Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników - pochwały, awans, nagrody i szkolenia

8 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

9 komentarzy
Motywowanie pracowników - pochwały, awans, nagrody i szkolenia
Odkryj skuteczne metody motywowania pracowników, w tym pochwały, awansy, nagrody i udział w szkoleniach. Zwiększ produktywność i zadowolenie w zespole.

Zastanawiasz się jak motywować pracowników? Pamiętaj, że sposobów jest mnóstwo i są one bardzo róźnorodne. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że niektóre wymagają określonych środków finansowych, inne Twojego czasu i zaangażowania.  W drugim przypadku wszystko zależy od pracodawcy, czy szefa. Z kolei sama motywacja dzieli się na wewnętrzną oraz zewnętrzną, zaś ich rozróżnianie może pomóc w dobraniu odpowiednich technik. Wszystkie działania jakie podjemujesz na tym polu służą rozwojowi firmy, ponieważ odpowiednio zmotywowany pracownik jest znacznie bardziej efektywny, dąży również do podejmowania nowych wyzwań i sam podnosi sobie poprzeczkę.

Zasady motywowania pracowników – klucz do sukcesu

Stosowanie jasnych i spójnych zasad motywowania pracowników może być kluczem do sukcesu w twoim przedsiębiorstwie. Po pierwsze, dowiedz się, co motywuje pracowników w twoim zespole, i dostosuj strategie do ich potrzeb. Po drugie, bądź konsekwentny w swoim podejściu, oferując regularne wsparcie i komunikację. Po trzecie, znajdź równowagę między nagradzaniem sukcesów a zachęcaniem do ciągłego rozwoju i doskonalenia. Unikanie typowych błędów, takich jak jednostronne podejście czy brak jasności w oczekiwaniach. Podjęcie tego typu działań może prowadzić do znaczącej poprawy zarówno w atmosferze pracy, jak i ogólnej wydajności zespołu. Pamiętaj, że prawidłowe i skuteczne zastosowanie tych zasad znacznie wpłynie na motywowację pracowników do pracy, prowadząc do trwałego sukcesu i wzrostu twojego przedsiębiorstwa.

Pozytywna motywacja pracowników – dlaczego jest tak ważna

Pozytywna motywacja pracowników ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu zadowolonego i produktywnego zespołu. To, co motywuje do pracy, może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i celów pracownika, dlatego ważne jest, aby dostosować strategie motywacyjne do unikalnych wymagań zespołu. Wprowadzenie programów uznania, elastycznego czasu pracy, a także aktywne wsparcie w rozwoju kariery, mogą znacznie zwiększyć zaangażowanie i lojalność pracowników. Pamiętając, że motywacja nie zawsze jest kwestią finansową, możesz znaleźć innowacyjne i efektywne sposoby na zwiększenie wydajności swojego zespołu.

Jakie są dodatkowe sposoby na motywowanie pracowników?

Poznanie sposóbów i przyjęcie odpowiedniej strategii motywowania pracowników, jest kluczem do sukscesu każdego przedsiębiorstwa i jako pracodawca powinieneś zdawać sobie sprawę z wagi tego zagadnienia. Pamiętaj, że w każdych okolicznościach możesz znaleźć dobrą metodę, ponieważ oprócz nagród finansowych i awansów, istnieją także subtelne, ale potężne sposoby motywowania pracowników. Może to obejmować regularne spotkania i rozmowy z pracownikami, podczas których skupiasz się na ich indywidualnych celach i aspiracjach, oferowanie możliwości rozwoju zawodowego i kształcenia, a także tworzenie środowiska pracy, które promuje zrozumienie i współpracę. Te działania nie tylko zwiększają motywację do pracy, ale także budują silniejsze relacje w zespole.

Motywacja wewnętrzna - sprawdź na czym polega?

Motywacja wewnętrzna pracownika jest uznawana za niezwykle ważną, gdyż rodzi się z potrzeby poznania czegoś nowego, poszerzenia potencjału, czy samorozwoju każdego zatrudnionego. W takim przypadku stanowisko pracy jest swoistego rodzaju odpowiedzią na wszelkie wewnętrzne potrzeby pracownika i pozwala mu realizować cele, jak również rozwijać się, a tym samym osiągać satysfakcję i spełnienie. Może to przełożyć się na rozwój sukces firm, ponieważ tak zmowywowany pracownik jest bardziej kreatywny i ma innowacyjne podejście do wielu problemów. W niestety praktyce nie każdy pracownik posiada wysoko rozwiniętą motywację wewnętrzną. Warto zauważyć, że w takim przypadku zatrudniony powinien być zainteresowany wykonywaną przez siebie pracą i powinien dążyć do samorozwoju. Nie każdy zatrudniony będzie wykonywał swoje obowiązki z uśmiechem na twarzy i właśnie dlatego niezbędna jest przynajmniej odrobina motywacji zewnętrznej.

Motywacja zewnętrzna - równie skuteczna

Motywacja wewnętrzna - jak wskazano powyżej - jest istotna, niemniej może być dopełniana również motywacją zewnętrzną. W tym przypadku pracownik działa, gdyż chce osiągnąć pewien cel. Nie ma tu miejsca na ewentualne potrzeby wewnętrzne, gdyż liczy się - dla przykładu - wygrana. Ten system motywowania pracowników jest nastawiony na system kar i nagród. W tym przypadku wykorzystasz rywalizację pracowników, którzy chcą zdobyć określoną nagrodę. Te mogą być rozmaite - pieniężne, rzeczowe... wszystko zależy jedynie od Twojej inwencji i środków jakie możesz na ten cel przeznaczyć. I choć patrząc na tę kwestię przez pryzmat kosztów to - i owszem - ponosiesz je. Z drugiej jednak strony zyskujesz zaangażowany zespół pracowników, którzy starają się osiągnąć wyznaczony cel i jednocześnie pokazać, że warto w nich inwestować. To zaś sprawia, że wyniki choćby sprzedażowe firmy idą w górę.

Kto powinien motywować?

Warto zauważyć, że zdrowa rywalizacja zawsze jest dobra i poprawia efektywność pracowników. To jednak, kto powinien motywować zależy w dużej mierze od struktury samej firmy. I tak, jeżeli zakład pracy jest rozbudowany, może to być bezpośredni przełożony, kierownik zmiany lub też manager. W przypadku mniejszych firm, motywować może sam szef. Z pewnością - z punktu widzenia pracownika - nie każda pochwała będzie tak samo istotna, niemniej będzie motywowała do wytężonej pracy. Specjaliści, którzy zajmują się tym właśnie tematem podkreślają, że zatrudniony odbiera to jako sygnał. Z jednej strony ktoś się nim interesuje, z drugiej zaś pochwała może być interpretowana jako fakt, iż ktoś docenia jego pracę i to jak przyczynia się on do rozwoju firmy. Pochwała jest też świetnym punktem wyjścia do rozważań o tym, jak pracownik radzi sobie na swoim stanowisku pracy, jak wykonuje swoje obowiązki. Być może okaże się, że w takiej rozmowie przedstawi one swoje nowe i kreatywne zaraz pomysły.

Jakie są najczęstsze błędy menadżerów i szefów? Więcej informacji w artykule: Zadanie nie tylko szefa - motywowanie pracowników.

Szukasz pracy?

Monter

workconcept service GmbH

  • Niemcy
Dodana

Magazynier

KARO ELEKTRO PLUS Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Specjalista ds. kadr i płac

KARO ELEKTRO PLUS Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Ślusarz / spawacz

DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Kędzierzyn-Koźle
Dodana

Technolog

DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Kędzierzyn-Koźle
Dodana

Motywacja sposób na zatrzymanie najlepszych

Powinienieś zwrócić uwagę na fakt, że najlepsi z grupy zawsze będą dążyć do czegoś więcej. W takim wypadku - aby ich zatrzymać w firmie - musisz sięgnąć po szereg środków. Jednym ze sposobów motywania do dalszej pracy mogą być szkolenia, na których zatrudniony będzie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Aktualne przypisy prawa są tak skonstruowane, że umożliwiają wypracowanie stosownego porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Być może warto z tego skorzystać? Ponieważ okazujesz pracownikowi swoje zainteresowanie i doceniasz jego pracę, z drugiej strony odpowiednio skonstruowana umowa nie powoli mu odejść od razu po uzyskaniu kwalifikacji, ukończeniu kursu, szkolenia czy też dodatkowych studiów. Inną możliwością jest również przedstawienie danemu pracownikowi drogi awansu i pokazania, co może osiągnąć wytężoną pracą.

Monitoring - czy jest skuteczny?

We współczesnym świecie biznesu nie uznaje się, że baczne obserwowanie pracowników przynosi określone, rzeczywiste rezultaty. Co prawda, zatrudnieni będą świadczyć pracę z myślą o tym, że mogą być obserwowani, niemniej niekoniecznie wpłynie to na ich efektywność. Monitoring jest zatem znacznie gorszym rozwiązaniem niż motywowanie pracowników do zwiększonego wysiłku. Warto postawić na kreatywne formy rozwoju poszczególnych zatrudnionych. Powinni oni czuć się odpowiedzialni za firmę i jej wyniki. Wówczas bowiem czas ich pracy nie będzie marnotrawiony,  a Ty -  ich szef, nie będziesz musiał wykładać dodatkowych środków właśnie na obserwowanie swoich podwładnych.

Z pewnością tak jak każdy pracodawca chciałbyś zatrudniać wyłącznie takich podwładnych, którzy są zaangażowani w wykonywane obowiązki. Aby w firmie pracowali właśnie tacy pracownicy, wcale nie jest konieczne przeprowadzanie kolejnej rekrutacji czy podwyższanie wynagrodzeń osób zatrudnionych. Twoją rolą jako pracodawcy jest stworzenie w zakładzie pracy takich warunków, by twoi podwładni nie tylko mogli wykonywać swoje codzienne zadania, lecz także rozwijali się i spełniali swoje zawodowe aspiracje. W jaki sposób osiągnąć to, co udaje się nielicznym? Jak stworzyć zespół będący solidnym fundamentem dla dalszego rozwoju firmy?

Po pierwsze: wyznacz cele

Podstawowa zasada odnosi się do wyznaczania celów. Każdy z pracowników powinien wiedzieć, dlaczego i po co przychodzi do zakładu pracy. Z jego punktu widzenia nie bez znaczenia jest to, czy posiada biurko lub własny komputer i wie, co w danym dniu powinien robić. Sprawna organizacja zakładu pracy powinna przy tym rozciągać się na to, by każdy z zatrudnionych wiedział również, jakie cele czy plany firma ma na najbliższe lata. Dzięki temu pracownikom łatwiej odnaleźć się w swoim miejscu pracy, wiedzą, do czego mają dążyć.

Wyznaczanie celów dotyczy zatem dwóch płaszczyzn. Po pierwsze, powinieneś zapoznać pracownika z jego miejscem pracy i przekazać mu pulę niezbędnych informacji tak, by jego podwładny wiedział, na czym ma się skupić. Po drugie, koniecznie poinformuj o celach, jakie firma ma osiągnąć w ciągu kolejnych miesięcy i lat.

Po drugie: zauważ i doceń

Częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest niezauważanie osiągnięć pracowników. Innowacyjne myślenie, dążenie do jeszcze lepszego wykonywania swoich obowiązków czy chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych – to tylko kilka doskonałych momentów, by pochwalić pracownika. Koniecznie pokarz zatrudnionym, że szanujes ich wysiłek, dzięki temu będziesz miał lepszy kontakt z podwładnymi, a co za tym idzie dużo łatwiej pokierujesz zespołem.

Krytyka? Tylko konstruktywna

Pracownik, który jest doceniany wie, że robi dobrze i będzie starał się jeszcze lepiej wykonywać powierzone mu obowiązki. Co w sytuacji, gdy nie jesteś zadowolony z jego osiągnięć? Błędy nie muszą stawiać dalszej obecność pracownika w firmie pod znakiem zapytania. Warto, żebyś potrafił wskazać pomyłki i jednocześnie zmotywował podwładnego do pracy nad sobą. Dobrym rozwiązaniem jest ponowne przeszkolenie pracownika lub pozwolenie mu wykazać się na innym stanowisku. Konstruktywna krytyka jest istotnym elementem, by osoba zatrudniona mogła w pełni rozwinąć skrzydła.

Komunikacja - to podstawa sukcesu

Powinieneś pamiętać również o komunikowaniu się ze swoimi pracownikami. Dialog jest potrzebny nie tylko po to, by ustalić działania, lecz także po to, by każdy z zatrudnionych był świadomy tego, co dzieje się wokół niego. Dzięki rozmowom możliwe jest wypracowanie pozytywnych relacji w zakładzie pracy. Ważne, by przekazywać zatrudnionym informacje związane z działaniem firmy, podkreślać ich wpływ np. na coraz lepsze wyniki finansowe.

Wykorzystaj pochwałę, awans, udział w szkoleniach i nagrody jako narzędzia do skutecznego motywowania swojego zespołu i budowania zdrowego środowiska pracy.

Motywuj nie tylko pieniędzmi

W wielu firmach, zwłaszcza w czasach kryzysu, brakuje środków na premie dla pracowników. Rozwiązaniem może być organizowanie konkursów nawet z symbolicznymi nagrodami czy zapewnienie zatrudnionym np. posiłku w każdy piątek. Takie, pozapłacowe, czynniki potrafią doskonale motywować. Jeżeli twoja firma może sobie na to pozwolić, warto pomyśleć o zbudowaniu spójnego systemu motywacyjnego. Wówczas konieczne jest uwzględnienie zarówno kultury organizacyjnej zakładu, jak i profilu pracowników. W tym mogą też pomóc specjaliści – zewnętrzne firmy zajmujące się zagadnieniami HR.

Wielu pracodawców (być może Ty również wśród nich jesteś) sprowadza kwestię motywacji pracowników do podwyżek lub premii, czyli kwestii finansowych. Tymczasem motywacja to obszerne zagadnienie wiążące się z koniecznością nieustannego badania potrzeb podwładnych. Nie ma znaczenia, czy zatrudniasz tylko jednego pracownika, czy też kilkudziesięciu – zawsze powinieneś być przygotowany do rozmowy o ich potrzebach, bo te zmieniają się z czasem. Młodym pracownikom zależy głównie na rozwoju i zdobywaniu doświadczenia. Aby zdobyć konkretne umiejętności, są w stanie obniżyć swoje oczekiwania płacowe. Osoby doświadczone, którym nie trzeba mówić, co mają robić, chcą zaś gratyfikacji finansowej.

Wyzwanie szefa – utrzymać motywację pracowników

Pracownik rozpoczynający pracę w firmie jest zazwyczaj zmotywowany i chętnie podejmuje wyzwania. Ma to miejsce szczególnie wówczas, gdy wykonuje pracę sprawiającą mu przyjemność i będącą zgodną z jego wykształceniem lub oczekiwaniami. Im jednak dłuższy staż na tym samym stanowisku pracy, tym bardziej motywacja spada.

Jako pracodawca masz za zadanie m.in. zarządzać swoimi pracownikami. Zarządzanie polega również na nieustannym utrzymywaniu motywacji pracowników. Aby tego dokonać, musisz z nimi… rozmawiać. Tyle i aż tyle, bo oczekiwania pracowników zmieniają się w czasie. Niestety, wielu pracodawców o tym zapomina. Jeżeli chcesz, aby twój zespół odnosił kolejne sukcesy, to nie możesz pominąć tego punktu.

Warunki pracy - czy mogą motywować pracowników?

Wydaje ci się, że zmotywujesz pracowników do wydajnej pracy, przyznając premie? Mylisz się. Wyższe wynagrodzenie to często za mało. Zauważ, że pracownik spędza w firmie co najmniej 8 godzin dziennie. To dużo, prawda? Właśnie dlatego wiele osób – wyżej niż wynagrodzenie – ceni sobie atmosferę miejsca pracy. To o nią powinieneś zadbać w pierwszej kolejności.

Na atmosferę w miejscu pracy masz duży wpływ. Przede wszystkim powinieneś wyznaczać cele, informować pracowników o swoich kolejnych planach. Im mniej niedomówień, tym lepiej. Pamiętaj też, aby każda osoba zatrudniona miała własne stanowisko pracy. Niestety, często zdarza się, że w firmach brakuje biurek czy sprzętu elektronicznego, co sprawia, że zatrudnieni nie mogą prawidłowo wykonywać swojej pracy.

Pamiętaj o doceniu pracowników

Skończony projekt? Wykonane zlecenie? A może pracownicy z działu handlowego właśnie zdobyli nowego klienta dla firmy? Czas zatem pochwalić swoich podwładnych. Zwykła pochwała może sprawić cuda. Jeżeli dotychczas nie próbowałeś tej metody lub chwaliłeś pracowników zbyt rzadko, to czas zmienić swoje przyzwyczajenia.

Poza pochwałami, pamiętaj o systemie rozwoju. Każdy pracownik powinien wiedzieć, czego może oczekiwać, pracując w twojej firmie. Ścieżkę rozwoju powinieneś ustalać indywidualnie dla każdego zatrudnionego, bo w ten sposób uwzględnisz jego oczekiwania i potrzeby. Wdrażając w swojej firmie takie działania, powinieneś pracować z zawsze zmotywowanym i gotowym na kolejne wyzwania zespołem. A do tego dążysz, prawda?

Pracowników motywować można na wiele sposobów, nie zawsze konieczne jest sięganie do firmowych pieniędzy. Stosowanie poszczególnych technik jest o tyle skuteczne, że nie od dziś mówi się, że zmotywowany pracownik to przede wszystkim efektywny pracownik, który wykonuje powierzone mu obowiązki z zadowoleniem. Dalej, motywowanie pracowników jest przez specjalistów wymieniane jako jedna z najważniejszych funkcji każdego pracodawcy. Aby jednak osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest zapoznania się z technikami motywowania. Fredrick Herzberg, który w latach 50. i 60. ubiegłego wieku prowadził badania w tym temacie zauważył, że nie każdy czynnik motywuje pracowników w taki sam sposób. Poza kwestią wynagrodzenia dochodzą jeszcze takie, które związane są bezpośrednio z warunkami pracy, złym zarządzaniem kadrą czy niezrozumiałymi zasadami pracy.

Pochwała, to podstawa systemu motywacji

Podstawowym i jednocześnie poza finansowym sposobem motywowania pracowników jest pochwała. Od szefa czy przełożonego nie wymaga ona ani czasu, ani tym bardziej dodatkowych nakładów. Okazji, aby docenić zatrudnionego może być przy tym dużo. Pracownik przejawia inicjatywę? Przygotowany projekt spodobał się klientowi, dzięki czemu podpisana została wiążąca umowa o współpracy? Oto przykłady sytuacji, w których warto zaprosić podwładnego do gabinetu, uścisnąć mu dłoń i pochwalić za dobrze wykonaną pracę. Wbrew pozorom takie postępowanie może przynieść wymierne efekty i korzyści - pracownik zauważa, że szef bacznie obserwuje zatrudnione osoby i dostrzega ich wkład w rozwój firmy. 

Udział w szkoleniu - skuteczna motywacja

Inną możliwością motywowania pracownika jest danie mu szansy na udział w szkoleniu. Taka propozycja odnosi się bezpośrednio do faktu, że większość zatrudnionych chce się rozwijać. W tym przypadku podnoszenie kwalifikacji zawodowych pozwala nie tylko oczekiwać, że pracownik będzie potrafił więcej, ale również, że będzie lepiej wykonywał swoje obowiązki. Z punktu widzenia pracownika, który ma wziąć udział w szkoleniu, może być to wyróżnienie. Trzeba przy tym podkreślić, że pochwalenie podwładnego w ten sposób nie wiąże się z większymi kosztami - większość szkoleń jest jednodniowa. 

A może awans? 

I taka forma motywowania pracowników jest ciekawa i praktykowana w wielu firmach. Zanim jednak dojdzie do awansowania konkretnego pracownika, musisz bardzo dokładnie określić warunki i kryteria jego przyznania. Dzięki temu te osoby, które go nie dostaną a starały się, nie będą mogły wysunąć zarzutu, że jeden z pracowników jest traktowany w sposób uprzywilejowany. Obiektywne i jawne założenia pozwolą też poczuć się wyróżnionym temu zatrudnionemu, który otrzymał awans. Z pewnością taka forma motywacji może też dobrze wpłynąć na resztę pracujących w zespole osób. 

Nagroda za zrealizowanie celu - kolejny sposób na motywację

Choć taka forma nagradzania budzi wiele wątpliwości, z pewnością można ją wykorzystać w kreatywnych firmach, w których różne koncepcje przedstawiają pracownicy podzieleni na zespoły. Nagroda przyznawana jest na przykład tym pracownikom, których pomysł najbardziej przypadł do gustu klientowi, czyli osobie z zewnątrz. O jakiej gratyfikacji mowa? Bonusy mogą być różne. Poza wycieczkami, mogą być to choćby bony zniżkowe dla pracowników i ich rodzin do teatru czy kina. Warto przy tym podkreślić, że przeciwnicy tego modelu motywowania podkreślają, że pracownicy tylko przez czas starania się o wygraną są aktywni, później zaś ich zainteresowanie pracą spada. Z tego też względu taka forma motywowania nie musi sprawdzić się w każdej firmie. 

Aby nie przedobrzyć... 

Motywacja pracowników może wpływać na wyniki firmy, ale trzeba też pamiętać, że nie powinna ona przekroczyć pewnego poziomu. W przeciwnym przypadku może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego - zbyt silne zaangażowanie pracowników może doprowadzić do pogorszenia atmosfery w pracy, gdyż zatrudnieni będą pomiędzy sobą rywalizować. W takim przypadku motywacja - zamiast budować sprzyjającą pracy atmosferę - będzie motorem napędzający do zachowań nie fair w stosunku do współpracowników.

Czym pracodawca może skusić potencjalnych pracowników? Zobacz: Czym skusić może pracodawca?

Duże przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na to, aby regularnie przeprowadzać szkolenia swoich pracowników. Część z nich kierowana jest do osób dopiero przyjętych do pracy, część zaś do kadry zarządzającej, która odpowiada za wyniki zakładu. Inaczej jest w przypadku niewielkich firm. W takich osoby zatrudnione przeważnie muszą liczyć same na siebie i można powiedzieć, że są samoukami w zakresie zdobywania wiedzy o motywowaniu swoich podwładnych.

Teoria kontra praktyka

W teorii każdy menadżer i pracownik HR powinien posiadać wiedzę w zakresie motywowania i zarządzania pracownikami. W praktyce bywa zaś różnie. O ile bowiem duże firmy mogą pozwolić sobie na inwestowanie w wiedzę osób zatrudnionych i dostrzegają związek pomiędzy motywacją a zyskami, o tyle mniejsze najczęściej nie dysponują wolnymi środkami, które można by było przeznaczyć na ten cel. Menedżerowie zatrudnieni w takich przedsiębiorstwach najczęściej uczą się na własnych błędach. Podejmowane decyzje samodzielnie muszą analizować i stwierdzać, czy były one najbardziej optymalne. A trzeba pamiętać, że nieumiejętne zarządzenia i motywowanie pracowników mają skutki na wielu płaszczyznach. Mowa nie tylko o tym, że trudniej uzyskać założone dochody, gdy obniża się efektywność pracy poszczególnych pracowników, ale również firma nie zyskuje na prestiżu, przeciwnie - o pracodawcy mogą pojawić się negatywne opinie.

Trudne zadanie - motywacja pracowników

Podstawową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest fakt, że motywowanie jest trudne. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim menedżer czy szef musi zdiagnozować te czynniki, jakie motywują pracowników. Ten proces jest czasochłonny, gdyż wymaga poznania zatrudnionych osób. Błędnym założeniem, które jest stawiane przez wiele osób jest to, że pracowników motywują wyłącznie pieniądze. Menedżerowie lub szefowie powinni być przede wszystkim dobrymi słuchaczami - może okazać się, że premia czy wyższe wynagrodzenie będzie motywowało tylko nieliczną grupę zatrudnionych. Poza finansowymi czynnikami najczęściej motywująca jest możliwość awansu lub dokształcania się czy chęć rozwijania się w określonym kierunku. Pracownicy coraz częściej cenią sobie także inne sposoby motywowania, w tym choćby karnety na siłownię czy zagwarantowanie przez pracodawcę opieki dla dzieci pracowników.

Najczęstsze błędy - czyli czego powinieneś unikać

Wielu menedżerów i szefów popełnia najczęściej ten sam błąd, który jest związany z nieumiejętnym prowadzeniem rozmów ze swoimi podwładnymi. Co więcej, wiele osób twierdzi, że na takie dyskusje nie ma czasu. Taka postawa to jednak ślepy zaułek, gdyż rozmowa ma bezpośredni wpływ na kilka kwestii. Mowa tu przede wszystkim o efektywnym rozdzielaniu zadań czy zwiększaniu zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników, którzy są na to rzeczywiście przygotowani. W praktyce może okazać się, że rozmowa jest kluczem do osiągnięcia nie tylko dobrej atmosfery w pracy, ale także podwyższenia słupków sprzedaży i tym samym zysków.

Gdy mowa o motywacji pracowników, część menedżerów zapomina również, że jest rozliczana za wyniki całego zespołu. Ich sukces budowany jest tylko wówczas, gdy rozwija się zespół. Zmotywowana grupa lepiej radzi sobie z zadaniami, ale aby właśnie taka była, potrzebna jest rozmowa. Ta nie jest czasem zmarnowanym, ale inwestycją, która zwrócić się może na kilku płaszczyznach. Poza rzetelnym zrealizowaniem założonego planu, oczekiwać można, że pracownicy będą aktywni i lojalni.

Mniejsza rotacja - efekt pozytywnej motywacji

Prawidłowe motywowanie pracowników sprawia, że są oni bardziej związani z firmą i po godzinach nie szukają nowego, potencjalnego miejsca zatrudnienia. Rotacja, o czym trzeba pamiętać, nie sprzyja budowaniu dobrych relacji w firmie. Omawiając przy tym tę kwestię warto też zwrócić uwagę na fakt, że motywowanie to tak naprawdę proces, który każdego dnia rozpoczyna się od nowa. O tym elemencie także nie należy zapominać - w różnych okresach osoby zatrudnione mogą być motywowane różnymi czynnikami. Poznanie ich jest kluczem do budowania silnej firmy i rzetelnej marki.

To może Cię również zainteresować

Motywowanie pracowników - dlaczego warto to robić?

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę motywować pracowników za pomocą pochwał?

Pochwała to prosta i skuteczna metoda motywacji. Wystarczy zaprosić pracownika do gabinetu i docenić go za dobrze wykonaną pracę. Zwiększa to zaangażowanie i lojalność.

Czy udział w szkoleniu jest dobrym sposobem motywowania?

Tak, udział w szkoleniu pozwala pracownikowi rozwijać umiejętności i podnosić kwalifikacje, co jest często postrzegane jako wyróżnienie.

Czy awansowanie pracowników jest skuteczną metodą motywacji?

Tak, awans może być silnym narzędziem motywacji, podnosząc morale i zadowolenie z pracy. Ważne są jasne kryteria i warunki przyznania.

Jakie są rodzaje nagród za zrealizowanie celu?

Nagrody mogą przyjmować różne formy, od wycieczek po bony zniżkowe do teatru czy kina. Ważne, aby były adekwatne do osiągnięcia celu.

Czy zbyt silna motywacja może wpływać negatywnie na atmosferę w pracy?

Tak, zbyt silna rywalizacja może prowadzić do zachowań nie fair wobec współpracowników, co może negatywnie wpłynąć na atmosferę w pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

9 komentarzy

nothing

nothing

Sposoby motywacji pracowników to bardzo ważna rzecz w każdej firmie. Wiele można przez to zyskać.
Dorota Wędrynia

Dorota Wędrynia

Dobrze wiedzieć. Jednak wszędzie coś innego jest motywujące i nie ma złotej recepty. Moim zdaniem dobry szef sam powinien sprawdzać i testować co wpływa na większą wydajność u swoich pracowników w tym zakresie.
Buster

Buster

Ale jaka jest rozsądna pensja? Trudno to ocenić, zwłaszcza dla założycieli lub młodych przedsiębiorców. Dlatego rozważ: Jak duży i pilny jest problem, który osoba może rozwiązać? Jaką wartość dodaną ma to dla firmy?
Las84

Las84

Również zmotywowani pracownicy, którzy czują, że ich pomysły i praca mają znaczenie, mogą czuć się bardziej komfortowo będąc kreatywnymi i oferując kierownictwu sugestie.
Polina

Polina

Niewielka konkurencja wśród pracowników nie zaszkodzi. Konkurencyjne środowisko to środowisko produktywne. Zachęcaj pracowników do udziału w konkursach lub wyzwaniach, ponieważ jest zdrowy i może prowadzić do większego koleżeństwa.
Marek Jóźwiak

Marek Jóźwiak

Nowy rodzaj współpracy między firmą a pracownikami, który doskonale sprawdza się jako sposób na zwiększenie motywacji, gdy pracownik ma akcje spółki, które przynoszą zysk na koniec miesiąca.
szef

szef

Pod motywacją pracy rozumiem organizację firmy w taki sposób, aby wszyscy starali się wykonywać swoje obowiązki zawodowe w najlepszy sposób i „w pełni”.
Nikolas

Nikolas

Sposobów jest wiele jak tutaj opisujecie. Każda korzyść dla pracownika jest doceniona, jeżeli to oczywiście nie jest coś czego on nie wykorzysta. Pakiety takie są bardzo różnorodne.
tula1

tula1

W naszej firmie są oceny pracownicze i różne innowacyjne projekty. Z tego tytułu sa np. nagrody kwartalne albo konkretne pieniężne za wygrany konkurs w usprawnieniu systemu crm itp.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka