Wzór podania o pracę dla strażaka

Wzór podania o pracę dla strażaka

Podanie o pracę strażak

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie strażaka.

Wzór podania o pracę przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór podania o pracę należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: f2bdb0c9ab5f.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,00 Liczba głosów: 2
Loading...

Strażak wykonuje czynności ratowniczo-gaśnicze podczas różnych zdarzeń, do których wzywa się jednostki straży pożarnej. Są to wypadki komunikacyjne, pożary, katastrofy budowlane i zdarzenia z udziałem niebezpiecznych środków chemicznych. W zawodzie strażaka wyróżnia się  dwa stanowiska: ratownika i młodszego ratownika. Ich zadania są zasadniczo takie same. Z tym, że działania niebezpieczne i bardziej odpowiedzialne są w gestii ratownika.
Strażak podczas akcji ratowniczo-gaśniczej zajmuje się przede wszystkim ewakuacją ludzi i mienia z obiektów zagrożonych. Do jednych najczęściej wykonywanych zadań strażaków jest gaszenie pożarów. Wówczas główną czynnością jest podawanie środków gaśniczych. Wśród strażaków występuje także kilka specjalizacji - ratownicy wysokościowi, wodni czy ekologiczno-chemiczni.
Strażacy w specjalizacji technicznej zajmują się obsługą urządzeń technicznych przeznaczonych do ratownictwa w przypadku katastrof transportowych i budowlanych. Strażacy specjalizujący się w ratownictwie wodnym poszukują pod wodą zwłok i udzielają pomocy ofiarom powodzi. Z kolei strażacy o specjalności ekologiczno-chemicznej usuwają zagrożenia powstałe w wyniku zdarzeń z udziałem niebezpiecznych środków chemicznych.
Strażak pracuje w różnych miejscach, w zależności od tego, gdzie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Może się to zdarzyć w budynkach lub na terenie otwartym. Strażak swoje zadania wykonuje w różnych warunkach, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Jest to zawód uznawany za niebezpieczny. Praca ma charakter typowo zespołowy.
Strażak najczęściej pracuje w systemie zmianowym - 24 godziny pracy i 48 godzin odpoczynku. Pracuje się także w niedziele i święta. W czasie 24-godzinnego dyżuru, pierwsze 8 godzin przeznaczone jest na ćwiczenia i konserwację sprzętu, drugie 8 godzin na samokształcenie i rekreację, a ostatnie na wypoczynek. Czas akcji ratowniczych nie jest określony i trwać może nawet kilkanaście godzin. Praca nie ma charakteru rutynowego i jest w dużej mierze nieprzewidywalna.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań