Twoje wsparcie w rekrutacji

Kiedy dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia są możliwe?

Kiedy dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia są możliwe?
Zadłużony pracownik, który stracił zdolność kredytową i ma problemy z regularną spłatą zobowiązań musi liczyć się z tym, że prędzej czy później do zatrudniającej go firmy zostanie doręczone wezwanie do dokonywania potrąceń z jego wynagrodzenia.

Egzekucja z wynagrodzenia pracowniczego jest jednak o tyle szczególna, że nawet najbardziej zadłużony pracownik nie pozostanie bez pensji - w tym przypadku nie ma możliwości, aby pracodawca dokonał 100% potrącenia, czyli przekazał całą pensję podwładnego na rachunek bankowy wskazany przez organ egzekucyjny. O tej szczególnej ochronie wynagrodzenia musi pamiętać przede wszystkim pracodawca, bo to on jest odpowiedzialny za prawidłowe dokonywanie i przekazywanie potrąceń.

W kodeksie pracy można znaleźć szczegółowe informacje na temat kolejności, w jakiej należy dokonywać potrąceń. Co istotne, pracownik może wyrazić również zgodę na dokonywanie dobrowolnych potrąceń. Kiedy i w jakich sytuacjach jest to możliwe?


Kiedy stosuje się potrącenia dobrowolne?

Pracownik może zaciągać różne zobowiązania. Bardzo często duże przedsiębiorstwa zatrudniające setki pracowników tworzą np. zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. Zainteresowane osoby mogą wystąpić o pożyczkę na preferencyjnych warunkach i jednocześnie zgodzić się, aby rata była potrącana z wypłacanego im wynagrodzenia za pracę.

Innym przykładem, gdy zastosowanie mają potrącenia dobrowolne jest sytuacja, gdy w zakładzie pracy działa związek zawodowy. Członkowie takiego mają obowiązek odprowadzać składki. Zgoda na dobrowolne potrącanie wysokości składki zwalnia pracownika od pilnowania terminów – zrobią to za niego osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzenia.


Pracownik musi wyrazić zgodę

Skoro wynagrodzenie pracownika znajduje się pod szczególną ochroną, to pracownik musi wyrazić zgodę na dokonywanie dobrowolnych potrąceń. Przyjmuje się, że zgoda powinna zostać wyrażona na piśmie. Posiadanie dokumentu podpisanego przez pracownika będzie stanowiło dowód, jeżeli pracownik wystąpi w przyszłości z roszczeniami.

Jeżeli chodzi o treść pisma, to nie ma konkretnego wzoru, z którego pracownik powinien skorzystać. Wystarczy zatem sformułować własnymi słowami żądanie, aby mogło ono zostać wykonane przez pracodawcę. Konieczne jest za to zaznaczenie, na jaki cel ma być zaksięgowana potrącona z wynagrodzenia kwota.


Gdy dochodzi do zbiegu potrąceń…

…to dobrowolne potrącenia nie mogą mieć już miejsca. Zbieg egzekucji ma miejsce wówczas, gdy co najmniej dwa organy roszczą sobie prawo do tego samego składki majątkowego dłużnika. W sytuacji, gdy do zakładu pracy wpływa zajęcie wynagrodzenia od komornika sądowego, pracodawca powinien dokonywać najpierw tych potrąceń (jeżeli jest to możliwe, czyli wówczas, gdy pracownik zarabia kwotę wyższą niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Ponieważ dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia są dokonywane za zgodą pracownika, pracodawca nie musi informować o nich organ egzekucyjny. W takiej sytuacji wystarczy również pismo podwładnego, w którym będzie domagał się natychmiastowego zaprzestania dokonywania dobrowolnych potrąceń.

Ciekawostką jest, że choć ustawodawca przewidział możliwość dokonywania dobrowolnych potrąceń, warto pamiętać, że pracodawca zasadniczo nie musi przychylić się do wniosku złożonego przez pracownika.

Oceń ten wpis
Kiedy dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia są możliwe?
Ocena: 4.5, liczba głosów: 23
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w urzędzie, Odstąpienie od umowy, Pytania na rozmowie, Multitasking

Zobacz inne porady

Opinie

Andrzej
2019-05-20, 10:32
Myślę, że wynagrodzenie moje jest pod ochroną. To ja muszę wyrazić zgodę na dokonywanie dobrowolnych potrąceń...
Kantyka
2019-05-08, 12:07
można w sumie tak zrealizować jak automat na koncie, gdzie pobierana jest ustalona kwota w danym momencie. To bardzo ciekawe rozwiązanie, w sumie w firmie to podobnie.
Norbert
2019-04-03, 12:10
Pożyczka z kasy pracowniczej jest zawsze opłacalna i praktycznie wszyscy u nas to biorą i ściągane są z tytułu wynagrodzenia odpowiednie kwoty ale jest to dobra opcja.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.