Nowy pracownik w firmie to obowiązki dla pracodawcy

Nowy pracownik w firmie to obowiązki dla pracodawcy
Każdy pracodawca ma możliwość wyboru formy umowy, jaką podpisze z zainteresowanym kandydatem. W niektórych sytuacjach konieczne jest jednak podpisanie umowy o pracę. Wówczas pracodawca musi pamiętać o obowiązku dopełnienia szeregu kwestii formalnych. O jakich mowa?

Podstawową sprawą jest zawarcie umowy. Zgodnie z przepisami umowa o pracę musi zostać zawarta w formie pisemnej. Jeżeli strony nie zawarły takiej w formie pisemnej, to pracodawca ? najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy ? powinien pracownikowi potwierdzić ustalenia na piśmie. Ważne jest przy tym, aby umowa o pracę zawierała pewną pulę informacji. Powinna ona zatem określać:

  • strony i rodzaj umowy,

  • datę jej zawarcia,

  • warunki pracy i płacy ? w szczególności mowa o tu o rodzaju i miejscu wykonywania przez pracownika pracy, wynagrodzeniu za czas pracy ze wskazaniem jego składników czy określeniu wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia.

Pracodawca, który nie podpisze z pracownikiem umowy zasila tak zwaną ?szarą strefę?. Dla pracownika oznacza to, że nie może on skorzystać z ochrony praw pracowniczych, które wynikają z prawa pracy, nie gromadzi również składek na ubezpieczenie społeczne (przekłada się to na wysokość późniejszego świadczenia emerytalnego lub rentowego). Takie postępowanie jest jednocześnie wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Umowa o pracę, umowa o dzieło i zlecenie. Jaką umowę podpisać z pracownikiem?

 

Zanim pracownik usłyszy polecenie służbowe...

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę to dla pracodawcy konieczność przygotowania kandydata do pracy. Wstępnym badaniom lekarskim, poza osobami przyjmowanymi do pracy, podlegają również pracownicy, którzy są przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz pracownicy młodociani, którzy przenoszeni są na inne stanowiska. W każdym przypadku badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. To również podmiot zatrudniający musi liczyć się z koniecznością opłacenia wykonanych badań. Co więcej, zgodnie z przepisami nie jest możliwe dopuszczenie pracownika do wykonywania czynności służbowych bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Stwierdza ono bowiem, że brak jest przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

To Cię powinno też zainteresować: Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

 

Szkolenie bhp

Istotną kwestią jest też przeprowadzenie przez pracodawcę szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyjmuje się, że osoba zatrudniająca może uwolnić się od tego obowiązku, jeżeli zatrudni firmę zewnętrzną posiadającą uprawnienia do przeprowadzania takich szkoleń. Ten punkt jest o tyle istotny że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów czy zasad bhp. Z tego względu w prawie wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń. Mowa tu odpowiednio o:

  • instruktażu ogólnym ? jest on realizowany zawsze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy,

  • instruktażu stanowiskowym ? taki powinien być zrealizowany przez dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na powierzonym mu stanowisku.

Pracodawca powinien zatem ? w pierwszym dniu pracy pracownika ? skierować go na szkolenie wstępne ogólne. Takie powinno trwać minimum 3 godziny lekcyjne. Taki rodzaj szkoleń dotyczy wszystkich pracowników, którzy zostali przyjęci do firmy. Inaczej jest z instruktażem stanowiskowym ? ten powinien zostać przeprowadzony przed powierzeniem pracownikowi pracy na danym stanowisku. Czas takiego szkolenia wynosi minimum 8 godzin i ? co istotne ? zależy wyłącznie od specyfikacji stanowiska pracy.

 

Kwalifikacje również istotne

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest, aby pracownik miał pewne dodatkowe kwalifikacje. Takie wymagane są przy wykonywaniu pracy na niektórych stanowiskach. Dotyczy to między innymi pracowników pełniących niektóre funkcje nadzoru, jak również osób, które zatrudnione są przy obsłudze maszyn czy urządzeń. W tym przypadku zasada jest również prosta ? pracodawca nie może dopuścić do pracy tych pracowników, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji. 

Oceń ten wpis
Nowy pracownik w firmie to obowiązki dla pracodawcy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Irena
2019-12-12, 10:03
Są zwalniani z różnych przyczyn pracownicy, ale i też przyjmowani nowi. Z nowymi pracownikami pracodawca musi podpisać umowę, skierować ich na badanie lekarskie i jeśli maja zdolność do pracy, to powinni być przeszkoleni BHP.
pr. kadr
2019-05-21, 09:55
Stale są przyjmowani nowi pracownicy przez zakłady pracy. Nowy pracownik w firmie to obowiązki dla pracodawcy, bo musi on z nim zawrzeć jakąś umowę, zapoznać z obowiązkami, zapoznać z regulaminem pracy i wynagradzania, przeszkolić BHP.... Wszystko co należy do obowiązków pracodawcy zatrudniającego nowego pracownika, jest zawarte w odpowiednich przepisach, które pracodawca powinien znać.
gocha
2019-05-08, 14:00
Jednym z największych wyzwań w firmie, zwłaszcza w miarę jej rozwoju, jest utrzymywanie każdego pracownika podekscytowanego pracą, którą wykonują. To bardzo istotne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.