Wzór podania o pracę dla funkcjonariusza służby więziennej

Wzór podania o pracę dla funkcjonariusza służby więziennej

Podanie o pracę funkcjonariusz służby więziennej

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie funkcjonariusza służby więziennej.

Wzór podania o pracę przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór podania o pracę należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 32ad2a2972a5.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,00 Liczba głosów: 11
Loading...

Funkcjonariusz służby więziennej opowiada za utrzymanie porządku i spokoju tam, gdzie w danej chwili przebywają jego podopieczni. Poza tym dba również o ich bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo osób, z którymi mają oni bezpośredni kontakt.
Funkcjonariusz służby więziennej musi stale obserwować zachowanie więźniów. W przypadku jakichkolwiek oznak agresji czy przemocy zobowiązany jest do reagowania i powiadomienia o tym przełożonego. Nie może także dopuścić do buntu czy ucieczki z zakładu. Wszystkie niepokojące odgłosy musi więc każdorazowo sprawdzać. W trakcie wykonywania swoich zadań pozostaje w bezpośrednim kontakcie z osobami osadzonymi. Powinien odpowiadać na ich pytania, pouczać i przyjmować wszystkie skargi. Nadzoruje ich podczas spacerów czy spotkań z osobami odwiedzającymi. Asystuje także podczas wydawania posiłków i wymiany bielizny.
Funkcjonariusz służby więziennej pracuje na stanowisku oddziałowego bądź strażnika. Oddziałowy reaguje na sygnały świetlne i dźwiękowe, rozmawia z osadzonymi, obserwuje ich oraz zapobiega zakłóceniom porządku. Strażnik należy do umundurowanej i uzbrojonej formacji paramilitarnej. Wykonuje różne zadania m.in. obserwuje osadzonych podczas pracy czy spaceru, konwojuje ich, a w razie potrzeby także przeszukuje.
Funkcjonariusz służby więziennej pracuje zwykle w areszcie śledczym lub więzieniu. Przebywać powinien wszędzie tam, gdzie jego podopieczni. Jeśli wykonuje swoje obowiązki poza więzieniem, wyposażony jest w broń palną. Praca odbywa się w trybie zmianowym. Funkcjonariusz służby więziennej pełni zwykle 12-godzinne dyżury w dzień i w nocy. Po dyżurze dziennym przysługuje mu prawo do 24 godzin odpoczynku, a po nocnym do 48 godzin. Powinien być osobą dyspozycyjną i gotową przybyć w każdej chwili do więzienia, aby pełnić służbę.
Praca ta jest ściśle nadzorowana oraz wymaga regularnego raportowania. Funkcjonariusz służby więziennej należy do formacji paramilitarnej i podczas wykonywania swoich obowiązków pozostaje w stosownym mundurze.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań