Wzór podania o pracę dla pracownika budowlanego / budowlańca

Wzór podania o pracę dla pracownika budowlanego / budowlańca

Podanie o pracę pracownik budowlany / budowlaniec

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie pracownika budowlanego / budowlańca.

Wzór podania o pracę przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór podania o pracę należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 9c847cfe9cb7.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,40 Liczba głosów: 5
Loading...

Pracownik budowlany zajmuje się wszystkimi czynnościami związanymi z pracami budowlanymi. Technik budownictwa wykonuje m.in. testy terenowe i laboratoryjne gleb oraz materiałów budowlanych. Poza tym projektuje obiekty budowlane i świadczy pomoc techniczną podczas wznoszenia budynków i budowli różnego rodzaju. Zatrudniony może być na stanowisku robotniczym, majstra, brygadzisty czy kierownika budowy. Uzależnione jest to najczęściej od posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zakresu uprawnień.
Do obowiązków budowlańca pracującego na budowie należy przygotowanie budowy, od momentu rozpoczęcia prac aż po odbiór techniczny. Osoba zatrudniona jako majster odpowiada dodatkowo za pracowników, a także przestrzeganie zasad BHP. W przypadku kierownika budowy odpowiedzialność jest jeszcze większa. Kierownik odpowiadać może jednocześnie za kilka budów, podczas gdy majster tylko za jedną. Kieruje on robotami budowlanymi, tworzy dokumentację budowy oraz sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora bądź organu administracji terenowej. Do jego zadań zalicza się także:

- analizę dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych,
- określanie właściwości materiałów budowlanych i ich odpowiednie wykorzystywanie,
- wykonywanie prac pomiarowych,
- wykonywanie rysunków budowlanych,
- rozliczanie za robociznę, sprzęt i maszyny,
- organizację prac podwykonawców,
- kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie.

Technik budownictwa może również pracować w administracji przedsiębiorstwa budowlanego czy urzędzie gminy jako inspektor budowlany.
Swoje obowiązki budowlaniec wykonuje na przestrzeni otwartej, w biurze, laboratorium, magazynach czy warsztatach remontowych. Podczas pracy narażony jest na działanie różnych warunków atmosferycznych, substancji chemicznych, hałasu czy zapylenia. Największym zagrożeniem są oczywiście wypadki i katastrofy budowlane. Czas pracy z reguły jest stały, ale może ulec przedłużeniu nawet do 12-14 godzin, jeśli wymaga tego termin zakończenia budowy. Tempo prac uzależnione jest w dużej mierze od pory roku.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań