Pracodawca - prawa i obowiązki

Zatrudnij pracownika korzystnie!

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

3 komentarze
Zatrudnij pracownika korzystnie!
Zrozum różne formy zatrudnienia, ich koszty i korzyści. Dowiedz się, jak elastyczne zatrudnienie, czy umowy na czas określony mogą przynieść korzyści Twojej firmie

Pracodawca, który rozważa zatrudnienie pracownika nie zawsze musi poszukiwać kogoś na pełen etat. Jeżeli firma jest młoda i dynamicznie się rozwija, ważne dla niej są również koszty. Zatrudnienie na umowę o pracę jest kosztowne, dlatego wiele podmiotów szuka innych rozwiązań. Warto zauważyć, że takie w polskim ustawodawstwie zostały przewidziane. Właśnie dlatego, zanim zaprosisz na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, przemyśl, jaki rodzaj umowy możesz potencjalnemu pracownikowi zaproponować. Jest kilka ciekawych możliwości, którymi pracownik niekoniecznie musi pogardzić.

Mała firma i elastyczne zatrudnienie

Elastyczne zatrudnienie sprawdza się zarówno w dużych, jak i małych firmach. W tych drugich najczęściej sami pracodawcy są zainteresowani taką formą zatrudniania. Ma to oczywiście związek z faktem, że rozpoczynające dopiero działalność przedsiębiorstwo nie zawsze posiada odpowiednią pulę środków, które mogłoby przeznaczyć na tworzenie miejsc pracy.

Z punktu widzenia pracowników najkorzystniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Podpisanie takiego dokumentu gwarantuje nie tylko płatny urlop, lecz także możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie czy otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w razie utraty zatrudnienia. Nie dziwi zatem, że kandydaci najczęściej pytają, czy w przyszłości jest przewidywana możliwość zatrudnienia właśnie w oparciu o taką umowę. Z drugiej strony, umowa o pracę ma również swoje wady ? wiąże najsilniej z pracodawcą. Z punktu widzenia niektórych poszukujących pracy znacznie korzystniejsze może być podpisanie jednej z umów cywilnoprawnych.

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia może przynieść Twojej firmie korzyści finansowe i operacyjne, zwiększając jej elastyczność i konkurencyjność na rynku.

Najkorzystniejsza forma zatrudnienia

Szukasz pracy?
Dodana

TOP OFERTA – Praca przy produkcji części samochodowych

GRUPA CONTRAIN

 • Niemcy
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca przy produkcji pisanek.

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Zbiór ogórków w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca w Holandii przy kwiatach i cebulkach kwiatowych!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Wybór formy zatrudnienia jest kluczowym elementem zarządzania kosztami pracy. W zależności od specyfiki działalności firmy, niektóre formy zatrudnienia mogą okazać się bardziej korzystne. Na przykład, umowy na czas określony są często wykorzystywane w przypadku projektów o określonym czasie trwania, podczas gdy umowy o dzieło są idealne dla specjalistycznych zadań, które wymagają unikalnych umiejętności. Zatrudnienie bezrobotnego może przynieść korzyści w postaci dofinansowania zatrudnienia. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb i warunków zatrudnienia w Twojej firmie.

Kiedy zaproponować umowę cywilnoprawną?

Jeżeli pracodawca nie potrzebuje pracownika, nad którym trzeba sprawować nadzór i który będzie przychodził do pracy codziennie, warto rozważyć możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Takie umowy są dla podmiotu zatrudniającego o tyle korzystne, że nie gwarantują pracownikowi kodeksowych przywilejów. Ponadto, pracodawca jest zwolniony z opłacania części składek do ZUS.

Zlecenie lub umowę o dzieło zaproponować można zarówno pracownikowi, który będzie wspomagał rozwój firmy sporadycznie, studentom, jak i osobom pobierającym świadczenia np. emerytalne. Zatrudnianie seniorów nie jest w naszym kraju popularne, choć co warto wskazać  z całą pewnością jest korzystne z punktu widzenia pracodawcy.

Zyskać zatrudniając bezrobotnego

Inną możliwością jest zatrudnienie  w oparciu o umowę o pracę osoby bezrobotnej. Pracodawca, który zdecyduje się na takie rozwiązanie może liczyć na konkretne korzyści- dofinansowanie lub refundację wydatków. Obok zatrudniania osób, które widnieją w rejestrze bezrobotnych, pracodawca może też zdecydować się na przyjęcie stażysty. W takim przypadku nie ponosi praktycznie żadnych kosztów związanych z jego zatrudnieniem to Urząd Pracy jest zobowiązany wypłacić mu wynagrodzenie (stażowe), gdyż to jego pracownicy podpisują z nim stosowną umowę. Przyjęcie stażysty jest przy tym o tyle dobrym rozwiązaniem, że czas stażu można wykorzystać na przyuczenie pracownika do zawodu. W efekcie zatem, po ukończeniu stażu, pracodawca ma możliwość zatrudnienia osoby, która doskonale zna już swoje obowiązki i wie, w jaki sposób pracować na danym stanowisku. Z punktu widzenia pracodawcy to po prostu oszczędność czasu i pieniędzy. Aby zorganizować staż w firmie, konieczna będzie wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Nietypowe formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudniania, takie jak zatrudnianie seniorów czy studentów, mogą przynieść korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Seniorzy często mają bogate doświadczenie i wiedzę, które mogą przekazać młodszym pracownikom, podczas gdy studenci są często otwarci na nowe doświadczenia i mogą przynieść świeże spojrzenie na działalność firmy. Nietypowe formy zatrudnienia, takie jak kontrakt menadżerski czy umowa agencyjna, mogą również być atrakcyjne dla specjalistów i menadżerów szukających większej elastyczności i autonomii w swojej pracy.

Obowiązki pracodawcy

Jako pracodawca, masz pewne obowiązki, które musisz spełnić, niezależnie od formy zatrudnienia. Te obowiązki obejmują przestrzeganie praw pracy, płacenie składek do ZUS, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i szanowanie praw pracowników. W przypadku umów o pracę, musisz również przestrzegać okresu próbnego i terminu rozwiązania umowy. W przypadku umów cywilnoprawnych, Twoje obowiązki mogą być nieco inne, ale nadal musisz przestrzegać zasad zawartych w umowie.

Umowy na czas określony

Umowy na czas określony są popularnym wyborem dla wielu pracodawców, ponieważ dają pewność co do okresu zatrudnienia i kosztów związanych z pracownikiem. Są one szczególnie przydatne w przypadku projektów o określonym czasie trwania lub sezonowych wzrostów zapotrzebowania na pracę. Jednakże, warto pamiętać, że prawo pracy ogranicza liczbę kolejnych umów na czas określony, które można zawrzeć z tym samym pracownikiem.

Zatrudnianie cudzoziemca

Zatrudnianie cudzoziemców może być atrakcyjną opcją dla firm szukających unikalnych umiejętności lub doświadczenia. W zależności od kraju pochodzenia pracownika, mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące zezwoleń na pracę i pobytu. Pracodawcy powinni być świadomi tych wymagań i upewnić się, że spełniają wszystkie obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników z zagranicy.

Forma zatrudnienia Korzyści dla pracodawcy
Umowa o pracę Stabilność, przewidywalność kosztów, możliwość dofinansowania przy zatrudnianiu bezrobotnych
Umowa zlecenie / umowa o dzieło Elastyczność, niższe składki ZUS, specjalistyczne umiejętności na potrzeby konkretnych zadań
Zatrudnianie seniorów / studentów Doświadczenie i wiedza seniorów, świeże spojrzenie studentów, możliwość dofinansowania
Umowy na czas określony Pewność co do okresu zatrudnienia i kosztów, elastyczność w przypadku projektów o określonym czasie trwania
Zatrudnianie cudzoziemców Unikalne umiejętności, różnorodność w miejscu pracy

5 ciekawostek i dodatkowych informacji o rodzajach umów o pracę

 • W Polsce możemy wyróżnić cztery główne rodzaje umów o pracę: na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy oraz umowę zastępstwa. 
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najbezpieczniejszą formą zatrudnienia dla pracownika, gdyż daje mu największą stabilność zatrudnienia. 
 •  Umowa o pracę na czas określony, zwana również umową terminową, jest ograniczona do maksymalnie 33 miesięcy i można ją zawrzeć maksymalnie trzy razy z tym samym pracownikiem. 
 •  W 2020 roku najpopularniejszą formą zatrudnienia była umowa o pracę na czas nieokreślony, na którą decydowało się 56,4% pracowników. 
 •  W 2020 roku 28,9% pracowników było zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony.

To może Cię również zainteresować

Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

Najczęściej zadawane pytania

Jaką formę zatrudnienia wybrać jako pracodawca?

Wybór formy zatrudnienia zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności firmy, potrzeby pracodawcy, koszty zatrudnienia i specyfika pracy.

Czy nietypowe formy zatrudnienia są korzystne dla pracodawcy?

Tak, nietypowe formy zatrudnienia, takie jak zatrudnianie seniorów czy studentów, mogą przynieść korzyści dla firmy, takie jak doświadczenie, świeże spojrzenie czy możliwość dofinansowania.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zależności od formy zatrudnienia?

Obowiązki pracodawcy mogą się różnić w zależności od formy zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę, pracodawca musi przestrzegać praw pracy, płacić składki ZUS, zapewniać bezpieczne warunki pracy i szanować prawa pracowników.

Czy umowy na czas określony są korzystne dla pracodawcy?

Umowy na czas określony mogą być korzystne dla pracodawcy, ponieważ dają pewność co do okresu zatrudnienia i kosztów związanych z pracownikiem.

Czy zatrudnianie cudzoziemca jest korzystne dla pracodawcy?

Zatrudnianie cudzoziemców może być korzystne dla pracodawcy, jeśli poszukuje on unikalnych umiejętności lub doświadczenia. Pracodawca powinien jednak być świadomy przepisów dotyczących zezwoleń na pracę i pobytu.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

3 komentarze

Alfons Y

Alfons Y

Zatrudnij pracownika korzystnie! Fajny artykuł. Oby każdy pracodawca zatrudniał pracowników korzystnie, dał im dobre zarobki... Wiemy, że tak niestety nie jest. Znam zakłady, gdzie zatrudnia się pracowników na okres próbny i potem ich się zwalnia i zaś przyjmuje się na takie umowy innych.
takie życie

takie życie

Pracodawca wie, że zatrudnienie pracownika na umowę o pracę jest kosztowne. Często zatrudnia na umowę zlecenie. Jeszcze najtaniej ma i często to robi, zatrudnia na staż osobę bezrobotną z URZĘDU PRACY i wtedy nic nie płaci tej osobie, bo płaci jej UP.
Ferdynand

Ferdynand

Pracownik pracuje w obszarze funkcjonalnym lub dziale, takim jak marketing lub dział kadr. Pracownik ma szefa, osobę, z którą się zgłasza i od której kieruje, zwykle kierownik lub przełożony. Każdy zatrudniony ma odpowiednią rolę.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka