Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1061        SUBSKRYBUJE: 7262
Tematy, które interesują czytelników:  Wypalenie zawodowe, Obliczanie stażu pracy, Zwolnienie z obowiązków

Przerwa na "dymka". Jak egzekwować czas pracy od pracownika palącego papierosy?

Przerwa na "dymka". Jak egzekwować czas pracy od pracownika palącego papierosy?

Pracownicy, którzy palą papierosy nie żałują sobie przerw w czasie dnia pracy, które wykorzystują na tzw. ?dymka?. W efekcie pracują krócej niż pozostali zatrudnieni. To doprowadzić może do wielu nieporozumień. Czy pracodawca może zakazać palenia papierosów w czasie godzin pracy?

Kiedy mowa o nawiązaniu stosunku pracy? Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy wówczas, gdy ?pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca ? do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem?. Jednocześnie, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej wynosi co najmniej 6 godzin, ma ona prawo do przerwy. Ta wynosić powinna co najmniej 15 minut. To, czy pracownik będzie mógł robić sobie przerwy krótsze, ale częściej, zależy wyłącznie od tego, jak do tej kwestii podchodzi jego przełożony.

Pracownik decyduje o sposobie wykorzystania przerwy

Zasadniczo czas przerwy może zostać spożytkowany przez pracownika według jego własnego uznania. Oznacza to, że np. zamiast spożycia śniadania czy odpoczynku, może on palić papierosy. Warto jednocześnie wskazać, że osoba zatrudniona powinna w czasie przerwy przebywać na terenie zakładu pracy. Jeżeli zatem pracodawca nie zadbał o wydzielenie palarni w firmie, może pojawić się istotny kłopot ? pracownik powinien palić tytoń wyłącznie w miejscach do tego przystosowanych.

Warto zauważyć, że podmiot zatrudniający, który nie zdecydował się na zorganizowanie palarni, nie musi obawiać się zarzutu dyskryminacji palącej części załogi. Dzieje się tak dlatego, że palenie papierosów nie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Z tego też względu ustawodawca zrezygnował z nakładania obowiązku tworzenia palarni na pracodawcę.

Więcej przerw? Ostatnie słowo ma pracodawca

O ile przysługującą pracownikowi przerwę może on wykorzystać w dowolny sposób, o tyle należy pamiętać, że możliwość skorzystania z większej ilości pauz w trakcie pracy zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy. Ten, co do zasady, może zakazać zatrudnionym samowolnego przeznaczania czasu pracy na ?dymka?. Jeżeli pracodawca nie sprzeciwia się wychodzeniu swoich podwładnych na dodatkowe przerwy, powinien ich o tym poinformować.

To Cię powinno też zainteresować: Palenie w pracy - kłopot dla pracowników i pracodawców

Kontrowersje budzi pytanie, czy pracownicy biurowi mogą wykorzystać 5 minut przerwy, które przysługuje im po każdej godzinie pracy przy komputerze, na zapalenie papierosa. Pracodawca może zgodzić się, aby jego podwładny w taki sposób wykorzystywał dodatkową przerwę, ale może też odmówić. Zasadniczo przerwa ta ma spowodować, że pracownik oderwie się od pracy przy monitorze. Nie ma zatem przeszkód, aby zlecić zatrudnionemu w tym czasie wykonywanie innej pracy, np. układanie dokumentów.

Konieczne jest poinformowanie pracowników

Pracodawca, który chce ukrócić samowolę pracowników w zakresie palenia papierosów może sięgnąć po przynajmniej kilka instrumentów, które przewiduje ustawodawca. Podstawową kwestią jest umieszczenie odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych w miejscach, w których nie można palić tytoniu. Taki zakaz może obowiązywać w całym zakładzie pracy. Pracownik, który złamie zakaz musi liczyć się z szeregiem sankcji. W takiej sytuacji bowiem narusza on przepisy BHP. Zgodnie zaś z art. 108 § 2 Kodeksu pracy: ?Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów pożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

  • karę upomnienia,
  • karę nagany.

To, czy pracodawca rzeczywiście zdecyduje się na nałożenie kary na swojego podwładnego zależy wyłącznie od niego.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.