Motywowanie pracowników

Jakie premie możesz przyznać pracownikom? Czym jest motywacyjna premia integracyjna?

13 listopada 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

10 komentarzy
Jakie premie możesz przyznać pracownikom? Czym jest motywacyjna premia integracyjna?
System premiowania pracowników wywołuje wiele dyskusji, a czasem budzi wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców, którzy mają różne oczekiwania wobec tego mechanizmu motywacyjnego. Co warto wiedzieć?

Jak powinien wyglądać skuteczny system premiowania pracowników? Okazuje się, że znalezienie dobrej odpowiedzi bywa dość trudne. Dzieje się tak dlatego, że inaczej premię postrzegają pracownicy, inaczej zaś pracodawcy.

Pierwsi uważają, że powinny zostać ustalone obiektywne kryteria przyznawania premii, drudzy zaś przez dodatkowe pieniądze chcą docenić prace i ponadprzeciętne osiągnięcia osoby zatrudnionej.

Czy rozwiązaniem może być zatem wprowadzenie w firmie premii regulaminowych (przysługują pracownikowi po spełnieniu pewnych przesłanek) i premii uznaniowych (przyznawanie tych uzależnione jest od dobrej woli przełożonego lub szefa)?

Video

Przewaga premii regulaminowej nad uznaniową

Specjaliści podkreślają, że premia jest skuteczna wówczas, gdy pracownik jest w stanie samodzielnie stwierdzić, że spełnił wymogi jej otrzymania. Dzięki temu będzie dążył do spełnienia wytycznych pracodawcy, a jego efektywność wzrośnie.

Oznacza to, że jednym z najlepszych rozwiązań jest wprowadzenie premii do regulaminu obowiązującego w danej firmie. Dzięki temu każdy zainteresowany pracownik ma możliwość stwierdzić, czy będzie mu ona przysługiwała.

Szukasz pracy?

Pracownik laboratorium mikrobiologicznego

LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O.

 • Skoczów
Dodana

Franczyzobiorca

BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE

 • Kraków
Dodana

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Recepcjonistki/tów zatrudnimy

Centrum Barnabitów

 • Warszawa
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Kiedy premia motywacyjna działa?

Dodatkowe pieniądze nie mogą być elementem, za pomocą którego niwelowane są ewentualne różnice w wynagrodzeniu podstawowym poszczególnych pracowników.

Aby premia motywowała pracowników, powinni otrzymać konkretne informacje na temat tego, co należy zrobić, aby ją otrzymać. W ten sposób najłatwiej zaangażować osoby zatrudnione w wykonywaną pracę.

Jak motywować inaczej, niż premią?

Czy premia zawsze musi najlepiej motywować do działania? Okazuje się, że niekoniecznie. Takie wnioski płyną m.in. z przeprowadzonych badań. Czasem równie dobrze, a nawet i lepiej, działają poza finansowe czynniki motywacyjne.

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
art. 105 Kodeksu pracy

Warto pomyśleć o motywatorach innych, niż finansowe. Co będzie atrakcyjne dla Twoich pracowników? Współcześnie świetnie sprawdzają się:

 • prywatna opieka medyczna,
 • karty sportowe,
 • platformy kafeteryjne,
 • bezpłatne zajęcia języka obcego.

W ostatnich latach wiele firm stawia również na pomoc tym pracownikom, którzy posiadają dzieci. W tym przypadku czynnikiem motywacyjnym może być zagwarantowanie opieki najmłodszym wówczas, gdy ich rodzice pracują. Najczęściej firmowe przedszkole zlokalizowane jest w tym samym budynku, co biuro. Dzięki temu zatrudnieni nie muszą obawiać się, że nie zdążą dziecka odebrać z tego miejsca na czas.

Premia motywacyjna a uznaniowa

Premia regulaminowa jest formą wynagrodzenia dodatkowego, której przyznawanie jest oparte na wcześniej ustalonych, jasnych i obiektywnych kryteriach, zawartych w regulaminie firmy. Jest to systematyczny i przewidywalny sposób wynagradzania pracowników, zależny od spełnienia określonych warunków, takich jak osiągnięcie celów sprzedażowych czy jakościowych.

Z kolei premia uznaniowa zależy od subiektywnej oceny przełożonego i jest przyznawana na podstawie indywidualnego uznania, często za wyjątkowe osiągnięcia, kreatywność lub dodatkowy wysiłek. Ta forma premii jest mniej przewidywalna i może być postrzegana jako bardziej elastyczna, umożliwiając pracodawcom nagradzanie pracowników w sposób bardziej zindywidualizowany. Różnica między tymi rodzajami premii leży przede wszystkim w stopniu formalizacji i obiektywizmu kryteriów ich przyznawania.

Video

Premia motywacyjna – jak ją przyznawać?

Planujesz regulamin dotyczący premii dla Twoich pracowników? Oto kilka sugestii dotyczących tego, co warto uwzględnić:

 • Zastanów się, po co przyznajesz premie? Jasno zdefiniuj, jaki jest ich cel. Czy mają być nagrodą za wyjątkowe osiągnięcia, motywacją do lepszej pracy, czy też promowaniem określonych zachowań wśród pracowników?
 • Transparentność. Zdefiniuj konkretnie, jakie warunki muszą być spełnione, aby pracownik otrzymał premię. Powinny to być obiektywne i mierzalne kryteria, takie jak osiągnięcie celów sprzedażowych lub jakościowych. Upewnij się, że zasady przyznawania premii są jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Przejrzystość procesu zwiększa zaufanie i motywację.
 • Zadbaj o zgodność z prawem. Regulamin musi być zgodny z obowiązującym prawem pracy, w tym z przepisami dotyczącymi wynagradzania i równego traktowania pracowników.
 • Określ częstotoliwość i formę nagradzania. Ustal, jak często premie będą wypłacane (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie) i w jakiej formie (gotówka, bony, inne benefity).
 • Regularnie przeglądaj i oceniaj system premiowy pod kątem jego skuteczności w motywowaniu pracowników i osiąganiu celów firmy. Wprowadzaj potrzebne zmiany i aktualizacje.

Pamiętaj, aby system premiowania był jasno skomunikowany, spójny i sprawiedliwy. Regularne przeglądy i aktualizacje systemu pomogą zachować jego efektywność i adekwatność do zmieniających się warunków biznesowych i potrzeb pracowników.

Motywacyjna premia integracyjna

Motywacyjna premia integracyjna to forma nagrody finansowej lub innych benefitów, która jest przyznawana pracownikom w celu wspierania integracji zespołowej i budowania pozytywnych relacji między współpracownikami. Głównym celem takiej premii jest promowanie kultury współpracy, komunikacji i wspólnego dążenia do osiągnięcia celów organizacyjnych.

W odróżnieniu od tradycyjnych premii motywacyjnych, które skupiają się na indywidualnych osiągnięciach, premia integracyjna koncentruje się na działaniach zespołowych i wspieraniu środowiska pracy, które sprzyja efektywnej współpracy.

Premia ta może być przyznawana za różne działania związane z zespołowym działaniem, na przykład za udział w projektach grupowych, inicjatywach budowania zespołu, czy efektywne wspieranie innych członków zespołu. Kryteria przyznawania tej premii powinny być jasne, obiektywne i dostępne dla wszystkich pracowników, aby zapewnić sprawiedliwość i przejrzystość procesu. Taka premia służy nie tylko zwiększeniu motywacji pracowników, ale także budowaniu silnej kultury organizacyjnej, co przekłada się na lepszą wydajność i ogólną satysfakcję z pracy.

Szukasz pracownika ze Śląska? Zarajestruj się, aby opublikować ofertę pracy

Podsumowanie

Należy podkreślić, że dobry system premiowania powinien być zbalansowany między obiektywnymi kryteriami i uznaniem indywidualnych osiągnięć. Jest to ważne dla motywowania pracowników i utrzymania sprawiedliwości w środowisku pracy.

Ponadto regularne przeglądy i dostosowania systemu premiowego są niezbędne, aby utrzymać jego efektywność w zmieniającym się środowisku biznesowym i odpowiadać na różnorodne potrzeby pracowników. Oprócz premii finansowych, warto zastanowić się nad innymi formami motywacji, takimi jak benefity pozapłacowe, które mogą być równie skuteczne w budowaniu pozytywnej atmosfery i lojalności wśród zespołu.

To może Cię również zainteresować

Motywowanie pracowników - dlaczego warto to robić?

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest premia motywacyjna?

Premia motywacyjna to dodatkowy składnik wynagrodzenia, który ma na celu zwiększenie zaangażowania i efektywności pracowników.

Jakie są podstawowe rodzaje premii?

Podstawowe rodzaje premii to m.in. premia motywacyjna, uznaniowa i integracyjna.

Czym różni się premia motywacyjna od premii uznaniowej?

Premia motywacyjna jest zazwyczaj związana z wynikami pracy, natomiast premia uznaniowa jest przyznawana na podstawie subiektywnej oceny przełożonego.

Czym jest motywacyjna premia integracyjna?

Motywacyjna premia integracyjna ma na celu promowanie zdrowego środowiska pracy poprzez integrację i budowanie relacji między członkami zespołu.

Jakie są zasady przyznawania premii?

Zasady przyznawania premii powinny być transparentne i sprawiedliwe, a system wypłat premii powinien być jasny dla wszystkich pracowników.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

10 komentarzy

kora

kora

Okazuje się, że pieniądze mogą być dobrym motywatorem. Istnieją jednak inne niepieniężne motywatory, które mogą lepiej zainspirować.
Kinga

Kinga

" Premia motywacyjna musi być również przyznawana uczciwie, bez aprobowania niektórych pracowników." nie chodziło przypadkiem o "bez faworyzowania"? ;)
Jolanta

Jolanta

Przy takim wzroście cen czasami premia niczym nie motywuje bo jak ktoś ma pensje 10 lat taką samą to jakaś premia to śmieszna sprawa jest dla wielu ludzi.
bibuła

bibuła

Człowiek uczy się wiele naśladując (patrz także teoria społecznego uczenia się poznawczego), aby zaprezentować się jako przełożony, dla którego zasady dobrej pracy zespołowej nie mają zastosowania, czyni cię niepopularnym, a po drugie podważa motywację.
Zadian

Zadian

Wiele czynników może motywować pracowników z wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Czasami jednak premia zupełnie nie motywuje bo i tak nic w sumie nie zmienia jak jest minimalna.
Polek

Polek

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zmotywować swoich pracowników i uzyskać pozytywne zaangażowanie pracowników, musisz sprawić, by czuli pasję, aby codziennie chodzić do pracy i spędzać czas z Tobą i ich kolegami.
Ruki 256

Ruki 256

Ponadto personel może stać się „bankiem pomysłów”, w którym kierownictwo może rysować wskazówki i niestandardowe rozwiązania problemów. Motywacja jest zawsze dobra.
Nora

Nora

Nieprzewidziane jednorazowe nagrody działają z większą skutecznością niż system jeden (premia miesięczna za pracę wysokiej jakości). Różnie to bywa w pracy.
Paweł Sekin

Paweł Sekin

Jeżeli są dane zasady to ok, ale według mnie w każdej firmie powinny być inne elementy motywacyjne jak np. skierowania na ciekawe kursy, czy dodatkowe premie.
forth

forth

To jest prawda, że jeżeli np. wiemy że osoba, która robi to samo zarabia kilkaset złotych więcej i potem cała załoga dostaje podwyżkę to wcale nie musi być zmotywowana.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.