Wzór podania o pracę dla spawacza

Wzór podania o pracę dla spawacza

Podanie o pracę spawacz

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie spawacza.

Wzór podania o pracę przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór podania o pracę należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 1ae8285461d9.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,00 Liczba głosów: 4
Loading...

Spawacz zajmuje się łączeniem lub cięciem elementów metalowych bądź wykonanych z tworzyw sztucznych, przy zastosowaniu odpowiednich procesów spawalniczych. W tym zawodzie duże znaczenie ma przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie. Istnieje bowiem kilka metod i technik spawania. Wyróżnia się najczęściej spawanie:

- gazowe,
- żużlowe,
- łukowe elektrodą otuloną,
- elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego,
- spawanie laserem CO2.

Zadania podczas pracy przy wykorzystaniu z każdej z tych technik są podobne. Do głównych obowiązków spawacza zalicza się:

- zapoznanie się z dokumentacją techniczną spawanych elementów,
- przygotowanie powierzchni do spawania,
- wybór technologii spawania,
- spawanie oraz konserwacja sprzętu przeznaczonego do spawania,
- sprawdzanie jakości wykonanego spawu.

Podczas pracy spawacz posługuje się różnym urządzeniami. Spawanie wykonywane jest w pomieszczeniach zamkniętych lub na przestrzeni otwartej. Są to najczęściej hale produkcyjne, warsztaty remontowe itd. Niekiedy są to również miejsca bardziej nietypowe. Najwięcej ryzyka wiąże się ze spawaniem w małych pomieszczeniach. Niebezpieczne jest także promieniowanie świetlne i cieplne, obecność pyłów i gazów technicznych oraz oddziaływanie pola elektromagnetycznego. Spawacz narażony jest także na choroby zawodowe takie jak choroby skóry i oczu czy uszkodzenia słuchu.
Spawacz pracuje zwykle na samodzielnym stanowisku pracy. W dużych zakładach przemysłowych spawacze pracują niekiedy w większych brygadach i zespołach. Nadzór nad nimi sprawuje główny spawalnik - brygadzista lub mistrz. Spawacze najczęściej pracują na 2-3 zmiany. Wyjątkiem są małe zakłady rzemieślnicze i usługowe, gdzie system pracy jest jednozmianowy. Godziny pracy są zwykle ustalone i stałe. Inaczej jest jedynie w przypadku spawaczy posiadających uprawnienia do spawania podwodnego. Bywają oni wzywani do awarii o różnych porach dnia i nocy. Podczas wykonywania swoich obowiązków spawacz musi mieć na sobie specjalną odzież ochronną oraz okulary spawalnicze.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań