!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Motywowanie pracowników

Wydajny, chętny do pracy i zaangażowany pracownik to życzenie każdego pracodawcy. Z kolei marzeniem pracowników są zatrudniający, którzy dbają o ich zadowolenie, rozwój i potrzeby. Jak pogodzić te kwestie? Rozwiązaniem jest odpowiednie motywowanie pracowników. Takowe może zachodzić na wiele różnych sposobów. Powinno być dostosowane do potrzeb firmy i kultury organizacyjnej, jaka w danym przedsiębiorstwie panuje.

Proces motywowania pracowników powinien w każdym wypadku rozpoczynać się od zagwarantowania optymalnych warunków do wykonywania obowiązków przez pracowników. Dostosowanie stanowisk pracy, zapewnienie przyjaznej atmosfery oraz dostosowanie harmonogramu pracy do możliwości zatrudnionych to podstawowe zadania. Dzięki temu możliwe jest rzetelne ocenienie kwestii wywiązywania się z powierzonych obowiązków i dopasowanie programu motywacji pracowników do ich faktycznych potrzeb.

Jakie są sposoby motywowania pracowników?

Jedną z najpowszechniejszych metod są motywacje finansowe. System premiowy, który ma jasne zasady i jest sprawiedliwy dla pracowników danego szczebla, powinien przynosić pożądanie rezultaty. Może to być stała premia uznaniowa – np. za brak spóźnień, terminowość, właściwe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, jak i okazyjna – np. za realizację danego projektu czy wyróżniające się osiągnięcia.

Innym, również materialnym systemem motywacyjnym dla pracowników, jest nagradzanie ich osiągnieć podarunkami. W zależności od branży i budżetu, mogą to być np. firmowe kosmetyki za osiągnięcie danego progu sprzedaży czy wycieczki dla zespołu, kiedy ten zrealizuje plan kwartalny powyżej oczekiwań.

Skuteczne sposoby na zaangażowanie pracowników w wykonywanie ich obowiązków wcale nie muszą wiązać się z korzyściami namacalnymi. Dla wielu zatrudnionych sama pochwała od przełożonego i docenienie starań są dobrą dawką motywacji. Warto za osiągnięcia nagradzać, np. przydzielaniem bardziej odpowiedzialnych zadań, ważniejszych projektów czy awansem. Realizacja celów zawodowych to jeden z lepszych sposobów na budowanie lojalności pracowniczej. Odpowiednio zmotywowany pracownik pracuje znacznie efektywniej.

Celem wdrażania systemów motywacyjnych do firm jest podnoszenie wydajności w zakładzie pracy. Niemniej, ma to także mnóstwo wymiernych korzyści dla samych pracowników. Świadomość, że wykonują swoją pracę należycie, że są dobrzy w tym co robią i jeszcze ktoś ich za to docenia, przekłada się na osiąganie satysfakcji zawodowej. Dzięki niej, pracownik staje się bardziej zaangażowany, chętniej podejmuje się nowych wyzwań i z większą przyjemnością realizuje się w firmie.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.