Pracodawca - prawa i obowiązki

GPS w samochodzie służbowym?

6 kwietnia 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 12 głosów

12 głosów

11 komentarzy
GPS w samochodzie służbowym?
Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wszelkie niezbędne narzędzia do pracy, zaś jednym z takich może być samochód służbowy. Czy w takim pojeździe można zamontować system GPS? Czy jest to legalne w świetle aktualnie obowiązujących przepisów?

Współcześnie naturalnym wyposażeniem pracowniczego biurka jest między innymi komputer, telefon czy drukarka i faks. Pracownicy mobilni otrzymują przy tym kluczyki do służbowego auta, aby móc spotykać się z klientami na mieście lub w siedzibie ich firmy. Z uwagi na brak szczegółowych rozporządzeń w zakresie używania takich pojazdów, większość pracodawców sporządza z pracownikami stosowne aneksy do umów o pracę lub modyfikuje pod tym względem obowiązujący w firmie regulamin. Ale czy zamontowanie w samochodzie służbowym systemu GPS nie jest nadużyciem prawa? 

GPS w służbowym samochodzie – przepisy 

Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie, warto przede wszystkim odwołać się do zapisów, które znajdują się w Kodeksie pracy. Jeżeli pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, to obowiązuje go między innymi art. 22 Kodeksu pracy. Ten zapis uzasadnia, dlaczego pracodawca może zgodnie z prawem kontrolować pracę zatrudnionego za pomocą rozwiązań właśnie takich jak GPS w służbowym samochodzie.

Co mówi prawo? Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Art. 22 Kodeksu pracy

Oznacza to, że osoba zatrudniona jest zobowiązana wypełniać powierzone jej obowiązki zgodnie z polecaniami przełożonego. Inaczej mówiąc, w takiej sytuacji można stwierdzić, że pracodawca, wręczając pracownikowi kluczyki do służbowego samochodu, ma prawo zamontować w nim system GPS. Dzięki temu upewnia się on, że pracownik wykonuje swoją pracę w odpowiednim miejscu i czasie. 

Szukasz pracy?

Projektant / Projektantka - LEROY MERLIN - Zgorzelec

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

  • Zgorzelec
Dodana

Praca przy pakowaniu /Пакування

SGP APT Sp. z o.o.

  • Kostrzyn nad Odrą
Dodana

Montaż -> na wakacje, bądź na dłużej!

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Łódź
  • 4 550-6 000 zł / mc
Dodana
Dodana
Dodana

Jak wykryć GPS w samochodzie służbowym?

Osoby podejmujące się stanowisk jako kierowcy zawodowi często zastanawiają się, czy pracodawca może bez ich wiedzy monitorować ich pracę za pomocą GPS w aucie. Z punktu widzenia prawa jest możliwe zamontowanie takiego urządzenia bez zgody pracownika, ale nie bez jego wiedzy. A zatem pracodawca ma obowiązek poinformować zatrudnionych o stosowaniu systemu monitoringu, najlepiej pisemnie (oświadczenie o stosowaniu GPS w pojazdach służbowych), tak samo jak o zasadach korzystania z pojazdów służbowych i możliwych grzywnach za ich łamanie.

Sprawdzenie tego, czy auto ma nadajnik GPS, sprowadza się zwykle do przeszukania zakamarków w podwoziu bądź zastosowaniu dodatkowych urządzeń wykrywających. Jednak w związku z wyjaśnieniem wyżej, osoby podejmujące pracę monitorowaną z reguły wiedzą, że ich samochód ma nadajnik GPS.

Video

Jeśli podejrzewamy, a wręcz wykryjemy, że pracodawca zainstalował takie urządzenie, a nie zostaliśmy o tym poinformowani, możemy potrzebować twardych dowodów, aby wykazać nielegalność tego działania. Co więcej, przepisy zezwalają w wyjątkowych sytuacjach na ukryty monitoring (np. gdy nie ma innej możliwości sprawdzenia pracownika), warto więc najpierw zastanowić się, czy nie jest to taki właśnie przypadek.

Problem – dane osobowe pracownika

Pracodawca ma obowiązek w odpowiedni sposób przechowywać dane osobowe osób zatrudnionych. Wynika to z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W przypadku nawiązania stosunku pracy, ustawodawca przez art. 221 Kodeksu pracy wskazał, jakich danych podmiot zatrudniający może żądać od swojego pracownika. Z drugiej jednak strony, o czym należy pamiętać, zakres tych informacji może być szerszy, gdyż wynikać może z odrębnych przepisów. Niezależnie od tego, rodzi się pytanie, czy montaż systemu GPS w służbowym samochodzie nie narusza zapisów właśnie o ochronie danych osobowych. 

Ważny wyrok

Z punktu widzenia stron zainteresowanych istotny jest tu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2011 roku (sygn. akt I OSK 1079/2010). Sąd stwierdził, że dane zgromadzone o pracowniku za pomocą urządzenia GPS są danymi w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych. Oznacza to tyle, że pracodawcy, którzy zdecydują się na zamontowanie systemu GPS, muszą być przygotowani na właściwe przechowywanie i właściwe przetwarzanie zgromadzonych danych.

Warto wiedzieć!
Według różnych badań z ostatnich kilku lat najczęstszymi nieprawidłowościami wykrywanymi poprzez monitoring kierowców aut służbowych były:
  • poruszanie się niestandardowymi trasami
  • przekraczanie dozwolonych prędkości
  • korzystanie z auta w celach prywatnych w czasie pracy
  • przekraczanie godzinowych, dobowych i tygodniowych norm czasu pracy za kółkiem bez przerwy na odpoczynek

Zgoda pracowników na GPS w samochodzie służbowym? 

Pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika, aby zamontować system GPS w samochodzie służbowym. Warto pamiętać przy tym, że powyższe odnosi się wyłącznie do sytuacji, która przewidziana została w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochrony danych osobowych, czyli wówczas, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Inaczej mówiąc, pracodawca może swoją decyzję uzasadnić faktem, iż pozyskane dane pozwalają mu rozliczyć pracownika z jego służbowych obowiązków. 

Samochód nie tylko służbowy 

Poprzedni punkt jest o tyle ważny, że w niektórych przypadkach pracodawca i pracownik mogą zawrzeć osobną umowę, z której wynikać będzie, że samochód służbowy może być też użytkowany przez zatrudnionego w prywatnych celach. W takim przypadku przeprowadzona kontrola dotyczyć powinna wyłącznie godzin pracy pracownika. Pracodawca, który kontroluje swojego podwładnego również w jego prywatnych godzinach, naraża się na zarzut, że wkracza on w sferę prywatności pracownika.

Co w przypadku spowodowania wypadku drogowego przez pracownika? Zobacz artykuł: Wypadek z winy pracownika - co dalej?

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy – co musi zrobić Twój szef?

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca ma prawo zamontować GPS w samochodzie służbowym?

Pracodawca jest uprawniony do zainstalowania nadajnika GPS w aucie służbowym w celu monitorowania pracy kierowcy. Jest to uzasadnione art. 22 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik ma wykonywać obowiązki we wskazanym przez pracodawcę miejscu i czasie, co może podlegać kontroli.

Czy potrzebna jest zgoda pracownika na GPS w samochodzie służbowym?

Nie, taka zgoda nie jest wymagana, ponieważ pracodawca ma prawo sprawdzać, czy pracownik odpowiednio wykonuje swoje obowiązki, a w przypadku kierowców jest to utrudnione i możliwe właśnie dzięki monitoringowi poprzez GPS.

Czy można zamontować GPS w aucie służbowym bez wiedzy pracownika?

Chociaż pracodawca nie musi mieć zgody pracownika na monitorowanie jego pracy poprzez GPS, powinien go o takim systemie sprawdzania poinformować, najlepiej w stosownym oświadczeniu. Zasady takiej korzystania z auta służbowego, jak również ustalone grzywny za ewentualne łamanie tych zasad również powinny być rozpisane w regulaminie pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

11 komentarzy

gość

gość

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych pracowników to bardzo poważna sprawa, którą każdy pracodawca musi brać pod uwagę. To, co pokazuje ten artykuł, to możliwość zamontowania GPS bez zgody pracownika i konieczność właściwego przechowywania zgromadzonych danych.
Wiesiek

Wiesiek

Ciekawy artykuł. Warto wiedzieć, na jakie prawa pracowników powinniśmy zwracać uwagę, zanim podpiszemy umowę o pracę. GPS w samochodzie służbowym to jedna z kwestii, którą powinniśmy omówić z potencjalnym pracodawcą.
Artur

Artur

Nie podoba mi się myśl, że pracodawca może mnie kontrolować za pomocą GPS w moim służbowym samochodzie bez mojej zgody. Jednak informowanie pracowników o takim systemie jest bardzo ważne, aby uniknąć nieporozumień.
Justyna

Justyna

Ten artykuł pokazuje, że prawa pracownika są przez pracodawców łamane. Bez zgody pracownika zamontowanie GPS to naruszenie prywatności. To pokazuje, że warto zawsze przeczytać umowę o pracę przed jej podpisaniem.
Polak

Polak

Bardzo cenna informacja dla każdego pracodawcy, który chce być pewny, że jego pracownicy wykonują swoją pracę w odpowiednim miejscu i czasie. GPS w służbowym samochodzie to z pewnością dobry sposób na kontrolę pracowników.
Loksa

Loksa

Jako osoba bezrobotna uważam, że kontrolowanie pracowników za pomocą GPS w służbowych samochodach jest potrzebne, ale powinno odbywać się zgodnie z przepisami prawa. Pracodawcy powinni poinformować pracowników o stosowaniu systemu monitoringu oraz o zasadach jego użytkowania. Jednocześnie powinni przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku korzystania ze służbowego samochodu również w celach prywatnych, kontrola powinna obejmować tylko czas pracy pracownika.
kioto2

kioto2

To nie fair, że pracodawca może bez informowania zainstalować GPS w samochodzie służbowym. Człowiek powinien wiedzieć, co się z nim dzieje i jakie dane są zbierane. Chociaż wyrok NSA zobowiązuje pracodawcę do odpowiedniego przechowywania danych osobowych.
gość

gość

Kontrola pracy za pomocą GPS w służbowym samochodzie nie jest bezprawna, ale pracodawca musi poinformować o tym pracowników. Ważne też, aby właściwie przechowywać i przetwarzać zgromadzone dane osobowe. W przypadku umowy o użytkowanie samochodu służbowego również ważne jest samo kontrolowanie godzin pracy, a nie prywatnych działań pracownika.
Jadzia

Jadzia

GPS to amerykański system nawigacji satelitarnej obejmujący swym zasięgiem całą kulę ziemską. GPS w samochodzie służbowym jest bardzo przydatny. Warto przeczytać ten artykuł.
Duraj Irek

Duraj Irek

GPS w samochodzie służbowym to konieczność dla pracowników, których się deleguje w jakieś miejsce i powierza samochód służbowy. Dla handlowców to rzecz bardzo przydatna.
Donka

Donka

Dzisiaj gps nie jest kosztem jak jest w zwykły telefonie. Pracownik musi mieć gps gdy np. zlicza się mu konkretnie trasy wykorzystane w pracy przez prowadzenie samochodu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.