Pracodawca - prawa i obowiązki

Informacja o warunkach zatrudnienia - praktyczny przewodnik

5 lipca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 30 głosów

30 głosów

3 komentarze
Informacja o warunkach zatrudnienia - praktyczny przewodnik
Dowiedz się, jak informacja o warunkach zatrudnienia wpływa na twoją pracę. Rozszerzenie, zmiany i obowiązek informacyjny pracodawcy. Sprawdź teraz!

Nie każdy, zwłaszcza początkujący pracodawca jest zapoznany z przepisami Kodeksu pracy. Zatrudnienie pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków, które spoczywają zarówno po stronie pracodawcy, jak i osoby przyjętej do pracy. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie tylko należy pamiętać o podstawowych elementach, które musi zawierać ten dokument, ale również o tak zwanych warunkach zatrudnienia. Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy podmiot zatrudniający ma obowiązek pisemnego poinformowania swoich podwładnych o warunkach zatrudnienia i organizacji pracy w zakładzie. Punkt ten, co istotne, nie jest zależny od liczby zatrudnianych pracowników.

Co otrzymuje pracownik?

Z powyższych informacji wynika, że pracownik, który przystępuje do pracy powinien otrzymać więcej niż tylko umowę o pracę. Poza nią podmiot zatrudniający powinien też wręczyć zatrudnionemu zindywidualizowaną informację, która zawierać będzie dane o warunkach zatrudnienia. Istotny jest przy tym termin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca powinien dopełnić ciążącego na nim obowiązku w ciągu 7 dni od chwili zawarcia umowy o pracę. W przeciwnym przypadku postępuje wbrew prawu, zaś pracownik będzie mógł się domagać szczegółowych informacji w tym zakresie.

Zrozum swoje prawa i zmiany w pracy!
Dowiedz się o nowej informacji o warunkach zatrudnienia, śledź zmiany i korzystaj z dodatkowych benefitów, unikając nieporozumień.

Brak wzoru informacji

Przywołany przepis nie wskazuje wzoru dokumentu, który pracodawca powinien przekazać pracownikowi. Wyszczególnione są jednak informacje, które muszą znaleźć się w dokumencie.

 • obowiązująca pracownika dobowa i tygodniowa norma czasu pracy,

 • częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę,

 • wymiar przysługującemu pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

 • obowiązująca pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

 • układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że liczebność załogi wpływa na treść przekazywanej przez pracodawcę informacji. Otóż, gdy zatrudnia on mniej niż 20 pracowników i tym samym nie jest zobowiązany do ustalania regulaminu pracy, dokument powinien również zawierać szereg innych danych.

 • praca w porze nocnej,

 • miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia,

 • przyjęty sposób potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Szukasz pracy?

Operator wózków widłowych

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

 • Strumień
Dodana

Operator wózka widłowego

Atus Group sp. z o.o. Sp. k.

 • Sadkowa Góra
Dodana

Spawacz TIG!!! BERLIN

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Sortowanie paczek** TYGODNIÓWKI**27,5zł/h* Wyry **

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Mikołów
 • 27-28 zł / h
Dodana

Zgodnie z art. 29 § 31 Kodeksu pracy pracodawca może przy tym poinformować pracownika o czasie pracy, częstotliwości dokonywania wypłat czy wymiarze urlopu i okresie wypowiedzenia przez pisemne wskazanie odpowiednich norm kodeksowych. W ten sposób pracownik będzie miał możliwość samodzielnego ustalenia swoich uprawnień. Pozostałe dane podmiot zatrudniający powinien wskazać bardzo precyzyjnie. Warto przy tym dodać, że te informacje na ogół odnoszą się do wszystkich pracowników świadczących pracę w firmie, toteż nie jest konieczne przygotowanie dokumentów przy każdym kolejnym zatrudnieniu pracownika.

Każda osoba, która przyjmowana jest do pracy, powinna nie tylko otrzymać umowę o pracę, ale również kompletną, zindywidualizowaną informację, która zawiera szczegółowe wytyczne związane z warunkami zatrudnienia. Fakt ten nie jest przy tym zależny od wielkości zakładu pracy. Oznacza to tyle, że obowiązek ten spoczywa na każdy zatrudniającym i to bez względu na to, ilu pracowników przyjął on do pracy. Poza przedstawieniem warunków zatrudnienia, pracodawca ma również obowiązek informowania zatrudnionych o ich zmianie.

Co w przepisach?

Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany poinformować każdego zatrudnionego o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Warto przy tym zauważyć, że ewentualna liczebność pracowników wpływa na fakt, iż pracodawca jest zobowiązany stworzyć regulamin pracy. W przypadku, gdy podmiot zatrudniający zatrudnia mniej niż 20 pracowników, informacja ta powinna zostać wzbogacona o wytyczne, które określają porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia, przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

Ważny termin

Każdy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o wyżej wymienionych warunkach nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Warto przy tym pamiętać, że obowiązuje tu forma pisemna. Inaczej mówiąc, poza wręczeniem pracownikowi umowy o pracę, pracodawca powinien także przekazać dokumenty, które określać będą szczegółowo warunki zatrudnienia. Z drugiej strony informacje dotyczące norm czasu pracy, częstotliwości wypłat czy też wymiaru urlopu lub okresu wypowiedzenia mogą zostać przekazane przez pisemne wskazanie odpowiednich norm kodeksowych, na podstawie których pracownik będzie dokładnie wiedział, jakie są jego prawa. Takie rozwiązanie - z punktu widzenia pracodawcy - jest dla niego najkorzystniejsze i najmniej kłopotliwe.

Czynniki zmiany informacji o warunkach pracy

Zmiany w informacji o warunkach zatrudnienia mogą wynikać z różnych czynników, takich jak zmiany w prawie pracy, restrukturyzacje w firmie czy nowe warunki rynkowe. Jest to ważne, abyś był na bieżąco z wszelkimi nowościami dotyczącymi twojej pracy. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia może wprowadzić do twojej pracy nowe elementy, takie jak dodatkowe składniki wynagrodzenia, zmiany w wymiarze czasu pracy czy też nowe prawa pracownika do przerw.

Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia może także zawierać informacje o pracy nadliczbowej oraz tygodniowej normie czasu pracy. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć Ci pisemną informację o wszelkich zmianach w warunkach pracy, abyś miał pełny wgląd w to, jakie zasady obowiązują w twojej firmie.

Zmiany warunków

Pracodawca jest też zobowiązany poinformować pracownika o ewentualnych zmianach warunków jego zatrudnienia, jak również o objęciu zatrudnionego układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty. Warto przy tym podkreślić, że - zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy - powinien przekazać te informacje ,,niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy". I w tym przypadku konieczne będzie zachowanie formy pisemnej. Dzięki temu pracodawca nie tylko będzie miał dowód, iż dopełnił obowiązku, ale i pracownik będzie mógł się szczegółowo zapoznać z przekazanymi informacjami.

Pracownik skierowany do pracy na obszarze państwa spoza Unii Europejskiej

Nieco inaczej jest w przypadku pracowników, którzy są oddelegowani do pracy na obszarze państwa spoza Wspólnoty. Pracodawca musi pamiętać, że - poza wyżej wskazanymi warunkami - jest on zobowiązany także określić:

 • czas wykonywania pracy za granicą,
 • walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą.

Ponadto, podmiot zatrudniający jest też zobowiązany - i to przed skierowaniem pracownika do pracy - poinformować go pisemnie o świadczeniach, jakie przysługują mu z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju (obejmujących zwrot kosztów przejazdu, jak również zapewnienie zakwaterowania i warunkach powrotu pracownika do kraju).

Kiedy informacja o zmianie?

Pracodawcy przysługuje prawo do zmiany obowiązujących warunków umowy o pracę. W związku z tym faktem należy pamiętać, że jest on zobowiązany również do pisemnego poinformowania swoich podwładnych o tych zmianach. Warto przy tym dodać, że ewentualny sprzeciw nowym warunkom zatrudnienia osoby zatrudnionej jest równoznaczny z przekształceniem się wypowiedzenia zmieniającego w wypowiedzenie całej umowy o pracę. Warto przy tym wiedzieć, że taka zmiana następuje z mocy samego prawa. 

Aspekt Opis Ważne informacje Znaczenie
Zmiany w informacji o warunkach zatrudnienia Pracodawca wprowadza nowe elementy, takie jak składniki wynagrodzenia, zmiany w wymiarze czasu pracy. Zrozumienie wprowadzonych zmian i ich wpływu na pracę. Zachowanie przejrzystości i dostosowanie do nowych warunków.
Przekazywanie informacji o warunkach zatrudnienia Obowiązek pracodawcy dostarczenia pisemnej informacji o zmianach w warunkach zatrudnienia. Zapewnienie równości w miejscu pracy poprzez dostęp do kluczowych informacji. Poznanie swoich praw i korzyści oraz uniknięcie nieporozumień.

Przekazywanie informacji o warunkach zatrudnienia

Obowiązek informacyjny pracodawcy dotyczący przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia jest kluczowy dla zachowania przejrzystości i równości w miejscu pracy. Dostęp do informacji pozwala pracownikom zrozumieć swoje prawa i korzyści oraz uniknąć nieporozumień.

Wprowadzenie nowej informacji o warunkach zatrudnienia jest zwykle poprzedzone dokładnym omówieniem ze strony pracodawcy. To jest doskonała okazja, aby dowiedzieć się, jakie zmiany oczekują cię w pracy oraz jakie korzyści mogą wyniknąć z nowych ustaleń.

Zachęcamy do regularnego monitorowania wszelkich zmian w informacji o warunkach zatrudnienia oraz do zadawania pytań. Przejrzyste i aktualne informacje pomagają ci lepiej zrozumieć swoje miejsce pracy oraz wykorzystać dostępne świadczenia do maksimum.

To może Cię również zainteresować

Rodzaje umów o pracę

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

3 komentarze

Leon

Leon

Pracownik zostaje przyjęty do pracy. Musi z nim zostać podpisana umowa. Musi iść na badanie lekarskie, czy jest zdolny do wykonywanej pracy. Powinien być przeszkolony pod względem BHP. Pracodawca koniecznie musi zapoznać pracownika z warunkami zatrudnienia.....
Wasilewska Bożena

Wasilewska Bożena

Przyjmowani pracownicy muszą dostać jakąś umowę, zapoznać się z obowiązkami i ich prawami, być przeszkoleni BHP. Powinni zapoznać się też z regulaminem pracy i wynagradzania. Muszą wszystko wiedzieć o warunkach zatrudnienia...
Koral

Koral

Każda zmiana musi trafić ze zrozumieniem do podwładnego by została zrozumiana i obowiązywała. Dość często zmiany są realizowane na piśmie. W ten sposób jest potwierdzenie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka