Języki w CV – poziomy i stopnie znajomości języka w CV

Zgodnie z analizami GUS osoby, które mogą pochwalić się biegłą znajomością przynajmniej jednego języka obcego, mogą liczyć na zdecydowanie wyższe zarobki. Języki w CV są bardzo ważne i należy o tym pamiętać przy tworzeniu dokumentu. Jednak jak opisać swój poziom języka i w którym miejscu w CV zamieścić te informacje, by zwrócić uwagę pracodawcy i otrzymać zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną? No i czy znajomość języków obcych jest weryfikowana na żywo?

Poziomy znajomości języka w CV

Swój poziom znajomości języka obcego najlepiej określić zgodnie ze stopniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), które są uniwersalne, a więc można je wykorzystać do określenia poziomu znajomości jakiegokolwiek języka obcego. Jest to sześciopoziomowa skala określająca umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu oraz pisaniu w języku obcym. Zgodnie ze skalą wyróżniamy:

  1. A1 (poziom początkujący) – odznacza się nim osoba, która rozumie i potrafi stosować w praktyce podstawowe wyrażenia i zwroty potoczne dotyczące codziennego życia, a także potrafi siebie i innych przedstawić, opowiedzieć o swoim życiu prywatnym, ulubionych rzeczach, a także poprowadzić prostą rozmowę;
  2. A2 (poziom niższy średnio zaawansowany) – odznacza się nim osoba, która potrafi opowiedzieć o swoim otoczeniu, życiu prywatnym, potrzebach życia codziennego, a także potrafi porozumieć się z drugą osobą w różnych prostych sytuacjach komunikacyjnych;
  3. B1 (poziom średnio zaawansowany) – odznacza się nim osoba, która potrafi opisywać swoje marzenia, plany i doświadczenia, potrafi bez problemu porozumieć się w większości sytuacji komunikacyjnych, a także rozumie znaczenie wypowiedzi innych sposób na temat zdarzeń dotyczących czasu wolnego, szkoły, pracy, etc.;
  4. B2 (poziom wyższy średnio zaawansowany) – odznacza się nim osoba rozumiejąca znaczenie wypowiedzi na konkretne, również abstrakcyjne tematy, także związane z zakresem jej pracy zawodowej, potrafi płynnie prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka oraz jasno i przejrzyście formułuje swoje stanowisko w określonych tematach;
  5. C1 (poziom zaawansowany) – odznacza się nim osoba, która rozumie znaczenie trudnych, długich tekstów, jest w stanie abstrakcyjnie myśleć i wypowiadać się w danym języku, bez problemu prowadzi rozmowę, formułuje płynne, dobrze zbudowane i przejrzyste wypowiedzi, potrafi rozmawiać nawet na tematy dotyczące złożonych problemów, a także sprawnie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu;
  6. C2 (poziom profesjonalny) – odznacza się nim osoba, która bez jakiegokolwiek problemu potrafi zrozumieć wszystko, co tylko usłyszy lub przeczyta, potrafi streszczać informacje w spójny, przejrzysty sposób oraz odtwarzać postawione w nich tezy, a także potrafi wyrażać swoje myśli spontanicznie i precyzyjnie, jednocześnie posługując się różnicami znaczeniowymi w złożonych wypowiedziach.

Stopnie znajomości języka w CV – gdzie je zamieścić?

Informacje na temat znajomości języków obcych najlepiej zamieścić na pierwszej stronie. Poziomy znajomości niemieckiego czy angielskiego w CV będą na pewno wypatrywane przez rekruterów najczęściej, aczkolwiek coraz większą popularność zyskują języki skandynawskie, chiński czy japoński. O wypisaniu stopni znajomości języków w widocznym miejscu należy pamiętać zwłaszcza wtedy, kiedy znajomość określonych języków obcych jest jednym z warunków zawartych w ogłoszeniu o pracę. Razem ze stopniami znajomości języków możesz zawrzeć również zdobyte certyfikaty językowe – będą potwierdzały Twoje umiejętności i nadadzą CV zdecydowanie bardziej profesjonalnego charakteru. Wpisując do swojego CV certyfikaty, warto określić ich nazwę, poziom oraz rok uzyskania. Informacje te pomogą rekruterowi zweryfikować czy są „świeże”, a zdobyte umiejętności bez problemu będziesz mógł/mogła wykorzystać na co dzień w pracy. Jeśli jednak certyfikat zdobyłeś/aś już jakiś czas temu, ale masz stały kontakt z językiem, nie zawahaj się o tym wspomnieć.

Czy znajomość języka obcego jest weryfikowana podczas rozmowy rekrutacyjnej?

Ogromnym błędem jest pochwalenie się w CV znajomością języka obcego, którego się w zasadzie… nie zna. Nie ma znaczenia, czy kiedyś dany język znaliśmy, ale nasza wiedza z biegiem lat uleciała – nauka języka nie jest dana raz na całe życie, swoje umiejętności trzeba szlifować regularnie. W końcu pracodawcy nie będzie interesowało, czy kiedyś biegle posługiwałeś/aś się angielskim, ale czy dasz sobie radę np. w kontaktach z anglojęzycznym klientem! Jeśli dany język obcy jest kluczowy na konkretnym stanowisku, wtedy często pierwszym etapem weryfikacji poziomu języka jest rozmowa telefoniczna. Jeśli firma nie przewiduje takiego etapu, poziom języka zostanie na pewno sprawdzony podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Inaczej ma się sytuacja, jeśli język obcy jest jedynie „mile widziany” – wtedy rekruter może rozpocząć z nami rozmowę w tym języku, ale wcale nie musi.

Znajomość języków obcych – warto ją podkreślić

Język angielski to dziś praktycznie podstawa. Przynajmniej wówczas, gdy pracownik chce pracować dla międzynarodowych korporacji. Pracodawcy coraz częściej doceniają też osoby biegle posługujące się językiem niemieckim, rosyjskim czy francuskim oraz hiszpańskim. Z uwagi na fakt, że część firm poszukuje nowych rynków zbytu, popularnością wśród pracowników cieszą się kursy języków egzotycznych, np. arabskiego czy chińskiego. Wszystko po to, by zdobyć w przyszłości lepiej płatną posadę lub wywalczyć awans. Dlaczego warto podkreślić znajomość języka obcego w cv? Istnieją firmy, które posiadają wewnętrzne procedury i rozporządzenia dotyczące konieczności znajomości języków obcych. W takich przypadkach język obcy to wymóg, bez którego kandydat nie ma szansy na zatrudnienie. Z drugiej strony, nawet jeśli rekruter nie zamieszcza informacji o potrzebie umiejętności języka obcego, a samo stanowisko nie posiada potencjalnego związku z koniecznością komunikacji w innym języku i tak znajomość języków jest mile widziana.

Opanowanie cudzej mowy to osiągnięcie, którym warto się pochwalić. Podkreślamy tym samym swój intelekt oraz wszechstronność a także umiejętność uczenia się i otwartość na nowe umiejętności. Nic dziwnego, że sekcja „języki obce” to obowiązkowa pozycja w każdym CV. Oczywiście, nie wystarczy napisać, że zna się język obcy, gdyż taki komunikat niewiele mówi pracodawcy. Ważne jest wskazanie, jak dobrze go znamy, w taki sposób, aby rekruter wiedział, czego może się po nas spodziewać. Pytanie brzmi: Jak samodzielnie określić poziomy znajomości języka? Istnieje kila powszechnie stosowanych rozwiązań. Najprostszym wydaje się intuicyjna ocena, ograniczająca się do uniwersalnych stopni gradacji. W licznych CV często można znaleźć wpis, że dany kandydat prezentuje poziom znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym i eksperckim. Zdarzają się też opisy typu znajomość dobra oraz bardzo dobra lub biegłe władanie językiem obcym. W przypadku stanowisk, gdzie zakłada się sporadyczną styczność z obcokrajowcami, aplikujący wskazują, że ich znajomość języka nie posiada poziomu, jednak występuje w stopniu komunikatywnym. W branżach opartych na częstych kontaktach twarzą w twarz z przedstawicielami innej mowy, popularne są opisy mówiące, że dany język zna się lepiej w mowie, niż w piśmie. Powyższe przykłady, co prawda są zrozumiałe i dają ogląd na poziomy znajomości języka, jednak nie stanowią jasnego przekazu dla rekruterów, którzy mogą subiektywnie ocenić nasze wpisy i w konsekwencji błędnie zinterpretować otrzymane CV.

Oprócz opisu słownego, popularną metodą jest przypisanie się do jednego z sześciu poziomów Skali Rady Europy (CommonEuropean Framework of Reference for Languages). Poziomy znajomości języka obcego dzieli się na 3 główne grupy oznaczone literami alfabetu. Podstawowy to A1 i A2, Średniozaawansowany, czyli B1 i B2 oraz Zaawansowany C1 i C2. Każdy z poziomów posiada określone ramy zakresu znajomości języka, dlatego stanowią rzetelną informację o konkretnych umiejętnościach. Tym samym rekruter wie dokładnie, jakie są kompetencje kandydata zarówno w mowie, piśmie, słuchaniu oraz ogólnym rozumieniu. Oczywiście nie każdy pracodawca zna notyfikację, jednak zawsze może dotrzeć do szczegółowego opisu.

Ostatnim sposobem na pokazanie, jaką oferujemy znajomość języka w CV, jest opis graficzny. Przyjmuje różne formy między i zazwyczaj występuje jako tabele, paski, kropki czy kratki. Chociaż jest najmniej konkretny to z punktu widzenia rekrutera taki zabieg podwyższa estetykę dokumentu, jest intrygujący i z pewnością przyciąga uwagę.  Oczywiście to jak opiszemy poziomy znajomości języka zależy tylko od nas. W celu wyeliminowania ryzyka niezgodności, zawsze warto poprzeć swoje umiejętności odpowiednim dokumentem poświadczającym.

Certyfikat językowy – kiedy warto o nim wspomnieć?

Znajomość języka obcego na co dzień nie wymaga formalnego potwierdzenia. Kandydaci, którzy poszukują stałego zatrudnienia powinni jednak pamiętać o certyfikatach. Osoby zainteresowane zdobyciem certyfikatu językowego powinny pamiętać, że rodzaj dokumentów potwierdzających znajomość języka jest całkiem sporo. Trudno jednoznacznie powiedzieć, który z dostępnych jest najlepszy. Poszczególne różnią się przede wszystkim wartością, jaką przedstawiają w określonych rejonach świata. Z tego względu, jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu, warto jasno wskazać, w jakim celu będzie wykorzystywany certyfikat. Jeżeli jego zdobycie jest związane z planowaniem pracy za granicą, warto zorientować się, które certyfikaty są najbardziej pożądane. Certyfikat może przydać się w różnych sytuacjach, z całą pewnością będzie też dodatkowym plusem przy poszukiwaniu pracy. Wpis w CV mówiący o tym, że kandydat potrafi posługiwać się biegle np. językiem angielskim o niczym jeszcze nie świadczy. W praktyce każdy poszukujący pracy może taki punkt zawrzeć w dokumentach aplikacyjnych. Jeżeli jednak kandydat wskaże na posiadany certyfikat, rekrutujący będzie inaczej podchodził do kwestii weryfikacji umiejętności – w takim przypadku najczęściej kandydat nie musi udowadniać (np. przez rozmowę), że rzeczywiście zna język obcy. Wśród języków obcych wciąż najpopularniejszym jest język angielski. Niestety, tylko niewielka ilość osób rzeczywiście może pochwalić się certyfikatem. Tymczasem to właśnie dla angielskiego jest największy wybór egzaminów, których zdanie jest równoznaczne z otrzymaniem dokumentu poświadczającego znajomość tego języka. Mowa m.in. o takich certyfikatach:

CAE (Certificate in Advance English)

Aktualnie jest to jeden z najpopularniejszych egzaminów językowych. Jego uzyskanie oznacza, że dana osoba opanowała język w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Najczęściej ten rodzaj certyfikatu wymagany jest od osób zainteresowanych zatrudnieniem w charakterze np. przewodników turystycznych.

TELC (The European Language Certificates)

To certyfikat, który uzyskać można nie tylko z języka angielskiego. Jego zdobycie oznacza, że kursant opanował biegle komunikację w języku obcym (nacisk kładzie się na umiejętność porozumiewania się, nie zaś na znajomość gramatyki). Z uwagi na charakter tego certyfikatu, przydaje się on wszystkim tym, którzy w codziennej pracy będą mieli do czynienia z językiem obcym.

BEC (Business Preliminary, Business Vantage, Business Higher)

To egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego w biznesie. Składa się z czterech części (mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu). Certyfikat BEC przyda się wszystkim osobom, które zamierzają zrobić międzynarodową karierę lub poszukują pracy w międzynarodowych korporacjach.

Języki w CV

Nauka, rozwój i podnoszenie kwalifikacji to zawsze korzystna inwestycja w przyszłość. Coraz więcej osób, zwłaszcza tych aktywnych zawodowo zdaje sobie z tego sprawę, dlatego na naukę nowego języka decydują się także osoby starsze. Oprócz tego popularną praktyką staje się nauka drugiego języka, który obok angielskiego daje kompleksowe przygotowanie do wyzwań międzynarodowego rynku. Osoby uczące się języka obcego powinny zawsze pomyśleć o dokumencie poświadczającym ich umiejętności. Przystąpienie do egzaminu kończącego się uzyskaniem certyfikatu jest kosztowne. Warto jednak potraktować go jako inwestycję. Posiadanie dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego nie tylko otwiera drzwi do lepszej pracy, lecz także sprawia, że podczas ewentualnego testu kandydat będzie się mniej denerwował, będzie bowiem pewniejszy swojej wiedzy. I choć na pytanie, o który certyfikat warto powalczyć nie ma jednej odpowiedzi, z całą pewnością każdy z nich jest niezmiernie przydatny.

Określenie poziomu znajomości języka obcego to ważny punkt w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Ten krok może nadać bieg późniejszym etapom rekrutacji, dlatego upewnij się, że twoja ocena umiejętności jest zgodna ze stanem faktycznym. Następnie sprawdź czy zamieszczony komunikat jest zrozumiały oraz postaraj się o zdobycie dokumentu poświadczającego. Spełnienie tych warunków z pewnością da ci przewagę wśród konkurentów i podwyższy szanse na znalezienie zatrudnienia.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 2,80 Liczba głosów: 25
Loading...
Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań