Pracodawca - prawa i obowiązki

Kiedy dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia są możliwe?

30 marca 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 23 głosy

23 głosy

17 komentarzy
Kiedy dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia są możliwe?
Zadłużony pracownik, który stracił zdolność kredytową i ma problemy z regularną spłatą zobowiązań musi liczyć się z tym, że prędzej czy później do zatrudniającej go firmy zostanie doręczone wezwanie do dokonywania potrąceń z jego wynagrodzenia.

Egzekucja z wynagrodzenia pracowniczego jest jednak o tyle szczególna, że nawet najbardziej zadłużony pracownik nie pozostanie bez pensji – w tym przypadku nie ma możliwości, aby pracodawca dokonał 100% potrącenia, czyli przekazał całą pensję podwładnego na rachunek bankowy wskazany przez organ egzekucyjny. O tej szczególnej ochronie wynagrodzenia musi pamiętać przede wszystkim pracodawca, bo to on jest odpowiedzialny za prawidłowe dokonywanie i przekazywanie potrąceń.

W Kodeksie pracy można znaleźć szczegółowe informacje na temat kolejności, w jakiej należy dokonywać potrąceń. Co istotne, pracownik może wyrazić również zgodę na dokonywanie dobrowolnych potrąceń. Kiedy i w jakich sytuacjach jest to możliwe?

Video

Szukasz pracy?

[dh] Pracownik produkcji -nadruki na gadżetach

Human & Hunter Sp. Z O.O.

  • Ruda Śląska
Dodana

Pracownik fizyczny

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Poznań
Dodana
Dodana
Aplikuj bez CV

Kierowca| pracownik w transporcie na produkcji | premie do 1025zł brutto/mies.

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • 5 850-6 500 zł / mc
  • Trzebnica
Dodana

Inżynier procesu w dziale baterii

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Jawor
Dodana

Kiedy stosuje się potrącenia dobrowolne?

Pracownik może zaciągać różne zobowiązania. Bardzo często duże przedsiębiorstwa zatrudniające setki pracowników tworzą np. zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. Zainteresowane osoby mogą wystąpić o pożyczkę na preferencyjnych warunkach i jednocześnie zgodzić się, aby rata była potrącana z wypłacanego im wynagrodzenia za pracę.

Innym przykładem, gdy zastosowanie mają potrącenia dobrowolne, jest sytuacja, gdy w zakładzie pracy działa związek zawodowy. Jego członkowie mają obowiązek odprowadzać składki. Zgoda na dobrowolne potrącanie wysokości składki zwalnia pracownika od pilnowania terminów – zrobią to za niego osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzenia.

Warto wiedzieć!
Za zgodą pracownika można również dokonać potrąceń z zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego. W takim przypadku pracodawca może potrącić maksymalnie 60% kwoty brutto zasiłku za dany miesiąc. Dotyczy to świadczenia chorobowego, bądź z tytułu opieki nad dzieckiem.

Pracownik musi wyrazić zgodę

Skoro wynagrodzenie pracownika znajduje się pod szczególną ochroną, to pracownik musi wyrazić zgodę na dokonywanie dobrowolnych potrąceń. Przyjmuje się, że zgoda powinna zostać wyrażona na piśmie. Posiadanie dokumentu podpisanego przez pracownika będzie stanowiło dowód, jeżeli pracownik wystąpi w przyszłości z roszczeniami.

Jeżeli chodzi o treść pisma, to nie istnieje konkretny wzór zgody na dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia, z którego pracownik powinien skorzystać. Wystarczy zatem sformułować własnymi słowami żądanie, aby mogło ono zostać wykonane przez pracodawcę. Konieczne jest za to zaznaczenie, na jaki cel ma być zaksięgowana potrącona z wynagrodzenia kwota.

Gdy dochodzi do zbiegu potrąceń…

…to dobrowolne potrącenia nie mogą mieć już miejsca. Zbieg egzekucji ma miejsce wówczas, gdy co najmniej dwa organy roszczą sobie prawo do tego samego składki majątkowego dłużnika. W sytuacji, gdy do zakładu pracy wpływa zajęcie wynagrodzenia od komornika sądowego, pracodawca powinien dokonywać najpierw tych potrąceń (jeżeli jest to możliwe, czyli wówczas, gdy pracownik zarabia kwotę wyższą niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Zapamiętaj!
Zgoda na potrącenia dobrowolne nie oznacza, że pracodawca może dokonywać ich w dowolnej wysokości. Podobnie jak w przypadku potrącenia przymusowego, obowiązuje kwota wolna od potrąceń w wysokości:
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego ustawowo (w roku 2020 kwota brutto wynosi 2600 zł), jeżeli potrącenie jest w ramach należności dla pracodawcy,
  • 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli potrącenie jest na rzecz innych podmiotów.

Ponieważ dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia są dokonywane za zgodą pracownika, pracodawca nie musi informować o nich organu egzekucyjnego. W razie zmiany sytuacji i stanowiska pracownika wobec tej sprawy, wystarczy również pismo podwładnego, w którym będzie domagał się natychmiastowego zaprzestania dokonywania dobrowolnych potrąceń.

Ciekawostką jest, że choć ustawodawca przewidział możliwość dokonywania dobrowolnych potrąceń, warto pamiętać, że pracodawca zasadniczo nie musi przychylić się do wniosku złożonego przez pracownika.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Czym są dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia?

Pracownikowi, który jest dłużnikiem (alimentacyjnym, kredytowym itp.), po egzekucyjnym zajęciu wynagrodzenia potrącane są środki poza kwotą wolną od potrąceń (minimalna krajowa). Można także za jego zgodą oprowadzać dodatkowe kwoty i to nazywamy dobrowolnymi potrąceniami.

Ile można dobrowolnie potrącać z wynagrodzenia?

Zarówno przymusowe, jak i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia nie mogą być dokonywane z kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku ściągania należności na rzecz pracodawcy kwota ta wynosi 100% wynagrodzenia minimalnego, a w przypadku potrąceń na rzeczy innych podmiotów - 80% minimalnej pensji.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

17 komentarzy

Tanfill

Tanfill

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia to dla mnie opcja, na którą mogę się zdecydować, ale tylko wtedy, gdy jest to dla mnie korzystne np. w celu skorzystania z funduszu socjalnego. Ważne jednak, żeby pamiętać, że rata potrącana z wynagrodzenia wpłynie na końcową wysokość pensji.
Celina

Celina

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia to dla mnie kwestia teoretyczna, ponieważ nie mam pracy. Jednakże, gdy znajdę zatrudnienie i będę miał potrzebę skorzystania z takiej opcji, to będę się nad tym zastanawiał.
Marian

Marian

Zgoda na dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia to dla mnie dość prosta kwestia. Jeśli pracownik chce skorzystać z takiej opcji np. w celach społecznych, to nie mam problemu z tym, aby jej udzielić. Ważne jednak, żeby pracownicy zawsze dokładnie przemyśleli swoje decyzje.
marian

marian

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia to dla mnie kwestia obojętna. Najpierw muszę znaleźć pracę, a decyzję związaną z potrąceniami z wynagrodzenia podejmę wtedy.
Janko M

Janko M

Zgoda na dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia to dla mnie kwestia prywatna i zależy od indywidualnych potrzeb. Dla mnie, dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia w większości przypadków są rozsądnym rozwiązaniem. Jednakże, pracownicy powinni zawsze dokładnie przemyśleć taką decyzję.
Grażyna K

Grażyna K

Jako osoba bezrobotna, dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia nie są w tym momencie dla mnie interesujące. Jednakże, kiedy znajdę pracę, będę mógł rozważyć taką opcję np. w celu otrzymania preferencyjnej pożyczki.
Ewa

Ewa

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia to dla mnie dość wygodne rozwiązanie. W taki sposób można np. pobierać składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników. Warto jednak pamiętać, że nie każdy pracownik zdecyduje się na taką opcję.
Zeon

Zeon

Zgoda na dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia to dla mnie temat do przemyślenia. Z jednej strony chętnie wykorzystałbym taką opcję np. w celu samofinansowania kursu kwalifikacyjnego, ale z drugiej strony muszę pamiętać, że rata potrącana z wynagrodzenia wpłynie na końcową wysokość pensji.
Izia

Izia

Potrącenia z wynagrodzenia dla celów socjalnych są dla mnie dobrą opcją. Rata nie jest duża, a pożyczki w ramach funduszu socjalnego są korzystne. Ważne jednak, żeby dokładnie przemyśleć taką decyzję, bo może wpłynąć na końcową wysokość wynagrodzenia.
Ania

Ania

Jestem bezrobotny i szukam pracy. Wyrażenie zgody na dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia to dla mnie kwestia bardziej teoretyczna niż praktyczna. Najpierw muszę znaleźć pracę, a potem będę mógł zdecydować, czy chcę z niej skorzystać.
Jarosław B

Jarosław B

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia to dla mnie wygodne rozwiązanie, szczególnie gdy muszę odprowadzać składki na fundusz socjalny dla pracowników. Nie muszę się martwić o terminy, a sami pracownicy zadeklarowali dobrą wolę wpłacenia daniny. Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że nie każdy pracownik zdecyduje się na dobrowolną potrącenie z wynagrodzenia.
Hdhfj

Hdhfj

Nie jest łatwo znaleźć dobrą pracę i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia mogą wpłynąć na moją końcową decyzję o zatrudnieniu. Jestem w stanie się zgodzić na pożyczkę, ale muszę dokładnie przemyśleć, czy rata potrącana z wynagrodzenia nie wpłynie za bardzo na moją sytuację finansową.
Ulka 89

Ulka 89

Wyrażenie zgody na dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia to dla mnie nie problem. To dobrowolna kwestia i w sytuacji, gdy potrzebuję szybkiej pożyczki to potrafię się zdecydować. Warto jednak pamiętać, że taka decyzja może ostatecznie wpłynąć na wysokość mojego wynagrodzenia.
Daiusz

Daiusz

Dobrowolne potrącenia. Sama nazwa wskazuje, że muszę się ja na to zgodzić. Jeden pracownik nie płacił alimentów i przyszedł wyrok z sądu i wtedy mu potrącano alimenty z wypłaty. Chyba to odbywa się zgodnie z prawem????
Andrzej

Andrzej

Myślę, że wynagrodzenie moje jest pod ochroną. To ja muszę wyrazić zgodę na dokonywanie dobrowolnych potrąceń...
Kantyka

Kantyka

można w sumie tak zrealizować jak automat na koncie, gdzie pobierana jest ustalona kwota w danym momencie. To bardzo ciekawe rozwiązanie, w sumie w firmie to podobnie.
Norbert

Norbert

Pożyczka z kasy pracowniczej jest zawsze opłacalna i praktycznie wszyscy u nas to biorą i ściągane są z tytułu wynagrodzenia odpowiednie kwoty ale jest to dobra opcja.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.