zabrał wszystko i zostawił mnie bez żadnych środków do życia.
Brzozowski

Brzozowski

Dzień dobry mąż ma komornika pracuje ma 3200 a więc pracodawca odcina na 2200 wszystko jest dobrze ale w grudniu mąż otrzymał talony świąteczne które można tylko zrealizować w placówce pracodawcy te talony nie są doliczane na wystawionym miesięcznym dochodzie i księgowy odciol mężowi dostał wynagrodzeni 1820zl czy tak mógł zrobić
Adam

Adam

Ponieważ mam niespłaconą pożyczkę zacząłem szukać na forach informacji o pożyczkach po terminie zapłaty i natrafiłem na serwis scorector com, który pomaga pozbyć się długów. I po zarejestrowaniu się w tym serwisie zacząłem kurs finansowy, gdzie dowiedziałem się wielu przydatnych informacji w postaci ciekawych artykułów, testów i gier wyjaśniających podstawy wiedzy finansowej
Tomek

Tomek

Witam mam pytanie, niestety miałem komornika we wrześniu spłaciłem całe zobowiązanie lecz komornik wysłał pismo do zakładu pracy dziś pracodawca poinformował mnie że część wypłaty przekazał na zobowiązanie gdyż komornik nie przekazał informacji o zakończeniu postępowania. Co mogę zrobić?
Ruda

Ruda

Agnes odnośnie twojej wiadomości "Mam pytanie Zarabiam najniższą krajową w 2022 r to 2346 netto tyle mi przelał pracodawcą na konto .A Bank zabrał mi 65 zł z wynagrodzenia Środków dostępnych zostało mi 2254 zł Pytam jakim prawem skoro to jest najniższa krajowa co przelewa mi pracodawcą"- w 2022r najniższa krajowa wynosi 3010 zł brutto, czyli 2257,50 zł netto i to jest kwota " wolna od zajęć komorniczych" jednym słowem taka kwotę musisz mieć pozostawiona przez komornika na koncie i tego nie może Ci zabrać. Napisalas że Twój pracodawca przelał Ci 2346 przy czym bank zabrał Ci 65 zł (2346-65=2281) więc bank pobral kwote zgodnie z przepisami a nawet mniej niż mógł, (2281-2254=-27) być może miałaś ujemne saldo konta na taką kwotę, najlepszym sposobem jest sprawdzenie historii transakcji konta, co się stało z pozostała duma 27zl :-)
pracownik

pracownik

na podstawie jakich przepisów pracodawca ma "tworzyć " depozyt ??.. skoro piszecie , że pracodawca ma obowiązek ??
Kasia

Kasia

Dzień dobry sytuacja wygląda tak moa mama nie płaciła za czynsz ja byłam zameldowana więc dług również spadł na mnie, na pensje wszedł mi komornik i tu pytanie ile może mi zabrać ? Czy pracodawca najniższą krajową powinien mi zostawić ? Mam umowę o pracę na umowie mam place zasadnicza 2700 plus stażowe 270zl plus premia uznaniowa część premi jest dodawana aby była najniższa krajowa, wypłatę dostaje w dwóch terminach pierwsza to wypłata podstawy czyli ta zasadnicza plus stażowe a druga jest 2 tygodnie później to premia. Pierwszej wyplaty powinnam dostać 2336zl jednak dostał tylko 1200zl czy pracodawca ma prawo wysłać aż tak duża kwotę komornikowi ? Premii dostaje max 500zl z czego część jest do najniższej krajowej,a mimo to wypłaty nie dostaje nawet najniżej . Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić czy pracodawca dobrze robi ze wysyła mi taką sumę gdzie nie mam nawet najniższej . ? Dodam że komornik wcześniej poprosił go o kwote z ostatnich trzech miesięcy.
Andżelika

Andżelika

Mam komornika zablokował mi konto,zostałam bez środków do życia.Co mam w tej sytuacji robić?
Ela

Ela

Mam pytanie czy komornik może zająć pensję mojej córki za moje zadłużenie które spłacam ela
Jarosław B

Jarosław B

Zarabiam na i nisza krajowym komornik z pracy nie zabiera nic ale w chwili gdy pieniądze przechodzą na konto to z tej nain I-szej krajowej zabiera wraz z Bankiem 120 zł a podobno na i nisza płacą jest wolna od potrąceń klamstwo
agnes

agnes

Mam pytanie Zarabiam najniższą krajową w 2022 r to 2346 netto tyle mi przelał pracodawcą na konto .A Bank zabrał mi 65 zł z wynagrodzenia Środków dostępnych zostało mi 2254 zł Pytam jakim prawem skoro to jest najniższa krajowa co przelewa mi pracodawcą
Wojciech

Wojciech

Przy zbiegu egzekucji ile czasu mają komornicy na to by się określić Pozdrawiam
Bbbbbb

Bbbbbb

Witam mam zajęcie komornicze bank przelał prawie całą moja wypłatę wierzyciel niechce iść na ugodę mam małe dziecko jestem bez środków do życia gdzie mam złożyć skarge
Isabel

Isabel

Czy księgowa za wysłanie odpowiedzi komornikowi może mnie obciążyć kosztami takiego pisma? Podobno wysłała 3 odpowiedzi i za to potrąca mi szef 150 zł z najniższej krajowej Czy to zgodne z prawem?
Gosiii

Gosiii

Witam pracuje na umowę zlecenie to jest mój dochód jedyny.. Komornik mi zajął całe wynagrodzenie i z tego nie otrzymam ani złotówki a teraz nie mam zz czego żyć wogole mam komornika z alimenty pisałam pisma do komornika i wierzyciela żeby się ugadać i spłacać na raty zadłużenie całe.. Czy to co wziął komornik od pracodawcy wszystko odda mi czesc jakas wogole Czy już nie ma szans
Anna Jo25

Anna Jo25

Nigdy jednak całej wypłaty nie mogą zająć. No jednak faktycznie to sytuacja jaka ma miejsce dość powszechnie.
Zuzuuu

Zuzuuu

Dzień dobry ile z pensji za 3/4 etatu powinien dostawać pracownik przy zajęciu komorniczym dodam że nie przez zadłużenia alimentacyjne
Aaaa

Aaaa

Dwa miesiące temu dzwoniła do mnie babka z księgowości i mówiła, że się pomyliła i nie zapłaciła komornikowi, tylko przelała mi całą wypłatę. Wczoraj dostałem ok. 1850 zł na konto. Czy to jest aby legalne z ich strony? A co do tego niżej - komornika mam za długi rodziców, bo im się za czynsz nie chciało płacić.
misza

misza

Jak się narobiło długów to trzeba spłacać a nie szukać manewru żeby komornik nie zajął to normalne że wierzyciel cały czas czeka na spłatę
Jarek

Jarek

Ja chce sam pojnformowac komornika i sie dogadac po jle bende wplacał na jego konto bo pracodawca chce miec spokój
renata

renata

Pracodowca a dokładnie ksiegowaprzekazał więcej niż powinien komornikowi i cały czas kręci nie chce wyprostować błędu do kogo się zwrócić o ponowne przeliczenie prnsji
Mojra

Mojra

Ja mam zbieg ekzekucji, dzisiaj znowu usłyszałam że ona nie będzie odpowiadać za moje długi, a to ja je spłacam , jestem przez księgowa szkalowania.
amira514

amira514

To nie dotyczy emerytur ..Np emerytura wynosi 1100 zł i komornik ma prawo zabrać z niej należność np za nieopłacony telefon ..Czy to jest legalne?
Daria

Daria

Dzień dobry mam zajęcie komornicze i pracodawca został o tym powiadomiony czy dalej powinnam dostawać kwotę wolna od potrąceń?
Asia

Asia

A jak to działa w drugą stronę? Moj pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia a konto firmy zajął komornik?
Jacek

Jacek

Czy pracodawca ma prawo poinformowac o moim zajęciu komorniczym innych pracownikow
czesław

czesław

mam komornika i dostaje najniszsza krajawa a zaklad obnizyl pesje o 10% kozystajac z tarczy 4 i teraz mam na reke 1700 zl czy to jest zgodne z prawem
Aleksandra

Aleksandra

czy pracodawca może zwolnić pracownika bo dostał list od komornika o zadłużeniu pracownika??
lek

lek

Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika. Pracodawca na pewno wie, jak ma postąpić. Są przepisy mówiące, ile z pensji może zająć komornik sądowy.
Olaf

Olaf

Z tego co wiem, to są firmy które oferują pracę gdzie np. osoby, którym grozi egzekucja komornicza, że dają gwarancję, że komornik nie zajmie konta. Ciekaw czy spotkaliście się z takimi sprawami konkretnie w realu?
Ala

Ala

Kiedy pracodawca powinien zawiadomic pracownika o zajeciu komorniczym
Konrad

Konrad

A jak komornik zajął konto pracodawcy? Mam pracownika dłużnika, A komornik zajął moje konta?!
Iga

Iga

Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika, to na pewno pracodawca wie, jak ma postąpić.
Dębioński

Dębioński

Po prostu są zasady jakie musi firma wykonać. Nie może jednak zająć komornik całej pensji i praca minimalna musi być dla niego chyba, że regulacje ś jeszcze inne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka