Wzór listu motywacyjnego dla urzędnika

Wzór listu motywacyjnego dla urzędnika

List motywacyjny urzędnik

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie urzędnika.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: dccd22d34f96.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,53 Liczba głosów: 15
Loading...

Urzędnik organów udzielających licencji ma za zadanie przyjmowanie od obywateli dokumentów, na podstawie których wydaje się zgodę na podjęcie legalnej działalności gospodarczej, na legalny pobyt na terenie obcego kraju oraz na wyjazdy zagraniczne. Do obowiązków zawodowych opisywanego urzędnika należy również:

  • przyjmowanie wniosków,
  • weryfikacja złożonych wniosków,
  • informowanie interesantów o sposobie prawidłowego wypełniania wniosków,
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
  • zapoznaje się z wynikami przeprowadzonych już wywiadów,
  • informowanie o decyzji,
  • wydawanie licencji w przypadku podjęcia decyzji pozytywnej,
  • porządkowanie dokumentów,
  • wezwanie interesanta do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
  • dokumentuje wydanie licencji i przesyła wykorzystane dokumenty do archiwum.

Urzędnik swoją pracę wykonuje w biurze, która zalicza się do kategorii prac lekkich. Osoba pracująca na tym stanowisku ma kontakt z wieloma osobami, co wymaga posiadania wysokiej kultury osobistej oraz umiejętności prowadzenia rozmów z różnymi osobowościami. Urzędnik powinien wypowiadać się tak, aby każda osoba go zrozumiała oraz posiadać znajomość przepisów prawnych.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
W celu rozpoczęcia pracy na stanowisku urzędnika należy posiadać wykształcenie średnie lub wyższe. Absolwenci studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych oraz filologi i orientalistyki mogą ubiegać się o pracę w opisywanym zawodzie. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie konieczne będzie odbycie dodatkowych szkoleń. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna posiadać znajomość języków obcych oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Pracodawcy wymagają, ale nie zawsze posiadania prawa jazdy kat. B. Osoby pracujące na tym stanowisku nie mogą posiadać upośledzenia narządów wzroku, słuchu oraz kończyn górnych.

Awans zawodowy.
Awans zawodowy w ramach opisywanego zawodu jest ograniczony. Po zdobyciu doświadczenia zawodowego można założyć własną agencję zajmującą się ochroną praw patentowych lub działalnością doradczą.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań