Wzór podania o pracę dla urzędnika

Wzór podania o pracę dla urzędnika

Podanie o pracę urzędnik

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie urzędnika.

Wzór podania o pracę przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór podania o pracę należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 507162475e2e.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,00 Liczba głosów: 5
Loading...

Urzędnik zajmuje się obsługa obywateli w zakresie przyjmowania dokumentów, ich przetwarzanie oraz wydawaniem decyzji administracyjnych. Praca polega m.in. na przyjmowaniu różnego rodzaju wniosków, sprawdzaniu ich poprawności i nadawaniu im dalszego biegu urzędowego (przesyłanie do dalszych referatów i urzędów). Podczas wykonywania swoich obowiązków urzędnik posługuje się licznymi formularzami i kwestionariuszami, których poprawne wypełnienie jest podstawą przyjęcia sprawy do rozpatrzenia. Dlatego tez jego zadaniem jest także informowanie interesantów, jak prawidłowo należy je uzupełnić. Kwestionariusze podlegają ewidencji oraz przekazywane są dalej do jednostek decyzyjnych. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości urzędnik podlega karze dyscyplinarnej. W skrajnych wypadkach może zostać zwolniony lub nawet przekazany właściwym organom ścigania. Urzędnik pracuje najczęściej w biurze. Na co dzień posługuje się dużą ilością wniosków i formularzy, a także różnego rodzaju urządzeniami biurowymi m.in. komputerem, skanerem czy drukarką. Obecnie ważnym narzędziem jest także specjalistyczne oprogramowanie, które znacznie zwiększa wygodę pracy. Podczas swojej pracy urzędnik nieustannie pozostaje w kontakcie z innymi osobami. Zawód ten wymaga więc wysokiej kultury osobistej i znacznych pokładów cierpliwości. Urzędnik jest bowiem zobowiązany m.in. do udzielania odpowiedzi na zadawane przez interesantów pytania. Praca ma charakter zwykle stały i regulowana jest przez godziny otwarcia danego urzędu. Najczęściej trwa od 6 do 9 godzin dziennie i może mieć niekiedy cechy systemu zmianowego. Godziny pracy mogą też ulegać zmianie w związku ze zmianami personalnymi czy zmianą godzin przyjmowania interesantów. Praca urzędnika ma charakter typowo zrutynizowany. Postępowanie administracyjne w ścisły sposób określa charakter wymaganej dokumentacji, wysokość ewentualnych opłat skarbowych czy terminy wydawania decyzji. Poza tym praca urzędnika jest ściśle nadzorowana przez przełożonych.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań